Vooral een kwestie van gedragsverandering
COLLEGE ANTWOORDT OP VRAGEN OVER ONVEILIGE 30 KM ZONES

Vooral een kwestie van gedragsverandering

Eind september stelde de fractie van Borne-NU vragen aan het college over de volgens haar onveilige situatie in de zogenaamde 30 km zones. Vandaag kwam het uitvoerige antwoord. Daarin stelt het college onder andere dat er de afgelopen jaren veel wijken zijn ingericht volgens het ‘Duurzaam Veilig’ principe en dat zij derhalve een goed zicht heeft op de inrichting van de woongebieden. Om dit verder te optimaliseren is zij voornemens een onderzoek te starten en daarbij te bezien waar eventueel nog aanvullende maatregelen doorgevoerd kunnen worden óf mensen via gedragscampagnes te kunnen verleiden hun snelheid aan te passen.

 

Chicanes ressorteren weinig effect

Het college is geen voorstander van het aanbrengen van obstakels, zoals plantenbakken, die als een chicane dienst moeten doen. Het effect ervan zou te laag zijn, mede doordat ze vanwege eisen van bereikbaarheid en toegankelijkheid voor groot verkeer ver uit elkaar geplaatst moeten worden. Volgens het college zijn drempels en plateaus het meest efficiënt, maar ook het meest kostbare middel. Bovendien zou er vanuit de directe woonomgeving veel weerstand tegen bestaan.

 

Liever zet het college daarom in op het verder in beeld brengen van de diverse wijken en zo te achterhalen of er echt extra maatregelen noodzakelijk zijn. Volgens haar is uit nationaal onderzoek namelijk gebleken dat zo’n 90 procent van de snelheidsovertreders plaatselijke bewoners zijn, die zich in hun eigen straat redelijk aan de snelheid houden, maar iets verderop gewoon weer in de fout gaan. Ook hier verdient meer bewustwording dus de voorkeur.

 

Handhaving

Op de vraag van de fractie of er wellicht meer op handhaving kan worden ingezet, antwoordt het college dat het niet mogelijk is om in alle 30 km gebieden regelmatig controles uit te voeren. Bovendien wordt de capaciteit van de handhavers veelal anders ingezet en aan deze controles geen hoge prioriteit toegekend. Wel wil het college met de politie in gesprek blijven om te komen tot een aantal controles per jaar.

 

Ergo, vooralsnog zet het college vooralsnog in op bewustwording. Het aanspreken van automobilisten door buurtbewoners, politie- en verkeersambtenaren, zoals dat in de Bornsche Maten wordt uitgevoerd, is daarbij een van de mogelijkheden. Verder kan herkenning van de 30 km gebieden, bijvoorbeeld via borden en aanduidingen op het weg, een positieve invloed hebben. En ten slotte geeft het college aan dat asfaltwegen in woonwijken bij een noodzakelijke reconstructie of vervanging van riolering, zoveel mogelijk een inrichting krijgen met klinkerverharding. (BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
T Huiskes — 07 nov 2018
Tja .... misschien flitscamera's plaatsen - staan ook in vele Italiaanse dorpjes - een paar keer een flinke boete thuis krijgen kan als afschrikking dienen gewoon die 30 km aan te houden. Er wordt veel te hard gereden in zones van 30 km - dit merk ik terwijl ik fiets door de vele wijken die deze zone hebben. Jammer!

Crisisoefening in Borne

Dat het eraan zat te komen was bekend, maar niet wanneer precies. Dinsdagmiddag kwamen de...
21-11-2019

Vragen over situatie voormalige Landkroon

Al enige tijd is er geen bouwactiviteit meer bij het pand aan de Stationsstraat 70, bij...
19-11-2019

Start Borns Onderzoek Platform

Maandagavond feliciteerde burgemeester Gerard van den Hengel BorneBoeit met de toekenning van...
13-11-2019

Alsnog openbare procedure Weleveld

Begin volgend jaar komt er alsnog een openbare procedure voor afwijking van het bestemmingsplan...
12-11-2019

Velten sceptisch over veranderingen jeugdzorg

Er gaat weer wat veranderen met de jeugdzorg. Ministers De Jonge en Dekker erkennen dat de...
08-11-2019

Karrenvracht aan moties en amendementen

De gemeente Borne moest voor de meerjarenbegroting een tekort van 2,5 miljoen zien te dekken en...
06-11-2019