Begroting: tering naar de nering
WEINIG RUIMTE VOOR AMBITIES NIEUW BELEID

Begroting: tering naar de nering

Uit de meerjarenbegroting 2019-2022 blijkt dat er het komende jaar nauwelijks ruimte is om de ambities in het raads- en coalitieakkoord waar te maken. Voor 2019 wordt een tekort voorzien van een half miljoen, dat echter wel incidenteel gedekt kan worden uit de reserve. Ook de jaren erna houdt het allemaal niet over en zullen er keuzes gemaakt moeten worden, prioriteiten gesteld moeten worden, plannen wellicht voorlopig niet uitgevoerd worden dan wel gefaseerd ter hand genomen. Burgemeester Rob Welten: “We zullen de tering naar de nering moeten zetten.” En wethouder financiën Herman Mulder: “We moeten behoorlijk in discussie met de Raad over wat wel en wat niet. Er ligt een heel groot wensenlijstje en de ruimte daarvoor is er gewoon niet.”

 

Financiële tegenvallers

Het tekort in 2019 is voor een belangrijk deel het gevolg van noodzakelijke reparaties in de begroting op het gebied van investeringen en onderhoud van rioleringen en de doorberekening van rente. Eenmalige financiële tegenvallers die nog opgevangen kunnen worden.

 

Structurele tekorten op zorg

Structureel is het mis op het gebied van het sociaal domein, met name de kosten voor jeugdzorg. De middelen die de gemeente vanuit het Rijk krijgt zijn ontoereikend om de kosten te kunnen dekken. Een probleem waar bijna alle gemeenten mee worstelen. Welten: “Tekorten moet je in de reguliere begroting vinden. We geven als gemeenten voortdurend signalen af dat dit niet goed gaat, maar het Rijk is tot nu toe doof.” Ooit werd afgesproken met de gemeenteraad dat de decentralisaties van zorg ‘budgetneutraal’ moesten verlopen. De uitgaven moesten gedekt worden door het budget dat Den Haag ervoor meegaf. Die opgave blijkt steeds moeilijker en eigenlijk onhoudbaar.

 

‘Luchtbel’

Wethouder zorg Martin Velten: “Je ziet nu structureel een tekort op vooral de jeugdzorg.” Inmiddels is dat tekort opgelopen tot een miljoen. “Budgetneutraal opnemen in de begroting wordt een luchtbel.” Er moet geld bij vanuit andere potjes. Het college stelt voor in ieder geval een ton per jaar bij te passen en de hele budgetneutraliteit maar los te laten zolang er geen extra geld uit Den Haag komt. Frustrerend, vindt het college. Velten: “Iedereen heeft cliëntgerichtheid hoog in het vaandel staan. Maar je ziet nu overal om ons heen dat maatregelen vooral noodgedwongen geldgericht zijn.”

 

Debat met de Raad

Mulder: “Er komen verder nog behoorlijke kosten op ons af, die nu nog niet zijn meegenomen in de begroting, zoals de bijdrage aan de wettelijk verplichte Omgevingsdienst (kwart miljoen) en de extra kosten voor de gezamenlijke Sociale Dienst (4 ton). En dan zijn er nog de plannen voor ’t Wooldrik en de investeringen in de scholen. Dat loopt in de tientallen miljoenen. Daar komt wel spanning op.”

 

16 oktober debatteert de gemeenteraad over de begroting en discussieert dan over de gevolgen voor bestaand beleid en nieuwe ambities. Mulder tenslotte: “Gelukkig kunnen wij als gemeente de tekorten incidenteel uit reserves dekken. We zijn een financieel gezonde gemeente. Je moet het ook niet dramatischer maken dan het is.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 29 sep 2018
Jammer dat de discussie focussed op jongeren. Het hele bedrijf is niet in controle en veel geld wordt over de balk gesmeten. Denk aan de golfbaanput, de dure rechtszaken ipv een oplossing, het verkwanselen van vastgoed, de Eschschool die nog lang mee kon en de vele, vele dure aanpassingen tgv die sluiting. DAAR moet de focus op staan en niet jongeren als bliksemafleider gebruiken.
Hans Hobert — 29 sep 2018
De uitgaven in het sociale domein groeien fors, waarbij vooral de jeugdzorg heel veel geld kost. Nu las ik dat de gemeente 550.000 euro kwijt is aan 4 jongeren. Dat is ruim 170.000 euro per persoon. Wat een enorm bedrag! Hoe kan dat? Welke kosten zijn dat?
Ron Hartman — 28 sep 2018
Wees gerust, reservepotjes (spaargeld voor uitgaven in de nabije toekomst) zat en anders verhogen we de onroerend goed belasting toch?

Vervanging openbare verlichting afgerond

Ook de laatste masten en armaturen in de gemeente Borne zijn vervangen door armaturen met...
05-03-2021

BOP onderzoekt goederenvervoer over spoor

Op 6 november 2013 ontspoorde tussen Borne en Zenderen een goederentrein. De lading bleek...
04-03-2021

Provincie verkiest tracé langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021