Borne niet eens met bijdrage VRT
OPNIEUW EXTRA BIJDRAGE AAN VEILIGHEIDSREGIO

Borne niet eens met bijdrage VRT

Dinsdagavond nam de gemeenteraad in overgrote meerderheid een motie aan die het college van B en W opdracht geeft richting het bestuur van de Veiligheidsregio Twente (VRT) te kennen te geven dat Borne niet akkoord gaat met de verhoging van de gemeentelijke bijdragen aan de verplichte gemeenschappelijke regeling van de 14 Twentse gemeenten. In 2015 was Borne al uitermate verbolgen over het feit dat, vanwege een nieuwe financieringssystematiek, er ineens fors (160.000 euro per jaar) meer aan het samenwerkingsverband van hulpverleningsdiensten betaald moest worden. Er werd bezwaar gemaakt, de Provincie werd om arbitrage ingeschakeld, maar het mocht allemaal niet baten.

 

Vrexit

Nu blijkt dat de VRT structureel tekort komt op de begroting en Borne, overigens net als alle andere gemeenten, weer meer moet gaan betalen, nu 84.000 euro. De gemeenteraad vindt dat het toegepaste financieringsmodel in absolute en relatieve zin vooral nadelig is voor de gemeente Borne en vindt dat dit hele model maar eens opnieuw tegen het licht gehouden moet worden. “Ik wil nog niet spreken van een ‘Vrexit’, maar...” zette Rudy Tip (GB90) de mening kracht bij. Overigens is de VRT een verplichte gemeenschappelijke regeling. Uitstappen kan niet.

 

‘Bestuurlijk onbenullig’

De gehele gemeenteraad, met uitzondering van D66 dat niet aanwezig was, stemde vóór de motie, behalve raadslid Bram Donkers (GroenLinks/PvdA). “Ik vind het bestuurlijk onbenullig”, zei hij en doelde daarbij op de bezwaarprocedures die vier jaar geleden hadden plaatsgevonden. “Het is raar om nu opnieuw de handschoen op te pakken en het gevecht aan te gaan.” Fractiegenoot Jan de Vries stemde wel voor de motie.

 

Effect?

Wethouder Herman Mulder, in afwezigheid van plaatsvervangend burgemeester Gerard van den Hengel, de portefeuillehouder op het onderwerp, vond het echter ‘bestuurlijk niet verkeerd”. “We hebben ons vijf jaar dienstbaar opgesteld. Nu keurt u de verhoging van de begroting van de VRT met 1,2 miljoen af. En bovendien is het normaal dat je na vijf jaar een keer stilstaat bij de begrotingssystematiek.”

 

Of het allemaal veel effect heeft is maar de vraag. Mulder: “Er wordt met gewichten gewerkt in het bestuur van de VRT.” De mening van de grotere gemeenten weegt met andere woorden zwaarder, en daar lijken dit soort bezwaren minder te leven. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 31 mei 2019
De nieuwe financieringssystematiek en het kennelijke structurele begrotingstekort van VRT hebben in ieder geval geen invloed (gehad) op de salarissen van een aantal topfunctionarissen binnen VRT. Volgens de jaarrekening 2017 ontvangt de Secretaris hoofd Veiligheidsbureau in 2017 bijna 130.000 euro per jaar; de Commandant Brandweer Twente bijna 160.000 euro, en de ProgrammacoŲrdinator bijna 190.000 euro per jaar (is boven de Balkende-norm). Wellicht kan het VRT op haar eigen interne organisatie ook nog een besparingsslag uitvoeren, voordat er alleen maar wordt gesproken over het verhogen van de gemeentelijke bijdragen aan het VRT.
Maar wel het geld over de balk gooien voor diftar waar geen draagvlak voor is.
Bartjens — 29 mei 2019
@McHak. Oh ja, die preventie. Hebt u met uw bedrijf wel eens een preventiebezoekje gehad van de brandweer? Peperdure Ontruimingsinstallaties, goeie lichte brandblusser weg en onhandelbaar zware terug?. Nou is die effectieve VRT vast ook eens bij Twence geweest om ze dure installaties op te leggen zou je denken? Uh... het antwoord weet U inmiddels toch?
Bartjens — 29 mei 2019
Weerleggen van de stelling waarom meer geld meer veiligheid oplevert gaat niet eenvoudig. Wel moet je beseffen dat de VRT aan de basis stond van de GVW die de Brandweer nodig zou hebben. Dat is een extra, extra kostenpost. Dat was onder de bezielende leiding van onze vorige BM. Je zou eerder verwachten dat de gezamenlijke leiding in VRT verband en onder leiding van onze vorige brandweercommandant, efficiency en dus kostenbesparing zou opleveren?
McHak — 29 mei 2019
Byzonder, Borne Boeit bericht over veiligheid, terwijl Twence is afgebrand zonder bericht; je zult maar aandeelhouder zijn van. Dit heet journalistiek vreemd, redactie.
Edoch, VRT ( voorheen brandweer) kost ons een kwart miljoen meer; waar zit structureel die afname aan risico en toename aan preventie ( ook wel omschreven als veiligheid)? Voor een kwart miljoen kun je bestuurlijk overwegen om 1huis per jaar extra te laten afbranden, zoals Twence in haar bedrijfsvoering ook bewust doet. Wie weerlegt deze stelling?

Fontein te duur voor Borne?

De fontein op het Dorsetplein zorgt al enkele jaren voor veel vertier. Zeker met tropische...
13-08-2020

Nieuwe dierenambulancedienst

Bij de dierenambulance Hengelo/Borne stapte onlangs een groep van 17 vrijwilligers op uit...
12-08-2020

De financiŽle positie van Borne - 1

De gemeente Borne heeft in 2019 een verlies van vier miljoen moeten neerschrijven. De...
06-08-2020

BOP duikt in gemeentelijke financiŽn

De gemeente Borne heeft in 2019 een verlies van vier miljoen moeten neerschrijven. De...
23-07-2020

Minder overlast van processierupsen

Het aantal meldingen van nesten eikenprocessierupsen in de gemeente Borne is gehalveerd ten...
06-07-2020

Koningslinde bij rotonde Zenderen

Eigenlijk werd de Koningslinde van Zenderen al op 3 maart vanuit ’t Rigtershoes verplaatst...
24-06-2020