Coöperatie Buren Energie opgericht
26-02-2019
INFORMATIEAVOND OVER PARTICIPATIE IN WINDMOLEN BIJ KNOOPPUNT BUREN

Coöperatie Buren Energie opgericht

Stichting Borne Energie heeft een nieuwe coöperatie opgericht: Buren Energie. De coöperatie wordt eigenaar van één van de twee beoogde windmolens van ‘Wind voor Buren’. Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen lid worden van de coöperatie. Door te investeren in de molen worden ze mede-eigenaar van deze windmolen. Op 27 maart organiseert Buren Energie hierover een informatieavond.

 

Wind voor Buren

‘Wind voor Buren’ is een initiatief van Annemarie en Bert Kristen, stichting Borne Energie en duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie. Zij hebben een idee voor twee windmolens bij knooppunt Buren, langs de snelwegen A1/A35 ter hoogte van Borne. Vanaf de start is het de wens van de initiatiefnemers dat inwoners en organisaties mede-eigenaar worden van de beoogde windmolens. Daarom is stichting Borne Energie gevraagd om mee te doen, om de financiële participatie goed vorm te geven. Met de oprichting van de coöperatie Buren Energie is een belangrijke stap gezet.

 

Een windmolen voor de omgeving 

Het doel is dat één van de twee beoogde windmolens eigendom wordt van coöperatie Buren Energie. Inwoners en organisaties kunnen lid worden van de coöperatie en bepalen zelf hoeveel zij mee-investeren. Zo worden zij mede-eigenaar van deze windmolen. Daarnaast kan de coöperatie met de inkomsten uit de windmolen nieuwe projecten in de omgeving beginnen. Besluiten hierover worden genomen door de leden van de coöperatie, tijdens de ledenvergaderingen.
De voorzitter van coöperatie Buren Energie is Joris van Dijk. Secretaris is Niels Busschers en penningmeester is Joep Grooten. Coöperatie Buren Energie houdt niet vast aan gemeentegrenzen. Zo is het bijvoorbeeld voor inwoners van zowel de gemeente Hof van Twente, Borne als Hengelo mogelijk om deel te nemen.

 

Overeenkomst tussen Buren Energie en Raedthuys Pure Energie 

Coöperatie Buren Energie en duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie hebben een overeenkomst gesloten waarin zij afspreken samen te werken aan de realisatie van de twee windmolens. Eén voor Buren Energie en één voor Raedthuys Pure Energie. Via de coöperatie werken inwoners en het bedrijf Raedthuys Pure Energie op gelijkwaardige basis samen aan het realiseren van meer duurzame energie. Zij kunnen elkaar aanvullen met verschillende kwaliteiten en samen werken aan meer duurzame energie, waarbij inwoners en organisaties in de omgeving van de molen ook financieel voordeel hebben.

 

Informatieavond over financiële participatie

Op 27 maart organiseert Buren Energie een informatieavond over deze financiële participatie. Iedereen die hierin interesse heeft, is welkom. Buren Energie wordt ondersteund door Siward Zomer van De Windvogel. Hij heeft veel ervaring met andere coöperaties in Nederland die eigenaar zijn van windmolens en kan veel vertellen over hoe daar financiële participatie is geregeld. Siward Zomer is er dan ook bij op 27 maart. De informatieavond wordt gehouden in het Kulturhus in Borne (Marktstraat 23) en begint om 19.30 uur. Om te weten hoeveel mensen er komen, is het verzoek aan iedereen die deze informatieavond wil bezoeken om zich aan te melden via info@windvoorburen.nl.

 

Roelof-Jan Naaktgeboren uit bestuur Borne Energie

Op 5 maart wordt Roelof-Jan Naaktgeboren geïnstalleerd als raadslid voor GB90 en heeft vanwege de zuiverheid besloten zijn bestuursfunctie bij Borne Energie neer te leggen. Naaktgeboren treedt dus ook terug als betrokkene bij ‘Wind voor Buren’. Zijn plek wordt ingenomen door Niels Busschers, ook woonachtig in Borne.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Karin B — 02 mrt 2019
Communicatie:
Indien ik hier het proces volg dan is er nog nooit communicatie geweest vanuit Borne Energie (Joris van Dijk, Roelof-jan Naaktgeboren, Niels Busschers) met Bornenaren en omwonenden over verduurzamen.

Beeldvorming van bovenstaande foto: Het lijkt hier net of bovenstaande personen een arbeidscontract tekenen met Raedthuys, belangen voor zichzelf behartigen en mee gaan dingen naar miljoenen SDE subsidie.

Vragen:
Vreemd dat "ambtenaren" van een energieloket "namens bewoners van Borne" contracten tekenen met Raedthuys zonder communicatie met omwonenden en zonder doorberekend plan t.a.v. daadwerkelijke opbrengsten, Woz- waardeverminderingen woningen, onverkoopbare kavels, CO2-uitstoot bouw, aanleg infrastr./onderhoud/afbraak windturbines, gevolgen voor flora en fauna, is inpassing in landschap en bij Twickel verantwoord, maatschappelijk draagvlak omwonenden (veel tegengeluid).

Aannames:
Ik begrijp inmiddels dat in een windluw gebied de maximale subsidie wel wordt verkregen door initiatiefnemers.
Opbrengsten minimaal zijn in dit gebied en vaak ver achterblijven bij vooraf geschetst door financieel belanghebbenden.

Overlast voor omwonenden wordt vertaald in "normeringen" door financieel belanghebbenden.
Luisteren ?

Advies:
Heren begin opnieuw. Begin met communicatie met inwoners Borne over verduurzamen.

Financieel participeren kan niet iedereen.

Dit gaat voorbij aan maatschappelijk draagvlak en een verantwoord proces van verduurzamen waar alle inwoners de schouders onder zetten in diverse vormen en waar nodig in kansrijke gebieden.

Resultaat:
Verspilde tijd, veel onrust en vertraging verduurzamen.
Van Dorst 69 — 01 mrt 2019
Hou toch eens op stelletje droeftoeters. Heel makkelijk om mensen voor leugenaar uit te maken en alles dwars te zitten met verzonnen argumenten. Geklets over “gezondheid”... als ik me niet vergis zit er een kanjer van een autosnelweg tussen, maar blijkbaar. Da’s pas vervuiling en ongezond... en die hoogspanning... ook niet bepaald gezond! Waarschijnlijk zelfs al vergeten dat ze er staan... Kom eens met echte alternatieven dan?!

Ben het wel eens met McHak... we móeten wat.
R. WENSINK — 01 mrt 2019
Mee eens Liesbeth.

Joris van Dijk en Roelof Jan Naaktgeboren geven ook nog eens aan niet vast te zitten aan de locatie van Kristen.

Wel erg veel leugens verkondigen ze.
McHak — 01 mrt 2019
Tjonge, wat een uitgesproken betrokkenheid; mooi om te lezen en goed om te zien, ook dat BorneBoeit hierop regie voert. Nu Welten Borne verlaat en kiest voor het bestuurlijk levensvatbare grotere Hoksebergen, ben ik blij dat de Bornsche publieke opinie nog enigszins beteugeld word.
Ik ben blij dat de coöperatie voortgezet word, los van haar succes, want we zijn in transitie en mogen maatschappelijk ondernemen. Als ik kijk naar het plaatje met 2 molentjes dan vind ik het net zo fraai als een hoogspanningsmast; een stuk staal in de prairie. Mooi is anders, maar functioneel als het werkt.
Dus, blijf fris en fruitig, verzuur niet, ga uit van het ergste ( 3 windmolen in de vorm van wokkels van 300meter in de kleur paars) , maar hoe controle op de inhoud.
Liesbeth — 01 mrt 2019
Goed artikel. laat ook het niet nakomen van afspraken goed zien van van Dijk en Naaktgeboren:
"als iemand tegen het plan is voor windmolens gaan we in gesprek,eerlijk, met inachneming van fatsoensnormen" ("zo gaan we niet met elkaar om in Borne")

"in een coöperatie is alles transparant, mag iedereen meedenken,meepraten"

"er is geen businesscase, er zijn geen vergevorderde plannen"

"als er schadelijke gevolgen zijn voor de gezondheid zullen wij het niet doen"

"duurzame energie borne" (financiële participatie buiten regio vanwege grote weerstand)

Raadslid installeren en energieloket laten voorzitten door dit soort mensen vraagt om problemen en vraagtekens integriteit.
Integriteit — 28 feb 2019
Goed gesignaleerd Max de Mooij Sr.

Lees ook: https://www.borneboeit.nl/62316/nieuws/borne-energie-doet-aangifte-wegens-smaad

Politiek heeft veel uit te leggen mbt integriteit en vertrouwensbreuk energieloket Borne energie en leden.

Deze klokkenluiders bleken al de juiste onthullende voorkennis te hebben:

- integriteitsprobleem (check)
- belangenverstrengeling (check)
- dubieuze contacten en contracten met raedthuys (check)
- niet onafhankelijk opereren (check)
- persoonlijk gewin (check)
BorneBoeit — 28 feb 2019
Iedereen heeft recht op een mening en reacties op artikelen zijn welkom, zolang ze de normen van goed fatsoen niet overschrijden. We hebben gemeend onder dit artikel een tweetal reacties te moeten verwijderen, omdat ze naar onze mening te ver gingen in de zin van persoonlijke aanvallen in beledigende termen.
Bartjens — 27 feb 2019
Wat een commotie. 1 molen levert 1000 huishoudens energie. In Borne zijn er dus een stuk of 7 nodig en de enig juiste plek is natuurlijk aan de westkant van de de A35 die als buffer tegen geluid en slagschaduw ruimte functioneert.
Max de Mooij Sr. — 27 feb 2019
Voor de beeldvorming is het wellicht interessant om eens een artikel uit Tubantia van november 2017 terug te lezen. Citaat: "Door omwonenden er nauw bij te betrekken en perspectief te bieden op financiële deelname verwachten Annemarie en Bert Kristen wel steun. Bovendien kan Borne Energie de belangen van omwonenden behartigen.". Het hele artikel vind je hier: https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/plan-2-hoge-windmolens-langs-a1-a35-ter-hoogte-ambt-delden~a49b1c9b/
Yvonne — 27 feb 2019
Valt mij tegen dat degene die anderen aanspreken menen dat ze dit zelf blijkbaar wel mogen. Jammer.

Zelf geen direct omwonende, maar ik kan mij hun reactie goed voorstellen.
Blijkbaar is er aan de andere kant van Borne trouwens geen probleem met die grote windmolens gezien de reacties. Verplaatsen dan maar zou ik zeggen ;-)
Ton HUISKES — 27 feb 2019
Helemaal eens met Hans - bizonder genânt van Monique maar ook andere commentaren!
En wat het Nimby effect betreft: dit is echt geen 2002 maar zeker 2019 - dit slaat nergens op deze opmerking! Ik weet ook nog niet of ik er voor ben of tegen. We moeten komen met duurzame oplossingen - wind en zonne energie bijv; - nu de gas kraan dicht gaat en de kerncentrales ook,; en zullen de commentaren ook andere bronnen als voorbeeld erbij dienen te halen hoe het moet met energie opwekken in de toekomst!
Ook eens met Van Dorst: de omwonenden hebben zich misschien al afgesloten van electriciteit en gas en hebben direct warmte pompen geplaatst ...
Van Dorst 69 — 27 feb 2019
Gezellige reacties hier. Het is bijna bedreigend. Of is t dat al? Kan me niet voorstellen dat iemand zich geroepen voelt om publiekelijk voor te zijn.
Vraagje: hoe denken deze “ik ben overal tegen omwonenden” de energie behoefte dan wél binnen de gemeentegrenzen in te vullen? Of zijn jullie dermate principieel dat jullie jezelf massaal hebben laten afsluiten van elektriciteit en gas?
Erwin — 27 feb 2019
Belachelijk om zo te denken omwonenden buitenspel te zetten.
(De naam Borne ook nog even te wijzigen in Buren).

Financieel gewin van de initiatiefnemers en verspilling van subsidiegelden is hier het enige wat aan de orde is.

Naar de buitenwereld schijn opwekken dat er draagvlak is.

Hier wordt volledig voorbij gegaan aan
de informatie en feiten die op de informatieavond bij 't Hoogspel zijn gegeven.

Niemand wil deze kolossale windturbines op deze locatie bij Twickel in het meest windluwe gebied met deze verspilling van onze belastinggelden zo dicht bij woonwijken.

Alleen de geldwolven.

Hans — 27 feb 2019
Wat wordt hier een gal gespuwd! Ik weet nog niet wat ik vind van de windmolens, maar ik vind het echt heel gênant dat (@Monique) mensen zó persoonlijk worden aangevallen. Bah!

En wat is het makkelijk om alleen maar negatief te zijn. Kunnen jullie ook wat anders dan alleen maar zo te reageren?! Schaam je!
Henk Reef — 27 feb 2019
Vrij vertaald:
Degene, die weigert de berekeningen te (laten) maken, is gedoemd nonsens te spreken.
John McCarty.
===========
Advies:
Als u van plan bent te gaan deelnemen aan een coöperatie, reken de exploitatie maar eens door. Zonder (heel veel) subsidie hier in de luwte van geen rendement. Doen.!!!
Beter te investeren in "Wind op Zee", daar is sprake van echt rendement.
SER: https://www.energieakkoordser.nl/nieuws/factchecker-energie/windmolens-subsidie.aspx
Yvonne — 27 feb 2019
Ben op zich niet tegen windmolens. Alleen inderdaad de hoogte en de plek...... Als je bijvoorbeeld Deventer bekijkt, de hebben 2 kleine geplaatst naast een industrieterrein. Daar gaat mijn voorkeur toch meer naar uit.
Monique — 27 feb 2019
Beste licht geel hesje.
De gemeente Borne / Borne energie.
Wie houdt wie uit de wind?
De ene ditecteur van borne energie is al uitgestapt om in de politiek de boel te beinvloeden en te kneden. Van alle kanten vind de indoctrinatie plaats.
En ja de kastanjes mogen de omwonenden uit t vuur halen.
Jan — 27 feb 2019
windturbines wind voor Buren?
-turbines 210 m hoog
-beeldvorming: 3x hoogspanningsmast + 20 m
-waar: op 500 m vanuit dichtbevolkte woonwijk
op 100 m vanuit populair recreatiegebied
-gevolg: dag en nacht overlast voor omwonenden
extreem zichtbaar
constante beweging (draaien)
geluid
overdag slagschaduw
's-nachts verlichting
-conclusie: maatschappelijk niet aanvaardbaar
je plaatst jezelf hiermee buiten de
gemeenschap
-dus: niet doen, initiatiefnemers, niet doen
Ron Hartman — 27 feb 2019
Het gas uit Groningen neemt af. Elektriciteitsverbruik neemt gigantisch toe met E-cars en warmtepompen. De hoofdelectra kabels door Twente worden gevoed in Lingen. Die kerncentrale gaat sluiten. HOE gaan we die gigantische toename van elektriciteitsvraag oplossen? We hebben binnen een jaar al 2 vergisters aan de randen van onze Gemeente, maar ook dat zijn druppels op een gloeiende plaat als de levering van Lingen wegvalt. De Westerlingen gaan absoluut niet nog meer windmolens voor de kust zetten voor de Tukkers
Lichtgeel hesje — 27 feb 2019
En wat is het standpunt van de Gemeente Borne in deze kwestie, of laat het College de burgers die tegen zijn de kastanjes uit het vuur halen??
Monique — 27 feb 2019
Wij wonen binnen 500 meter van een van de beoogde turbines.
Volgens Annemarie moesten we maar de andere kant op kijken dan zouden we ze niet zien.....
Het is verschrikkelijk 210 mtr hoog. Dat zijn 3 hoogspanningsmasten op elkaar in een natuurgebied. Wil je beleven hoe dat eruit komt te zien, kom maar langs.. Ik laat t graag zien. Of ga kijken in de eemshaven, want daar staan er ook 2 van 210 mtr hoog.
We zijn niet tegen windenergie maar niet in windluw onrendabel gebied. Dus kom niet aan met nimby! Want dat is zo 2002!
Laat maar weten wie wil dan zet ik een datum hier op de site.
Groetjes Monique
Monique — 27 feb 2019
Voor het idee windvoorburen is nog geen vergunning verleend! Sterker nog er is in de hofvantwente nog steeds geen aanvraag ingediend. Ondanks dat dit gevraagd is door de wethouder. Respectloos han de initatiefnemers. Het tijd rekken en daarmee de indoctrinatie gaat maar door. Sinds 2 weken is de cooperatie een feit.
Omwonenden willen deze 210 mtr hoge 4 MW , slurpende onrendabele windturbines niet.
Wanneer er geen draagvlak is gaat het idee niet door. Dat waren de woorden van Annemarie Kristen naar de buurt toe en op alle eerste bijeenkomsten. Nu wil ze daar van af en gaat t om respect en acceptatie. Readthuijs pure energie heeft bij de aftrap van de provinciale staten verkiezingen in steenwijk 3 weken geleden gepleit voor steun van de provincie voor participatie cooperaties en wil af van draagvlak . Zie rtv oost.
Borne boeit heeft daar niks over geschreven.Jammer, laten we alle kanten eerlijk belichten.
Draagvlak staat in de visie in hof van twente en is nodig voor het noaberschap.
Dus 2 keer schot voor eigen doel, waar ze t niet winnen wordt de strategie gewijzigd.
Dit idee is niet rendabel voor de mensen, niet voor de natuur! Enkel voor readthuijs en familie kristen. Gemeente borne gaat hier veel gemeenschapsgeld verkwisten! Een windluw gebied met afnemende windverwachtingen de komende jaren. Jullie kopen een kat in de zak!
Max de Mooij Sr. — 26 feb 2019
Helemaal eens met Wout.
Ik dacht even dat ik een advertorial van Raedthuys aan het lezen was. Maar bij nader inzien blijkt het gewoon free publicity voor deze investeerder te zijn Ik mis in dit artikel ook de kritische geluiden van de bewoners van de omliggende woonwijken. Een verwijzing naar eerdere artikelen over dit onderwerp (zoals vaker wel het geval is bij gevoelige onderwerpen) had hier niet misstaan. Daarom bij deze:
https://www.borneboeit.nl/301/zoeken?search=windmolens
Wout — 26 feb 2019
Duurzaam project, windturbines in het meest windluwe gebied van Twente? Op een plek waar het waait hebben ze 2x meer wind opbrengst, op zee nog vele malen meer. Dit is enkel kapitaal vernietiging! Vergelijkbaar met zonnepanelen in de schaduw leggen in plaats van de zon. Zijn we echt zo dom? Dit dient enkel Raedthuys, die is verzekerd van 11 miljoen euro subsidie de komende jaren ( belastinggeld). Hier zien de investeerders niets van weer. Raedthuys rendement was 3%! Omdat het hier niet waait. Maakt hun niet uit, SDE stroomt wel binnen. TIP! investeer in turbines via Greenchoice op de Maasvlakte, daar waait het wel, en krijg je 7/8%.
Paul Cohn — 26 feb 2019
Siward lijkt mij 'n goede keuze als “meedenker”.
Niet alleen omdat hij een geboren en getogen Tukker is, maar vooral omat ik hem na zijn afstuderen 9 jaar geleden introduceerde bij organisaties en mensen die zich in Nederland daadwerkelijk actief inzetten voor energie uit hernieuwbare bronnen.
Siward is inmiddel uitgegroeid tot:
Bestuurder van de Europese Federatie van energiecoöperaties REScoopEU
Directeur van ODE Decentraal (branchevereniging van energiecoöperaties)
Voorzitter van coöperatieve vereniging De Windvogel.

Siward is genomineerd voor het lidmaatschap van de Duurzame Jonge100
De Duurzame Jonge 100 geeft een overzicht van jonge ondernemers, young professionals en studenten die aantonen dat een duurzame toekomst mogelijk is. Deze koplopers zijn een bron van inspiratie voor elkaar en voor de gevestigde orde!
Elk jaar kan je jezelf of iemand anders van 32 jaar of jonger opgeven en zal een 10 koppige jury de 100 meest inspirerende jonge koplopers uitkiezen.
Siward: Europees, Nederlands en Twents tegenhanger van alle voorstanders van propvolle stopcontacten en uitgestorven achtertuinen.

Anders boeren op de Zenderense Es

Vorig jaar is er op 16 hectare al begonnen om op de Zenderense Es op een meer duurzame en minder...
28-02-2021

Buurtbus gaat weer rijden

Per 3 maart gaat de buurtbus Borne, route 530- 531 en 532, de weg weer op, net zoals de...
25-02-2021

Saxion-studenten helpen Verjaardagsbox

Het is alweer acht maanden geleden dat de Stichting Verjaardagsbox Borne werd opgericht. Een...
24-02-2021

Politie laat jongeren hun rotzooi opruimen

De politie heeft maandagmiddag een groepje jongeren zo ver gekregen dat ze de eigen troep gingen...
22-02-2021

Start werkzaamheden Grotestraat

In opdracht van de gemeente Borne voert Strukton Civiel Noord & Oost de komende weken...
19-02-2021

‘Grijp die kans, met een hoofdletter G!’

In september 2019 werd bij Angélique Koedijk uitgezaaide eierstokkanker geconstateerd. Ze...
18-02-2021