Diftar: zoeken naar argumenten
BESLISSING GEMEENTERAAD OP 7 MEI ONDUIDELIJK

Diftar: zoeken naar argumenten

Op 7 mei besluit de gemeenteraad of Borne over zal gaan naar de invoering van gedifferentieerde afvaltarieven (Diftar). Een moeilijk dossier, waar al heel lang over gesproken wordt. Hoe het kwartje uiteindelijk zal gaan vallen is op voorhand niet duidelijk.

 

Voor het College is het helder: er is maar één manier om de doelstelling van slechts 120 kilo restafval per inwoner in 2022 te halen: Diftar. Alle andere mogelijkheden bieden niet het gewenste resultaat. Diverse fracties vroegen keer op keer aan wethouder Michel Kotteman om onderbouwingen voor die stelling en even zo vaak werd hij teruggestuurd met de boodschap nog meer cijfers te overleggen en alternatieven door te rekenen.

 

Twijfels

Ook nu, tijdens het Politiek Beraad in aanloop naar de gemeenteraadsvergadering op 7 mei, werd opnieuw gevraagd naar meer cijfers over bijvoorbeeld vergelijkbare gegevens over vervuiling van afvalstromen door de invoering van Diftar in andere gemeentes (Toon Peters, SP, en Arthur Lammers (foto in tekst), Borne-Nu), kosten van opruiming van zwerfafval, verduidelijking van berekeningen (Henk Vrielink, GB90) en evaluatierapporten uit bijvoorbeeld Hengelo (Bas de Groot, VVD). Cijfers die er overigens nog komen.

 

Daarnaast werd er door VVD en Borne-Nu getwijfeld aan de ‘eerlijkheid’ van het rapport van Twente Milieu. Diverse extra maatregelen, zoals het bieden van de mogelijkheid van een kleinere container of efficiënter inzamelen van oud papier, zouden alleen zijn meegenomen in het scenario met Diftar, terwijl die ook zouden kunnen in de alternatieve scenario’s. Arthur Lammers had het in dat verband over een ‘gekleurd verhaal’.

 

Principes en sentimenten

Maar eigenlijk gaat het vooral om principes en gevoelens. Aan de ene kant de ecologische voordelen (minder afval, meer herbruikbare stoffen) en het principe dat ‘de vervuiler betaalt’ en aan de andere kant de soms heftige tegengeluiden uit de samenleving. “Diftar is niet populair”, zei Toon Peters en ook Bas de Groot wees op de soms heftige reacties in Hengelo en in Borne via de sociale media. Volgens wethouder Michel Kotteman was het logisch dat mensen weerstand hebben tegen verandering. Ervaringen in andere gemeenten leren dat het allemaal nogal meevalt met de verwachte nadelen. Binnen een jaar zouden inwoners er aan gewend zijn.

 

Op 7 mei zal in ieder geval GroenLinks/PvdA voor Diftar stemmen. Voor de rest blijft het koffiedik kijken. (Dat overigens in de groene container bij het GFT mag)… (AJ)

 

Lees ook onze eerdere berichtgeving: Diftar opnieuw op tafel

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Henry — 23 apr 2019
Misschien verplichte kost voor de heer Kotteman, wethouder van Borne, om de Tubantia van vandaag er eens op na te slaan: kosten voor de afvaldump in Enschede NA INVOERING VAN diftar gestegen van €200.000 naar €400.000 in slechts een paar jaar.
Hou nu toch eens eindelijk op met het (economisch) standpunt van Twente Milieu te verdedigen.
Ron Hartman — 20 apr 2019
@McHak: Weet jij wel dat je nu een pleidooi houdt voor invoering van Diftar? Ben je de Oranje en de Groene bak zat? Koop 1 grijze erbij en gooi alles bij elkaar in die grijze bakken. Je betaalt per leging (daarna kilo's bij omgekeerd inzamelen) en je tuin is weer helemaal voor jou. Tzt gaat Twente Milieu wel nascheiden en is je geweten ook weer schoon. De afspraak was dat we afval zouden scheiden voor een beter milieu. DAT was ook de gedreven oproep van ons bestuur. De meerderheid van de Bornse Burgers deed z'n stinkende best. Dat is nog steeds haalbaar hoor! Papier en lompen (schoon textiel kan alleen nog bij acties bv de zak van Max oid) ophalen zoals dat eeuwen gebeurde, zou nog prima kunnen in een samenwerkingsverband van verenigingen en @bornewerkt. Het brengt ons restafval zomaar op dat vurig gewenste doel van 120 kg (minder verwacht ik). Maar dan moet eerst het politiek vastgeroeste (metalen zou ook apart kunnen bij de lompen, papier en metalen route) correcte denken weg. Alle handen aan maatschappelijk zinvol werk zou het moeten worden. Zonder onzinbanen liefst.
McHak — 20 apr 2019
Ik ben proffesioneel van mening dat nascheiding goedkoper is voor de burger. De markt kan dit al beter. Voorscheiding, door de burger is fraai, maar kijk eens welke gevolgen dit heeft voor de burger in haar doorzonwoning? Dit gaat ten koste van de leefbaarheid; als je al de welvaart hebt om een achtertuin te hebben van bv 6x10diep, dan staat daar een batterij van oranje-, grijze- en Groene kliko wekelijks te stinken in jouw leefomgeving. Naast 3x m2 ozb die jij extra betaalt aan belasting waar jij geen profijt van hebt, rekening ik jou 10m2 odeur belasting toe in jouw tuin van 6x10m2. Gezellig. En nu gaan we over op diftar; denk jij dan nog dat jij dat blikje cola dat door de jeugd voor jouw stoep is gegooid te gaan opruimen als participatiesamenleving?
De samenwerking tussen Twence en Mnster voorziet in de mogelijkheid om afval uit Twente na te scheiden in Mnster. Borne Nu heeft gevraagd dit de te onderzoeken. Dit onderzoek heeft niet serieus plaatsgevonden. De wethouder ziet beren op de weg en het zou te lang duren. Vanwaar die haast? Bij nascheiden wordt het hoogste rendement bruikbare grondstoffen gehaald en een grote besparing op de inzamelkosten. Last but not leest, het ontzorgt de inwoners! Borne zal bij de overgang op nascheiden een lichtend voorbeeld zijn voor de rest van Twente. Regeren is vooruitzien!
McHak — 18 apr 2019
In de week van Borne lees ik nu net dat diezelfde houder van de wet bij hoog en laag roeptoetert dat er geen ruimte is voor een dialoog over kunstgras, maar dat de raad weer een paar ton moet vrijmaken voor een niet natuurlijk product die een hogere AFVAL kost heeft; je zou maar aandeelhouder van Twence zijn. FIFA/UEFA/KNVB willen gras. De jeugd ook.
McHak — 17 apr 2019
Feiten. Zoeken naar argumenten. Raadsvragen die niet beantwoord worden door de houder van de wet. Moreel leiderschap zou een antwoord hebben en geven. Welke belangen heeft de aandeelhouder van Twente Milieu of Twence? Welk belang heeft de portefeuillehouder tav haar taakbewuste opgave? Welk belang heeft GB’90 in deze? Of de coalitie in relatie tot de traditionele Dorpsvisie 2030 waar wij allen in meerderheid tot hebben besloten? Diftar heeft een miasma aan odeur, die hangt rondom deze bestuurder die overdatum is: in welke bak kunnen we die kwijt?
Borne is nog schoon — 17 apr 2019
Bedankt lichtgeel hesje!
Waar de rest van onze inwoners het vertrouwen in de bornse politiek al lang heeft verloren , is hier op bb toch zo nu en dan goed onderbouwd protest te lezen. Ik sluit mij volledig bij u aan. Onze wethouder doet alsof hij verstand van zaken heeft, maar heeft zelf al laten zien het huidige ophaalschema niet eens te kennen. Ondertussen draaid ie z'n kont in elk gat dat de raad voor hem neer legt. Erg jammer dat de raad hier nog steeds tijd aan moet verspillen. Er zijn genoeg andere onderwerpen waar de raad beter tijd aan kan besteden. Veel bornenaren zijn al gescheiden van de politiek, dat wil niet zeggen dat ze dit met hun afval ook doen.
Loek Diemel — 17 apr 2019
Lichtgeel hesje? Graag je naam onder een reactie, dit maakt je verhaal tevens (nog) sterker.
Lichtgeel hesje — 17 apr 2019
De politieke antenne van de Wethouder raakt steeds meer verstoord blijkt wel. Op 22 januari jl. zegt de Wethouder: Het gaat niet om die 120 kilo. Het gaat er om dat we zoveel mogelijk grondstoffen uit afval halen. We kunnen lang vigileren over cijfers, maar het gaat om het grote geheel.. Wat dit grote geheel inhoudt voor de inwoners van Borne (ook op langere termijn) wordt op 22 januari echter niet toegelicht door de Wethouder; het College van Borne kiest hoe dan ook voor Diftar. De rekening hiervoor wordt simpelweg bij de inwoners van Borne neergelegd, onder het mom van afvalscheiding loont / de vervuiler betaalt. Op 16 april jl. blijkt het ineens wel om die 120 kilo te gaan!? Voor het College is het helder: er is maar n manier om de doelstelling van slechts 120 kilo restafval per inwoner in 2022 te halen: Diftar. Alle andere mogelijkheden bieden niet het gewenste resultaat. Hoe onduidelijk wil de Wethouder het maken voor de inwoners van Borne, of heeft de Wethouder het hele verhaal wellicht zelf niet meer helder op zijn netvlies staan en heeft hij een eigen politieke agenda?? En ding staat echter als een paal boven water: van de drie partijen die het huidige College van Borne vormen (CDA, GB90 en Borne-Nu), zegt n College-partij (Borne-Nu) in haar verkiezingsprogramma 2018-2022 staan tegen Diftar te zijn; n College-partij (CDA)heeft het in haar verkiezingsprogramma met geen woord over afvalbeleid/Diftar, en n College-partij (GB90) wil het huidige systeem monitoren, evalueren en optimaliseren, en heeft het in haar verkiezingsprogramma 2018-2022 met geen woord over een ander afvalscheidingssysteem in Borne. Dit geldt ook voor het gesloten Raadsakkoord en Coalitieakkoord 2018-2022 uit mei 2018. Het standpunt van de Wethouder dat het College voor Diftar kiest, is dan ook op zn minst vreemd te noemen, gezien de verkiezingsprogrammas van de drie College-partijen, het Raadsakkoord en het Coalitieakkoord 2018-2022. Inwoners van Borne hebben op deze drie partijen gestemd op basis van hun verkiezingsprogrammas. Deze programmas blijken achteraf echter dus anders vertaald te worden door de betreffende drie College-partijen dan vorig jaar is verteld aan de kiezers. Dit riekt naar kiezersbedrog. Het College probeert vervolgens onder verwijzing naar een Besluit door de Raad in november 2016, invoering van Diftar in Borne onder ditzelfde Besluit te laten vallen. In het Raadsvoorstel voor 5 februari a.s. staat in de samenvatting voorstel nr 18int04466 door het College aan de Raad exact waarmee de Raad in november 2016 heeft ingestemd om de hoeveelheid restafval per inwoner te verlagen en het aantal gescheiden grondstoffen te vergroten. Invoering van een Diftar-systeem komt niet voor in het Raadsbesluit van 8 november 2018 over afvalbeleid in Borne. Het College/de Wethouder handelt in deze dan ook op persoonlijke titel en zeker niet namens c.q. in het belang van de inwoners van Borne is inmiddels wel duidelijk!
Volgens de Wethouder was het logisch dat mensen weerstand hebben tegen verandering: Ervaringen in andere gemeenten leren dat het allemaal nogal meevalt met de verwachte nadelen. Binnen een jaar zouden inwoners er aan gewend zijn, aldus diezelfde Wethouder, die in een eerder artikel overigens een deel van de inwoners van Borne ook nog maar even wegzet als varkens. Deze laatste uitspraak getuigt zeker van een verstoorde politieke antenne van deze Wethouder. De inwoners van Borne hebben geen weerstand tegen verandering. De inwoners van Borne hebben echter geen trek in iets wat hen om onduidelijke redenen door een Wethouder door de strot geduwd dreigt te worden en waarvan de inwoners het nut ook niet zien. Hierbij komt dat de ervaringen van de invoering van Diftar in andere (Twente Milieu gerelateerde) Gemeenten bovendien laat zien, dat Diftar leidt tot een absurde stijging van de tarieven voor het inzamelen en verwerken van afval. De stijging van de tarieven over de periode 2017-2019 voor de grijze afvalcontainer is namelijk Enschede + 10%; Hengelo + 40% en Oldenzaal + 20%; de stijging voor de basisheffing over deze periode is in de Gemeente Hengelo +11%! Hele Diftar-systeem is dus een melkkoe gebleken voor de betreffende Gemeenten. Er moet immers alttijd afval van inwoners worden ingezameld en verwerkt, waarbij Twente Milieu op dit moment het alleenrecht hiervoor heeft voor Borne. Op 11 april jl. geeft de Wethouder zelf het volgende aan: Vergeet niet dat afvalverbranding alleen maar duurder wordt en als we niets doen, we onze inwoners tekort doen.. Deze uitspraak heeft de Wethouder op 22 januari jl., dat onze inwoners ook gedaan. Ook nu geldt echter weer dat deze uitspraak door de Wethouder appels met peren vergelijken is. Borne heeft nu alleen een basisheffing en geen basisheffing plus Diftarheffing. Dit in tegenstelling tot een aantal andere gemeenten die, net als Borne, overigens ook aandeelhouder zijn van Twente Milieu. Met het huidige ophaalsysteem Samen met de Gemeente Haaksbergen (geen Diftar-gemeente) zijn we op jaarbasis goedkoper dan de in het schema van eind januari 2019 door de Wethouder genoemde Diftar-gemeenten, met 13 keer ophalen grijze container, 26 keer de groene container en 13 keer de oranje container op jaarbasis! Waarin de inwoners van Borne dan tekort wordt gedaan, is dan ook volslagen onduidelijk!

In de tabel van Twente Milieu (bron: Politiek Beraad van 22 januari jl.) over de tarieven probeert Twente Milieu inzichtelijk te maken wat het verschil per gemeente is. Uit deze tabel blijkt, dat in de latere jaren diftar, de kosten voor de inwoners van Borne in een dergelijk systeem nagenoeg op hetzelfde niveau liggen als in het huidige inwonersgerichte ophaalsysteem, wat alleen een basisheffing kent, en geen straf-tarief voor wat betreft het aantal keren aanbieden van de restafvalcontainer en/of GFT-container. Zowel het College als Twente Milieu blijven het mantra van scheiden op basis van Diftar echter maar luidkeels doorzingen, en zijn/blijven doof voor het geluid van de inwoners van Borne, die hiervan niet zijn overtuigd. Dit geluid onder de inwoners wordt versterkt door de meer dan terechte vrees voor continue jaarlijkse tariefstijgingen, van zowel de Diftar-tarieven als de basisheffing. De tarieven van het GBT laten dit namelijk ook gewoon zien in de diverse Diftar-gemeenten.
Het is overduidelijk, dat voor zowel het College als voor Twente Milieu de huidige manier van afvalinzameling dan wel elk ander alternatief buiten Diftar hiervoor, voor deze twee partijen ondergeschikt aan dan wel dient ondergeschikt te worden gemaakt aan de invoering van Diftar, onder de regie van Twente Milieu als fakkeldrager voor een afvalloos Twente in 2030.
Twente Milieu is een uitvoerend orgaan. De aandeelhouders/gemeenten (dus ook Borne) dienen dit orgaan beleids-strategisch aan te sturen en een proactieve/kritische houding hierbij in te nemen, zodat het inzicht in de bestuurlijke en financile risicos met betrekking tot de activiteiten door Twente Milieu vergroot wordt. Dit geldt dus ook voor de Gemeente Borne. De indruk die is echter dat de regie over de wijze van (toekomstige) afvalinzameling volledig in handen ligt van Twente Milieu en de gemeente Borne (lees: de Wethouder) hierin slechts volgzaam is. De kerntaak van de Gemeente Borne (in samenwerking met Twente Milieu) in afvalbeleid is n blijft echter optimale dienstverlening aan haar inwoners en geen lastenverzwaring. De (financile) belangen van de inwoners van Borne dienen hierbij altijd het uitgangspunt te zijn en te blijven op het gebied van afvalbeleid voor de Gemeente Borne, en niet de politieke ambities c.q. agenda van een Wethouder.
Het is nu dan ook aan de Gemeenteraad als vertegenwoordigers van de inwoners van Borne om op 7 mei aanstaande haar verantwoordelijkheid in deze kwestie te nemen en het College/de Wethouder te doen inzien, dat Diftar voor Borne een heilloze weg is, die slechts een aantoonbare lastenverzwaring voor haar inwoners met zich mee zal brengen nu en in de toekomst, en niets anders!
Ron Hartman — 17 apr 2019
Je zou ook met een echte innovatie kunnen komen beste Gemeente Borne. Hou het oude tarief zoals het is voor ieder die een 140 liter bak heeft of neemt (ze zijn gechipt en daar kun je wat mee als je maar voor de meerderheid van brave burgers gaat). Ieder die een 240 liter bak houdt of neemt, betaalt het oude tarief + 20 euro per jaar. Makkelijker kunnen we het toch niet maken? Ook neemt het risico op bewust vervuilen van de andere afvalstromen (PMD, GFT ) fors af. We willen toch afval coachen?
Loek Diemel — 17 apr 2019
Over gekleurd verhaal gesproken.... de gemeente Echt-Susteren is na het invoeren van diftar op het besluit teruggekomen. Zo zullen er vast meer gemeenten zijn. Dus suggereren dat het altijd wel goed komt!

Bricks, Bites en Behaviour

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

Borne blijft financieel gezond

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021

Explosie om Verbindingsweg

Het kon ook eigenlijk niet anders. De Verbindingsweg was hét strijdpunt tijdens de vorige...
23-03-2021