Pip Elhorst-Vloedbelt in gang gezet
PROVINCIE OVERIJSSEL START MET MILIEUONDERZOEK MESTVERWAARDINGSINSTALLATIE

Pip Elhorst-Vloedbelt in gang gezet

De provincie Overijssel zet de eerste stap voor een provinciaal inpassingsplan (pip) voor de realisatie van een mestverwaardingsinstallatie door Twence in Zenderen. De provincie legt een notitie ter inzage waarin staat hoe het hiervoor benodigde milieuonderzoek wordt uitgevoerd, en welke vragen hierbij moeten worden beantwoord. De inzageperiode start op 14 juni 2018 en duurt tot en met 12 juli. Personen, bedrijven of organisaties die dat willen kunnen in die periode een reactie insturen. Deze wordt meegenomen in het vervolgtraject.

 

De Raad van State oordeelde dat de mestverwerkingsinstallatie van Twence niet past in het huidige bestemmingsplan en gaf daarmee de Dorpsraad Zenderen, de Stichting Behoud Elhorst-Vloedbelt en de gemeente Borne (deels) gelijk in hun bezwaren. Met een provinciaal inpassingsplan neemt de provincie nu de wijzigingbevoegdheid van het bestemmingsplan van de gemeente over om alsnog de mestverwaardingsinstallatie op de Elhorst-Vloedbelt mogelijk te maken.

 

Mestverwaardingsinstallatie

“Afvalverwerkingsbedrijf Twence wil een mestverwaardingsinstallatie bouwen waarin jaarlijks 250.000 kubieke meter mest kan worden verwerkt. De installatie levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het mestoverschot van veehouders in Twente”, schrijft de provincie Overijssel. “Daarnaast levert hij zo’n 5 miljoen kubieke meter biogas, dat een bijdrage levert aan de ambities voor nieuwe, schone energie. Dit staat gelijk aan het gasverbruik van 3000 huishoudens. Ook worden andere stoffen gewonnen die kunnen worden gebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld de landbouw.”

 

Inpassingsplan

Het nu opgestarte milieuonderzoek is nodig om uiteindelijk het zogeheten inpassingsplan te maken. Dit is een bestemmingsplan dat wordt gemaakt door de provincie. In het milieuonderzoek moet in beeld worden gebracht wat de gevolgen zijn voor het milieu als er een mestverwaardingsinstallatie wordt gevestigd op de locatie Elhorst-Vloedbelt. De initiatiefnemer moet ervoor zorgen dat de milieuvoorschriften niet worden overschreden, en eventueel maatregelen nemen om ongewenste milieueffecten te voorkomen of te verminderen.

 

Inzien

Belangstellenden kunnen de notitie reikwijdte en detailniveau mestverwaardingsinstallatie Twence in Zenderen inzien op het provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 2 (alleen tijdens kantooruren), of via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage/

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 18 jun 2018
Natuurlijk heb je gelijk. Ik ken de beschouwingen ook. De werkelijkheid is weerbarstiger. In de 50 iger jaren zwom ik vanuit de Scheveningse haven, het gat uit en dan naar het strand en vv. Een enkele keer bij eb en dat was niet slim en de drollen uit het verversingskanaal die nog via de haven bij eb werden gelost, vergezelden me. Pas nadat in de 70 er jaren de bevolkingsgroei explosief was, werd er een rioolreinigingscomplex aan het eind van het kanaal dat alle stadsgrachten spuide, gebouwd en werd niet meer op zee geloosd. Eigenlijk had de bevolking toen niet verder moeten groeien dan plm 10 a 12 miljoen. Tegenwoordig leveren ruim 17 miljoen mest en eten ook meer mest leveranciers (vee)
Mchak — 17 jun 2018
@Ron; stel een zak chips kost €2,- en een zak witlof €1,-, waar zit dan de overtuiging in het product? Eigenwaarde is hart nodig voor de landbouw, zodat bank en groothandel als kleefstok worden geknakt. Daarnaast is Twente niet de plek om de wereld te voeden: zet je hoofdvestiging in Twente, daar waar je R&D doet, doe je intensieve productie op een dislocatie waar de aarde je die ruimte nog biedt.
Ron Hartman — 15 jun 2018
@Mchak; Overleven bij toenemende bevolking (=meer-mest) en toenemende vraag naar voedsel, is een bijzondere uitdaging. Vervuiling en leegroven van de schepping is overweldigend. In die waanzin moet je wel iets doen aan de mest die hopenlijk door de fosfaatregulering, geleidelijk kan afnemen??????
Mchak — 14 jun 2018
Veertig jaar geleden, lag een koeienvlaai( met vlieg en tor) als een grote koek in het weiland. Toen kwam gieren, daarna injecteren van de koeiendiarree. De intensieve landbouw floreerde met de juiste VOC mentaliteit. De uitspoeling van die diarree, vanuit de bodem (= genaamd diffuse bron) in het oppervlakte water, zorgt dat wij nu een milieu probleem hebben (= alg ed) volgens de EKRW. Tevens is 70% (!?)van onze insectenbestand plots gereduceerd. Stel: de neonics en intensieve gewasbescherming zijn van invloed. Willen we dan nog wel winstmaximalisatie door int. Landbouw, incl plaagvorming zoals vliegenplaag, muggenplaag of eikenprocessierups? Is mestverwaarden dan wel duurzaam?...

Brandgerucht in azc Azelo

Zaterdagavond rukte de brandweer uit voor een melding van een mogelijke brand in het leegstaande...
23-01-2021

Wensink-Zuid heeft twijfels bij warmtenet

Voor de wijk Wensink-Zuid wordt een warmtenet kansrijk geacht om de wijk aardgasvrij te maken....
21-01-2021

Hertme trakteert zorgverleners

Bij ruim 70 adressen in Hertme is de afgelopen dagen een reep chocolade bezorgd. Dorpsgenoten...
21-01-2021

Je hebt sneeuw en je hebt sneeuw...

Een paar centimeter, meer was het niet dat in Nederland viel in de nacht van zaterdag op zondag....
17-01-2021

Klein beetje wit brengt groot plezier

De weersvoorspellingen deden zaterdag veel harten sneller kloppen. De sneeuw zou Nederland...
17-01-2021

16.500 bomen/struiken erbij in Borne

Komende winter plant Staatsbosbeheer ruim dertig hectare nieuw bos aan in de regio Twente. Onder...
13-01-2021