Wethouder ‘voor de leeuwen’
KOTTEMAN BEANTWOORDT OP DE MARKT VRAGEN OVER DIFTAR

Wethouder ‘voor de leeuwen’

“Misschien kom ik wel bont en blauw thuis”, grapte wethouder Michel Kotteman ’s morgens nog tegen zijn vrouw op de dag dat hij zich met de mensen van Twente Milieu en de gemeente op de markt installeerde om tekst en uitleg te geven over de invoering van Diftar en de keuze voor de maat restafvalcontainer die voor 1 september moet worden gemaakt. Het viel mee. “Sommigen zijn kritisch, maar ook veel mensen zijn positief. We staan iedereen netjes te woord en proberen hun vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Vaak is het dan ‘Okay, prima’ en dan is het klaar.”

 

Toen twee weken geleden de commotie losbarstte was de wethouder op vakantie. Hij kreeg het commentaar wel mee. Het verbaasde hem niet. “Nee, het was precies wat ik verwacht had. Zo is het in andere gemeenten ook gegaan. Ik begrijp het ook wel. ‘Het is toch goed zo? Waarom veranderen?’, denken veel inwoners.”

 

Kritiek

Eén van de belangrijkste kritiekpunten is het feit dat de tarieven nog niet bekend zijn en dat men toch nu moet kiezen voor een 240 liter of 140 liter restafvalcontainer. “We moeten de begroting nog vaststellen en de stortbelasting wordt ook pas in september bekend gemaakt.” Dat laatste is een door het Rijk opgelegde belasting voor het verbranden van restafval. Vorig jaar steeg dit aanzienlijk van 13 euro per ton tot 33 euro per ton. “De rijksoverheid wil van het restafval af en de verwachting is dat die heffing alleen maar zal toenemen. Er is op afval een gesloten financieel systeem. Dat wil zeggen dat de extra kosten moeten worden doorberekend in de afvalstoffenheffing naar de burger.” Omgekeerd betekent dit overigens ook dat inkomsten uit heffingen door gemeenten niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden dan de verwerking van afvalstromen.

 

Rekenen met bandbreedte

Wachten tot de tarieven wél bekend zijn is voor Kotteman geen optie. “We hebben zeven maanden voorbereidingstijd nodig. Wachten we op de tarieven, dan zijn we zo weer een jaar verder. We hebben wel een bandbreedte aangegeven en daarmee kunnen mensen wel rekenen. Nu betaalt ieder huishouden 211 euro, of je nu een eenpersoonshouden bent of een gezin met vijf kinderen. Straks is het basistarief 140 euro of 145 euro maximaal. Stel dat je acht keer een 140 liter otto aan de straat zet dan ben je 145 + 8 x 5 = 185 euro kwijt. Als je iedere maand een volle 240 liter aan de straat zet kom je uit op 250 euro. Het is het principe van de grootste vervuiler betaalt. Als je zorgt dat je een beetje goed je afval scheidt, dan kom je altijd lager uit dan nu. Het huidige tarief van 211 euro gaat gegarandeerd omhoog als we niets doen en bovendien blijven we dan het milieu belasten.”

 

Communicatie

Kotteman betwijfelt of er in de communicatie iets fout is gegaan. Voor wat betreft de timing (‘Er zijn er maar weinig die 6 weken op vakantie gaan’) en in de hoeveelheid verstrekte informatie. “Wil je alles communiceren, dan had je wel een boekje van 12 pagina’s gehad. Dat gaat niemand lezen. Het is een beetje een balans zoeken en onderweg bijsturen.”

 

Zwerfvuil en nascheiden

Naast de vragen over de kosten ook angst voor zwerfvuil. “Het is een fenomeen waar we ook nu mee te maken hebben. De verwachting is dat het na de invoering van Diftar zal toenemen, maar na verloop van tijd weer tot ‘normale’ proporties terugkeert. Ik vind het niet ‘normaal’ dat je de rotzooi op straat dumpt, maar zwerfvuil hou je helaas. En ik heb ook wel vertrouwen in de Bornse samenleving. We zijn betrokken bij onze gemeenschap en niet vergelijkbaar met plaatsen als Hengelo en Enschede.”

 

Een ander terugkerend argument is dat nascheiding van afval een betere optie zou zijn dan bronscheiding. “Je kunt alleen droge fractie nascheiden”, legt Kotteman uit. “Je moet scheiden bij de bron én nascheiden. Dat doen we nu ook. Uit ons PMD afval worden in een grote fabriek blik, drankkartons en plastic uit elkaar gehaald. Maar alles in één grote ton gooien en door Twente Milieu laten nascheiden kan niet.”

 

En zo was de wethouder de hele morgen druk met gesprekken op de markt. De belangstelling was groot. “Het raakt ook iedereen. En het is net als met voetbal: iedereen heeft er verstand van.” (AJ)

 

Voor meer informatie zie ook de veelgestelde vragen over Diftar

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Bakker, J — 26 aug 2019
In de folder ‘Borne zonder afval’ kwamen we de volgende zinsnede tegen: “Omdat we nu in Borne gaan werken met een nieuw
afvalbeleid waarbij de service wordt verhoogd, is besloten om dan ook meteen de containers te vervangen.” We vragen ons af wat die verhoogde service gaat inhouden. Ook vagen we ons af wat de duur is van de nog niet geheel bekende tarieven. We zijn bang dat als e.e.a. is doorgevoerd, de tarieven snel naar boven zullen worden aangepast. Of is dat doemdenken? Bovendien, als er minder afval wordt aangeleverd bij de afvalverwerkers wordt daar de capaciteit mogelijk onvoldoende benut, waardoor een tariefstijging mogelijk lijkt.
Lichtgeel hesje — 23 aug 2019
En nog maar een voorbeeld van (bewust) naar je toe rekenen als Gemeente Borne: In het raadsvoorstel van 7 mei 2019, wat de basis is geweest voor een aantal partijen om vóór Diftar te stemmen, staat onder punt 3.2.2 het volgende: "Het serviceniveau gaat omhoog en de meeste inwoners gaan erop vooruit. Alleen inwoners die hun 240 litercontainer meer dan elf keer aan straat of meer dan 96 keer per jaar gebruik maken van een ondergrondse container betalen meer afvalstoffenheffing dan nu het geval is, op
basis van de huidige berekening. Dit houdt in dat de meeste inwoners erop vooruit gaan.". Op basis van de huidige indicaties kost 11 keer ledigen echter al 212 euro (135 + 11*7); 223 euro (135 + 11*8); 222 euro (145 + 11*7) of 233 euro (145+11*8). Conclusie is dat het gestelde in punt 3.2.2 dat maximaal 11 ledigingen van 240 liter goedkoper is dan de huidige afvalstoffenheffing niet klopt. Ook het gestelde over 96 keer de ondergrondse afvalcontainer gebruiken betekent het volgende: 207 euro (96*0.75+135); 245 euro (96*1.15+135); 217 euro (96*0.75+145) of 255 euro (96*1.15+145). Drie van deze berekeningen liggen (ruim) boven de huidige afvalstoffenheffing 2019. Op basis van voorgaande cijfers in het raadsvoorstel van 7 mei 2019 is dit voorstel aangenomen. Dat er nu in diverse media ineens "gerekend" wordt met andere aantallen ledigingen om de keuze voor Diftar financieel te rechtvaardigen vanuit de Gemeente (lees: beter te verkopen aan de inwoners van Borne), doet niets af aan het feit dat kennelijk de Gemeenteraad van Borne bij het beslissen op 7 mei 2019 niet de moeite heeft genomen c.q. heeft willen nemen om het voorstel rekenkundig eens door te rekenen. Dan had de Raad namelijk ook de conclusie kunnen trekken, dat de meeste inwoners er niet op vooruit gaan bij invoering van Diftar op basis van de genoemde cijfers in het raadsvoorstel, wat een officieel stuk is. Een gemiste kans derhalve, maar nog wel even 118.500 euro extra willen uitgeven voor het versneld afschrijven van de huidige rest- en gft-containers! We zitten als Gemeente immers ruim in ons financiële jasje, of niet dan??
Lichtgeel hesje — 22 aug 2019
Een grote grijze container van 240 liter straks 8x zoveel als een vuilniszak van 30 liter die naar de ondergrondse container wordt gebracht, aldus informatie vanuit de Gemeente en Twente Milieu. Is Aangenomen mag dus worden dat een 140 liter container ongeveer 4.5x zoveel kost als een 30 liter zak. Men betaalt volgend jaar niet per kilo, maar op basis van een literprijs voor restafval.
Er wordt door de Gemeente, Twente Milieu en GBT een indicatie gegeven van de te verwachten tarieven: De verwachting is dat het vaste basisbedrag tussen de € 135,- en € 145,- zal liggen. Het tarief per lediging van een 140 liter restafvalcontainer zal rond de € 4,- à € 5,- liggen, het ledigen van een restafvalcontainer van 240 liter rond de € 7,- à € 8,- en het brengen van een restafvalzak naar een ondergrondse container zal rond de € 0,75 à € 1,15 per keer liggen.
Op basis van de indicatie van de prijs van een 30 liter zak zou een 240 liter container echter tussen de 6 en 9,20 euro kosten (8*0.75 en 8*1.15). Een 140 liter container zou tussen de 3.40 en 5.20 euro kosten (4,5*0.75 en 4.5*1.15). Dit zijn andere bedragen dan de getallen die tot dusver als indicatie zijn genoemd door de Gemeente en Twente Milieu, en waarop men ook zijn keuze voor een container voor 1 september aanstaande wellicht wordt geacht te kunnen maken. Zo langzamerhand begint de indruk te ontstaan, dat men binnen de Gemeente niet alleen problemen heeft met het zorgvuldig communiceren van zaken, maar ook met rekenen!
Lichtgeel hesje — 21 aug 2019
Voorgaande opmerking trek ik hierbij in. Inmiddels heeft er beantwoording van de brief plaatsgevonden begrijp ik.
Lichtgeel hesje — 21 aug 2019
Heeft de VVD inmiddels een antwoord gekregen op haar brief aan het College van 4 augustus jl. over de tarieven?
Ron Hartman — 17 aug 2019
Ja, beste medewerker, het proces wordt idd ervaren als dictatoriaal. Marketingachtig op de vorm reageren en de inhoud vermijden. Gelukkig is er nog 1 die corrigeert
H. Houtman — 17 aug 2019
*Dictator = Diftar. Gekke autocorrectie.
H. Houtman — 17 aug 2019
Dictator blijkt voor het grootste deel van de huishoudens een fijne kostenbesparing op te leveren, blijkt zowel uit onderzoek als uit ervaring in omliggende gemeenten. En toch blijft men hier maar drammen over zogenaamd hogere kosten. Bepaalde burgers hebben kennelijk liever dat we met z’n allen voor hun troep betalen.
Ron Hartman — 17 aug 2019
@hesje: waarom zou ik twijfelen als ik op het officiele formulier met het unieke nummer, uitgenodigd wordt keuzes te maken? Ik weet globaal de tarieven (plm 1 euro per 30 liter zak/bak) en ipv 1 bak van 240 liter die pwer keer legen dus plm 8 euro kost, heb ik gekozen voor 2 bakken van 140 l, die (als ik ze beiden aan de straat zet, plm 2 x 4,50 euro kosten. Da's mooi per keer, 1 euro meer dan als ik die ene bak had gehouden. Ik blijf wel elke maand die stinkende bakken aan de straat zetten, dus winst voor Twente Milieu. Die bakken kosten haast niets en daarom worden ze vaak verwisseld zoals nu alweer. Omdat ik beter kan scheiden , dus ook winst voor het Milieu en daar ging het toch om?
Lichtgeel hesje — 17 aug 2019
@ron hartman. Het is maar een gewone vraag m.b.t. Diftar, met name omdat er vanuit de Gemeente Borne c.q. Twente Milieu alleen maar wordt gesproken over ledigingstarieven en niet over andere Diftar gerelateerde kosten. Volledige en betrouwbare informatieverschafing over de invoering van Diftar is niet bepaald de sterkste kant van de Wethouder c.q. Twente Milieu, zo is inmiddels wel duidelijk. Ik kan mij namelijk niet aan de indruk onttrekken, dat de Gemeente Borne dan wel Twente Milieu nog een konijn uit de hoed gaan toveren over kosten waarover op dit moment door beide partijen niet wordt gesproken richting inwoners van Borne. Ondertussen worden inwoners wel geacht te beslissen voor 1 september aanstaande op basis van onvolledige informatie! Een tarievenvergelijk met andere Twente Milieu Diftar-gemeenten toont namelijk, dat bijvoorbeeld extra containers NIET gratis zijn, en ofwel worden meegenomen in een te betalen extra vergoeding per extra container dan wel in een verhoging van de vaste afvalstoffenheffing op huishouden-basis. Wellicht dat dit voor 2020 bij de invoering van Diftar in Borne (nog) niet het geval is (om de gemoederen ietwat te drukken), maar dan ongetwijfeld vanaf 2021. Iets gratis en de Gemeente Borne / Twente Milieu gaan namelijk niet samen. Hier zit ook mijn grote zorg, gezien de ontwikkeling van zowel het vaste als het variabele tarief in diverse Twente Milieu Diftar gemeenten sinds het moment van invoering van Diftar in deze gemeenten. Ik wijs ook op mijn eerdere reactie op 15 augustus op dit artikel over tariefverhogingen, wat voor zich spreekt. Inwoners van Borne die het idee hebben dat de tarieven in Borne vanaf 2020 niet dan wel slechts in geringe mate zullen stijgen, zullen dan ook bedrogen uitkomen. De ontwikkelingen in andere Diftar gemeenten om ons heen met betrekking tot de tarieven (vast en variabel) spreken namelijk voor zich. Het is aan de politiek in Borne om hierop tijdig te anticiperen, om politiek betrouwbaar te blijven voor inwoners van deze Gemeente!
Ron Hartman — 17 aug 2019
@lichtgeel hesje. Je verpest nu mijn feestje!! Ik heb gewoon het formulier ingevuld zoals gevraagd voor 1/9/19. Daar werd de ruil aangeboden met veel keuzes. Geruild is geruild en zonder kosten!
Lichtgeel hesje — 17 aug 2019
En nog een niet behandeld punt in de Diftar-discussie: In Hengelo betaal je voor een zgn. keuzecontainer een bruikleentarief van 24 euro (2019). Is dit straks in Borne ook het geval als je een extra restafvalcontainer en/of GFT-container wilt hebben??
Ron Hartman — 16 aug 2019
Ach, je moet de positieve punten ook erkennen toch? Ik vind het reuze aardig dat op de 1 septemberlijst, de ruilmogelijkheden ruim zijn gemaakt en zonder kosten met 1 basisheffing. Dat scheelt ook voor de luierbakken van dit moment. Je ruilt dan gewoon je 240 liter bak voor een nieuwe met extra 140 liter, of voor 2 stuks 140 literbakken en dan hou je de 1 voor luiers en de ander voor gewoon restafval. Rekentechnisch klopt het wel dat het nu gratis is, (vroeger werd gerekend dat je meer afval ging produceren en kostte een bak dan ook extra). Voor elke bak wordt nu gewoon het (extra) ophaaltarief gerekend. Je bent dan wel iets meer geld kwijt, maar het gemak is enorm. Zo koos ik voor 2 stuks 140 literbakken ipv 1, omdat die veel makkelijker zijn te verplaatsen. Hoewel ze dan lang niet vol zijn, kan ik ze dan weer zelf aan de straat krijgen zonder hulp. Het kost iets meer maar is wel dienstbaar en dat wil de Gemeente ook graag...toch?
Gezond Verstand — 16 aug 2019
Beste mensen, jullie kunnen met z;n allen blijven discussieren over diftar totdat je een ons weegt. Laat je stem horen bij de volgende gemeenteraad verkiezingen. Dan zien we wel hoe belangrijk de voor en tegenstanders de diftar discussie vinden. Persoonlijk hoop ik dat Kotteman en GB90 stevig afgestraft gaan worden. Deze man is al veel te lange wethouder en waant zich onderkoning van Borne. Tijd om afscheid te nemen dus.
Lichtgeel hesje — 16 aug 2019
Nog een puntje wat niet belicht wordt door de Wethouder en Twente Milieu in het Diftar-verhaal: Hoe zit het bij de invoering van Diftar met de hoeveelheid jaarlijks gratis te storten restafval en gft-afval aan de Wegtersweg, zoals in het huidige systeem het geval is? Verdwijnt dit bij de invoering van Diftar of is/wordt dit verwerkt in het vaste c.q. variabele tarief?
McHak — 15 aug 2019
@Patrick; dat creatieve ineens veel plastic afval is waar COELO vooraf geen rekening mee heeft gehouden. De Groene Amsterdammer heeft dat verschijnsel onlangs achteraf in beeld gebracht. Dat variabele verschijnsel heet mensheid. Geen appel of peer, geen gefundeerd feit of fundamenteel wetenschappelijk bewezen waarheid. Gewoon realiteit, netzoals een autoband bij een papiercontainer, die ook wel eens recent spontaan afbrand, zoals Twence dat ook al 30 keer ...CO2 neutraal overkomt.

Restafval is een suboptimalisatie wat tot doel is verheven ( in procesmanagement is dat niet efficiënt) ; want ons afval wordt er niet minder om. Wel de illusie dat de beter gescheiden reststroom een hogere herbruikbare waarde heeft en dus vanzelf duurzamer is in een of twee nieuwe plastic afvalbakken van 140 liter, jubel! Waaruit blijkt dat? Hallo! Zijn we wakker?

Vroeger hadden we een gegalvaniseerde afvalbak waar wekelijks al ons afval in ging. Die staat nu verchroomt in onze keuken. Sinds 1972 verbruiken we in NL meer energie dan moeder aarde aan kan; onlangs zijn we ons breakevenpoint voor 2019 alweer gepasseerd. En wij hebben het in Borne over diftar; die Oranje plastic Leeuw is nog lange niet wakker.
Max de Mooij Sr. — 15 aug 2019
@Yvonne Als mensen kritisch maar wel fatsoenlijk reageren op deze website, dan is een zekere anonimiteit geen punt. Zeker als mensen zoals jij inhoudelijk reageren. Je hebt helaas gelijk als je aangeeft dat de maatschappij verhardt en dat je daardoor soms agressieve reacties krijgt op je mening. Mijn opmerking is dan ook niet gericht op mensen zoals jij, die een bijdrage willen leveren aan het inhoudelijke- of procesmatige debat. Wellicht is het en idee voor Borne Boeit om alleen reageerders toe te laten die een account met een werkend en herkenbaar email adres bij de redactie achterlaten, zodat er ingegrepen kan worden als er grenzen worden overschreden. Ik hoop dat je je mening blijft geven Yvonne!
Sanne — 15 aug 2019
Misschien verhelderend voor de discussie hier, de wetenschappelijke feiten over diftar: https://www.coelo.nl/index.php/nieuws/2017/323-huishoudens-zijn-gemiddeld-goedkoper-uit-met-diftar
@lichtgeel hesje
Heeft u mijn vorige reactie gelezen? Hengelo hanteert bewust een zeer hoog restcontainer-tarief, vanwege het beleid daar (in principe zelf je restafval wegbrengen). Dat is dus appels met peren vergelijken! Of om het scherper te stellen: u doet aan misleiding! Dit doet u ook in het tweede deel van uw laatste reactie hieronder, daarin doet u alsof het minder aan de straat zetten van de restafvalcontainer duurder is. Dat is onjuist! Wie zijn restafvalotto minder aan de straat zet, betaalt aan het einde van het jaar minder. Daar is geen mistoptrekkend rekensommetje voor nodig!
McHak — 15 aug 2019
Mooi al die Bornsche leeuwen. Minder afval begint bij de bron: en die ligt voor dat het bij mij thuis ligt. Daarna ontstaat afval. Die mogen we al netjes scheiden, maar nu met een variabele geldprikkel waar we op vertrouwen. Kent u de rekenmethode die wordt gehanteerd door Twente Milieu voor vaste en variabele kosten in relatie tot de afvalstoffenverordening? Leuke leestip. Dan praat de NVRD over de paradox over de kosten bij diftar die uiteindelijk toenemen; heeft met die rekenmethode te maken. Wie schrijft die blijft. Tevens nog een natuurkundige tip tav massa/volume wanneer u het aandrukt en de wandweerstand die dan optreed; welke bak heeft dan het hoogste rendement?

Lichtgeel hesje — 15 aug 2019
Bij de invoering van Diftar in Hengelo in 2012 staat in de beleidsnotitie 'invoering diftar' van april 2011 een variabel tarief voor de restafvalcontainer van 240 liter genoemd van 5,05 euro. In 2019 is dit variabele tarief 16,50 euro, d.w.z. een stijging van ruim 300%. Hengelo heeft vanaf 2012 het variabele tarief voor de restafvalcontainer stelselmatig jaarlijks fors verhoogd, de cijfers liegen immers niet. Overigens toont een rekensom aan dat als je het vaste en variabel tarief bij elkaar optelt en deelt door het aantal ledigingen, blijkt dat hoe minder vaak de grijze container aan de weg wordt gezet, hoe duurder deze lediging wordt voor de inwoners van Borne. Voorbeeld Borne: 8 ledigingen kost per lediging straks 209 euro//8 = 26 euro per keer; 6 ledigingen kost per lediging straks 193 euro/6 = 32 euro per keer; 3 ledigingen kost per lediging straks 169 euro/3 = 56 euro per keer. In het huidige systeem kost een lediging per keer 211 euro/13 = 16 euro per keer. Hoezo Diftar is kostenverlagend en afval scheiden loont volgens de Wethouder, GB90 en Twente Milieu?? De cijfers liegen ook hier wederom niet, maar dit is kennelijk aan dovemansoren gericht bij de voornoemde drie. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald is dan ook het advies aan politiek Borne voor wat betreft de voorgenomen invoering van Diftar! Dit geldt specifiek voor GB90 die heeft ingestemd met Diftar onder de voorwaarde dat dit kostenverlagend is ten opzichte van het huidige systeem. Dit blijkt niet zo te zijn, dus dient GB90 haar woord te houden en haar steun aan de invoering van Diftar alsnog weer in te trekken, om politiek geloofwaardig te blijven!
Ron Hartman — 15 aug 2019
Zoals U ziet beste medewerker, gaat het om de verwachting dat je met de sprong van 240 liter naar 140 liter, eerder kiest om spul ''op de rand'' zoals kattengrit toch maar in de groene te doen. Zelf neem ik 2 restbakken van 140 liter. Ik wil perse blijven scheiden zoals de laatste jaren werd gepreekt. Voor het milieu
@Ron Hartman:
Excuus, ik sloeg iets te hard aan op uw opmerking betreffende het met argwaan volgen van mensen die een kleine restcontainer nemen. Met uw opmerking insinueert u dat iedereen die een kleine restcontainer dit neemt de overige bakken vervuild. Dit vind ik nog steeds een belachelijke opmerking, die u tevens niet met feiten kan ondersteunen, maar dat is natuurlijk geen reden voor een persoonlijk aanval.
Dat gezegd hebbende zal ik met een voorbeeld uit Hengelo illustreren dat uw vrees voor vervuiling grotendeels ongegrond is. In die gemeente wordt nog geen 3% van de PMD-afvalladingen afgekeurd in 2018 (bron: raadsstukken gem. Hengelo, dd 26-02-2019). In de gemeente Hellendoorn, een kleinere gemeente die misschien wel wat meer lijkt op die van ons, was het afgekeurde percentage 2,1% (bron: Tubantia 25-01-2019). Hier moet ik eerlijk bij vermelden dat die percentages inderdaad hoger zijn dan eerdere jaren, maar ze betekenen ook dat 97% (of meer) van de PMD-ladingen gewoon goedgekeurd worden.

@lichtgeel hesje
Uw verhaal over de zogenaamde stijging van de afvalkosten in Hengelo gaat niet op, aangezien Hengelo de restcontainer aan huis bewust erg duur heeft gemaakt. Vergelijkt u eens de kosten die een gemiddeld huishouden kwijt zijn aan afvalstoffenheffing (het bedrag wat de burger dus daadwerkelijk betaald) en u zult op een heel andere cijfers uitkomen. Ook is het afhankelijk wat u als startpunt voor de vergelijking neemt: de afvalstoffenheffing in 2010 in Hengelo was nog bijna €300, maar sinds het invoeren van betere afvalscheiding is het tarief rap gedaald.
Overigens ben ik het met u allen eens dat de communicatie van de gemeente rammelt, dat kan een stuk beter.
Ron Hartman — 15 aug 2019
Ik ontdekte bij het invulformulier ook een positieve optie. Ik zal die graag delen. In mijn grote woning en fors gehandicapt, moet ik haast altijd anderen vragen de bak aan de straat te zetten. Soms mislukt dat. De service die Twente Milieu biedt (een pluim dus), is om van zowel de grijze als de groene een 2e bak te krijgen. Zonder kosten!!! Ik heb nu gekozen om 2 grijze 140 liter bakken en 2 groene 140 liter bakken te nemen en kan dan de bakken vanaf diverse opstellingen, wellicht weer zelf naar de straat krijgen. Aardige bijkomstigheid. Wel duurder, beter te scheiden en te handlen. Rekensommetje? Ach, per 30 liter ben je gewoon 1 euro kwijt, maar dit verhoogt de kwaliteit van het gescheiden afval EN zelfstandigheid zonder WMO gebedel.
Ron Hartman — 15 aug 2019
Triest dat de anonieme medewerker niet ingaat op de inhoud van mijn opmerking, maar zich beperkt tot goedkope marketingkretologie.
Lichtgeel hesje — 15 aug 2019
Een laatste (financiële) nabrander (voor vandaag): Op 1 februari jl. heeft Twente Milieu op deze site een tabel over kosten afvalstoffenheffing voor een 240 liter restafvalcontainer gepubliceerd. Deze tabel heeft echter betrekking op uitsluitend 2019 en geeft dus een vertekend beeld van de vaste en variabele kosten van Diftar naar de toekomst toe bekeken. In de Gemeente Hengelo is namelijk het volgende aan de gang met de Diftar tarieven: Bij 8 keer aan de weg zetten is de stijging van vast plus variabel tarief in 2019 ten opzichte van 2018 13%; 2018 ten opzichte van 2017 stijging 8,5%. Bij 6 keer aan de weg zetten is de stijging in 2019 ten opzichte van 2018 12%; 2018 ten opzichte van 2017 is stijging 7%. Bij 3 keer aan de weg zetten is de stijging in 2019 ten opzichte van 2018 12%; 2018 ten opzichte van 2017 is stijging 4%. Hoezo, afval scheiden loon voor de portemonnee van burgers?? Duidelijk is op basis van vrij toegankelijke informatie, dat hoe beter/meer er afvalscheiding plaatsvindt, hoe meer het vaste en variabele tarief stijgt. Dit fenomeen speelt zich ook af in Enschede, zij het in mindere mate.
In de Bornse Courant van 15 mei jl. valt echter te lezen, dat collegepartij GB90 de invoering van Diftar steunt, onder meer omdat het "kosten verlagend" is. Dat deze college-partij haar eigen Wethouder niet wil afvallen c.q. wil laten vallen is een politieke keuze; tegelijkertijd laat deze uitspraak over "kosten verlagend" door GB90 zich niet anders lezen, dan dat zowel het basis tarief als het Diftar-tarief de komende jaren NIET zullen stijgen na de invoering hiervan (zoals in andere Diftar-gemeenten wel degelijk wel het geval is). GB90 heeft immers voorgestemd, omdat het Diftar-systeem naar hun mening kosten verlagend is. Het is nu dan ook aan GB90 als college-partij om voor een stijging van basis en diftar-tarieven in de komende jaren te waken en hier als college-partij ook voor te gaan liggen. Het kostenaspect is namelijk voor GB90 kennelijk een reden geweest om vóór de invoering van Diftar te stemmen. Het is dan ook aan deze partij om als college-partij haar uitspraak over kosten verlaging m.b.t. Diftar in de praktijk ook daadwerkelijk waar te maken, zowel nu als in de toekomst!
Nou, dat is ook wat zeg. Besluit de gemeente eindelijk dat je beloond gaat worden voor goed afvalverminderings- en scheidingsgedrag, krijg je reacties als die van R. Hartman die je wel even 'met argwaan gaan volgen', omdat je zogenaamd 'de andere bakken vervuilen, of het milieu'?
Is dat nou de waardering die je krijgt van een mede-Bornenaar als je wel rekening houdt met het millieu? Triest.
Marloes — 15 aug 2019
Wat een drogredenen worden weer genoemd door de standaard klagers. Stank? Onzin! In de grijze gaat bijna niets dat stinkt, de rest sluit je goed af in een zak en opgelost. Wij zetten, met een gezin, de grijze otto zo’n 6x per jaar aan straat (vanuit milieuoverwegingen). En dat kan nog minder, nu we er voor beloond gaan worden. Hij staat er ook wel eens half of 3-kwart vol.

Ook de vergelijkingen met Hengelo lopen compleet spaak. Daar hebben ze alleen ondergrondse en zijn ze de eigen containers/otto’s kwijt. Als nog ongelofelijk dat er asociale mensen zijn die gaan dumpen, maar je werkt het (zo zonder container) wel eerder in de hand. Mensen in Hengelo die ik ken zijn wel erg tevreden met het systeem van betalen. Ik kan mij niet voorstellen hoe je zo’n plaat voor je kop kunt hebben om afval te dumpen, of in de verkeerde container kunt gooien? De standaard klagers gaan al uit van het verkeerde van de mens. En ja, blijkbaar (zie Hengelo) gebeurt het ook. Gelukkig is het systeem hier anders en wonen er minder asociale mensen in Borne. Laten we er met z’n allen voor zorgen met een beetje moeite dat we nog wat langer met deze planeet kunnen…

De communicatie vanuit de gemeente (of is het Twente Milieu?) houdt trouwens wel te wensen over zeg... Ik geloof dat ik het nu begrijp, maar komt er nog meer uit de hoge hoed? Bovendien zou ik willen weten of ik, met grijze container, ook een zakje naar een ondergrondse kan brengen met de milieupas? Mocht mijn grijze vol zitten na 7 of 11 weken dan heb ik een alternatief…
Lichtgeel hesje — 15 aug 2019
Nog maar weer een voorbeeld van de 'parate' kennis van de Wethouder met betrekking tot Diftar: in de Tubantia van 14 augustus geeft de Wethouder aan dat als men geen keuze maakt "wij (Gemeente Borne dus) aannemen dat u die 240 litercontainer wilt houden." In een eerdere brief van Twente Milieu van 24 juli jl. over 'nieuwe gft- en restafvalcontainer na de zomer' staat echter vermeld: "Doet u niets, dan ontvangt u standaard een 140 liter restafvalcontainer en een 240 liter gft-container". De uitspraak van de Wethouder gisteren komt dus aantoonbaar niet overeen met de brief van Twente Milieu. Wellicht is het raadzaam voor de Wethouder zich meer te verdiepen in de materie, alvorens uitspraken te doen hierover!
Yvonne — 14 aug 2019
Max de Mooij Sr., als een volledige naam verplicht wordt zal ik in de toekomst meestal niet meer reageren. Helaas kent de huidige maatschappij personen die een eerlijke mening niet altijd waardeert en daarop (gewelddadig) kan reageren. Voor mij een reden wat anoniemer te blijven. Wel heeft de redactie een werkend mailadres van mij. Als ik kritiek uit, zal ik altijd op de inhoud reageren of op het proces. Wat mij betreft hoop ik dus dat dat anoniem reageren mogelijk blijft.
Ron Hartman — 14 aug 2019
Hoe je het ook wendt of keert.... de oranje en groene bak gaan meer vervuild worden. De meeste mensen zullen idd voor de 140 liter gaan, maar een restbak gaat links of rechtsom stinken en dus is 8 keer legen per jaar alleen voor de fanaten........ of het andere afval wordt extra vervuild. Kattenbakgrit gaat echt de groene en de oranje bak vervuilen. Idem de mosselschalen. Komen ze in de groene of in de oranje? Na 1 maand ben je stinkend blij dat die stinkende restbak wordt opgehaald en zijn de rekensommetjes te plaatsen bij marketing. Goedkope marketing, waar een aantal profs van die tak, nu weer eens van getuigen. Blijft het beeld over dat we moeten passen in de strategie van TM en dat de inbreng van Borne daarin nihil is. Ik kies voor behoud ... Uh nieuwe bak van 240 liter om de afvalstromen zuiver te houden. Ik zal mensen met een klein bakje met argwaan volgen. Hoe zouden ze de andere bakken vervuilen, of de natuur? Geen goed einde van de tijd dat we opgeroepen werden om het milieu te ontzien... door goed te scheiden... maar in de politiek moet je dat anders scheiden
Max de Mooij Sr. — 14 aug 2019
Wederom een tip voor de redactie van Borne Boeit: Is het een idee om het reageren op Borne Boeit uitsluitend mogelijk te maken met vermelding van je volledige naam en een operationeel email-adres van de reageerder? Daarmee houd je de discussie zuiver en voorkom je onnodige irritaties. Ik heb dat als eens eerder geopperd maar heb daar helaas nooit reactie op gehad.
Overigens ben ik van mening dat de introductie van Diftar op dit moment echt van geen kant klopt. Slechte en wazige communicatie. Burgers worden niet serieus genomen. De verantwoordelijke wethouder toont ook weinig reflectief vermogen en weerlegt (bijna) feedback vanuit de bevolking. Jammer!
Yvonne — 14 aug 2019
De wethouder gaat er dus vanuit dat de illegale afvaldump snel weer minder wordt. Ik heb daar toch een stuk minder vertrouwen in. Die betrokkenheid van de Bornse gemeenschap wordt volgens mij zwaar overschat. In de huidige maatschappij telt meestal vooral de eigen portemonnee..... En dan zal het er op neerkomen dat de eerlijke betaler dubbel kan gaan betalen, voor zichzelf en voor anderen. De kosten om het illegale afval te verwijderen en handhavingsbeleid om dit te voorkomen moeten immers door iemand betaald worden.
Context van het filmpje van de reageerder hieronder: wanneer er minder afval geproduceerd wordt, gaat de afvalstoffenheffing omlaag. Van €211 naar €185 (ongeveer, kan minder zijn) wanneer je bijvoorbeeld je container straks maar 8 keer aan de straat zet. Hee, maar dat is inderdaad twee a drie tientjes minder!
Kotteman wast de handen in onschuld. Confronteer hem eens met het interview in maart 2018. Afvalstoffenheffing zou 2 a 3 tientjes omlaag gaan.
Over nascheiden creëert hij bewust mist en houdt de inwoners voor de gek.

http://www.rtvborne.nl/video-wethouder-kotteman-over-afvalverwerking/nieuws/item?1071705
Nathan — 14 aug 2019
@lichtgeelhestje dat u slechts anoniem en ongefundeerd durft te reageren spreekt al boekdelen.

Ik ben blij dat de meeste inwoners van Borne nu wel de keuzevrijheid hebben om te scheiden en daarvoor beloond te kunnen worden.

Ik heb een gezin met 2 kinderen met luiers, en wij hebben ook maar om en om de grijze aan straat, dus het kan wel.
H. Houtman — 14 aug 2019
@lichtgeel hesje, nog een aanvulling

U verwijt de wethouder het doen van (wel erg simpele) aannames. Vervolgens doet u zelf de aanname dat “iedereen maximaal 8 keer per jaar een restafvalcontainer aan de weg zet”. Dat staat niet in het artikel, in het artikel staat slechts een rekenvoorbeeld (op basis van een aantal dat in de lijn ligt met andere diftar-gemeenten, zie mijn eerdere reactie). De wethouder geeft ook keurig aan dat grotere vervuilers meer betalen, en daar ben ik het volledig mee eens. Ik ben blij dat ik ook in Borne eindelijk eens beloond ga worden voor het keurig scheiden en verminderen van mijn afval.
H. Houtman — 14 aug 2019
@lichtgeel hesje

U heeft een wel uiterst, en enkel negatieve kijk op het hele verhaal. Wat mij betreft maakt de wethouder een goede keuze om de hoogste kant van de bandbreedte van de tarieven te pakken, anders krijgt hij later (juist van types als u) het verwijt dat hij de kosten te laag ingeschat zou hebben. Daarnaast is de aanname dat men gemiddeld een keer of 8 de container aan de straat gaat zetten helemaal niet zo’n gekke schatting, als je kijkt naar gemeenten waar diftar reeds is ingevoerd. U bent spijkers op laag water aan het zoeken…
Lichtgeel hesje — 14 aug 2019
Wellicht zit/zat de Wethouder nog met zijn hoofd bij zijn vakantie. De (wel erg simpele) aanname dat iedereen maximaal 8 keer per jaar een restafvalcontainer aan de weg zet, is een schoolvoorbeeld van naïef denken. Als dit de manier is van hoe er wordt begroot door de Gemeente Borne, is het niet vreemd dat er sprake is van begrotingstekorten op meerdere terreinen. Uiteraard mogen de inwoners van Borne hier als melkkoe aansluitend weer voor opdraaien. Voor zover niets nieuws onder de zon. Het volgende wekt wederom verbazing: begin citaat:"Straks is het basistarief 140 euro of 145 euro maximaal. Stel dat je acht keer een 140 liter otto aan de straat zet dan ben je 145 + 8 x 5 = 185 euro kwijt. Als je iedere maand een volle 240 liter aan de straat zet kom je uit op 250 euro. "einde citaat. In het voorbeeld van 140 liter gaat de Wethouder uit van een variabel tarief van 8 keer 5 euro. In het voorbeeld van 240 liter gaat de Wethouder echter uit van 13 keer 8 euro in plaats van 8 keer 8 euro. Dit scheelt 40 euro op jaarbasis. In de uitleg van Twente Milieu op 5 augusus jl. staan echter weer geheel andere jaarbedragen dan nu door de Wethouder worden genoemd: begin citaat: "De verwachting is dat een gemiddeld huishouden de restafvalcontainer jaarlijks 8 x aan straat zet. Bij een 140 liter restafvalcontainer is een huishouden € 160,- à € 175,- per jaar kwijt. Een huishouden met een 240 liter container is gemiddeld, bij 8 keer aanbieden € 185,- à € 195,- per jaar kwijt." einde citaat. Dit zijn duidelijk andere (lagere!) bedragen dan die door de Wethouder op 14 augustus worden genoemd. Wat al vaker is geconstateerd bij deze Wethouder, is zijn drang c.q. vermogen om te (blijven) spelen met cijfers en appels met peren te vergelijken, om dit vervolgens als 'de waarheid' te blijven verkondigen aan inwoners van Borne. Het enige waar inwoners echter behoefte aan hebben, is duidelijkheid als het gaat om (financiële) kwesties. Helaas toont deze Wethouder wederom aan hier geen boodschap aan te hebben, gezien zijn aantoonbaar onduidelijke en inconsequente uitspraken over tarieven. Zoals al eerder aangegeven blijft de Wethouder stug vasthouden aan zijn eigen mantra voor wat betreft Diftar, en ontbeert deze Wethouder het vermogen tot enige zelfreflectie en balans voor wat betreft zijn manier van handelen in deze kwestie. Hiermee wordt het gevraagde vertrouwen van inwoners van Borne in de politiek van Borne geen goed gedaan, te meer daar deze politiek in dienst hoort te staan van haar inwoners en niet omgekeerd!

Provincie verkiest tracé langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021