Tevreden over Twente Milieu
JAARLIJKSE MONITOR GEEFT GEEN AANLEIDING TOT WIJZIGING AFSPRAKEN

Tevreden over Twente Milieu

Het college van B en W is uitermate tevreden over de samenwerking met Twente Milieu. ‘Ga zo door’, is het advies. Wethouder Michel Kotteman: “Wat goed is moet je goed houden. We zien geen reden om de afspraken aan te passen.”

 

In 2014 werd de buitendienst van de gemeente Borne ondergebracht bij Twente Milieu. Er waren toen wel hier en daar bedenkingen te bespeuren over of dit wel zo verstandig was. Afgesproken werd om jaarlijks de ontwikkelingen met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomst te rapporteren. Voor deze monitor worden beoordelingen en metingen van Twente Milieu zelf als input genomen, maar ook klanttevredenheidsonderzoeken, extra controles door een extern bureau en instrumenten als ‘Waar staat je gemeente’. De resultaten blijken allemaal aardig overeen te komen en geven gezamenlijk een positief beeld over de kwaliteit van de openbare ruimte en de afvalinzameling.

 

Dipje in kwaliteit openbare ruimte

Voor de openbare ruimte rolde er een rapportcijfer van 6,5 uit. Voldoende, maar wel minder dan in 2015 toen er een 7,1 gegeven werd. “We hadden te maken met een dipje, omdat we vorig jaar nog zaten met de slechte staat van de Oude Deldensestraat en de Veldovenweg. En we hadden net te maken met de omslag van chemische bestrijding van onkruid, naar bestrijding met warmte.” Het middel RoudUp werd van overheidswege verboden. “We kregen veel meldingen over onkruid. We hopen de goede beoordeling nu weer terug te krijgen.”

 

Rapportcijfer afvalinzameling gestegen

Op het gebied van afval steeg het rapportcijfer van 6,9 naar 7,1. “Over de invoering van de verpakkingscontainer (foto boven) is 98 procent tevreden. Dat is uitzonderlijk hoog.” Het aantal kilo’s restafval per inwoner is gedaald van 232 kilo naar 176 kilo. Dat moet op termijn nog verder dalen tot slechts 50 kilo in 2030. Om dat te kunnen behalen zijn verdere maatregelen nodig, zoals omgekeerd inzamelen en de invoering van Diftar. Dit najaar wordt daarin verdere besluitvorming verwacht.

 

Sturing

De uitbesteding in 2014 was een juiste beslissing, vinden burgemeester en wethouder. Rob Welten: “Een grotere organisatie is ook beter in staat om te innoveren. En daarnaast is er nu meer transparantie dan vroeger. De uitvoering is wel op afstand, maar de sturing is beter.” Kotteman vult daarbij aan: “We zijn ook omgeschakeld van bestek- naar beeldkwaliteit. Niet meer het aantal uren schoffelen is bepalend, maar het uiteindelijke beeld, waarvoor we van tevoren een kwaliteitsniveau afspreken. Dat maakt het voor de gemeenteraad ook gemakkelijker en krijg je hele andere discussies met de samenleving.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Henry — 21 okt 2018
Diverse keren getracht Twente Milieu te bewegen groencontainers te legen. Wel reactie ontvangen, maar legen? Nu liggen er zakken met groen omheen omdat ze al meer dan een week vol zijn. Ik vraag me dan ook af op welke basis onze B &W de conclusie te trekken dat alles naar tevredenheid gaat. Doe eens een rondvraag ij je inwoners B&W, misschien ontstaat er dan een ander beeld. Ik heb de jndruk dat spde sturing ontbreekt en TM doet wat zij willen. Helaas.
Ron Hartman — 19 okt 2018
@Bart. Ik zou moeten reageren? Op werk dat je duur betaalt (wij) en dat redelijk wordt uitgevoerd door de aannemer? Even afgezien van een paar bomen die verstikt werden in cement (hoe verzin je het). Gelukkig was de Raad wijs destijds om nog niet in te stemmen met Omgekeerd en Diftar, dus bleven problemen wbt afval tot nu toe uit. Afwachten of de Raad wijs blijft
Bart — 18 okt 2018
Geen door groen links gesubsidieerde onderzoekjes gevonden om het geconstateerde in dit bericht aan te vallen?
Bart — 18 okt 2018
Vreemd,de beste stuurlui aan wal,Ron Hartman en Paul cohn reageren niet.
Wat een rust.

Protesthaan is niet uit het veld te slaan

Sinds maandag heeft een zwarte haan zijn geluk gevonden in het groen aan de Europastraat. Niet...
27-10-2020

‘Samen koffiedrinken, neem je eigen kopje mee’

“Samen iets ondernemen maakt mijn dag zinvol”, staat op de website van Welzijn...
27-10-2020

‘We moeten positief perspectief bieden’

De Fontein aan de Twijnerstraat wordt op zondag gebruikt voor kerkdiensten. Het bestuur van de...
25-10-2020

Fiets vernield bij De Vonder

Vrijdagmiddag 23 oktober werd bij basisschool De Vonder een fiets vernield. Dat zou gebeurd zijn...
25-10-2020

Stilte bij de ouderenbonden

Borne telt drie actieve ouderenbonden, de ABOB, KBO en de PCOB. Naast het verzorgen van een...
23-10-2020

Bewoners Dijkhuis verrast met bitterkoekjes

Onder het motto ‘Wij zijn u niet vergeten’ kregen de 230 bewoners en cliënten...
22-10-2020