Activiteiten

 

De Stichting Wijkcomité Wensink-Zuid belast zich met de volgende activiteiten in de wijk:

 

  • Ruimtelijke ontwikkelingen

Het Wijkcomité volgt de ontwikkelingen in en rond de wijk, onderhoudt contacten met de gemeenten Hengelo en Borne en schrijft, indien nodig, zienswijzen en bezwaarschriften. Het betreft hierbij plannen zoals Westermaat Plein, De Veldkamp en het project Waterbeheer Wensink-Zuid. Zij streeft hierbij steeds naar een aantrekkelijke, groene en veilige leefomgeving waar voor jong en oud ruimte is om te spelen, te fietsen en te wandelen.

 

  • Koffieochtenden

Maandelijks organiseert het Wijkcomité de zogenaamde koffieochtenden voor belangstellenden in en rond de wijk. Elke koffieochtend heeft een informatief en/of recreatief thema en biedt tevens gelegenheid voor het onderhouden en uitbreiden van de sociale contacten. De ochtenden vinden (meestal) plaats in het Sportcentrum van de Wensinkhof aan de Welemanstraat (zie de Agenda voor de actuele data). De deelnamekosten bedragen twee euro voor 2x koffie of thee.

 

  • Project Waterbeheer Wensink-Zuid

In het voorjaar van 2018 is de projectgroep Waterbeheer Wensink-Zuid van start gegaan. Het Wijkcomité neemt deel aan de vergaderingen van deze projectgroep. Meer info over het project leest u onder het kopje Waterbeheer.

 

  • De AED in de wijk

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Hij is te gebruiken bij een acute hartstilstand. In Wensink-Zuid hangt er een in een kast met pincode aan de muur van de Plus-supermarkt, op de hoek van de Oude Hengeloseweg en de Europastraat. Na een noodoproep kan de AED gebruikt worden door een geschoolde vrijwilliger.

 

De wijk wil graag steeds over voldoende vrijwilligers beschikken die deze AED kunnen bedienen. Daarnaast wordt de AED natuurlijk regelmatig gecontroleerd en worden onderdelen vernieuwd. Mede dankzij een bijdrage van de Stichting Kringloopbedrijf Borne kunnen deze zaken grotendeels worden betaald. Het Wijkcomité is uiteindelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van de AED. Nadere informatie over de AED kunt u verkrijgen via jan.morsink@kpnmail.nl.

 

  • Opruimploeg Wensink-Zuid/Borne Schoon

Het Wijkcomité doet al een aantal jaren mee met de jaarlijkse opruimactie Borne Schoon. Daarnaast is er een opruimploeg die gedurende het gehele jaar regelmatig op pad gaat om het zwerfvuil in de wijk op te ruimen.

 

  • Duofiets

Het Wijkcomité wil het gebruik van de duofiets in de wijk stimuleren. Voortdurend is er daarbij behoefte aan vrijwilligers die willen fietsen, maar ook komt het graag in contact met mensen die gebruik willen maken van deze vorm van vervoer.

 Prikbord

Gevonden op 16 april aan de Oude Hengeloseweg, nabij de supermarkt: Beige dameshandschoenen met bont gevoerd. Lees meer

16 apr 2019 om 13:46 | reacties (0)

Na de laatste bijeenkomst omtrent plan wensink zuid , volgende stap gemeente woz waarde verhogen bij mensen die zonnepanelen plaatsen (waarde vermeerdering) en saldering bij teruglevering aanpassen ? Lees meer

30 nov 2018 om 14:45 | reacties (1)