Forse kritiek uit de gemeenteraad
ZORGEN OVER BEDRIJFSVOERING NAAR AANLEIDING RAPPORT JAARREKENINGPROCES

Forse kritiek uit de gemeenteraad

Aan de orde in de raadsvergadering van dinsdagavond de jaarrekening 2017. Er klonk vanuit alle fracties kritiek, van redelijk mild tot uiterst hard. En dan ging het niet eens zozeer om de cijfers in de jaarrekening, die minder rooskleurig zijn dan een jaar geleden nog voorzien, maar vooral om het rammelende proces van de totstandkoming van de jaarstukken en het toch wel vernietigende onderzoeksrapport dat de pijnpunten in de onderliggende bedrijfsvoering blootlegde. De gemeente zou niet goed ‘in control’ zijn en de basis van de processen en informatiestromen niet op orde.

 

‘Externe om zaakjes op orde te brengen’

En daar zijn ook de raadsleden van geschrokken. Arthur Lammers (Borne-Nu): “In juni werd door de portefeuillehouder financiën nog naar de accountant gewezen als belangrijkste veroorzaker van het verlate aanbieden van de jaarstukken aan de raad. Wij weten inmiddels beter, maar juist deze cultuur van vingerwijzen naar anderen en het schoonvegen van eigen straatjes baart ons zorgen.” Lammers pleitte voor een externe die de zaakjes op orde moest brengen. “Immers, ondanks verwoede pogingen in de afgelopen jaren zien wij nauwelijks substantiële verbeteringen.”

 

‘Onbehoorlijk bestuur’

Ook Ernst Janssen (D66) refereerde aan de vele keren dat het onderwerp in het verleden ter sprake was gekomen. “Eerst was het excuus gemis aan tijd en te weinig personeel.” De financiële afdeling werd uitgebreid. “Maar het jaar erop van hetzelfde laken een pak. De eerste stukken komen te laat en blijken niet juist. Er moet nog voor een miljoentje of zo gecorrigeerd worden in de herziene versie. Dergelijk gedrag tendeert naar onbehoorlijk bestuur.” Bas de Groot (VVD) ging zelfs nog verder en had het over ‘nalatigheid’ en een ‘knauw in het vertrouwen'.

 

Het CDA, bij monde van Berhard Slotman beschreef het iets diplomatieker: “We willen expliciet benadrukken dat wij onaangenaam verrast zijn door de geconstateerde onvoldoende kwaliteit vàn en de onvoorziene vertragingen in het voortbrengingsproces van deze jaarstukken.” En ook de overige fracties waren in meer of mindere mate uitgesproken kritisch.

 

Urgentie

Uit de beantwoording van burgemeester Rob Welten, portefeuillehouder bedrijfsvoering, bleek dat ook het college van B en W zich bewust is van de urgentie van het probleem. “We beseffen dat hier het vertrouwen op het spel staat. Dat vertrouwen moet terugkomen, ook bij ons. Op korte termijn gaan we aan de slag met crisisaanpak, maar niet alleen dat. Zeker als het gaat om de opmerkingen over de interne beheersing van de gemeentelijke organisatie.” Een plan van aanpak om tot verbetering te komen ligt er al. Volgende week wordt het met de gemeenteraad besproken. Daarbij zal waarschijnlijk ook een externe deskundige aan de orde komen, die samen met interne mensen de boel op orde moet brengen. “Ook wij hebben het gevoel dat vreemde ogen moeten dwingen, maar het moet wel een mix zijn van intern en extern.” (AJ)

 

(Meer over de bevindingen omtrent het proces van de jaarrekening in onze eerdere verslaggeving: Jaarrekening volgend jaar op tijd’)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 03 okt 2018
Pittig. Omdat het probleem in Borne heel diep en zeer langjarig geworteld is in de cultuur van incidentele soms wat sneaky op de rand van sjoemelend ''redervepotjes'' plukken ipv heldere bedrijfsvoering is het beter om nieuwe (fris bloed) bekwame mensen aan te stellen (en de verantwoordelijken voor de huidige toestand weg te saneren) en DIE de opdracht te geven het bedrijf op de rails te zetten. Externen volgen nl altijd de opdracht en die is weer opgesteld door......

Vragen over situatie voormalige Landkroon

Al enige tijd is er geen bouwactiviteit meer bij het pand aan de Stationsstraat 70, bij...
19-11-2019

Start Borns Onderzoek Platform

Maandagavond feliciteerde burgemeester Gerard van den Hengel BorneBoeit met de toekenning van...
13-11-2019

Alsnog openbare procedure Weleveld

Begin volgend jaar komt er alsnog een openbare procedure voor afwijking van het bestemmingsplan...
12-11-2019

Velten sceptisch over veranderingen jeugdzorg

Er gaat weer wat veranderen met de jeugdzorg. Ministers De Jonge en Dekker erkennen dat de...
08-11-2019

Karrenvracht aan moties en amendementen

De gemeente Borne moest voor de meerjarenbegroting een tekort van 2,5 miljoen zien te dekken en...
06-11-2019

Kritische gemeenteraad bij begrotingsbehandeling

De begroting is met meerderheid van stemmen aangenomen. Net als vorig jaar stemde de gehele...
06-11-2019