Heropening AZC Azelo
VANAF FEBRUARI 2019 WEER OPVANG ASIELZOEKERS

Heropening AZC Azelo

De afgelopen maanden hebben zich ontwikkelingen voorgedaan, waardoor de bezetting van de opvanglocaties van het COA landelijk gestegen is. Begin oktober jl. heeft de Rijksoverheid bericht, dat het COA de direct beschikbare reservecapaciteit in gebruik heeft genomen en voorbereidingen maakt om extra reservecapaciteit in te zetten.

 

Als gevolg daarvan zullen vanaf februari 2019 weer asielzoekers instromen op de opvanglocatie in Azelo in de gemeente Borne. Het asielzoekerscentrum Azelo doet zoals in de bestuursovereenkomst is vastgelegd tot uiterlijk 23 december 2019 voor de laatste keer dienst als opvanglocatie.

 

Opvang volgens bestuursovereenkomst

Het COA heeft eind oktober de medewerking van de gemeente Borne gevraagd of deze capaciteit ingezet kon worden. Het college erkent dat opvang van asielzoekers een overheidstaak is waar de gemeente Borne niet voor wegloopt. Ook bieden het huidige bestemmingsplan en de bestuursovereenkomst het COA mogelijkheden om het AZC Azelo te heropenen.

 

Geen asielzoekerscentrum meer op deze locatie

Zowel de gemeente als het COA willen de omgeving zekerheid geven over de toekomst. Om afspraken te kunnen garanderen, zijn een aantal zaken overeengekomen. Na beëindiging van de bestuursovereenkomst tussen COA en de gemeente (eind december 2019) komt de locatie in handen van de gemeente. De gemeente is met het COA overeengekomen dat de gemeente de locatie aankoopt, mits de gemeenteraad hiervoor op korte termijn akkoord geeft.

 

Na sluiting van de locatie eind december 2019 komt de aanduiding ‘asielzoekerscentrum’ te vervallen in het bestemmingsplan. Hiermee sluit het college aan bij de uitgangspunten voor de nieuwe bestemming van het terrein die de raad op 23 april 2013 heeft vastgesteld in de Nota Uitgangspunten. Ook als de raad niet akkoord gaat met aankoop zal de aanduiding, zoals hierboven beschreven, komen te vervallen. Als asielzoekerscentrum kan de locatie in ieder geval niet meer gebruikt worden.

 

Huidige stand van zaken

Het COA is op zoek naar direct inzetbare capaciteit. Momenteel verblijven ruim 22.000 mensen in de opvang, meer dan 5.200 hiervan beschikken over een verblijfsvergunning. Vanwege een langere verblijfsduur in de opvang en krapte op de woningmarkt zoekt de opvangorganisatie snel beschikbare opvangplaatsen. Daarnaast duurt de doorlooptijd voor asielaanvragen langer dan gewenst, mede omdat het aantal asielaanvragen sinds de zomer stijgt. De Immigratie- en Naturalisatiedienst werkt hard aan het aantrekken en opleiden van extra personeel om zo de wachttijden te verkorten.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
hilda — 18 dec 2018
Huizen tekort voor de gewone burger fauwekul dus naar december de bouwvakker erin en met kleine aanpassingen leuke apartementen wie wil dit niet .Dan kan de jeugd ook een apartement huren voor een leuke prijs .Dus gemeente waar oet je nu nog overnadenken .Schop erin
Henry — 18 dec 2018
En dan na 23-12-2019 het pand maar platgooien.
Anders wordt er later weer een beroep op gedaan.
T Huiskes — 18 dec 2018
Een goed besluit en Borne dient asielzoekers te verwelkomen. Misschien iets voor de Kringloopwinkel rond 2020?
Is mij niet duidelijk wat de gemeente Borne aan moet met zo’n pand.
Rob — 18 dec 2018
Nee he! Konden eindenlijk de ramen en deuren ongestoord weer open laten als je even snel het dorp in moest , kunnen we deze weer potdicht gaan afsluiten . Of Moet er extra money in de bornse kas komen voor de rondweg om Zenderen?
Pb — 17 dec 2018
Dat worden weer overuren voor de prinsemarij ....pffffff
Max de Mooij Sr. — 17 dec 2018
Mooi dat Borne ook dit keer kan inspringen om opvang te bieden aan mensen die ontheemd zijn! Ik hoop dat ook dit keer de Bornse gemeenschap open zal staan voor mensen die een warm welkom nodig hebben!

Nieuwe Kerkstraat is nu woonerf

In de Nieuwe Kerkstraat geldt vanaf nu een maximum snelheid van 15 kilometer per uur. Er zijn in...
07-09-2020

Maxime steelt de show

Roodoranje met een subtiel goudgeel randje. Dahlia Maxime kon zaterdag op veel bewonderende...
05-09-2020

Feestelijk moment bij nieuwe Hooiberg

Zaterdagmorgen kwamen alle twaalf jonge bewoners van De Hooiberg met hun ouders en vele...
05-09-2020

Opnieuw ongeval op kruispunt N743

Vrijdagmiddag werd een scooterrijder aangereden die het kruispunt bij Jasmin Garden overstak. De...
04-09-2020

Bob speurt… en vindt soms iets

Bob Tijhuis woont in de Bornsche Maten, is 13 jaar en heeft een niet-alledaagse hobby. Na...
02-09-2020

Zonnecollectief als olievlek

September vorig jaar startten een aantal bewoners van Wensink-Zuid met een collectief...
02-09-2020