Reconstructie Oude Hengeloseweg

Start werkzaamheden

20 september 2019

 

Tussen de parkeerplaats van de PLUS-supermarkt en kruising Kortenaerstraat/Theresiastraat zijn de nutsbedrijven bijna klaar met hun werkzaamheden. Op woensdag 25 september gaan we starten met de werkzaamheden aan de riolering en de verhardingen.

 

NTP start vanaf de Plus-supermarkt en de eerste fase loopt ook tot de eerder genoemde kruising en zal in kleinere gedeelten (twee of meer) worden opgebroken.
 Daar waar de weg is opgebroken kan men de woning tijdelijk niet met de auto bereiken (verzet uw auto tijdig). De woningen zijn altijd wel met de fiets en lopend bereikbaar. Hiertoe zetten wij loopschotten in. Voor het parkeren verzoeken wij u tijdelijk elders te parkeren. De vraag van de PLUS-supermarkt is om dit niet tijdens de drukke winkeltijden op hun parkeerplaats te doen. Er zijn dan te weinig parkeerplaatsen voor klanten die verder weg wonen en met de auto inkopen doen.

 

Afvalinzameling

Voor de inzameling van huisvuil de containers graag buiten het afgesloten werkvak zetten. Lukt u dat niet, dan graag een bericht naar de omgevingsmanager. NTP zal dan zorg dragen voor het plaatsen en terug brengen van uw container.

 

Hulpdiensten

Hulpdiensten worden door ons wekelijks op de hoogte gehouden van de bereikbaarheid zodat zij de snelste route kunnen nemen.

 

Herinrichting Oude Hengeloseweg

20 augustus 2019

 

In september wordt gestart met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Oude Hengeloseweg en een deel van het Van Speyckplein. Dit ontwerp is mede tot stand gekomen op basis van eisen die een klimaatadaptieve inrichting met zich meebrengt. Daarnaast is een inloopavond/werkatelier gehouden met de bewoners op 29 maart 2018. Ook is het ontwerp besproken met de klankbordgroep waterbeheer en teruggekoppeld aan de bewoners op 4 juni 2019.

 

Inzage

Het ontwerp herinrichtingsplan ligt ter inzage van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

 

Reacties 

Belanghebbenden kunnen van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 reageren op het ontwerp, indien zij van mening zijn dat er iets over het hoofd is gezien bij het maken van het ontwerp. Reacties kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne. Een reactie kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient vóór 16 september 2019 een afspraak te worden gemaakt met de heer A. ten Barge, telefoon 074-265 8686.

 

De presentatietekening van het herinrichtingsplan kun je hier downloaden.

 

Waterbeheer en verduurzamen: dé 2 sporen binnen het project Wensink Zuid

30 december 2018

 

Voor een duurzaam en beter waterbeheer wordt Wensink Zuid opnieuw ingericht. Daar is het project Wensink Zuid mee begonnen. Hoewel dat nog steeds de basis vormt van het project, zijn er de laatste maanden ontwikkelingen geweest op het gebied van het gebruik van aardgas. ‘Wensink Zuid aardgasvrij’ is daarmee het tweede belangrijke spoor dat we zullen (moeten) volgen binnen het project.

 

Omdat we als project- en bouwteam begrijpen dat dit verwarrend kan zijn voor bewoners, gaan we hier de komende tijd uitgebreid op in op dit wijkplein. Voorop staat dat het belangrijk is om beide sporen gelijktijdig te laten lopen/ uiteen te zetten. Zo willen we bijvoorbeeld voorkomen dat een opnieuw aangelegde straat na een tijd weer opengebroken moet worden omdat er, in het kader van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe leidingen moeten worden gelegd.

 

Daarom is dit de tijd én kans om van Wensink Zuid de eerste bestaande, aardgasvrije wijk in Borne te maken. Dit klinkt wellicht spannend, maar het biedt vooral kansen voor de wijk. Om dit voor u te verduidelijken en zo gemakkelijk mogelijk te maken, zijn we druk bezig om alles voor u op een rijtje te zetten. Daarnaast volgen ook de landelijke ontwikkelingen en besluiten elkaar in hoog tempo op.

 

In het nieuwe jaar komen we hier zoals gezegd uitgebreid op terug.

 

Klankbordgroep

Na de informatieavond van woensdag 21 november, hebben zich een flink aantal mensen aangemeld voor de klankbordgroep voor de herinrichting van de wijk (in het kader van waterbeheer). De klankbordgroep komt op 7 januari voor de eerste keer bij elkaar.

 

Voor het aardgasvrij maken van de wijk (zoals hierboven beschreven, het ‘tweede spoor’ van het project), worden tevens wijkbewoners gezocht die actief mee willen denken in een klankbordgroep. U als wijkbewoner kent de lokale situatie, en juist deze kennis is onmisbaar als het gaat om planvorming! Dus wilt u hierover meedenken, meldt u dan aan via wensinkzuid@borne.nl.

 

wensinkzuid@borne.nl is het emailadres voor het project Wensink Zuid. Naast het aanmelden voor een klankbordgroep (waterbeheer of aardgasvrij) kunt u hier terecht met vragen en opmerkingen.

 

MEER OVER WATERBEHEER

MEER OVER VERDUURZAMEN

 Prikbord

Gevonden op 16 april aan de Oude Hengeloseweg, nabij de supermarkt: Beige dameshandschoenen met bont gevoerd. Lees meer

16 apr 2019 om 13:46 | reacties (0)

Na de laatste bijeenkomst omtrent plan wensink zuid , volgende stap gemeente woz waarde verhogen bij mensen die zonnepanelen plaatsen (waarde vermeerdering) en saldering bij teruglevering aanpassen ? Lees meer

30 nov 2018 om 14:45 | reacties (1)