‘Het is echt levensgevaarlijk hier’
ONGEVAL TUSSEN 10-JARIGE FIETSER EN RIJSCHOOL LOOPT GOED AF

‘Het is echt levensgevaarlijk hier’

Harm Hoek zit er enkele uren na het ongeval vanmorgen nog vol van. De rijschoolhouder reed met zijn leerling aan het stuur rond tien over acht de Bornsche Beeklaan op, toen er plotseling tussen de stilstaande auto’s een 10-jarig meisje de weg op fietste. “We reden met een snelheid van 11 kilometer en toch was er geen houden aan”, zegt hij. “Gelukkig liep het goed af en is er alleen maar materiële schade, maar de hele situatie geeft wel aan dat het hier levensgevaarlijk is. En dat het dus echt de hoogste tijd is de voorgestelde aanpassingen door te voeren.”

 

Beelden op de dashcam

De rijschoolschouder heeft ondertussen de beelden van het ongeval al wel tien keer teruggezien. De dashcam in zijn auto, waarvan de beelden normaal gesproken dienen voor de leerling, registreerde het. Tussen de rij wachtende auto’s die vanuit de Bornsche Beeklaan het kruispunt bij Jasmin Garden willen oprijden, duikt plotseling het meisje de weg op om over te steken. Ze kijkt niet op of om en wordt een fractie van een seconde later geschept. Gelukkig loopt het goed af en mankeert ze niets. (Om redenen van privacy worden de bewegende beelden hier niet getoond. De foto is een screenhot vlak voor het fatale moment, red.)

 

Maar de schrik zit er bij allen goed in. Het meisje is overstuur en heeft gelukkig een briefje bij zich waarop de telefoonnummers van haar ouders staan vermeld. De rijschoolhouder belt de moeder die even later komt. De leerling die stuurde, durft vandaag ook niet verder. “En dan is er nog de nasleep”, aldus Hoek, die inmiddels bij de ouders thuis is geweest, de schadeformulieren heeft ingevuld en zo meer. “Het hele gedoe geeft nogmaals aan hoe belangrijk de fietslessen op school zijn alsook de urgentie van de aanpassingen rondom dit kruispunt. Het is echt levensgevaarlijk hier.” (BM)

 

Zie ook ons eerdere bericht ‘Grote veranderingen langs de N743’.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Rijschool Harm Hoek — 15 jul 2019
Geachte heer Hoek,Hiermee komen wij terug op bovengenoemde schade.Uitkering

Wij betalen € 135,00. Dit betreft uw eigen risico. Wij hebben uw eigen risico weten te verhalen op de tegenpartij.Schade fietser

Door DAS Rechtsbijstand zijn wij aansprakelijk gesteld voor de schade aan de fietser. Wij hebben de dashcambeelden doorgestuurd en gevraagd naar een duidelijke onderbouwing van de aansprakelijkstelling. Vooralsnog hebben wij hierop nog geen reactie ontvangen.Wij houden u op de hoogte van het verloop van deze zaak.Met vriendelijke groet,

Lisette Oerlemans
Schadebehandelaar
Bovemij

Takenhofplein 2 | 6538 SZ | Nijmegen
Postbus 7110 | 6503 GP | Nijmegen

T: +3124 751 24 08
E: lisette.oerlemans@bovemij.nl

www.bovemij.nl
Harm Hoek — 14 jun 2019
Geachte heer Hoek,
 
Hiermee komen wij terug op bovengenoemde schade.
 
Wij keren € 569,13 ex btw uit aan Autoservice Hof van Twente. Bij de uitkering hielden wij rekening met uw eigen risico van € 135,00.
 
Dashcambeelden
De beelden hebben wij in goede orde ontvangen. Op de beelden is goed te zien dat u met een gematigde snelheid het oversteekpunt van de fietsers nadert. De fietser steekt zonder te kijken tussen de voor u tegemoetkomende auto’s plotseling de weg over. Ondanks de lage snelheid kon u een aanrijding niet meer voorkomen.
 
Schade van de fietser
Telefonische hebben wij het kort gehad over overmacht. De term overmacht is juridisch gezien complex en niet hetzelfde als “er niets aan kunnen doen”. Bij kinderen jonger dan 14 jaar kan een automobilist zich enkel op overmacht beroepen als er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. Er is pas sprake van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid als we kunnen bewijzen dat het slachtoffer zich in beginsel bewust is van het gevaar op dat moment en toch de weg oversteekt. Dit betekent dus niet alleen dat uw handelen of de ernst van de over en weer gemaakte fouten van belang is maar ook het bewustzijn van de fietser. Uit de beelden lijken wij echter op de maken dat de fietser zich op dat moment helemaal niet bewust is van haar gevaarlijke manoeuvre.
 
Op basis van de wetgeving zijn wij in dit geval verplicht 100% van de schade van de fietser te vergoeden.
 
Verhaal van uw schade
Bovenstaande betekent niet dat de fietser helemaal vrijuit gaat. Er is natuurlijk wel een verkeersfout gemaakt waardoor u schade heeft opgelopen. De ouders van de fietser van deze leeftijd zijn aansprakelijk voor de gedragingen. Wij kunnen de ouders van de fietser aansprakelijk stellen en proberen uw eigen risico te verhalen. Bij het verhaal van de schade wordt gekeken naar de beperkte mate van verwijtbaarheid en de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten.
 
Wij hebben SWA reeds benaderd voor uw eigen risico. Zodra wij het eigen risico hebben verhaald betalen wij dit aan u door.
 
Bonus/Malus
Wij vinden dat u geen verkeersfout heeft gemaakt en dat de aanrijding het gevolg is van onoplettendheid van de fietser. Ondanks dat wij de schade aan de fietserdienen te vergoeden zal deze schade daarom géén gevolgen hebben voor uw bonus/malus en schadevrije jaren.
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij houden u van het verdere verloop van deze zaak op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Lisette Oerlemans
Schadebehandelaar 

Takenhofplein 2 | 6538 SZ | Nijmegen
Postbus 7110 | 6503 GP | Nijmegen
T: +3124 751 24 08
E: lisette.oerlemans@bovemij.nl

www.bovemij.nl
 
Harm Hoej — 13 jun 2019
Kijk dit is pas een "collega" die het begrijpt en niet op een slinkse manier een collega uit de markt probeert te halen.

Nog even wat anders : een aantal mensen in Borne vinden het nodig
om iedere keer de zaak te verdraaien en het geheel anders weer te geven

Feiten zijn feiten :
- ze kwam van links met haaientanden tussen stilstaande auto's en we konden haar voordat ze overstak totaal niet zien.....
Zo slecht was het zicht.

- ze keek totaal niet naar links en rechts en had de vaart er goed in

- dit staat op film er staat op foto's

- haar desbetreffende moeder heeft ook op de schadeformulier erbij gezet dat haar dochter haaientanden voor zich had & dat het een onoverzichtelijk kruispunt
Ze erkende schuld.

Dat nu achteraf een brief komt van hun zekeraar en dat de verzekeraar probeert er onderuit te komen..... ja dat is dan een verzekeringskwestie.
Maar ik laat het daar niet bij zitten. Desnoods tot het hoger gerechtshof, omdat de tegenpartij de kosten bij mij wil verhalen !


En ook laat ik me niet door andere mensen het gevoel geven dat ik iets gedaan heb wat ik niet heb gedaan !!!

Iedereen nog een plezierige dag.
De collega — 01 jun 2019
Laten allemaal oppassen met de reacties. Iedereen denkt dat ze rijinstructeur kunnen zijn en iedereen zegt/denkt dat ze beter zouden kunnen lesgeven. Wij (rijinstructeurs) maken zulke situaties soms 4X per dag mee en dan is helaas niet alles te voorkomen. Ongeveer 9 van de 10 bestuurders zouden niet 11 km/h, maar 30 km/h hebben gereden(jullie??) Heb lef en vraag Harm Hoek een ochtend mee te rijden, misschien is je oordeel wellicht anders...
Rijschool Harm Hoek — 31 mei 2019
OMDAT IK MIJ NIET ONTERECHT LAAT BESCHULDIGEN !!!
HIER DE BRIEF VAN MIJ ADVOCAAT DIE NAAR DE PERSONEN IS VERZONDEN
Uiteraard worden hun namen, hun website en degene die het geplaatst heeft niet in deze niet genoemd

Geachte heren ...........,

Tot mij wendde zich de heer H. Hoek van Rijschool Harm Hoek te Borne in verband met het volgende.
Op uw.............. heeft u een artikel geplaatst met de titel “Leerling rijdt meisje (10) aan tijdens rijles” welke is geplaatst op ........door.........
De inhoud van het artikel doet voorkomen dat cliënt het ongeval heeft veroorzaakt.
Wanneer de inhoud van het voorval bezien wordt, is cliënt niet de veroorzaker maar de
benadeelde in dezen. De keuze voor de titel en de opening van het artikel (“Afgelopen
dinsdag reed de bestuurder van een lesauto een meisje van 10 jaar aan tijdens de rijles in
Borne”) is daarmee feitelijk onjuist.
De redactionele keuze is op zijn minst vreemd te noemen nu het bronartikel, te lezen via
https://www.borneboeit.nl/74247/nieuws/het-is-echt-levensgevaarlijk-hier, terecht de
aandacht vestigt op het werkelijke probleem, zijnde de weginrichting. Nergens wordt met
een beschuldigende vinger naar cliënt gewezen.
Het is een feit dat lezers getriggerd worden door een titel van een artikel en de opening van
het artikel. Deze tekst blijft ook hangen bij de lezer. Wellicht dat daarom ervoor is gekozen
om het artikel een meer prikkelende lading te geven?
Wat er ook van zij, thans wordt cliënt beschuldigd van een feit dat hij niet heeft begaan. Dit
is gezien voorgaande bijzonder schadelijk voor cliënt. Hij is in het korte tijdsbestek tussen
plaatsing en nu al meerdere keren aangesproken op het hebben veroorzaakt van een aanrijding.

Gezien voorgaande verzoekt cliënt u, zo nodig sommeert hij u, binnen 48 uur na heden het
artikel aan te passen dan wel geheel te verwijderen. Daarnaast wordt u verzocht om binnen
eenzelfde tijdsbestek een rectificatie te verzenden aan u abonnees en een rectificatie te
plaatsen op een prominente plaatst op uw homepage met de volgende tekst:
“Op 23 mei 2019 hebben wij een artikel geplaatst waarin Rijschool Harm Hoek onterecht
ervan werd beschuldigd een ongeval te hebben veroorzaakt met een minderjarige. Het
artikel is inmiddels aangepast. Wij excuseren ons voor de overlast die hierdoor veroorzaakt
kan zijn.”
Doet u voormelde niet dan handelt u onrechtmatig jegens cliënt en wordt u schadeplichtig.
Het niet opvolgen van het verzoek zal ertoe leiden dat een kort geding zal worden gestart
waarin aanpassing/verwijdering zal worden gevorderd als ook rectificatie en
schadevergoeding. Cliënt gaat ervan uit dat dit niet uw bedoeling kan zijn.
Wellicht was u niet bekend met de onjuistheid van het artikel. Thans bent u dit wel.
Overigens had u de onjuistheid al kunnen verifiëren nu de bron bij u bekend was. Ik wijs u
erop dat het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam strafbaar is (smaad), en
extra zwaar wordt bestraft als dit schriftelijk gebeurd (smaadschrift) en nog zwaarder
wanneer u weet dat de beschuldiging in strijd met de waarheid is (laster). Cliënt gaat ervan
uit dat u niet het risico wilt lopen op aangifte en u alleen al daarom gevolg zult geven aan
het verzoek tot aanpassing.
Dit schrijven wordt u per aangetekende brief, reguliere brief en aangetekende e-mail
aangeboden teneinde zeker te zijn dat deze boodschap u in goede orde bereikt.

Met vriendelijke groet,
Ookdatnog — 23 mei 2019
Een aantal ouders van de Wheele is een jaar (!!) bezig geweest om (in ieder geval) een drempel te krijgen waardoor de snelheid vanaf de kruising er in ieder geval uit is (dat blijkt ook maar weer uit de snelheid bij dit ongeluk. Het had véél erger kunnen zijn). Deze situatie is (mede) veroorzaakt doordat de gehele wijk maar aan één kant wordt ontsloten.

Dit meisje treft geen enkele blaam. Het is een totaal onoverzichtelijke situatie gezien de rij auto's vanaf de Bornsche Beeklaan. De automobilist (leerling én instructeur) hadden de situatie wellicht beter moeten inschatten. Neemt niet weg dat dit in deze situatie iedereen had kunnen overkomen.
Huub — 22 mei 2019
Als je een kind voor de auto krijgt, dan schrik je je wezenloos en kun je letterlijk door de "grond zakken". Hopelijk is Rijles en Kritisch zoiets nog nooit overkomen, gezien hun reactie. De hr Hoek heeft volgens verslag van BB correct gehandeld Het zou fijner geweest zijn dat Rijles en Kritisch, het meisje en haar moeder , cursist(e) en hr Hoek een boeket bloemen hadden bezorgd en zich van commentaar hadden onthouden . Voor de betrokkenen sterkte.
Joep — 22 mei 2019
Hoezo is de weg levensgevaarlijk? De fietser steekt over, en heeft wellicht de auto over het hoofd gezien. Dat kan niet met de wegligging te maken hebben, je hebt voldoende zicht op het verkeer. Bovendien staan er haaientanden, dus voorzichtigheid geboden.
Christa — 21 mei 2019
Wat een vreemde reacties van Rijles en Kritisch (je doet je naam geen eer aan).
Oordeel niet!
Mirna — 21 mei 2019
Bedoel dat Wheele moeten gaan klaaroveren
Mirna — 21 mei 2019
In het verleden stonden er klaar-overs van “de Vonder” die een aantal jaren op de Wheele zaten. Sinds dat ze er niet meer zijn gebeurd er dagelijks bijna zulke ongevallen. Waarom gaat de wheele niet klaaroveren? Hopelijk kan het meisje en de cursist weer gauw de draad oppakken.
Wim — 21 mei 2019
Dus eerst je rijbewijs halen en dan in een schoolzone rijden? Harm heeft gelijk. Ook hier wordt gelest. Dus meneer/mevrouw kritisch, denk even na voor dat u zo'n onnadenkend bericht stuurt.
Christa — 21 mei 2019
Wat een bekrompen een vooringenomen reacties! Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hoop dat de betrokkenen er snel bovenop zijn!
Kritisch — 21 mei 2019
Lekker eenzijdig berichtgeving van BorneBoeit, dhr. Hoek lekker in de slachtofferrol en een 10 jarig kind alle schuld in de schoenen schuiven. Lekker belangrijk de 'nasleep'. Maar van hoeveel inzicht getuigt het om opdat tijdstip met een lesauto te rijden. En bij 11 km/h sta je nagenoeg direct stil. Van een rijinstructeur mag toch verwacht worden dat deze net wat alerter is en een bovengemiddelde verkeersinzicht bezit? Kortom meneer Hoek enige zelfreflectie en terughoudendheid had u ook gesierd.
Harm Hoek — 21 mei 2019
Was niet het geval
Rijles — 21 mei 2019
Ja dat krijgt meneer hoek er van als hij met zijn telefoon in de handen rijles geeft....

Bombardementen op Borne

In de jaren tijdens de Tweede Wereldoorlog was er altijd een latente dreiging uit de lucht. Het...
28-02-2021

Kabinet zwicht deels voor druk

Dinsdagavond was het weer zover, de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de...
23-02-2021

Verbonden door de oorlog

De bewoners van Midden-Limburg moesten begin 1945 evacueren en iedereen moest vertrekken. In...
09-02-2021

Deze week geen inzameling afval

Door het extreme winterweer is het voor Twente Milieu deze week niet mogelijk om veilig de...
08-02-2021

Wel een versoepeling, maar…

“We snakken allemaal naar zekerheid, maar 100 procent zekerheid is niet te geven”,...
02-02-2021

Weer aanrijding op Prins Bernhardlaan

Was het maandagmiddag op de Prins Bernhardlaan nog raak op de kruising met de Oonksweg, amper 24...
02-02-2021