Diftar terug in wachtkamer
‘ER ZIJN MEERDERE WEGEN DIE NAAR ROME LEIDEN’

Diftar terug in wachtkamer

De gemeenteraad wilde niet meegaan in het voorstel van het College om nu al te kiezen voor diftar als vervolgstap in het afvalbeleid. Al snel werd tijdens de raadsvergadering duidelijk dat hiervoor geen steun te vinden was in de Raad. Wethouder Kottemans' eigen partij GB90 was er een voorstander van en ook GroenLinks/PvdA zag diftar als de snelste weg naar een circulaire economie. Dat was dan ook alle steun waarop de wethouder kon rekenen. Toen zelfs coalitiegenoten Borne-Nu en het CDA te kennen gaven niet overtuigd te zijn, waren de poppetjes snel geteld.

 

Meerdere wegen naar Rome

Michel Kotteman koos, na een korte schorsing (foto boven), eieren voor zijn geld en kwam met het voorstel om meerdere opties, inclusief diftar, uit te werken zodat de gemeenteraad op een later moment kan beslissen wat de beste weg is om de doelstelling te halen om tot zo weinig mogelijk restafval per inwoner te komen. Een doelstelling die alle partijen onderschrijven. Alleen de weg ernaar toe....... “Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden”, vatte Herald Lucas (CDA) de gevoelens van het CDA en tegelijkertijd die van de meerderheid van de Raad samen.

 

Meerdere scenario's uitwerken

En die wegen zijn niet alleen de drie scenario’s die het College vooralsnog had voorgelegd. Te weten: diftar, het huidige systeem plus betere voorlichting en stimuleren van vrijwillig ‘omgekeerd inzamelen’. Borne-Nu kwam onlangs met het alternatief om in Münster te gaan nascheiden en het CDA wilde ook een scenario uitgewerkt zien waarbij de hoeveelheid restafval gemeten wordt en waarbij achteraf een beloning voor goed scheidingsgedrag gegeven kon worden. Financiële onderbouwingen wilde men zien, waarbij knelpunten als zwerfafval en vervuiling van afvalstromen werden meegenomen. Evenals oplossingen om oud papier nog beter in te zamelen. Met diverse tips en suggesties moet de wethouder aan de slag.

 

En nu liggen er dus vijf scenario’s voor, die allemaal doorgerekend gaan worden en waarvan de voor- en nadelen op een rijtje gezet gaan worden. Op basis daarvan kan de gemeenteraad dan alsnog een keuze maken. Op z’n vroegst in mei. (AJ)

 

Lees ook de eerdere berichtgeving:

College wil naar diftar

Grimmige sfeer rond diftar

Alternatieven voor diftar?

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
ks — 06 feb 2019
Misschien kan de wethouder eens een bezoek brengen aan Groningen; https://gemeente.groningen.nl/plastic-en-kunststof-afval-inleveren

Huisvuil en restafval inleveren

Wilt u huishoudelijk afval inleveren? Gaat het om afval dat u niet hoeft te scheiden? En dat in een vuilniszak of grijze afvalcontainer past? Kijk dan op de Afvalwijzer hoe u dit restafval kwijt kunt in Groningen.

Plastic en kunststof afval inleveren

Plastic en kunststof afval hoeft u in Groningen niet te scheiden van het andere afval. U mag het in de grijze vuilniszak of in de grijze container doen. Op de Afvalwijzer staat hoe de gemeente dit afval ophaalt bij u in de buurt.

Lichtgeel hesje — 06 feb 2019
Voorlopig geen slecht resultaat; echter is Diftar nog steeds niet definitief van tafel geveegd dus niet te vroeg juichen. De vraag blijft ook overeind waarom de Wethouder op 22 januari jl. zegt dat het College kiest voor Diftar en dit tot gisteren ook stellig blijft volhouden. Uit de Raadsvergadering op 5 februari blijkt dat twee van de drie College-partijen hier namelijk anders over denken. Ofwel getuigt dit van een slechte politieke antenne van de Wethouder ofwel heeft de Wethouder een solo-actie ondernomen om Diftar er in Borne door te drukken. Mocht dit laatste het geval zijn, dan rest er slechts één ding voor de Wethouder, namelijk ontslag aanbieden. Overigens is te hopen dat mocht er inderdaad een excursie voor de Raad plaatsvinden in een aantal “succesvolle” Diftar-gemeenten, zoals aangeboden door de Wethouder, er brandstof genoeg aanwezig is in de bus om ook de niet succesvolle Diftar-gemeenten te bezoeken. Elke medaille kent immers twee zijden
McHak — 06 feb 2019
Complimenten aan de voltallige Gemeenteraad! Nu op Zoek naar een andere tactiek om circulair met onze grondstoffen om te gaan.
Milieu bewuste burger — 05 feb 2019
Laten we zorgen dat de afvalstromen netter worden. Wat WEL in de oranje en wat NIET is belangrijker dan straf op restafval, waardoor de oranje bak juist zal vervuilen. Heel belangrijk als je echt denkt dat je aan recycling werkt. Het restafval zou ook beter kunnen, door electra en metalen + chemisch afval periodiek apart op te halen.

Bordje voor goed werkgeverschap

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar dat is het (nog) niet. Als de alarmpieper gaat van...
08-02-2019

Andries Heidema bezoekt Borne

De nieuwe Commissaris van de Koning van Overijssel, Andries Heidema, maakt een tour langs alle...
04-02-2019

Alternatieven voor diftar?

Bij de komende raadsvergadering staat het afvalbeleid op de agenda. De Raad wordt door het...
01-02-2019

Duurzaam avondje bij GB90

De lokale partij GB90 nodigde alle inwoners van Borne uit om te komen praten over duurzaamheid...
24-01-2019

Grimmige sfeer rond diftar

Op de agenda van de gemeenteraad van 5 februari staat een principekeuze voor invoering van...
23-01-2019

Meedenken over duurzame energie

De politieke partij GB’90 wil graag ideeën en wensen van inwoners ophalen op het...
14-01-2019


file:html/cookies.inc.html}