Forse kritiek uit de gemeenteraad
ZORGEN OVER BEDRIJFSVOERING NAAR AANLEIDING RAPPORT JAARREKENINGPROCES

Forse kritiek uit de gemeenteraad

Aan de orde in de raadsvergadering van dinsdagavond de jaarrekening 2017. Er klonk vanuit alle fracties kritiek, van redelijk mild tot uiterst hard. En dan ging het niet eens zozeer om de cijfers in de jaarrekening, die minder rooskleurig zijn dan een jaar geleden nog voorzien, maar vooral om het rammelende proces van de totstandkoming van de jaarstukken en het toch wel vernietigende onderzoeksrapport dat de pijnpunten in de onderliggende bedrijfsvoering blootlegde. De gemeente zou niet goed ‘in control’ zijn en de basis van de processen en informatiestromen niet op orde.

 

‘Externe om zaakjes op orde te brengen’

En daar zijn ook de raadsleden van geschrokken. Arthur Lammers (Borne-Nu): “In juni werd door de portefeuillehouder financiën nog naar de accountant gewezen als belangrijkste veroorzaker van het verlate aanbieden van de jaarstukken aan de raad. Wij weten inmiddels beter, maar juist deze cultuur van vingerwijzen naar anderen en het schoonvegen van eigen straatjes baart ons zorgen.” Lammers pleitte voor een externe die de zaakjes op orde moest brengen. “Immers, ondanks verwoede pogingen in de afgelopen jaren zien wij nauwelijks substantiële verbeteringen.”

 

‘Onbehoorlijk bestuur’

Ook Ernst Janssen (D66) refereerde aan de vele keren dat het onderwerp in het verleden ter sprake was gekomen. “Eerst was het excuus gemis aan tijd en te weinig personeel.” De financiële afdeling werd uitgebreid. “Maar het jaar erop van hetzelfde laken een pak. De eerste stukken komen te laat en blijken niet juist. Er moet nog voor een miljoentje of zo gecorrigeerd worden in de herziene versie. Dergelijk gedrag tendeert naar onbehoorlijk bestuur.” Bas de Groot (VVD) ging zelfs nog verder en had het over ‘nalatigheid’ en een ‘knauw in het vertrouwen'.

 

Het CDA, bij monde van Berhard Slotman beschreef het iets diplomatieker: “We willen expliciet benadrukken dat wij onaangenaam verrast zijn door de geconstateerde onvoldoende kwaliteit vàn en de onvoorziene vertragingen in het voortbrengingsproces van deze jaarstukken.” En ook de overige fracties waren in meer of mindere mate uitgesproken kritisch.

 

Urgentie

Uit de beantwoording van burgemeester Rob Welten, portefeuillehouder bedrijfsvoering, bleek dat ook het college van B en W zich bewust is van de urgentie van het probleem. “We beseffen dat hier het vertrouwen op het spel staat. Dat vertrouwen moet terugkomen, ook bij ons. Op korte termijn gaan we aan de slag met crisisaanpak, maar niet alleen dat. Zeker als het gaat om de opmerkingen over de interne beheersing van de gemeentelijke organisatie.” Een plan van aanpak om tot verbetering te komen ligt er al. Volgende week wordt het met de gemeenteraad besproken. Daarbij zal waarschijnlijk ook een externe deskundige aan de orde komen, die samen met interne mensen de boel op orde moet brengen. “Ook wij hebben het gevoel dat vreemde ogen moeten dwingen, maar het moet wel een mix zijn van intern en extern.” (AJ)

 

(Meer over de bevindingen omtrent het proces van de jaarrekening in onze eerdere verslaggeving: Jaarrekening volgend jaar op tijd’)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 03 okt 2018
Pittig. Omdat het probleem in Borne heel diep en zeer langjarig geworteld is in de cultuur van incidentele soms wat sneaky op de rand van sjoemelend ''redervepotjes'' plukken ipv heldere bedrijfsvoering is het beter om nieuwe (fris bloed) bekwame mensen aan te stellen (en de verantwoordelijken voor de huidige toestand weg te saneren) en DIE de opdracht te geven het bedrijf op de rails te zetten. Externen volgen nl altijd de opdracht en die is weer opgesteld door......

Azelo: ‘Au zeggen is niet genoeg’

In Azelo is gisteravond blij en met instemming gereageerd op het verloop van de extra...
01-12-2020

Interpellatiedebat over gang van zaken azc

De gang van zaken rondom het azc in Azelo, waarbij het College het voornemen heeft om de...
27-11-2020

Toch weer opvang asielzoekers in Azelo

Eind 2019 sloot het COA voor de derde keer de deuren van de azc-locatie in Azelo. Deze keer...
26-11-2020

Beperkt ruimte voor windmolens

Ook het duurzame energieplan voor de gemeente Borne ligt in concept op tafel. De invulling van...
25-11-2020

Windmolens rondom Borne?

In Hof van Twente is er een initiatief om tot twee hoge windturbines te komen nabij knooppunt...
17-11-2020

Regelingen WMO en Jeugdzorg aangescherpt

Volgend jaar wordt een aantal regelingen in de verordening WMO en Jeugdzorg van de gemeente...
12-11-2020