23-02-2020
De goede dood: Seneca en Marcus Aurelius

FEB

23

De goede dood: Seneca en Marcus Aurelius


Meer info volgt zsm.

Tickets
Entree is €10,- inclusief kop koffie/thee.
U kunt zich vooraf opgeven door uiterlijk op donderdag voorafgaand aan de zondag waarop de lezing wordt gehouden €10,00 over te maken op IBAN nummer NL91 RABO 0198 2534 19 t.n.v. Filosofiecafé Twente onder vermelding van titel lezing. Ook kaarten aan de zaal verkrijgbaar. Voor jongeren geldt een reductie van €5,00.

Aanvang: 14.00 uur

 

terug naar agenda