Bomen kappen wordt makkelijker en moeilijker
NIEUWE BOMENVERORDENING MET GROENE KAART

Bomen kappen wordt makkelijker en moeilijker

Er ligt een nieuwe bomenverordening ter inzage. Kern van de wijziging van het beleid is dat in principe alle bomen zonder vergunning verwijderd mogen worden tenzij ze voorkomen op de zogenaamde ‘Groene Kaart’, die belangrijke groenstructuren, ‘bijzondere’ bomen, landelijke monumentale bomen van de Bomenstichting en overige gemeentelijke bomen vastlegt.

 

Regeldruk verminderen

Tot nu toe was het zo dat voor iedere boom met een diameter van meer dan 30 centimeter, ook die in de eigen tuin, een kapvergunning moet worden aangevraagd en er vaak ook nog een herplantplicht geldt. Vorig jaar werd er voor 15 bomen zo’n kapvergunning aangevraagd. In 14 gevallen werd deze verleend, nadat de procedure was doorlopen. Eén van de redenen om tot een nieuw systeem over te gaan is het verminderen van deze ‘regeldruk’.

 

Meer beschermingsmogelijkheden

Met de groene kaart kan de gemeente nu ook structuren in het buitengebied juist wél onder de omgevingsvergunningsplicht brengen, waar dat nu niet het geval is. Het gaat dan bijvoorbeeld om karakteristieke houtwallen in het landschap, waarvan er in de afgelopen jaren een aantal zijn verdwenen. De nieuwe verordening biedt meer beschermingsmogelijkheden voor het beeld van het buitengebied.

 

Beter beheersysteem

Al met al zou het moeten leiden tot een beter beheersysteem, waarbij het gemakkelijker wordt om bomen te kappen waar dat geen probleem is en moeilijker waar het niet gewenst is. “Het doel is om zoveel mogelijk bomen te behouden in de gemeente. Bomen brengen verkoeling, de ondergrondse groeiruimte kan benut worden om wateroverlast tegen te gaan en bomen kunnen een antwoord zijn op de toenemende fijnstofproblematiek. Bovendien willen we kaalslag voorkomen en de groenbeleving bevorderen”, zegt wethouder Michel Kotteman. Als niet in alle gevallen meer een kapvergunning hoeft te worden aangevraagd, zou dit kunnen leiden tot een afname van het bomenbestand. In gemeenten waar met dit systeem al ervaring is opgedaan blijkt dit effect mee te vallen, wellicht omdat particulieren nu eerder besluiten een boom op hun grond te planten.

 

Groene kaart in ontwikkeling

De betreffende groene kaart moet nog ontwikkeld worden. Dat gebeurt in samenspraak met diverse partijen. De kaart met bomen die niet zomaar gekapt mogen worden, en dat kunnen dus ook bomen op particuliere gronden zijn, zal op termijn via de website van de gemeente in te zien zijn. Voor het uitwerken van de kaart moet eerst nog 25.000 euro gevonden worden in bestaande budgetten. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Hans — 07 mrt 2019
Er wordt idd bij bosjes gekapt zoals hieronder al wordt vermeld. Dat wordt straks alleen nog maar meer...hoewel het volgens wethouder Kotteman het allemaal wel mee gaat vallen. Hij spreekt o.a. over het feit dat er in heel 2018 voor 15 bomen een kapvergunning is aangevraagd, waarvan in 14 gevallen deze werd verleend. Via een (snelle) inventarisatie via de gemeentelijke website kom ik zelf al aan 39 "verleende (reguliere) omgevingsvergunningen", waarbij ik er vanuit ga dit een ambtelijk synoniem is voor een kapvergunning. Waarbij het nog van belang is dat per verleende vergunning het vaak om meerdere bomen gaat, waarbij je uiteindelijk toch op enige tientallen bomen uitkomt. Ik nodig de gemeente graag uit om via deze site uit te leggen waar 'm dit verschil in zit...
Paul Cohn — 06 mrt 2019
Wie kijkt op www.globalforestwatch.org/map?menu=eyJkYXRhc2V0Q2F0ZWdvcnkiOiJmb3Jlc3RDaGFuZ2UiLCJtZW51U2VjdGlvbiI6ImRhdGFzZXRzIn0%3D ziet na enig 'spelen' de : "tree cover gain" (donkerblauw) en de "tree cover loss"(rose) op elk tijdstip tussen 2001 en 2017. Bij inzoomen tot op het niveau van de gemeente Borne ontdek je dan een "unconveniant truth" die haaks staat op de mening van de wethouder dat Borne steeds groener wordt...
Jos Lansink — 06 mrt 2019
Bomen zijn natuurlijke CO2 slurpers. Ze zetten door fotosynthese CO2 en vooral H2O om naar O2 oftewel zuurstof de belangrijkste op aarde voor de mens. Borne heeft door zijn expansieve groei op oa de Bornse maten en industrieterrein het Veltkamp meer gekapt dan bijgepoot aan bomen. Boom en mens kunnen zonder elkaar.
Freke van de Woord — 22 feb 2019
Het huidige groenbeleidsplan loopt nog t/m volgend jaar.Er is nogal wat onvrede in het dorp over het aantal grote bomen dat gekapt wordt in de woonwijken en daar niet of in kleinere aantallen en, natuurlijk, kleinere maten wordt herplant
Is het, nu we ons ernstig zorgen moeten maken over het verdwijnen van insecten en dus insecten etende vogels, niet wijzer om energie te steken in het opstellen van een nieuw integraal groenbeleidsplan dat grotere biodiversiteit en uitbreiding van natuurlijk groen mogelijk maakt ?
Paul Cohn — 22 feb 2019
McHak (what's in a name: bomen worden in Borne niet gehakt maar 'bij bosjes' omgezáágd) u ondersteunt mijn bittere conclusie:
Dieptriest hoe een ivoren toren met 21 airco's op het dak en met geblindeerde en geluiddempende ramen de ecologisch en akoustisch zo belangrijke waarde van bomen als zaagsel naar Bruins&Kwast verbant.
McHak — 22 feb 2019
Deregulering is goed; de kapvergunningen worden toch al blindelings verstrekt. Dus bedrijfsmatig snap ik dit VVD standpunt (= sinds Rutte zijn er echter meer regels bedacht, maar dat ter zijnde). In het land der blinden is eenoog koning; waar om worden die kapverzoeken en kapaanvragen toch allemaal gehonoreerd?; tja, als je klimaatakkoord niet bewust bent dat een 40 jarige boom qua fijstof/ hittebestendigheid gelijk staat aan 100 aanplantboompjes, dat een 100 jarige eik 400 biodiverse soorten huisvest, ed dan snap ik wel dat wij overgaan naar een ODT; maar dan moeten wij niet slinks onze verordening aanpassen; een beetje flauw College; dus gemeenteraad; bent u wakker?
Paul Cohn — 21 feb 2019
Ik kijk op de AtlasLeefomgeving van het RIVM, kaartlaag Natuur, “Bomen in Nederland”:
Deze kaart geeft een beeld wáár bomen > 2,5 m hoogte staan in Nederland.
www.atlasleefomgeving.nl/kaarten;jsessionid=D11144A2E2F599BB59B7B1A19F1F526B

Inzoomend zie ik een riante groene buffer tussen de A35 en de aanpalende Woolderes. Evenwichtig verdeeld over die wijk een groot aantal hoge bomen. www.woolder-es.nl/?page_id=120

Tussen de A1-A35 en de -even oude- wijk Letterveld zie ik 'n spaanplaatje en daarachter de sneeuwwitte vlaktes van de efficiënt ontboste Clematishof, Wingerdstraat en Meidoornhof.
In de megalomane visie van de gemeente Borne is dit een dermate rustige wijk dat het geluidsniveau op de rand van die boomloze steppe -langs de Twickelerblokweg- slechts 49-51 dB(A) bedraagt.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-64854.html

geven het RIVM https://geluid.rivm.nl/geluid/geluidbel_maps.php en de provincie Overijssel 18 dB(A) hoger op? https://geo.overijssel.nl/viewer/app/master/v1?bookmark=6686443669c44b4b9316175753343973
Hoe kunnen díé dat nou beter weten dan de gemeente Borne, ze wónen hier niet eens…

Dat burgers al een jaar tot 24 dB(A) hoger meten: wat heeft de gemeente daar mee te maken? Die heeft haar besluit immers al genomen. En besluiten staan in Borne nu eenmaal vaster dan bomen...
Dieptriest hoe een ivoren toren met 21 airco's op het dak en met geblindeerde en geluiddempende ramen de ecologisch en akoustisch zo belangrijke waarde van bomen als zaagsel naar Bruins&Kwast verbant.
Ruud Steltenpool — 21 feb 2019
Een nieuw boompje heeft niet de capaciteit van een bestaande boom (qua verkoeling, CO2-opname, zuurstofafgifte, etc.). Dat ie die misschien ooit krijgt, hebben we in tussentijd (tijdens huidige versnellende klimaatramp) weinig aan. Bomen verplaatsen ipv kappen? 10x zoveel terugplanten? i.i.g. niet verbranden als je gezondheid en die van vele buren je lief is.

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021