Werken aan werk
DIVERSE INSPANNINGEN OP DE ARBEIDSMARKT

Werken aan werk

In de regio zijn diverse initiatieven om aanbod en vraag van werk beter op elkaar af te stemmen. Ook Borne maakt er werk van om mensen aan een passende baan te helpen en omgekeerd het bedrijfsleven van gekwalificeerd personeel te voorzien.

 

Twents Fonds voor Vakmanschap

Het TFvV is een nieuw fonds voor werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting, tot en met mbo-niveau 4, die een helder perspectief biedt op de Twentse arbeidsmarkt. Zij kunnen aanspraak maken op een scholingsvoucher ter waarde van maximaal 5000 euro. “Het is een mooi voorbeeld van een van de eerste uitkomsten van de Agenda van Twente”, vindt wethouder Michel Kotteman. "Ook Provincie, Rijk en Europa betalen mee en zo is er voor vier jaar meer dan 12 miljoen voor dit project beschikbaar.”

 

Enkele maanden is er met het fonds proefgedraaid. Inmiddels zijn er al 63 scholingsvouchers toegewezen, vanuit Borne zijn dat er vier, en wordt de samenwerkingsovereenkomst met de Twentse gemeenten geformaliseerd door het Twents Fonds voor Vakmanschap te Enschede op te richten, waarin overheid, ondernemers en onderwijs samenwerken om bij te dragen aan de weerbaarheid van werknemers en het vitaal houden van de Twentse economie.

 

Nuggers

Ook ‘niet-uitkeringsgerechtigden’, de zogenaamde Nuggers, kunnen gebruik maken van de faciliteiten die er zijn om mensen aan het werk te helpen. Het kan gaan om mensen die geen werk hebben, maar door het gezamenlijke inkomen met de partner geen recht op een uitkering hebben. Daar zitten ook mensen bij die, wegens een handicap, niet volledig arbeidsgeschikt zijn. “Door de norm voor het gezamenlijk inkomen op te rekken tot 150 procent van het bijstandsniveau, gaan we meer mogelijkheden en kansen creëren en middelen beschikbaar stellen om deze mensen te begeleiden”, legt Kotteman uit. “Het is goed voor mensen om deel te nemen aan het arbeidsproces en anderzijds is de vraag naar werknemers ook steeds groter. We kunnen alle mensen gebruiken.”

 

‘Duale trajecten’ voor statushouders

De gemeente Hengelo heeft mede namens Borne en Haaksbergen, bij het Rijk een pilotsubsidie aangevraagd voor het traject van taalverwerving in combinatie met toeleiding naar werk/participatie voor statushouders. Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start, waardoor gemeenten (weer) de regie over inburgering krijgen. Of de gemeenten daarvoor ook hetzelfde budget krijgen, of dat er net als met bijvoorbeeld de Jeugdzorg er meteen een korting wordt doorgevoerd is nog onbekend. Kotteman:“Dat is een tweede discussie”. Vooruitlopend daarop kunnen gemeenten nu al subsidie aanvragen voor pilots, waarbij nieuwe instrumenten en werkwijzen worden getest. “In Borne hebben we het programma ‘Thuis in Borne’, waar we onder andere via BorneWerkt statushouders begeleiden. Dat zijn er enkele tientallen per jaar. Met de subsidie kunnen we een slag meer doen.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 29 mei 2019
Uit het artikel: “In Borne hebben we het programma ‘Thuis in Borne’.
Da's mooi, in het kader van inburgering, taalverwerving de omgeving en cultuur leren kennen, is het vast een goed idee om mensen zonder voldoende niveau om daarmee gericht de arbeidsmarkt op te kunnen, helpende handen te laten worden en in praktijk in te burgeren. Oef... dit uitspreken is vast niet politiek correct...
Papier ophalen bv, of lompen en metalen; allemaal eerzame beroepen in de jaren 50 en 60, zijn fantastische aanvullingen op ons milieu, Wanneer mogen we de eerste gemeentelijk gefinancierde bakfietsen verwachten? Liefst ism de verenigingen, waar het materiaal dan ook gebracht kan worden?

Ophokplicht zichtbaar in buitengebied

Er is een preventieve ophokplicht voor alle pluimveebedrijven die 250 of meer dieren houden....
23-10-2020

Twickelleerlingen planten 3.000 bloembollen

Het miezert een beetje als drie jongens tulpen- en narcissenbollen planten in de bloembakken bij...
20-10-2020

Vrijblijvend proefdraaien bij LEERKRACHT...

ADVERTORIAL • Sinds begin januari is LEERKRACHT studiecentrum ook in Borne gevestigd. Net...
30-09-2020

De Vonder rappend de themaweken in

Op basisschool De Vonder zijn dinsdagmorgen de themaweken van start gegaan. Anders dan andere...
22-09-2020

Bucon verhuist naar Industriestraat

In 2001 startte Mark van Leeuwen met zijn bedrijf in metalen gevel- en dakbeplatingen. Bijna...
14-09-2020

Mensenmens Dolf Verburg stopt ermee

Bijna 35 jaar lang was hij huisarts in Borne. “Ja, op twee maanden na”, zegt Dolf...
27-08-2020