‘Jaarrekening volgend jaar op tijd’
VEEL VERBETERPUNTEN IN GEMEENTELIJKE ORGANISATIE

‘Jaarrekening volgend jaar op tijd’

Half juli werd door de gemeenteraad de jaarrekening 2017 vastgesteld zonder een controleverklaring van de accountant en zonder een inhoudelijke behandeling. De stukken kwamen daarvoor te laat. En dat is niet de eerste keer. De deadline voor de jaarrekening is 15 juli en de gemeenteraad had geen andere keus dan de inhoudelijke bespreking dan maar op een later moment te doen. Niet ideaal en het gemopper was dan ook niet van de lucht. Hoe is het toch mogelijk dat de jaarrekening zo vaak niet op tijd wordt aangeleverd?

 

‘Kernprobleem in eigen organisatie’

Tijd voor een kritisch intern onderzoek, ondersteund door de onafhankelijke blik van een extern bureau. “Terugkijkend zijn er in de afgelopen jaren verschillende oorzaken aan te wijzen”, laat gemeentesecretaris Gertjan Rozendom weten. “Soms een probleem bij de accountant, maar het kernprobleem zit toch wel in onze eigen organisatie”, geeft hij toe.

 

Veel verbeterpunten

Er zijn uit het onderzoek veel verbeterpunten gekomen, die voor een deel in het proces te vinden zijn. Zo moet er eigenlijk gewoon eerder begonnen worden, de stukken vollediger en beter onderbouwd aan de accountant worden aangeleverd en de rolverdeling van wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor welke informatie moet beter vastgelegd worden. Nu waren er naar aanleiding van de eerste aanlevering veel vragen van de accountant waar niet direct een antwoord op te geven was en dat leverde vertraging op in een proces dat toch al vrij krap in de tijd zat, omdat de accountant een paar weken later begonnen was dan voorzien.

 

Basis niet goed op orde

Maar de belangrijkste conclusie is dat de gemeentelijke organisatie over het algemeen niet goed ‘in control’ lijkt. De basis van de processen en informatiestromen is niet goed op orde. Door bezuinigingen in de afgelopen jaren is de bezetting kwetsbaar geweest en op bepaalde domeinen is er sprake van solo-functies, waardoor kwetsbaarheid in de uitvoering bestaat. En verder ontbreekt het bijvoorbeeld aan sturings- en controlemiddelen.

 

Plan van aanpak

Rozendom: “Er is werk aan de winkel om de basis goed op orde te brengen.” Begin oktober al zal hij met een plan van aanpak komen om de noodzakelijke verbeterslag ook daadwerkelijk te kunnen maken. “Ik sluit niet uit dat we daar dan ook extra capaciteit voor nodig hebben.” Het zou moeten resulteren in een jaarrekening 2018 die keurig op tijd wordt afgeleverd. “Dat is wel het streven. Ik zou teleurgesteld zijn als dat niet lukt.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 24 sep 2018
@mchack: het beëindigen van de functie van directeur gemeentewerken en de opvolging door van Baveld wreekt zich. Dat is al heeeel erg lang geleden. Kennen en kunnen moet tegenwoordig altijd door dure externen gebeuren. Wat zou er in een gewoon bedrijf met aandeelhouders (de raad) of Raad van Toezicht (B&W) gebeuren???
Mchak — 24 sep 2018
Een kwetsbaar maar noodzakelijk onder Zoek door Gertjan met een verwacht resultaat. De puinhopen van zijn voorganger in volle glorie. Een regie organisatie vraagt heel iets anders en meer. Dat kost ons 2x meer.
bart — 22 sep 2018
wie het kleine niet goed leert, doet het grote ook verkeerd!!
Ron Hartman — 21 sep 2018
@ T Huiskes ea: In een servicebedrijf heerst bedrijvigheid en wordt een enkele keer een bijscholing gedaan en idem voor een symposium of OR overleg. Als werk niet af dreigt te komen, worden voornoemde activiteiten opgeschort tot een ander tijdstip. Inderdaad is de basis niet op orde in dit bedrijf. Probleem is dat Raadsleden het niet durven aankaarten en de leiding het niet aan ''wil'' kaarten.
T Huiskes — 20 sep 2018
Tja, wat zal ik op dit bericht nou kunnen zeggen. Slordig dus, en inderdaad overwerken had ook gekund, Ron Hartman, maar is waarschijnlijk niet gebeurd. De basis is niet op orde, zegt Rozendom. Wel iets eerder beginnen, bijvoorbeeld al in februari is een goed idee m.i. en dat zegt ook de gemeentesecretaris. Nu alleen geen woorden maar daden.
Ron Hartman — 20 sep 2018
Het probleem doet zich in elk bedrijf voor; hoe halen we deadlines, ook als personeel nog niet over voldoende vaardigheden beschikt of onverwacht uitvalt. Zelf heb ik meegemaakt dat vaak s'nachts moest worden doorgewerkt, bv bij aanbestedingen compleet inleveren (soms een pak papier van 100-en pagina's). Te laat? Al het werk voor niets; onverbiddelijke mentaliteit naar anderen toe. Zou in dit geval niet overgewerkt zijn?

SP zet vraagtekens bij regeling AOV

Per 1 juli is de nieuwe regeling Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) ingegaan als opvolger van de...
19-07-2019

Procedure varkensstal moet opnieuw

Naar de mening van de Raad van State heeft de gemeente Borne niet de juiste procedure gevolgd...
17-07-2019

Een bankje voor Rob Welten

Na tien jaar burgemeester van Borne te zijn geweest vertrok Rob Welten in april naar...
12-07-2019

Plannen Verbindingsweg nader uitgewerkt

Er kwamen zo’n honderd belangstellenden af op de inloopbijeenkomst in het gemeentehuis...
04-07-2019

Geen openbare discussie over Weleveld

In Enschede waren er tijdens de raadsvergadering van gisteren maar liefst negen...
02-07-2019

Aan de slag met nieuwe invulling AZC

Eind vorig jaar gaf de gemeenteraad goedkeuring om gebouwen en gronden aan de...
01-07-2019