Discussie over Cultuuragenda
TWEE INSPREKERS TIJDENS POLITIEK BERAAD

Discussie over Cultuuragenda

Voor het onderwerp ‘Cultuuragenda’ waren er tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond twee insprekers: Frank Droste, directeur van het Kulturhus, en kunstenaar Jaap Besteman. Zij wilden beiden graag iets toevoegen aan het stuk, dat gezien moet worden als een soort inventarisatie van wat er nu op cultureel gebied gebeurt, welke ontwikkelpunten er zijn en wat daarvan dan de financiële consequenties zouden zijn. Input voor het discussiestuk waren onder andere de conclusies en aanbevelingen van een raadswerkgroep die in de vorige raadsperiode diverse gesprekken heeft gevoerd met het culturele veld.

 

Cultuurmakelaar

Frank Droste meldde om te beginnen blij te zijn dat er weer een cultuurnota komt. Wel vond hij het jammer dat het Kulturhus niet bij de opstelling ervan was betrokken. Eén van de opvallendste zaken in de Cultuuragenda is de wens een cultuurmakelaar aan te stellen, een aanjager, verbinder en ondersteuner van cultuur in de samenleving. “Wij denken dat het Kulturhus deze rol al vervult. Wij zijn altijd bezig initiatieven uit de samenleving verder te brengen. Het is niet zo dat we helpen subsidies te zoeken, maar dat kunnen we wel gaan doen. Ons voorstel is dan ook om het geld voor de cultuurmakelaar in te zetten voor Muziek in de Klas. Dat hebben wij tot nu toe kunnen financieren uit fondsen, maar wat wij willen is daar structureel geld voor.”

 

In reactie hierop legde Henk van den Berg (Borne-Nu) uit: “De functie van cultuurmakelaar is op voordracht heel nadrukkelijk juist losgekoppeld van het Kulturhus. Dat was een wens die heel breed uit het cultuurveld is gekomen.” Droste twijfelde echter aan nut en noodzaak van zo’n cultuurmakelaar. “Ik heb gewoon twijfels over wat een cultuurmakelaar in vier uur per week kan doen en of hij dat beter kan doen dan wij.”

 

Kunst

Kunstenaar Jaap Besteman miste in de cultuuragenda de kunst. “Het gaat veel over cultuur en erfgoed, maar weinig over kunst.” Kunst was juist zo belangrijk, vond hij. “Het gaat in de kunst steeds meer over ‘mindset’. Kunstenaars willen meer maatschappelijk betrokken worden en meedenken over beleid, omdat ze dwars door alle meningen iets kunnen roepen.” Heel concreet pleitte Besteman voor budget om een project voor jeugd op te zetten, voor waardering voor kunstenaars en door de gemeente aankopen van kunstwerken. Bovendien zou een vaste plek wenselijk zijn. Het Grutje leek hem daarvoor geschikt.

 

Dat kunst ontbrak en er geen overleg met instellingen was geweest bij het opstellen van de nota, vonden ook een aantal raadsleden. Daarnaast wees men erop dat de kerkdorpen niet vergeten moesten worden.

 

Uit-agenda

In de Cultuuragenda staan diverse onderwerpen waar steeds verschillende partijen bij betrokken zijn. Het Kulturhus werd veelvuldig genoemd, maar bij ‘historie’ bijvoorbeeld ook Bussemakerhuis, Folkloregroep en Heemkundevereniging. Op één onderdeel stond onder andere ook BorneBoeit vermeld, namelijk op het ontwikkelpunt één basis digitale uit-agenda te onderhouden. En dat was blijkbaar één keer BorneBoeit te veel naar de smaak van RTVBorne en de Bornse Courant. Achter de schermen was er veel heisa over gemaakt. Het zou oneerlijk zijn daarvoor alleen met BorneBoeit te praten, dat moest met alle media. De raadsleden waren er gevoelig voor en dus wordt daar ‘BorneBoeit’ waarschijnlijk veranderd in ‘media’. Zo gaat dat.

 

Omdat het nu nog niet gaat om een raadsvoorstel was het even onduidelijk hoe nu verder met dit stuk. Er is voorlopig geen geld om het uit te voeren en daarmee hangt het een beetje in het luchtledige. Afgesproken werd dat wethouder Martin Velten met een aanvullend memo komt om wat zaken te verhelderen en wat opmerkingen mee te nemen. Als er uiteindelijk budget vrijgemaakt moet worden, dan zal er alsnog een raadsvoorstel komen. (AJ/DdG)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Toch nog twee voorstellingen in Hertme

Op 23 augustus verzorgt het Ricciotti ensemble in Openluchttheater Hertme een zomerconcert in...
10-08-2020

Double6 zingt in Central Park van Twente

Het is zondagavond, even na zevenen. De ondergaande zon schittert door het fraaie groen van...
09-08-2020

Oer-sculpturen van Lara Vos

Terwijl buiten de temperatuur stijgt, richt beeldend kunstenares Lara Vos binnen in Het...
01-08-2020

Oude Kerk open in augustus

In de maand augustus is de Oude Kerk op woensdag van 12.00 tot 14.00 uur te bezichtigen. Niet...
30-07-2020

Macbeth op houtzagerij Twickel

Rotaryclub Delden-Borne draagt de cultuursector een warm hart toe en biedt theatergroep...
29-07-2020

Aftrap Borns Textiel Collectief

Binnen de regio Twente is anderhalf jaar geleden het idee geboren om een langlopend Twents...
09-07-2020