WMO-indicatie: hoe zit dat?
WAAROM DE N WEL EEN INDICATIE VOOR DAGBESTEDING EN DE ANDER NIET?

WMO-indicatie: hoe zit dat?

Afgelopen maandag berichtten wij over een activiteit voor mensen met en zonder indicatie dagbesteding in Het Dijkhuis. Aanleiding was een creatieve bezigheid, op 19 juli, georganiseerd door het wijksteunpunt De Raadskelder en de dagbesteding. Maar waarom de één wel een indicatie voor het bezoeken van de dagbesteding en de ander niet? Het antwoord daarop vinden we op het gemeentehuis.

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. Dit staat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor mensen met psychische of psychosociale problemen óf voor mensen die, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid, de thuissituatie hebben verlaten, voorzien gemeenten in de behoefte aan beschermd wonen en opvang.

 

Er wordt rekening gehouden met de veranderende eisen van en omstandigheden binnen de maatschappij. Zo leidt de veranderende en complexere zorgbehoefte in Het Dijkhuis tot een verbouwing van de gezamenlijke woonkamers. Ook willen de mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen, de regie op hun eigen leven behouden en niet eenzaam zijn. De overheid wil de mogelijkheden tot het bieden van passende ondersteuning aan mensen in de eigen leefomgeving door het sociale netwerk of met behulp van gemeentelijke voorzieningen in de nabijheid beter benutten. Hiervoor is belangrijk dat mensen met beperkingen zoveel mogelijk in staat worden gesteld op gelijke voet te participeren en deel te nemen aan het dagelijkse leven. Gemeenten hebben de opdracht de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking te bevorderen.

 

Wat betekent dit nu voor Borne?

De gemeente antwoordt: “In Borne vinden we het belangrijk dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen en veilig kunnen (op)groeien naar zelfstandigheid. Inwoners moeten een passende tijdsbesteding hebben, zoveel mogelijk in de eigen (toegankelijke) woonomgeving, waardoor deelname aan de samenleving wordt bevorderd. De inwoners moeten zo lang mogelijk gezond zijn. En de inwoners moeten zoveel mogelijk veilig kunnen wonen in een passende (natuurlijke) omgeving. Tevens geldt dat voor de inwoners die dat nodig hebben een passende ondersteuning wordt aangeboden.”

 

De taak van de gemeente Borne is dus, volgens de wet, om dit goed te regelen. Hoe dit wordt uitgevoerd, staat in een verordening. Deze wordt door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente: “Binnen de gemeente Borne wordt er op verschillende gebieden maatwerkondersteuning geleverd. Dit kan bijvoorbeeld door hulpmiddelen (zoals een tillift), woonvoorzieningen (bijvoorbeeld een traplift), rolstoelen, individuele en groepsbegeleiding, huishoudelijke ondersteuning en vervoersvoorzieningen aan te bieden.” Voordat de ondersteuning wordt toegekend wordt er gekeken naar de eigen mogelijkheden en het eigen oplossend vermogen. Als dit ontoereikend is, kan er support worden geboden.

 

Op dit moment ontvangen 2.063 inwoners een WMO-indicatie. De duur van de afgegeven indicaties is zeer wisselend. Dit kan variëren van enkele maanden tot jaren. Het is afhankelijk van de persoonlijke situatie.

 

Als je je zorgen maakt om die ander

Iedereen in Borne moet kunnen blijven deelnemen aan onze samenleving. “Dit houdt in dat er geen financiële limiet zit op de te verstrekken indicaties.” Wel moeten de afgegeven indicaties voldoen aan de regels die zijn vastgesteld. “Inwoners die geen indicatie ontvangen op grond van de WMO worden in principe in staat geacht in voldoende mate te kunnen participeren in de samenleving.”

 

Het kan voorkomen dat er persoonlijke omstandigheden veranderen, verslechteren. Als mensen zelf niet meer kunnen reageren dan is het belangrijk dat de Noaber of een organisatie dit signaal bij het WMO-loket meldt. Of als je je zorgen maakt om die ander. Om te voorkomen dat inwoners tussen de wal en het schip vallen. Melden bij de gemeente kan telefonisch, mondeling bij de publieksbalie, digitaal door gebruik te maken van het meldingsformulier op de website of schriftelijk.

 

Een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning en jeugdzorg in Borne is echter weer een ander hoofdstuk. Maar daarover later meer. (YD)

 

Zie ook ons eerdere bericht: ‘Participatie: Doet u ook mee?

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Bartjens — 28 jul 2019
WMO indicatie zou een goed dossier kunnen worden. Samen met WOB op te zetten en te onderhouden?

Buurtbus gaat weer rijden

Per 3 maart gaat de buurtbus Borne, route 530- 531 en 532, de weg weer op, net zoals de...
25-02-2021

Saxion-studenten helpen Verjaardagsbox

Het is alweer acht maanden geleden dat de Stichting Verjaardagsbox Borne werd opgericht. Een...
24-02-2021

Politie laat jongeren hun rotzooi opruimen

De politie heeft maandagmiddag een groepje jongeren zo ver gekregen dat ze de eigen troep gingen...
22-02-2021

Start werkzaamheden Grotestraat

In opdracht van de gemeente Borne voert Strukton Civiel Noord & Oost de komende weken...
19-02-2021

Grijp die kans, met een hoofdletter G!

In september 2019 werd bij Angélique Koedijk uitgezaaide eierstokkanker geconstateerd. Ze...
18-02-2021

Opstart hospice Borne nieuw leven ingeblazen

Een groep enthousiaste inwoners van Borne heeft de opstart van een hospice in Borne nieuw leven...
18-02-2021