CDA, GB90 en Borne-Nu samen verder
RESULTAAT EERSTE FORMATIEFASE LEIDT IN DE RICHTING VAN VOORTZETTING HUIDIGE COALITIE

CDA, GB90 en Borne-Nu samen verder

Als resultaat van de eerste fase in de formatie, bespreken CDA, GB90 en Borne-Nu de voortzetting van hun samenwerking. Gezamenlijk zullen de partijen een coalitieakkoord opstellen en wordt bepaald welke portefeuilles en personen nodig zijn om hier uitvoering aan te geven. Datzelfde geldt voor de uitvoering van het raadsakkoord. Met de voortzetting van de bestaande samenwerking is het advies van formateur Jeroen Goudt overgenomen.

 

Op advies van Goudt (foto rechts) is de formatie gestart met gesprekken tussen het CDA, GB90 en de andere partijen in de Bornse gemeenteraad. Tijdens de gesprekken, die plaatsvonden op maandag 30 april, zijn de mogelijkheden om een stabiele coalitie te vormen onderzocht. Daarbij zijn inhoudelijke overeenkomsten en verschillen besproken.

 

Onderhandelingen

“Uit de gevoerde gesprekken bleek het kansrijk dat partijen elkaar op alle inhoudelijke terreinen via onderhandelingen zouden kunnen vinden. Behalve op het voor Borne zo belangrijke punt van de infrastructuur: de aanleg van de Verbindingsweg. Deze blijkt, als eerste stap van de zogeheten Totaalvisie, onbespreekbaar voor verschillende partijen”, aldus Goudt.

 

Stabiele coalitie

“Zo gaf de VVD aan verschillen te zien met de opvattingen van het CDA en GB90 ten aanzien van de Totaalvisie en op verschillende andere gebieden. Wel gaf de VVD aan dat alles onderhandelbaar is.” In het gesprek met Borne-Nu bleek volgens Goudt grote overeenstemming op alle aangesneden punten: “Als het gaat om het smeden van een stabiele coalitie, ligt het daarom voor de hand om de huidige samenwerking in een college met Borne-Nu voort te zetten.”

 

De formateur verwacht dat de opgaven op het gebied van duurzaamheid, het sociale domein, oplossingen van de verkeersproblematiek bij Zenderen en het uitwerken van de Totaalvisie voortvarend worden aangepakt door deze coalitie. “Het is daarbij van belang dat de bevolking en de gemeenteraad op een vruchtbare manier worden betrokken, zodat processen en besluiten beter (gedragen) worden”, aldus Goudt.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 02 mei 2018
Een fraaie innovatie als uitvloeisel van Politieke vernieuwing zou kunnen zijn om ook ''het volk'' goed onderbouwd uit te leggen waarom een besluit tot stand moet komen of komt volgens B&W en sprekend namens de opstellers. (per onderwerp). Nu lijkt het vaak nog of per partij de zaak al voorgekookt is, terwijl de Raad totaal met kennis van zaken het totale gemeentebelang dient. Boeiende taak voor Borneboeit?
Paul Cohn — 02 mei 2018
Hopelijk trapt deze coalitie NIET in nep-metingen ten laste van het milieu in Borne West, zie fig. 1.2 in:
http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpZRhz003-ow01/t_NL.IMRO.0147.BpZRhz003-ow01.html
De geluidoverlast in 2016 wordt daar gelinkt aan de VOLSLAGEN andere situatie in 2018:
alle bomen weg, Kluft van 60 km/u naar 80 km/u en niet in een vloeiende bocht naar de Azelosestraat, maar RECHT op bedoelde nieuwbouw percelen af...
Pure misleiding, desinteresse of onnozele domheid?
Burgers meten nu Lden tot 20 dB(A) hóger dan de Raad accepteerde op grond van dat overjarige fake-verhaal...
En hun onheilspellende -eigen- fijnstofmetingen volgens www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/actief-meten-van-luchtkwaliteit-sensoren van het RIVM zet de Cauberg-Huigen misleiding ook al in een zeer merkwaardig daglicht...
Mchak — 01 mei 2018
Ik ben ook nieuwsgierig. Dat vraagt om een andere houding. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, om bestuurlijke te pakken.
Fons Lohuis — 01 mei 2018
Ben zeer benieuwd hoe de beoogde coalitie van CDA, GB90 en Borne-Nu invulling gaan geven aan de aanbeveling van formateur Goudt dat het van belang is dat bevolking en gemeenteraad op een vruchtbare manier worden betrokken, zodat processen en besluiten beter (gedragen) worden. En ik bedoel dan vooral de aanpak van de infrastructuur in de GEMEENTE Borne, dus inclusief Zenderen.

Vervanging openbare verlichting afgerond

Ook de laatste masten en armaturen in de gemeente Borne zijn vervangen door armaturen met...
05-03-2021

BOP onderzoekt goederenvervoer over spoor

Op 6 november 2013 ontspoorde tussen Borne en Zenderen een goederentrein. De lading bleek...
04-03-2021

Provincie verkiest tracé langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021