Tevreden over Twente Milieu
JAARLIJKSE MONITOR GEEFT GEEN AANLEIDING TOT WIJZIGING AFSPRAKEN

Tevreden over Twente Milieu

Het college van B en W is uitermate tevreden over de samenwerking met Twente Milieu. ‘Ga zo door’, is het advies. Wethouder Michel Kotteman: “Wat goed is moet je goed houden. We zien geen reden om de afspraken aan te passen.”

 

In 2014 werd de buitendienst van de gemeente Borne ondergebracht bij Twente Milieu. Er waren toen wel hier en daar bedenkingen te bespeuren over of dit wel zo verstandig was. Afgesproken werd om jaarlijks de ontwikkelingen met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomst te rapporteren. Voor deze monitor worden beoordelingen en metingen van Twente Milieu zelf als input genomen, maar ook klanttevredenheidsonderzoeken, extra controles door een extern bureau en instrumenten als ‘Waar staat je gemeente’. De resultaten blijken allemaal aardig overeen te komen en geven gezamenlijk een positief beeld over de kwaliteit van de openbare ruimte en de afvalinzameling.

 

Dipje in kwaliteit openbare ruimte

Voor de openbare ruimte rolde er een rapportcijfer van 6,5 uit. Voldoende, maar wel minder dan in 2015 toen er een 7,1 gegeven werd. “We hadden te maken met een dipje, omdat we vorig jaar nog zaten met de slechte staat van de Oude Deldensestraat en de Veldovenweg. En we hadden net te maken met de omslag van chemische bestrijding van onkruid, naar bestrijding met warmte.” Het middel RoudUp werd van overheidswege verboden. “We kregen veel meldingen over onkruid. We hopen de goede beoordeling nu weer terug te krijgen.”

 

Rapportcijfer afvalinzameling gestegen

Op het gebied van afval steeg het rapportcijfer van 6,9 naar 7,1. “Over de invoering van de verpakkingscontainer (foto boven) is 98 procent tevreden. Dat is uitzonderlijk hoog.” Het aantal kilo’s restafval per inwoner is gedaald van 232 kilo naar 176 kilo. Dat moet op termijn nog verder dalen tot slechts 50 kilo in 2030. Om dat te kunnen behalen zijn verdere maatregelen nodig, zoals omgekeerd inzamelen en de invoering van Diftar. Dit najaar wordt daarin verdere besluitvorming verwacht.

 

Sturing

De uitbesteding in 2014 was een juiste beslissing, vinden burgemeester en wethouder. Rob Welten: “Een grotere organisatie is ook beter in staat om te innoveren. En daarnaast is er nu meer transparantie dan vroeger. De uitvoering is wel op afstand, maar de sturing is beter.” Kotteman vult daarbij aan: “We zijn ook omgeschakeld van bestek- naar beeldkwaliteit. Niet meer het aantal uren schoffelen is bepalend, maar het uiteindelijke beeld, waarvoor we van tevoren een kwaliteitsniveau afspreken. Dat maakt het voor de gemeenteraad ook gemakkelijker en krijg je hele andere discussies met de samenleving.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Henry — 21 okt 2018
Diverse keren getracht Twente Milieu te bewegen groencontainers te legen. Wel reactie ontvangen, maar legen? Nu liggen er zakken met groen omheen omdat ze al meer dan een week vol zijn. Ik vraag me dan ook af op welke basis onze B &W de conclusie te trekken dat alles naar tevredenheid gaat. Doe eens een rondvraag ij je inwoners B&W, misschien ontstaat er dan een ander beeld. Ik heb de jndruk dat spde sturing ontbreekt en TM doet wat zij willen. Helaas.
Ron Hartman — 19 okt 2018
@Bart. Ik zou moeten reageren? Op werk dat je duur betaalt (wij) en dat redelijk wordt uitgevoerd door de aannemer? Even afgezien van een paar bomen die verstikt werden in cement (hoe verzin je het). Gelukkig was de Raad wijs destijds om nog niet in te stemmen met Omgekeerd en Diftar, dus bleven problemen wbt afval tot nu toe uit. Afwachten of de Raad wijs blijft
Bart — 18 okt 2018
Geen door groen links gesubsidieerde onderzoekjes gevonden om het geconstateerde in dit bericht aan te vallen?
Bart — 18 okt 2018
Vreemd,de beste stuurlui aan wal,Ron Hartman en Paul cohn reageren niet.
Wat een rust.

Behoefte aan acht woonwagenstandplaatsen

Uit onderzoek blijkt dat er in de gemeente Borne behoefte is aan in totaal acht...
18-02-2020

Nieuwe wet voor ongetrouwde ouders

ADVERTORIAL • Als ongetrouwde ouders samen een kind krijgen, heeft alleen de moeder...
18-02-2020

Participatieproces windmolens ontmoet wantrouwen

Ze hingen er met de benen uit. Voor de uitleg over het participatieproces van het project voor...
13-02-2020

'The war on EPR'

De eikenprocessierupsen zorgen voor steeds meer overlast. In Borne was er vorig jaar een record...
12-02-2020

Senioren naar Risk Factory Twente

Op dinsdag 18 februari kunnen senioren uit Borne, Hertme en Zenderen in de Risk Factory op het...
11-02-2020

Leerlingen in actie tegen gedrag weggebruikers

Toen Maud, lid van het juniorteam (leerlingenraad red.) van de St.Stephanusschool in Zenderen,...
11-02-2020