Discussiëren over afvalbeleid
VOLLE RAADSZAAL BIJ OPEN PODIUM OVER AFVAL

Discussiëren over afvalbeleid

De oproep om mee te praten over het afvalbeleid leverde dinsdagavond een goed gevulde raadszaal op. Het merendeel van de aanwezigen was raadslid of gelieerd aan een politieke partij. Naar schatting zo’n 20 ‘losse’ belangstellenden hadden de moeite genomen de gang naar het gemeentehuis te maken, ondanks de neerdwarrelende natte sneeuw.

 

Diftar

Waar ging het over? De bedoeling is om zo veel mogelijk afval te gaan scheiden en zo min mogelijk restafval per inwoner over te houden. Honderd kilo zegt Den Haag, 50 kilo is zelfs de regionale ambitie. Borne zit nu op 180 kilo. De invoering van de verpakkingscontainer aan huis heeft al veel geholpen, maar om de doelstellingen te halen is er meer nodig. Waarschijnlijk invoering van één of andere financiële prikkel, zoals bijvoorbeeld Diftar. In gemeenten waar dit is ingevoerd blijkt de hoeveelheid restafval behoorlijk te zijn gedaald.

 

De gemeente wil zoveel mogelijk ideeën uit de samenleving ophalen, voordat een voorstel voor nieuw afvalbeleid aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het Open Podium was één van de middelen daarvoor.

 

Voor- en nadelen

De belangstellenden werden uitgenodigd om hun mening te geven over de voor- en nadelen van Diftar. Men vond het positief dat daardoor de hoeveelheid restafval zou verminderen en ook dat het een eerlijker systeem is, omdat bijvoorbeeld grote gezinnen meer betalen dan een eenpersoonshuishouden. Aan de andere kant zou het wel eens kunnen leiden tot meer zwerfafval, vervuiling van de stromen herbruikbare afvalstoffen en het niet meer beschikbaar stellen van je containercapaciteit aan buren. Daarnaast maakte men zich zorgen om bewoners die niet in staat zijn hun afval weg te brengen naar verzamelcontainers.

 

Ideeën

Kon het huidige systeem nog verbeterd worden, om zo het afval scheiden te stimuleren? Betere voorlichting werd geopperd, of een flexibel ophaalsysteem met bijvoorbeeld vaker leging van de groene container in de zomer. Ideeën gingen in de richting van een jaarlijkse ophaaldag voor grofvuil, het stimuleren van afbreekbaar plastic, producenten aanspreken op overmatig gebruik van verpakkingen, centraal afval sorteren en luiers apart verwerken. Verder gedachten over het belonen van goed scheiden of het wegbrengen van restafval gratis te maken dan wel te belonen in plaats van in rekening te brengen.

 

Raadsvoorstel begin volgend jaar

‘Een redelijke oogst’ van de avond, vond wethouder Michel Kotteman. Alle opmerkingen en suggesties worden meegenomen. Ook de uitkomsten van het Bornepanel worden daarin meegenomen. Samengevat kan worden gesteld dat de duurzaamheidsgedachte achter minder afval en een circulaire economie breed worden gedragen, maar de weg ernaar toe gevarieerde gedachten oproept. Begin volgend jaar, is de planning, zullen er verschillende scenario’s aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Het is aan de Raad om te besluiten hoe het verder moet met het afval in Borne. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Yvonne — 30 nov 2018
Ik wil heel graag een papier container. 1x ipv 2x de groenbak ophalen en de andere keer een papier container aan straat.
Henry — 21 nov 2018
Soms bekruipt me het gevoel dat de gemeentes de soreekbuis van Twente Milieu gaan worden. Winstoptimalisatie schijnt een hogere prioriteit te hebben als dienstverlening naar de burger, die er toch al een behoorlijk bedrag jaarlijks voor betaalt.
Laten we nu het voorbeeld van Hengelo nemen als de methodiek die alleen maar verliezers kent, behalve Twente Milieu!
Ron Hartman — 21 nov 2018
De hamvraag blijft hoe dit ambtelijk bedrijf van 14 gemeenten zelf innoveert ipv de service vermindert onder het mom van de hoeveelheid moet omlaag. Dat gebrek aan innovatiekracht (bv ophalen na oproep) verhul je door burgers te dwingen in werkwijzen die achterhaald zijn (sjouwen met je zakkie) en zo het gemak en winststreven van het bedrijf dienen? Burgers willen best scheiden, maar ook een schone opgeruimde omgeving en hulp bij de afvoer van hun inspanningen. Een extra grofvuilroute ipv bankstellen bij de containers? Tja, dan moet de service omhoog en gewoon hard werken voor de kost en je klanten (burgers) optimaal bedienen, of concurrentie toelaten. Besturen dienen afval aan de voorkant in te dammen, door afspraken met het bedrijfsleven. Burgers kunnen ordentelijk scheiden... braaf brengen, dumpen of laten ophalen.

Verbouwing Kulturhus flink duurder uitgevallen

Het blijkt dat de inpandige verbouwing van het Kulturhus in 2019 maar liefst 263.000 euro meer...
03-12-2020

Azelo: ‘Au zeggen is niet genoeg’

In Azelo is gisteravond blij en met instemming gereageerd op het verloop van de extra...
01-12-2020

Interpellatiedebat over gang van zaken azc

De gang van zaken rondom het azc in Azelo, waarbij het College het voornemen heeft om de...
27-11-2020

Toch weer opvang asielzoekers in Azelo

Eind 2019 sloot het COA voor de derde keer de deuren van de azc-locatie in Azelo. Deze keer...
26-11-2020

Beperkt ruimte voor windmolens

Ook het duurzame energieplan voor de gemeente Borne ligt in concept op tafel. De invulling van...
25-11-2020

Windmolens rondom Borne?

In Hof van Twente is er een initiatief om tot twee hoge windturbines te komen nabij knooppunt...
17-11-2020