Planning Oude Hengeloseweg

 

Volgens planning gaat de Oude Hengeloseweg dit najaar op de schop. Echter, zoals eind vorig jaar gecommuniceerd op dit platform, zijn er de laatste maanden ontwikkelingen geweest op het gebruik van aardgas. Deze ontwikkelingen maken dat, naast het opnieuw inrichten van Wensink Zuid voor een duurzaam en beter waterbeheer, ook ‘aardgasvrij’ een belangrijke pijler is geworden binnen het project.

 

Het openbreken van de Oude Hengeloseweg biedt niet alleen kansen op het gebied van herinrichting, maar ook voor andere voorzieningen die eventueel nodig zijn ter voorbereiding op een aardgasvrij Wensink Zuid. Het is belangrijk dat de aanleg hiervan gelijktijdig verloopt. Dit om te voorkomen dat een opnieuw aangelegde straat na een tijd weer opengebroken moet worden omdat er, in het kader van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe leidingen moeten worden gelegd.
 

Gevolgen
Daarom wordt overwogen om, voordat de schop in de grond gaat in de Oude Hengelosweg, eerst onderzoek te doen naar de wijze waarop de woningen in Wensink Zuid in de toekomst van warmte kunnen worden voorzien. Voor de Oude Hengeloseweg zou dit gevolgen hebben voor de planning. Als er daadwerkelijk onderzoek wordt gedaan, betekent dit namelijk dat de uitkomst (wel/niet extra voorzieningen aanleggen) pas in het najaar bekend is. Een eventuele ‘gecombineerde aanleg’ zou dan pas in de zomer of het najaar van 2020 zijn.

 

Extra Onderzoek
De keuze voor extra onderzoek wordt gemaakt door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne. Over dit besluit, dat naar verwachting in april wordt genomen, en de verdere planning en ontwikkelingen, wordt u op de hoogte gehouden via dit platform. De bewoners van de Oude Hengeloseweg worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

 

Warmtestudie Cogas

We staan landelijk voor een flinke opgave: een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Net als alle andere gemeenten moet Borne vóór 2021 een warmteplan maken. Daarin staat per wijk beschreven hoe de wijk in de toekomst zonder aardgas verwarmd wordt. Dus ook voor Wensink-Zuid.

 

Voor het warmteplan van Wensink-Zuid werkt de gemeente samen met NTP en Cogas. Samen met de gemeente zal Cogas een warmtestudie uitvoeren om uiteindelijk tot de meest optimale en duurzame energieoplossing te komen, waarbij de wijk van warmte en warm water wordt voorzien zonder aardgas.

 

Warmtenet

De aanleg van een warmtenet zou hierbij een van de oplossingen kunnen zijn. Een warmtenet is een duurzaam verwarmingssysteem, waarbij woningen en bedrijven worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. Kijk hier hoe dit precies werkt.

 

Waarom nu al over alternatieven voor aardgas nadenken?

In het kader van het project Waterbeheer Wensink-Zuid gaat in de hele wijk de schop in de grond. Omdat de gemeente voor 2021 ook het warmteplan in orde moet hebben, is het goed om nu al na te denken over hoe we in de wijk omgaan met duurzame energie. Door werkzaamheden in samenhang uit te voeren, is er minder overlast en kunnen er kostenvoordelen optreden

 

Wanneer is bekend wat de duurzame energieoplossing wordt?

Op dit moment is Cogas bezig met een verkennend onderzoek naar de beste oplossing voor duurzame energie in Wensink-Zuid. Cogas verwacht medio 2019 een oplossing te presenteren aan de gemeente.

 

Stel dat er een warmtenet komt, gaan bewoners dan meer betalen?

Bij de aanleg van een warmtenet gaat men er vanuit dat bewoners niet meer gaan betalen dan dat ze nu betalen voor hun energie. In sommige gevallen zijn de kosten zelfs lager.

 

Wat merken bewoners van de werkzaamheden?

De straat gaat open. Bewoners worden hierover t.z.t. over geïnformeerd. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar, eventueel via een alternatieve route. Door de werkzaamheden binnen het project te bundelen, wordt de overlast tot een minimum beperkt.

 

Kan men dan helemaal geen aardgas meer in huis gebruiken?

Vooralsnog blijft het mogelijk om een aardgasaansluiting te houden. Cogas kan echter niet garanderen dat de aardgasaansluiting ook in de (nabije) toekomst nog gebruikt kan worden. Het huidige beleid van de overheid is om alle huishoudens in Nederland voor 2050 van het aardgas af te halen. Wat dit precies betekent is nog niet duidelijk.

 

Energiebesparen en zelf opwekken

De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Om energie (en geld) te besparen komt er een buurtteam van buurtbewoners die het energieverbruik in en om de woning gaat aanpakken. Het idee is om gezamenlijk op zoek te gaan mogelijkheden, en door gezamenlijk in te kopen geld te verdienen, en het voor iedereen makkelijker te maken om energie te besparen.

Omdat Cogas bezig is met de verwarming van woningen, richt het buurtteam zich in eerste instantie op isolatie en zonnepanelen. Het Buurtteam wordt ondersteund door Buurkracht, Borne Energie en de gemeente.

 

Meedenken over een duurzame energieoplossing? Of vragen over energie? Mail naar wensinkzuid@borne.nl.

 Prikbord

Gevonden op 16 april aan de Oude Hengeloseweg, nabij de supermarkt: Beige dameshandschoenen met bont gevoerd. Lees meer

16 apr 2019 om 13:46 | reacties (0)

Na de laatste bijeenkomst omtrent plan wensink zuid , volgende stap gemeente woz waarde verhogen bij mensen die zonnepanelen plaatsen (waarde vermeerdering) en saldering bij teruglevering aanpassen ? Lees meer

30 nov 2018 om 14:45 | reacties (1)