CDA plus GB90 plus  …….?
ZOEKTOCHT NAAR DERDE PARTNER EN MEER DAN 10 ZETELS

CDA plus GB90 plus …….?

Informateur Jeroen Goudt stelt voor dat CDA en GB90 samen zoeken naar een derde coalitiepartner en daarvoor de komende weken, onder leiding van een formateur, gesprekken voeren met alle overige partijen. Het CDA zou aan Goudt (foto boven) hebben aangegeven in ieder geval met GB90 door te willen gaan en dat als basis te zien voor een nieuw college. In totaal zou de combinatie meer dan tien zetels moeten hebben. “Anders wordt het voor vier jaar wel dunnetjes.”

 

CDA en GB90 hebben bij de laatste verkiezingen samen negen zetels gehaald. Om boven de tien totaal te komen zijn er in principe een heleboel mogelijkheden. Alleen D66, met slechts één zetel valt dan af. Alhoewel ook de mogelijkheid openblijft om als derde loot aan de stam een combinatie van partijen te vormen. Een mogelijkheid waar Bram Donkers (GroenLinks/PvdA) specifiek naar vroeg.

 

GroenLinks/PvdA wil niet op ‘sollicitatiegesprek’

Anka Jacobs (VVD) vroeg zich af of alle partijen zouden worden uitgenodigd voor een dergelijk verkennend gesprek‘ ‘Ja’, was het antwoord. Op voorhand wordt niemand uitgesloten. Jan de Vries (GroenLinks/PvdA) ziet de gang van zaken niet zitten. “Ik heb geen zin om op zo’n manier op sollicitatiegesprek te komen, omdat wij een breekpunt hebben met CDA en GB90. (De Verbindingsweg, red.) Ik kom niet! Het onderzoek naar een nieuw college zou veel breder moeten. Dit is te beperkend.”

 

GroenLinks/PvdA had al eerder aangegeven te willen gaan voor een coalitie van CDA, VVD en GroenLinks/PvdA. Een mogelijkheid die door de voorgestelde procedure uitgesloten lijkt.

 

Ook de VVD had wel zo haar vraagtekens. “Is een combinatie van CDA en GB90 de enige mogelijkheid om tot een stabiel college te komen?”, vroeg Anka Jacobs zich af. “Stel een aantal partijen verenigt zich en zegt het er niet mee eens te zijn? Kan dat, of heeft het CDA een vetorecht?” Jeroen Goudt: “Dit is mijn advies. Het is aan u om het tegen te houden. De meerderheid beslist.”

 

Verkiezingsuitslag en inhoud

Het kwam echter niet van een protest. Alle partijen, behalve dus GroenLinks/PvdA, gaven aan de voorgestelde gespreksronde wel in te willen gaan. Een voortzetting van de huidige drie-eenheid, CDA, GB90 en Borne-Nu, blijft een mogelijkheid. Een die vrij eenvoudig lijkt op basis van inhoud. Maar Borne-Nu heeft bij de laatste verkiezingen een zetel verloren. De vraag is in hoeverre een voortzetting recht doet aan de verkiezingsuitslag, vonden uiteraard de partijen die juist meer zetels hadden gekregen. “Je kunt niet uitleggen dat je zomaar met hetzelfde college doorgaat”, vond Donkers. Waarop Wim Roetgerink (GB90) het volgende zei: “De verkiezingsuitslag is één, de inhoud is twee.” Vrij vertaald: we praten met de winnaars (VVD en GroenLinks/PvdA), maar als we daarmee niet inhoudelijk op één lijn kunnen komen, dan blijven er andere opties over.

 

Jeroen Goudt is ook voor het vervolgproces gevraagd en werd aangesteld als formateur. De insteek is om rond 17 mei het gehele proces te hebben afgerond, inclusief de invulling van de wethoudersposten. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
beltman — 27 apr 2018
na een poosje tijd rekken krijgen we misschien wel bestuurlijke vernieuwing of is dit teveel gevraagd?
Paul Cohn — 27 apr 2018
al vóór de locale democratie de komende vier jaar bergopwaarts gaat struikelt deze bij de eerste stap al over een molshoop, jammer...

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021

Explosie om Verbindingsweg

Het kon ook eigenlijk niet anders. De Verbindingsweg was hét strijdpunt tijdens de vorige...
23-03-2021