Ballon in Borne in de ban
RAAD UNANIEM ACHTER VERBOD OPLATEN BALLONNEN

Ballon in Borne in de ban

Donkere wolken pakken zich boven het gemeentehuis samen, vanwege de benarde financiële positie en de moeilijke keuzes waar de gemeente voor staat. Maar toch staan er af en toe nog wat luchtiger zaken op de agenda, zoals dinsdagavond de ‘ballonnenmotie’ van GrLi/PvdA. Vele gemeenten gingen Borne al voor en als het aan Jan de Vries ligt dan komt er ook in Borne een verbod op het oplaten van ballonnen. “Het gaat niet om het ophangen van ballonnen, maar met name op het oplaten ervan. Die ballonnen komen ergens terecht. We moeten als gemeente een signaal geven dat we dat hier niet willen.” Hij wilde wel eens weten hoe de rest van de raad hierover dacht.

 

Daarop reageerde Ernst Janssen enigszins verontrust. Het D66 raadslid kiest zelf regelmatig het luchtruim en wilde toch wel graag een nadere precisering van ‘ballon’. “Dat u daarmee niet ‘luchtballon’ bedoelt, want anders kun je niet meer over Borne vliegen en er al helemaal niet landen.” Hetgeen Bram Donkers (GrLi/PvdA) dan weer deed opmerken: “Dit is voor het eerst dat meneer Janssen zichzelf als zwerfvuil ziet.”

 

Aanpassing APV

Na deze wat opgeblazen bezwaren van Janssen en de gespeelde opvliegerigheid van Donkers bleek de gehele raad het initiatief te omarmen en ook wethouder Michel Kotteman zag een aanscherping van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op dat gebied wel zitten. Niet nodig om er meer woorden aan vuil te maken. De wethouder komt met een voorstel en bespaart daarmee GrLi/PvdA het werk om officieel een motie in te dienen. Done deal. “Ik denk dat dit het laatste proefballonnetje is dat wordt opgelaten”, concludeerde Kotteman. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Marian — 23 sep 2019
@ Ton HUISKES ballonnen worden al 194 jaar van latex gemaakt en zijn dus al even zo lang in theorie biologisch afbreekbaar, maar hebben dankzij slimme marketing meer recent opeens een 'eco' en 'groen' imago gekregen. Blijven echter jaren als zwerfafval achter in de natuur en zijn 32 x dodelijker voor zeevogels gebleken dan harde plastics die ze opeten. Gewoon lekker thuis binnen ophangen dus en naderhand in de prullenmand doen. ;-)
Ron Hartman — 18 sep 2019
@Ton; ik denk op dit moment (maar je weet het nooit als je geen volledige inzage hebt in de geconsolideerde exploitatierekening(en) van de Gemeente), dat hesje en ik het hebben over 2 x 1,2 = 2.4 miljoen van de te bezuinigen 4 miljoen. Er zal echt in eigen vlees gesneden (en bv de GVW die te PAS, toch niet kan) moeten worden en dat zie ik nog nergens echt terug. Nog maar eens: Waar staan de (alweer geconsolideerd) kosten van Welzijn Ouderen; wat werd gepresteerd voor dat bedrag? Is die prestatie meer dan voldoende, of zit er onzin tussen wat dus bezuinigd kan worden). Maar dat is zomaar een voorbeeld van vele anderen.
Ton HUISKES — 18 sep 2019
Tja, wat zal ik zeggen? Zijn er inmiddels geen ecologische plastic ballonnen te koop ...? Dus als ik het goed lees 1.2 miljoen euro voor 1 - 2 families? Dit kan niet waar zijn! Is fake news denk ik dan nuchter of toch niet? Zie Ron Hartman's commentaar.
Ron Hartman — 18 sep 2019
@Hesje. Raadsleden beginnen meestal met goeie bedoelingen. Echter, een ex HR trainer en een oud leraar gezondheid en beweging, zijn niet gespecialiseerd in bedrijfsprocessen sturen en op tijd snijden. Van dat laatste word je niet populair en ze laten dan ook precies op het verkeerde moment een ballon klappen. Ellie Verschoor was duidelijker en maakte gewoon plaats voor iemand die wel bedrijfsmatiger moet kunnen denken. Nu zakelijk. Ik dacht dat Schotman die post gevonden had waar jij het over hebt. Kijk maar wat er gebeurt met de balans. Ik denk nog steeds aan Kat.... in het bakkie
Lichtgeel hesje — 18 sep 2019
@ Ron: is die 1.2 miljoen in zgn. het sociale domein wellicht niet gewoon de 1,25 miljoen die de Gemeente tekort komt voor het 'project' Basis op Orde? 1,2 miljoen euro aan uitgaven voor 1 of 2 families is niet echt realistisch te noemen. Overigens staat in de Tubantia van 18/9 dat het Kulturhus zich vanavond sterk maakt voor het schrappen van de drie ton bezuiniging. Het lobby-circuit met en onder de Raadsleden zal zijn werk al wel weer gedaan hebben (zie ook de finale gang van zaken rondom het Diftar-circus bij de stemming), dus die drie ton zal ergens anders vandaan getoverd moeten worden, althans volgens het College c.q. de verantwoordelijke Wethouder, die ook niet meer weet waar de 40 miljoen reserves uit de afgelopen 2 boekjaren zijn gebleven. Wellicht stelt de Raad hier nog wel een vraag over, maar hier zal het wel bij blijven. We maken ons als Raad immers liever druk over ballonnen enzovoort, in plaats het (financiële) belang van inwoners voorop te zetten. Dit laatste vereist echter kundigheid en deskundigheid!
Lichtgeel hesje — 18 sep 2019
Dit is overigens hetzelfde Raadslid dat in de begrotingsbespreking van 12 september jl. aangaf "de kritiek op het College niet terecht te vinden; iedereen had toch zo zijn best gedaan!", maar dit even terzijde. Aan de reactie van een ander Raadslid hierop vanuit een kennelijk 'persoonlijk' belang op dit agendapunt hoeven geen verdere woorden te worden vuilgemaakt. Dit hele verhaal zegt veel over het "niveau" van deze Raad, namelijk penny wise, pound foolish, ofwel: we maken ons druk om kleine dingen (al dan niet voor de buhne en waar we mee kunnen scoren), maar als het om het grote werk gaat, geven we als Raad ofwel niet thuis als budgetbewaker ofwel begrijpen we het gewoon niet en gaan maar gewoon mee met het College! Het is wellicht een idee om eens te overwegen het aantal van 19 Raadsleden terug te brengen naar een kleiner aantal met dit soort onderwerpen op de agenda. Ook zou het getuigen van inlevingsvermogen bij deze Raad om af te zien van de verhoging met terugwerkende kracht vanaf maart 2018 van de Raadsvergoeding met 55% (nu 618 euro, vanaf maart 2018 959 euro per maand). De argumentatie voor deze (absurde) verhoging is, dat de vergoeding zo beter in balans is met de toegenomen verantwoordelijkheden en het takenpakket, bijvoorbeeld op het gebied van de decentralisaties in het sociale en fysieke domein (Omgevingswet). De verhoogde raadsvergoeding bevordert dat raadsleden in kleine gemeenten voldoende tijd vrij kunnen maken voor het raadswerk, hun belangrijke CONTROLERENDE taken en de nodige werkbezoeken. Dit maakt het beter mogelijk het raadslidmaatschap te vervullen. Als de Raadsleden in Borne inderdaad hun controlerende taken naar behoren hadden uitgevoerd, waren we nu niet zo diep in de huidige 'shit' terecht gekomen. Het zou de huidige Raadsleden dan ook sieren om vanuit solidariteit met de inwoners van Borne te besluiten hiervan af te zien. Dit bespaart circa 140.000 euro over 2018 en 2019 (341 euro * 19 Raadsleden * 22 maanden). Zal wel niets worden. We hebben het immers al zo druk als Raadslid met belangrijke zaken en dit moet natuurlijk ook beloond worden!!
McHak — 17 sep 2019
Proefballonnen, om de aandacht te divergeren cq verdelen. Mooi om te lezen dat twee ouwe rotten in het vak wakker zijn dat ze mogen gaan excelleren; Andre en Ernst; goed bezig! Dit is geen keukenkampioenschap meer, maar de championslega vraagt om experts; laat zien waar het verschil zit.
Ron Hartman — 17 sep 2019
Zo laat je even wat lucht ontsnappen in de vergadering waarin de wethouder weer tussen neus en lippen zei dat 1 a 2 families voor een extra kostenpost van 1,2 miljoen euro in het sociale domein hadden gezorgd. Privacy, dus we noemen geen namen, maar je zou toch minimaal willen weten welke produkten werden ingezet. Welke therapie is zo hard nodig en zo duur, dat ze waarschijnlijk op de Bahama’s zijn ingezet. Het toeval wil dat de voorgestelde OZB verhoging dat bedrag precies dekt en dat dus de Bornse woningbezitters daarvoor opdraaien. Noem nou eens gewoon om welke produkten en therapie het gaat in plaats van steeds dat ballonnetje van die 1’2 miljoen op te laten. Pas op dat het niet in het gezicht ontploft.

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021

Explosie om Verbindingsweg

Het kon ook eigenlijk niet anders. De Verbindingsweg was hét strijdpunt tijdens de vorige...
23-03-2021