Diftar terug in wachtkamer
‘ER ZIJN MEERDERE WEGEN DIE NAAR ROME LEIDEN’

Diftar terug in wachtkamer

De gemeenteraad wilde niet meegaan in het voorstel van het College om nu al te kiezen voor diftar als vervolgstap in het afvalbeleid. Al snel werd tijdens de raadsvergadering duidelijk dat hiervoor geen steun te vinden was in de Raad. Wethouder Kottemans' eigen partij GB90 was er een voorstander van en ook GroenLinks/PvdA zag diftar als de snelste weg naar een circulaire economie. Dat was dan ook alle steun waarop de wethouder kon rekenen. Toen zelfs coalitiegenoten Borne-Nu en het CDA te kennen gaven niet overtuigd te zijn, waren de poppetjes snel geteld.

 

Meerdere wegen naar Rome

Michel Kotteman koos, na een korte schorsing (foto boven), eieren voor zijn geld en kwam met het voorstel om meerdere opties, inclusief diftar, uit te werken zodat de gemeenteraad op een later moment kan beslissen wat de beste weg is om de doelstelling te halen om tot zo weinig mogelijk restafval per inwoner te komen. Een doelstelling die alle partijen onderschrijven. Alleen de weg ernaar toe....... “Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden”, vatte Herald Lucas (CDA) de gevoelens van het CDA en tegelijkertijd die van de meerderheid van de Raad samen.

 

Meerdere scenario's uitwerken

En die wegen zijn niet alleen de drie scenario’s die het College vooralsnog had voorgelegd. Te weten: diftar, het huidige systeem plus betere voorlichting en stimuleren van vrijwillig ‘omgekeerd inzamelen’. Borne-Nu kwam onlangs met het alternatief om in Münster te gaan nascheiden en het CDA wilde ook een scenario uitgewerkt zien waarbij de hoeveelheid restafval gemeten wordt en waarbij achteraf een beloning voor goed scheidingsgedrag gegeven kon worden. Financiële onderbouwingen wilde men zien, waarbij knelpunten als zwerfafval en vervuiling van afvalstromen werden meegenomen. Evenals oplossingen om oud papier nog beter in te zamelen. Met diverse tips en suggesties moet de wethouder aan de slag.

 

En nu liggen er dus vijf scenario’s voor, die allemaal doorgerekend gaan worden en waarvan de voor- en nadelen op een rijtje gezet gaan worden. Op basis daarvan kan de gemeenteraad dan alsnog een keuze maken. Op z’n vroegst in mei. (AJ)

 

Lees ook de eerdere berichtgeving:

College wil naar diftar

Grimmige sfeer rond diftar

Alternatieven voor diftar?

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ton HUISKES — 22 feb 2019
Ik ben er niet helemaal gerust op met de afwijzing van Diftar door de gemeenteraad. Inderdaad een kijkje naar andere gemeenten, zoals bijv Hengelo waar veel afval verdwijnt in sloten en afgelegen gebieden of kijken naar bijv Groningen is ook geen slecht idee. Het lijkt wel of Borne een soort van premie zal krijgen als het ook voor Diftar zal kiezen. Ik hoop dat de gemeenteraad op de rem blijft trappen daar het geen goed idee is Diftar in te voeren voor alle Bornernaren: er verdwijnt daardoor veel afval in de bosjes, sloten en afgelegen gebieden waar het niet thuis hoort;
ks — 06 feb 2019
Misschien kan de wethouder eens een bezoek brengen aan Groningen; https://gemeente.groningen.nl/plastic-en-kunststof-afval-inleveren
Huisvuil en restafval inleveren
Wilt u huishoudelijk afval inleveren? Gaat het om afval dat u niet hoeft te scheiden? En dat in een vuilniszak of grijze afvalcontainer past? Kijk dan op de Afvalwijzer hoe u dit restafval kwijt kunt in Groningen.
Plastic en kunststof afval inleveren
Plastic en kunststof afval hoeft u in Groningen niet te scheiden van het andere afval. U mag het in de grijze vuilniszak of in de grijze container doen. Op de Afvalwijzer staat hoe de gemeente dit afval ophaalt bij u in de buurt.
Lichtgeel hesje — 06 feb 2019
Voorlopig geen slecht resultaat; echter is Diftar nog steeds niet definitief van tafel geveegd dus niet te vroeg juichen. De vraag blijft ook overeind waarom de Wethouder op 22 januari jl. zegt dat het College kiest voor Diftar en dit tot gisteren ook stellig blijft volhouden. Uit de Raadsvergadering op 5 februari blijkt dat twee van de drie College-partijen hier namelijk anders over denken. Ofwel getuigt dit van een slechte politieke antenne van de Wethouder ofwel heeft de Wethouder een solo-actie ondernomen om Diftar er in Borne door te drukken. Mocht dit laatste het geval zijn, dan rest er slechts één ding voor de Wethouder, namelijk ontslag aanbieden. Overigens is te hopen dat mocht er inderdaad een excursie voor de Raad plaatsvinden in een aantal “succesvolle” Diftar-gemeenten, zoals aangeboden door de Wethouder, er brandstof genoeg aanwezig is in de bus om ook de niet succesvolle Diftar-gemeenten te bezoeken. Elke medaille kent immers twee zijden
McHak — 06 feb 2019
Complimenten aan de voltallige Gemeenteraad! Nu op Zoek naar een andere tactiek om circulair met onze grondstoffen om te gaan.
Milieu bewuste burger — 05 feb 2019
Laten we zorgen dat de afvalstromen netter worden. Wat WEL in de oranje en wat NIET is belangrijker dan straf op restafval, waardoor de oranje bak juist zal vervuilen. Heel belangrijk als je echt denkt dat je aan recycling werkt. Het restafval zou ook beter kunnen, door electra en metalen + chemisch afval periodiek apart op te halen.

Provincie verkiest tracé langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021