Diftar opnieuw op tafel
GEMEENTERAAD OPNIEUW VOOR DE KEUZE

Diftar opnieuw op tafel

“Ik hoop dat de Raad nu eindelijk eens doorpakt”, verzucht wethouder Michel Kotteman als het gaat over het afvalbeleid dat op 16 april opnieuw ter discussie staat tijdens het Politiek Beraad. Keer op keer werd de wethouder teruggestuurd als de keuze voor gedifferentieerde afvaltarieven (Diftar) werd voorgelegd. De gemeenteraad was van mening dat het geen goede afgewogen beslissing kon nemen. Een betere onderbouwing wilde men zien, alternatieven doorgerekend en voor- en nadelen van diverse systemen op een rijtje.

 

Het doel, zo weinig mogelijk restafval per inwoner, onderschrijft iedereen. Maar de weg daar naartoe levert iedere keer verhitte discussies op. De stip op de horizon is 120 kilo restafval per inwoner in 2022 (nu is dat 163 kilo). Om dat te kunnen bereiken is er maar één mogelijkheid: Diftar. Dat blijkt uit recente doorrekeningen, die de wethouder als huiswerk meekreeg toen de laatste keer het afvalbeleid voorlag bij de gemeenteraad.

 

Alternatieven

Het huidige systeem optimaliseren of vrijwillig inleveren van de restafvalcontainer zet nauwelijks zoden aan de dijk. Nascheiden in bijvoorbeeld Münster, zoals Borne-Nu opperde, levert te weinig rendement op en stuit bovendien op praktische bezwaren omdat afval niet zomaar de grens over mag en de gemeente tot 2022 contractueel gebonden is aan Twence. “Als je voor nascheiding kiest, dan moet je dat in combinatie doen met voorscheiden. Als je textiel in de otto stopt en er vervolgens een half pak vla overeen gooit, kun je het niet meer hergebruiken. Er zouden te veel afkeuringen van partijen restafval zijn en dat maakt het inefficiënt.”

 

Achteraf belonen voor goed gedrag, zoals het CDA uitgezocht wenste te hebben, was ook al geen goed idee. Dat zou ongeveer werken met voorlopige toeslagen en later verrekening met werkelijke kosten. Volgens het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente allemaal veel te ingewikkeld en te duur.

 

Blijf over: Diftar

Hoe gaat dat er dan in de praktijk uitzien? De bedoeling is om per 1 januari 2020 te gaan bijhouden hoe vaak de grijze container aan de straat staat. Het jaar daarop betalen huishoudens een (lager) basistarief plus een toeslag voor het aangeboden restafval. Voor de huidige 240 liter container tussen de 7 en 8 euro per keer. Als je tien of elf keer per jaar de grijze container aan de straat zet, ben je ongeveer evenveel kwijt aan afvalstoffenheffing als nu het geval is (211 euro). Een vuilniszak (maximaal 30 liter) wegbrengen naar een ondergrondse container zou in de nieuwe situatie tussen de 0,75 en 1,15 euro per keer kosten.

 

Service

Om het serviceniveau te verhogen wordt het ook mogelijk om de 240 liter bak in te ruilen voor een kleinere van 140 liter, waarvoor dan een lager tarief wordt berekend. Om dat mogelijk te maken moeten wel alle groene en grijze containers vervroegd afgeschreven worden en vervangen, om van hetzelfde ophaalsysteem gebruik te kunnen maken. Men kan er ook voor kiezen helemaal geen restafvalcontainer bij huis meer te hebben en gebruik te maken van de ondergrondse containers. Daarvoor zouden er dan extra verzamelcontainers geplaatst moeten worden.

 

Nu zit er nog veel papier bij het restafval (ongeveer 15 kilo). Het inzamelen van oud papier door verenigingen wordt beperkter, vanwege het afnemende aantal vrijwilligers. De gemeente wil samen met de verenigingen kijken hoe de ophaalroute geoptimaliseerd kan worden en denkt daarnaast aan het plaatsen van ondergrondse containers, speciaal voor papier en karton.

 

Maatwerk

Voor mensen die kwijtschelding van afvalstoffenheffing hebben wordt pas een toeslag berekend als ze boven het gemiddeld uitkomen (meer dan 8 keer per jaar 240 liter aan de straat). Voor inwoners met veel medisch afval (bijvoorbeeld incontinentieluiers) geldt een vrijstelling van betaling van restafval boven het gemiddelde. Er zijn mensen die vrijwillig regelmatig de openbare ruimte schoon houden, bijvoorbeeld in Wensink-Zuid. Wellicht dat men dat wel laat als je de rotzooi van een ander in je eigen portemonnee gaat voelen. “Daarvoor moeten we een oplossing bedenken. Misschien een gratis extra container. Ik wil dat wel stimuleren”, zegt Kotteman.

 

Zwerfvuil

De angst van velen is dat de hoeveelheid zwerfvuil zal toenemen als Diftar wordt geïntroduceerd. Kotteman: “De ervaring in andere gemeenten leert dat dit met handhaving en communicatie na een jaar weer terug is naar ‘normaal’. Ook in Hengelo is het nu aantoonbaar niet erger dan het voor invoering van Diftar was. Varkens hou je altijd, helaas. Een blikje drinken sleep je mee naar een bankje, gaat het opdrinken en dan ineens is het blijkbaar te zwaar om te dragen en wordt het op straat gegooid! Gelukkig zie je steeds meer dat mensen het normaal gaan vinden om het afval mee naar huis te nemen.”

 

Wat doet de Raad?

De kwestie zal ongetwijfeld opnieuw stof doen opwaaien aan het Rheineplein. Kotteman: “We hebben nu hopelijk wel wat onduidelijkheden weggewerkt.” Helemaal gerust is hij niet over het verloop: “Misschien zeggen ze wel: ‘doe eerst die kleine container en de extra ondergrondse containers maar en dan zien we wel weer verder’. Maar daar redden we het nooit mee. Vergeet niet dat afvalverbranding alleen maar duurder wordt en als we niets doen, we onze inwoners tekort doen. Bovendien: tachtig tot negentig procent van de Bornenaren doet heel erg z’n best en dat moeten we honoreren. Nu betalen we wel met z’n allen voor de grootste vervuilers. Daar hebben we het veel te weinig over.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Wethouder Kotteman in Borne ziet geen beter alternatief dan Diftar.

Waarom niet? Omdat ze de ogen sluiten voor de ontwikkelingen op het gebied van nascheiding en wegkijken voor de nadelen van Diftar. Ze zien voor wat betreft nascheiding alleen maar beren op de weg.
De wethouder wordt volledig aangestuurd door Twente Milieu en ambtenaren uit andere Diftar gemeenten, oftewel wij van WC Eend adviseren WC Eend.
Twente Milieu heeft de communicatieplannen voor Borne al klaar liggen. Draagvlak onder de bevolking? Who cares.

Dat er meer afval uit Engeland gehaald moet worden met milieuvervuilend transport? De wethouder zit er niet mee. "Sommigen halen olie uit het midden Oosten, anderen halen kolen uit Zuid Amerika en Twence haalt grondstof uit Engeland"
Deze week stond in de krant dat Twence meer warmte wil leveren aan nieuwe warmtenetten in Twente. Dus het verbranden van afval geleidelijk afbouwen is totaal niet aan de orde. Het gas is als fossiele brandstof in de ban gedaan maar afval verbranden prima toch?

Denkt de wethouder dat er alleen maar waterdamp uit de schoorstenen van Twence komt? En wat te denken van de vele afvalbranden?

Laten we hopen dat een meerderheid van de Bornse Raad zo verstandig is de plannen van deze wethouder weg te stemmen en te kiezen voor een modern, servicegericht, efficiënt en duurzaam afvalbeleid op basis van nascheiden.
In 2022 loopt het contract met Twence af, voldoende tijd om een nascheidingsinstallatie te bouwen.
Regeren is vooruitzien.
Bartjens — 15 apr 2019
Het ergste van alles is toch wel dat in de Raadstukken over dit onderwerp, geen aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van het PMD, groen, glas en papier residu van al die brave burgers. Het gaat dus alleen om kilo’s. Het brave gaat er snel af in de sport om straks minder restafval te krijgen. WAT zou er nog meer in die andere bakken kunnen?
Ron Hartman — 14 apr 2019
Vaak worden tegenstanders van het omgekeerd inzamelen (de fase na Diftar) afgeschilderd als milieu vervuilers die maar raak willen doen. In mijn geval is het zo dat we hier zo strikt scheiden (een plastic zakje met coating aan de binnenkant gaat echt in het restafval....) dat we vooral beducht zijn dat de stroom gescheiden afval straks fors vervuilt. De norm wordt dan: ziet het eruit als... dat gaat het ook in die bak en zeker als het zwaar is, maar niet meer in de restbak. Borne staat op het punt om vervuiling als norm te nemen. In de bakken en langs de bermen. Het gewicht wordt bepalend, niet langer de kwaliteit van het gescheiden afval.
Gezond Verstand — 14 apr 2019
Ter aanvulling: in 2015 was dit nog maar 196 duizend Euro. Wat een succes, die diftar.
Gezond Verstand — 14 apr 2019
Ter aanvulling: in 2015 was dit nog maar 196 duizend Euro. Wat een succes, die diftar.
Gezond Verstand — 14 apr 2019
Wat een ongeinformeerde drammer is die man. De gemeente Hengelo betaalde vorig jaar ruim 282 duizend Euro om bijna 350 TON aan illegaal gedumpt afval op te ruimen. Als ze die afvalberg nou eens bij Kotteman in zijn tuin dumpen.
Joop — 14 apr 2019
Volgens mij heeft Hengelo spijt als haar op hun hoofd, dat ze dit diftar systeem enkele jaren geleden hebben in gevoerd. In NL zijn ook al tientallen gemeente die diftar hebben teruggedraaid...

Daarnaast hebben meerdere onderzoeken aangetoond; scheiding achteraf levert per kg restafval, meer kg bruikbaar materiaal op, en is economisch aantrekkelijker dan een duur Diftar systeen
McHak — 13 apr 2019
Wat ben ik toch weer verheugd met de inbreng van ons lichtgeelhesje! Borne, wees blij met deze verlichting! Ik zou haast emotioneel de Gemeentelijke Burger Belangen sinds 1990 hierin willen laten verschijnen; moar das ist bestuurlijk keine frage. Michel hef van Oe mandaat om komende 4 joar de boel te verkloaten. En dat wol hij.
Ik ben benieuwd welk raadslid de bestuurlijke antente en lef heeft om een interpellatie, motie of interruptie te plaatsen bij dit agendapunt. Ik vraag de raadsleden tevens of zij oproepen tot donker gele hesjes tijdens de raadsvergadering als 12e man? Dit dictum is ridicul, nog erger dan Minerva, maar we hebben er wel mee van doen.
Nb; is fa Kotteman ook al aan het werk onder de vrijgezette eik uit het voormalige landschap bij de Nettorama in de wijk Letterveld, zonder binnen de kroonprojectie van deze eik/ gigant beschermende maatregelen te hoeven nemen, zodat wij over 10 jaar nadat alle boomwortels door opslag van zand, keet en andere bouwactiviteiten zijn verrot/ verdicht, geen kapvergunning hoeven te verlenen? Tevens zeer benieuwd hoe deze inkoop conform wettelijke aanbestedingsbeleid heeft verlopen Gemeenteraad, Michiel, BurgerBelangen?
Broer Varken — 12 apr 2019
Hoi Michel (s.s.t.t.).Oe idee aover vark'ns klopt van gin kante en ik veule mie ne betje veplicht um ut veur mie neeffe op te nem'n, di bei oe in ut skot lig. Wie bint van nature wal schone op oons zelf en bint ok gewent , darre wie alles wier opruumt. Allenne wat good is veur oe laand doar blief ik of, zo dai ok nog good wat te ett'n heb beveurbield wottel, jappel, sloa en wai neet lust ,et ik wal wier op. Ik heb ut hier in Boorne mooi vummekaa, lig lekke in stro dat alle wekke veschoond wort, moar heb meddelie met mie neeffe biej oe in ut skot.
Lichtgeel hesje — 12 apr 2019
De Burgemeester is nog geen week geleden vertrokken naar een andere Gemeente, of de verantwoordelijke Wethouder ruikt zijn kans. Met een tijdelijke Burgemeester in het College is het voor de Wethouder de gelegenheid om Diftar door te drukken, ondanks alle feitelijke bezwaren hiertegen. De vraag blijft ook overeind waarom de Wethouder op 22 januari jl. zegt dat het College kiest voor Diftar en dit tot gisteren ook stellig blijft volhouden. Uit de Raadsvergadering op 5 februari blijkt dat twee van de drie College-partijen hier namelijk anders over denken. Ofwel getuigt dit van een slechte politieke antenne van de Wethouder ofwel heeft de Wethouder een solo-actie ondernomen om Diftar er in Borne door te drukken. Mocht dit laatste het geval zijn, dan rest er slechts één ding voor de Wethouder, namelijk ontslag aanbieden. Overigens is te hopen dat mocht er inderdaad een excursie voor de Raad plaatsvinden in een aantal “succesvolle” Diftar-gemeenten, zoals aangeboden door de Wethouder, er brandstof genoeg aanwezig is in de bus om ook de niet succesvolle Diftar-gemeenten te bezoeken. Elke medaille kent immers twee zijden. Kennelijk heeft deze excursie niet plaatsgevonden. Ook vindt de Wethouder zowel 11 april als op 22 januari jl., dat onze inwoners tekort wordt gedaan met de huidige tarieven in Borne ten opzichte van andere gemeenten. Deze uitspraak door de Wethouder is echter appels met peren vergelijken. Borne heeft alleen een basisheffing en geen basisheffing plus Diftarheffing. Dit in tegenstelling tot een aantal andere gemeenten die, net als Borne, overigens ook aandeelhouder zijn van Twente Milieu. Ook gaat de Wethouder heel gemakkelijk voorbij aan de Diftar kwestie Hengelo, Diftar is de bewoners van Hengelo namelijk gewoonweg door de strot geduwd. Het betitelen van inwoners met de term Varkens geeft te denken over het niveau van deze Wethouder, die kennelijk liever om zich heen slaat, dan een inhoudelijke discussie te te willen voeren die is gebaseerd op objectieve feiten en niet op de wens-situatie. De Wethouder lijkt met zijn uitspraak namens het College dan ook alvast een voorschot te willen nemen op het te nemen besluit door de Raad. Borne moet immers naar zijn mening van de achterbank af in de bus, dus Diftar invoering.

De tarieven voor de afvalstoffenheffing vanaf 2017 voor diverse gemeenten, zoals deze staan vermeld op de site van het GBT, zijn echter duidelijk. Weliswaar zijn over de periode 2017-2019 in de gemeenten Enschede, Hengelo en Oldenzaal de basisheffingen lager dan de basisheffing in Borne over deze periode, maar zit de verrassing voor de inwoners van deze gemeenten in de diftarheffingen, die met name in 2019 fors zijn verhoogd ten opzichte van 2018. Ten opzichte van Borne zit bijvoorbeeld een gemeente als Enschede wat betreft basisheffing plus diftarheffing pas op praktisch hetzelfde jaarbedrag voor de basisheffing over 2018 en 2019 voor inwoners van Borne, als de restafvalcontainer in Enschede slecht 1 keer in het jaar wordt opgehaald. In de gemeente Hengelo is dit bij 3 keer restafvalcontainer en 1 keer GFT-container ophalen in een jaar het geval. Als de restafvalcontainer en GFT-container in deze twee gemeenten vaker worden opgehaald, is de totale afvalheffing op jaarbasis al meteen hoger dan de huidige basisheffing in Borne. De uitspraak door de Wethouder dat de inwoners van Borne tekort wordt gedaan voor wat betreft de tarieven leidt dan ook tot vraagtekens.

Uit de opmerking van de Wethouder op 22 januari jl. dat het gaat om het “grote geheel en niet om de cijfers” kan de conclusie worden getrokken, dat het ‘verdienmodel Diftar’ voor afvalinzameling voor het College van Borne en Twente Milieu gezamenlijk kennelijk 100% leidend is. De huidige manier van afvalinzameling dan wel elk ander alternatief buiten Diftar hiervoor is voor beide partijen ondergeschikt aan dan wel dient ondergeschikt te worden gemaakt aan de eindeloze discussie over afvalkilo´s onder de regie van Twente Milieu als fakkeldrager voor een ´afvalloos´ Twente in 2030.

Twente Milieu is echter een uitvoerend orgaan. De aandeelhouders/gemeenten (dus ook Borne) dienen dit orgaan beleids-strategisch aan te sturen en een proactieve/kritische houding hierbij in te nemen, zodat het inzicht in de bestuurlijke en financiële risico’s met betrekking tot de activiteiten door Twente Milieu vergroot wordt. Dit geldt ook voor Borne. De indruk die echter in de bijeenkomst Open Podium door de gemeente Borne over afvalbeleid bij mij in november vorig jaar is gewekt is, dat de regie over de wijze van (toekomstige) afvalinzameling volledig in handen ligt van Twente Milieu en de gemeente Borne hierin slechts volgzaam is. Het zou echter toch echt andersom moeten zijn, lijkt mij.De feitelijke conclusie die op basis van de huidige tarieven nu getrokken kan worden is, dat Borne met en zijn huidige basisheffing en ophaalfrequentie/-service naast de chauffeur van de bus zit en zeker niet op de achterbank (bij de andere aandeelhouders van Twente Milieu). Het vertoonde ‘calimero-gedrag’ over achter in de bus zitten door de Wethouder op 22 januari jl. naar de Raad toe, past het College van Borne dan ook niet. Het zou het College van Borne meer sieren, als de discussie met de Raad c.q. inwoners gevoerd wordt op basis van feiten en niet op emotie c.q. een eigen interpretatie van tarieven die openbaar zijn voor iedereen. Het belang van de inwoners van Borne staat in deze discussie immers voorop en geen politieke ambities c.q. agenda’s van een Wethouder.
Ron Hartman — 12 apr 2019
Afval, Uitstoot schadelijke stoffen, verf in het riool, het is allemaal een groot probleem. Soms mag het wel (de industrie), maar onze directe omgeving houden we graag schoon. Dat lukt in Borne qua ophalen van afval vrij goed, behalve bij de winkels en bedrijven waar alles gewoon bij elkaar in de grote container gaat. Afval verminderen? Dat kan alleen als de industrie minder produceert. Burgers kunnen het nog wel netjes scheiden, maar het totaal gewicht wordt daardoor slechts op papier minder. Vaak gaat het afgekeurd door vervuiling, toch weer op 1 hoop. Toch doet de Bornse samenleving het vrij goed op de huidige manier. De vraag is dus waarom er aangezet wordt door de Gemeente tot vervuiling door mensen die niet mee willen of kunnen doen aan extra kosten. Bv mensen met veel incontinentie materiaal, kattengrit (omdat ze hun kat niet bij de buren laten plassen en poepen), of niet over vervoer beschikken om even naar de Wegtersweg of de Kringloop te rijden, of domweg geen kracht meer hebben om dat te doen. Maken we daar weer (dure) systemen voor of tellen we de zegeningen dat het NU in Borne, heel goed gaat met de afvalverwerking? Diftar is 1, daarna omgekeerd = Hengelo brrrrr
Gerard ter Beke — 12 apr 2019
Alweer? Ik vind het prima meneer Kotteman, maar komt U dan ook de illegaal gedumpte troep straks opruimen? Wat reken er op dat dat gaat toenemen.

Wat jullie gaan doen is het bestrijden van de gevolgen in plaats van de oorzaken, en dat werkt -aantoonbaar- nooit.

Helaas gaan politici blijkbaar voor de korte termijn; de herverkiezing. En het dan presenteren alsof het een doorslaand succes is.
Peter Elsendoorn — 12 apr 2019
Beste Bornenaren...

Met verbazing lees ik het zoveelste zwetsverhaal over diftar. Ik woon zelf al meer dan 50 jaar in Hengelo, en durf rustig te beweren dat mijn geheugen niet zoals bij de meeste politici ophoudt wanneer iets meer dan 4 jaar geleden is.

Diftar gaat Borne het volgende brengen:
Inderdaad minder ingeleverd afval per huishouden. Hoera! De doelstelling wordt gehaald. Wanneer je zoals de meeste bestuurders achter het bureau blijft zitten is dat allemaal geweldig mooi, tot dat je eens de straat op gaat. Dan zie je een flink deel van het niet ingeleverde afval overal en nergens liggen. De opmerking dat het in Hengelo niet erger is dan voor diftar is niet waar. Tenzij je aan geheugenverlies lijdt kun je dat niet ontkennen. Er gaat geen dag voorbij dat we hier bergen zooi bij containers zien liggen. Naast zetten is immers gratis. Of de bakken zijn vol... Twente milieu en gildebor hebben er een dagtaak aan om gedumpt afval keer op keer te verwijderen. (Respect voor de vuilophalers, zonder hen was het nog erger en hadden we nog meer last van ratten)

Naast de directe vervuiling op straat, is het zogenaamde gescheiden afval ook vervuild. Wat je in de verpakkingen bak mikt kost niets, de groene een beetje, de grijze of orac is duur. We lezen dat de vaste lasten explosief stijgen, dus gaan we zoveel mogelijk in de goedkoopste bak doen... gevolg: afkeur en de verbrandingsoven in. Had je net zo goed alles in een grijze bak kunnen gooien.

Na scheiden van het afval schijnt veel efficiënter te zijn en een hogere kwaliteit recyclebaar product op te leveren.

Denk niet dat ik tegen hergebruik ben, in tegendeel. Alleen diftar en omgekeerd inzamelen werkt alleen op papier. Mensen zijn inderdaad soms erger dan varkens...

Kijk eens op Twitter dan zie je zelf waar een en ander toe leidt, of gaat leiden in Borne wanneer jullie dezelfde fout maken als Hengelo en Enschede...
Yvonne — 12 apr 2019
Een interessant artikel
https://www.trouw.nl/opinie/laat-de-echte-vervuiler-betalen-voor-afval~ab147ffe/

Misschien in plaats van diftar beginnen met afspraken maken met de bedrijven en winkels in Borne? Meer dan de helft van het verpakkingsmateriaal is helemaal niet nodig. Als je het niet gebruikt, hoef je helemaal niets te hergebruiken! Beter voor het milieu en automatisch minder restafval.
Henry — 11 apr 2019
Nog even aanvulling op het eerdere:
Is het niet erg vreemd dat Twence zijn tarieven met bijna 40% heeft verlaagd, maar ten opzichte van bv Attero in Wijster nog steeds 65% meer vraagt oer ton? Misschien kan de wethouder hier eerst een antwoord op geven alvorens hij spreekt van “ meer betalen”?
Henry — 11 apr 2019
Even reageren op het gezegde: “het verbranden wordt alleen maar duurder”, maar was het al niet zo dat we in vergelijking met anderen al vele malen meer betalen, alleen maar om het dividend naar de gemeentes zo hoog mogelijk te houden ter meerdere eer en glorie van hen?
Borne op z'n best — 11 apr 2019
Prachtig verhaal dit. Hetzelfde pakketje met een ander strikje er om. Dat de wethouder daar zoveel tijd voor nodig had. Het wordt de raad en de bornse samenleving zo door de strot geduwd.
we gaan een kalf dat overal al zo'n beetje verdronken is in Borne opnieuw verdrinken. Paar mooie beloften er omheen die we hierna gewoon vergeten. Ik ga er vanuit dat de raad de hier niet in trapt.
Peter Veltmaat — 11 apr 2019
Stelling heer Kotteman: "Ook in Hengelo is het nu aantoonbaar niet erger dan het voor invoering van Diftar was." Ik vraag me of hij zelf weet hoe het voor de diftar was, maar over hoe het nu is verwijs ik naar de tweets aan @twentemileu @gemeentehengelo en over #diftarshit etc. Dit moeten we in Borne niet willen @gemeente Borne
McHak — 11 apr 2019
Een recente doorrekening door Twente Milieu? Voor wat het waard is.

Laten we ons zelf niet tekort doen; de Ladder van Lansink begint met preventie.
Een tax op verpakking, want we betalen voor de grootste vervuilers, nl. De bedrijven.
Burgerbewustzijn kun je ook bereiken met info ipv burgertje pesten met diftar. En de berekende vergelijking is misplaatst; we behouden dezelfde hoeveelheid afval, maar door te scheiden, voeren we alleen de restkiloos op en niet het gewicht van het plastic. Die slaat Twence op, in afwachting dat OPEC haar olie verhoogt ( momenteel gaande), zodat het eindelijk rendabel wordt om het bv om te zetten in olie. Bij te veel aan voorraad komt er spontaan brand in die ambachtelijk gescheiden milieubewuste berg, zoals in 2018. Daar gaat het milieu.

We hebben sinds kort aandelen in Twente Milieu en al tijden in Twence; wie heeft er als aandeelhouder nog regie?
Helmie — 11 apr 2019
Ik sluit me bij Kotteman aan, ben vóór diftar.
Ik zou een kleinere container (op den duur) wel fijner vinden. Het enige nadeel lijkt me dan als je een keer een groter stuk restafval hebt wat nu wel in de otto kan en dan niet meer. En om dan iedere keer naar de wegtersweg te moeten, lijkt me ook niet handig.

Provincie verkiest tracé langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021