Veel gestelde vragen over Diftar
NAAR AANLEIDING VAN RECENTE COMMOTIE

Veel gestelde vragen over Diftar

Naar aanleiding van de commotie die is ontstaan over de invoering van Diftar, de keuze voor de grootte van de restafvalcontainer en reacties op de berichtgeving van BorneBoeit daarover, hebben de gemeente Borne en Twente Milieu een lijst met antwoorden op veel gestelde vragen opgesteld. De lijst is te vinden op de website van de gemeente en op BorneBoeit.

 

Je vindt ‘m hier. 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Boudewijn — 17 aug 2019
Linkse GB'90 en wethouder Kotteman negeren inwoners, communiceren niet over daadwerkelijke kosten en laten niet zien wat de voordelen zijn voor milieu met dit doordrukken van diftar.

Van 12x 240 ltr. per jaar ledigen restafval naar 8x 140 ltr.

Rest dumpen ?


Lichtgeel hesje — 10 aug 2019
Het onderstaande komt uit de Tubantia van 8 januari 2019: "Borne doet voorstel voor EXTRA betaling van restafval
BORNE - Huishoudens in Borne gaan mogelijk op een andere manier betalen voor restafval. Het college van B en W doet een voorstel aan de gemeenteraad, waarin er een vast basistarief geldt voor het afval en dat er iedere keer wanneer restafval wordt aangeboden, daar apart voor wordt betaald. Daarmee betaalt dan de WERKELIJKE vervuiler voor afval.
Alice Plekkenpol 08-01-19, 08:43
• 6
Als de raad akkoord gaat met het voorstel, worden de plannen in april of mei verder uitgewerkt. DAN worden ook de PRECIEZE kosten van het verscherpte afvalbeleid inzichtelijk. Het college verwacht dat bij dit systeem de inwoners geprikkeld worden om het afval nog beter te scheiden, waardoor zij MINDER betalen dan mensen die veel restafval aanbieden.
NIET OP KOSTEN JAGEN
Volgens een woordvoerder van de gemeente zal het nieuwe afvalbeleid de inwoners NIET METEEN op kosten jagen: „De verwachting is dat met het invoeren van nieuwe maatregelen het aantal kilo’s restafval per huishouden daalt naar 120 of lager. Dat is ook het doel van de gemeenteraad. Zo staat dat in het RAADSAKKOORD. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, betalen de inwoners een basistarief, plus een tarief per lediging van de container of voor het wegbrengen van een afvalzak naar een ondergrondse container.” Dat betekent dat er wel een prijsprikkel is die ervoor kan zorgen dat mensen hun restafval verminderen.
Dit diftar-systeem wordt al in diverse gemeenten toegepast, onder meer in Hengelo, Enschede en Losser. Aan dit systeem ZOUDEN risico’s kleven: zo zou het illegale dump kunnen aanwakkeren. Diftar is mogelijk indien de afvalcontainers gechipt zijn, zodat geregistreerd kan worden hoe vaak de container aan de straat worden gezet. Hoe vaker de container wordt aangeboden, hoe hoger de toeslag. De Bornse restafvalcontainers, die een keer per maand worden geleegd, zijn AL VAN EEN CHIP VOORZIEN.
50 kilo in 2030
De gemeente streeft er al geruime tijd naar dat er minder restafval wordt aangeboden. Nu levert een huishouden nog gemiddeld 180 kilo. Dat moet snel terug naar 120 kilo. Uiteindelijk doel is dat er in 2030 nog maar 50 kilo per huishouden wordt geproduceerd. Om dat te bewerkstelligen zijn de laatste jaren diverse bijeenkomsten gehouden om inwoners van Borne te overtuigen van het nut van afvalreductie. De mensen kregen van zowel de gemeente als vam Twente Milieu uitleg over afvalscheiding en het winnen van grondstoffen uit afval.
Ook konden inwoners zelf met ideeën komen. Een verdere stap om bewustwording te creëren was de inzet van afvalcoaches. Sinds juli vorig jaar geven die tips aan huis. Ook zijn ze ingezet om informatie te geven over het gebruik van de nieuwe ondergrondse container bij het Dorsetplein/Grotestraat.".

De goede lezer van dit artikel kan de conclusie trekken, dat de inwoners van Borne door zowel het College, de Gemeenteraad als Twente Milieu al jaren voor het lapje zijn gehouden. Diftar stond al jaren in de planning voor Borne door met name Twente Milieu, die duidelijk aan omzetvergroting en monopolievorming voor afvalverwerking doet. Overstappen naar een andere (goedkopere?) afvalverwerker is namelijk niet mogelijk voor particulieren volgens Twente Milieu. Hoezo marktwerking?? Dit is je reinste kartelvorming, wat overigens ook vanuit Europese wetgeving verboden is. Het zou de volledige politiek in Borne sieren zich nu eindelijk eens serieus in te zetten voor de (financiële) belangen van de inwoners van Borne, en te stoppen met het gebruiken van diezelfde inwoners als melkkoe voor het kunnen uitvoeren van persoonlijke en politieke agenda's waar niemand op zit wachten!
AndrĂ© Doeschot — 10 aug 2019
Ik weet nog jaar of 2 geleden moesten er overal chips in gebouwd worden door de diftar die er moest komen,nu is het zover moeten er allemaal nieuwe Otto’s komen en een nieuwe wagen geld verspilling en wie gaat dat betalen
Juist de burgers
Patrick — 06 aug 2019
Ik wil geen kleinere bak, m aar wel dat deze eens per 6 weken geleegd wordt. Kennelijk is dat géén optie.
Gemeentepolitiek meer richting burger?
Ik geloof dat ik mijn stem in de toekomst niet meer in Borne benut. Gemeentepolitiek: EĂ©n grote correpte bende.
Knalgeel hesje — 06 aug 2019
Als ze het spel eerlijk willen spelen moeten we de grijze container iedere week kunnen laten legen. Zodat we hem als deze vol is aan de straat kunnen zetten en niet moeten nadenken hebben we nog genoeg ruimte in de container voor 4 weken.
McHak — 06 aug 2019
Touche Licht geel hesje; je raakt EEN politieke bron van al het verkiezingskwaad.
Lichtgeel hesje — 06 aug 2019
In de Bornse Courant van 15 mei jl. valt te lezen, dat GB90 (ook de partij van de verantwoordelijke Wethouder voor Diftar!) de invoering van Diftar steunt, onder meer omdat het "KOSTENVERLAGEND" is. Dat deze college-partij haar eigen Wethouder niet wil afvallen c.q. wil laten vallen is een politieke keuze; tegelijkertijd laat deze uitspraak over "kosten verlagend" door GB90 zich niet anders lezen, dan dat zowel het basis tarief als het Diftar-tarief de komende jaren NIET zullen stijgen na de invoering hiervan (zoals in andere Diftar-gemeenten wel degelijk wel het geval is). GB90 heeft immers voorgestemd, omdat het Diftar-systeem naar hun mening KOSTENVERLAGEND is. Het is nu dan ook aan GB90 als college-partij om voor een stijging van basis en diftar-tarieven in de komende jaren te waken en hier als college-partij ook voor te gaan liggen. Het kostenaspect is namelijk voor GB90 een reden geweest om vóór de invoering van Diftar te stemmen. Diverse rekensommen laten echter zien, dat de afvalstoffenheffing op dit moment beduidend lager is dan het rekenvoorbeeld voor 2020 van de Wethouder en Twente Milieu. Het is nu dan ook aan GB90 om als college-partij haar uitspraak over KOSTENVERLAGING m.b.t. Diftar in de praktijk ook daadwerkelijk waar te maken, zowel nu als in de toekomst! Duidelijk is in ieder geval. dat de reden voor de Raadsfractie van GB90 om voor Diftar te stemmen haaks staat op de rekenformule van haar eigen Wethouder. Het is nu aan GB90 om zich aan haar woord te houden voor wat betreft KOSTENVERLAGING voor de inwoners van Borne met betrekking tot Diftar in verhouding tot het huidige systeem. Doet zij dit niet, dan geeft deze partij zichzelf (wederom) een brevet van onvermogen en politieke onbetrouwbaarheid!
wgkub — 06 aug 2019
Het aantal ledigingen gelijk brengen aan het bedrag dat je voor de invoer van diftar betaalde.......de rest bij kotteman op de stoep!!
Henk — 06 aug 2019
Het bijgevoegde verhaal is ook redelijk onduidelijk, waarschijnlijk geschreven door een insider en die kan zich niet verplaatsen in de burger.
Mark — 06 aug 2019
@ Ron u hebt helemaal gelijk bedankt voor attentie op rekenfoutje. Ik zie nergens de beloning terug voor de burgers. Als ik van 12 naar 8 keer kan wordt ik nu nog niet beloond het werkt eerder frustratie uit en proppen in de container
Ron Hartman — 06 aug 2019
Klein rekenfoutje, Mark. Voor dezelfde dienst als nu, gaan we straks plm. 144 + 12 x 8 betalen = plm 240 euro. In de drang om op die 8 keer leging te komen vrees ik de vervuiling van de gratis bakken en troep in ons nu nog schone dorp. Dat kost pas geld en ergernis en dat laatste is niet in geld uit te drukken.
Mark — 06 aug 2019
Wat betalen we nu aan afvalstoffenheffing vergeet dat niet op onze gemeentelijke aanslag 212 euro dat wordt door invoer van diftar opeens veel meer.
Als standaard tarief 145 euro is en 8x leging ook nog 175 euro erbij is dat wel 320 euro totaal. Ik zie dus niet het voordeel van de burger ze gaan met dit systeem dus veel meer betalen zo 100 euro meer.
Lichtgeel hesje — 06 aug 2019
Duidelijk is nu wel, dat zowel de Wethouder als Twente Milieu niet willen afwijken van de genoemde datum van 1 september aanstaande, ondanks de door henzelf gecreëerde commotie rondom Diftar. De inwoners van Borne worden hiermee gedwongen om voor 1 september een keuze voor een afvalcontainer te maken op basis van aannames door deze twee partijen, en niet op basis van feiten. Een latere datum is niet bespreekbaar, zo blijkt ook uit de lijst met antwoorden. Invoering van Diftar moet en zal plaatsvinden naar de regels van zowel de Wethouder als Twente Milieu. De inwoners van Borne hebben hierin geen enkele zeggenschap c.q. invloed; zij worden slechts geacht om de jaarlijkse rekening te betalen en hiermee is de kous af. Borne is altijd een dorp geweest waarin dingen bespreekbaar waren en ook vanuit de politiek gezocht werd naar een vorm van consensus. Inmiddels is in ieder geval met dit College wel duidelijk aan de hand van de vele voorbeelden, dat deze werkwijze volledig overboord is gegooid. 1 keer in de vier jaar worden inwoners vertroeteld en overspoeld met mooie verkiezingsbeloftes door kandidaat Raads- en Collegeleden bij de Gemeenteraadsverkiezingen. Voor het overige worden de inwoners kennelijk geacht hun mond te houden en te dansen naar de pijpen van politiek Borne. Hoezo 'het leukste dorp van Overijssel'? Wellicht komt in de komende weken bij politiek Borne het verstand nog bovendrijven, maar dit is nog maar zeer de vraag. Het pluche van de Gemeente Borne zit kennelijk (te) lekker om zich druk te maken als politiek om de belangen van inwoners van Borne, waar zij nota bene zelf door zijn gekozen en wiens belangen zij simpelweg dienen te behartigen. Schande!!
Nathan — 06 aug 2019
@Erik:

Er wordt wel degelijk oud papier opgehaald, dit is altijd een vaste ronden. Misschien niet elk adres, want hier geld ook vraag en aanbod, want de vrijwilligers hebben ook niet onbeperkt tijd.

Haal je trouwens ook geen boodschappen, hoeveel moeite is het op dan gelijk wat papier in de auto te stoppen en deze bij 1 van de verenigingen achter te laten, 7 dagen in de week open.
Erik bak — 05 aug 2019
Oud papier wordt in delen van de stroom Esch al jaren niet meer opgehaald.

Gaat dus gewoon de grijze bak in.

Ivm diftar wordt dit ook recht gezet gemeente?

Anders durf ik wel een rechtszaak aan tegen de tarieven
sjj — 05 aug 2019
In het najaar van 2019 opent AVR in Rozenburg een afvalscheidingsinstallatie die plastic verpakkingen en drinkpakken uit het restafval gaat halen. Plastic afval gescheiden inleveren is dan niet langer nodig.
+++++++++++++++++++++++++

Nog een paar jaar en het hele afvalscheiden is weer achterhaald.
Een leuk project voor een stel geld verkwistende ambtenaren die de burger weer voor de kosten op laat draaien.
Ze hebben blijkbaar niet wat anders te doen dan onzin projecten te verzinnen.

McHak — 05 aug 2019
In het westen begint men al tot inkeer te komen: die moeten met hun roeptoeter altijd voorop lopen en hebben al wat jaartjes ervaring en betalen al lesgeld.

Het verdienmodel voor de afvalbranche (zoals Twente Milieu NV, die haar eigen tarieven mag bepalen, maar het is nog steeds de opdrachtgevende gemeente of zij hiermee akkoord gaat=dubbele pet ivm aandeelhouderschap) ligt in hun eigen handen en niet door ambachtelijke voorscheiding door burgers. Dat lijkt haast staatssteun.
Goed heiligman — 05 aug 2019
Goed gesproken Ron . Zo is de keiharde realiteit .
Ron Hartman — 05 aug 2019
Eigenlijk is het best slim gedaan. Stoom afblazen met wat geklungel in de vakantie en de volgende stap (omgekeerd inzamelen; ofwel de laatste bak inleveren en sjouwen met je zakkie) kan nu worden uitgewerkt. De 14 doen het immers samen? 1 bedrijfsmodel! Jammer dat de bij-effecten van dump naast containers, in hondenafvalbakken en in de natuur, zwerfafval en de toename van restafval in de GFT-, de PMD bak en de troep in Kledingbakken zal toenemen. Het papier ophalen dat zomaar aan vrijwilligers wordt overgelaten zonder daarbij een regiefunctie te nemen; hoelang gaat dat nog goed?. Het milieu is gewoon opgeofferd aan een verdienmodel. Heel jammer voor al die mensen die meewerkten aan schone gescheiden afvalstromen.

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021

Mogelijk toch vierde fase Bornsche Maten

De provincie Overijssel wil serieus werk maken van versneld woningen bouwen om de druk op de...
28-01-2021