Dossier bezuinigingen
MET OVERZICHT ARTIKELEN EN DISCUSSIEFORUM

Dossier bezuinigingen

Op verzoek van enkele lezers hebben we een overzicht gemaakt van alle artikelen over de aanstaande bezuinigingen die onlangs op BorneBoeit zijn verschenen, met daaraan gekoppeld een discussieforum. We hopen hiermee bij te kunnen dragen aan inzicht en overzicht van de financiële uitdagingen en ingrijpende keuzes waar de gemeente Borne voor staat.

 

Het dossier is hier te vinden, of te bereiken via het menu of het linkblok op website en app.

 

Overigens is inmiddels ook de Bornepanelpeiling online, waarin inwoners uit een 24-tal onderwerpen er tien, en vervolgens drie, kunnen kiezen waar minder geld naartoe kan of waarin niet geïnvesteerd hoeft te worden. Vreemd genoeg staan er geen bedragen bij genoemd en wordt het nog interessant om te zien welke conclusies men denkt te kunnen trekken uit de uitkomsten. De enquête is nog in te vullen tot 7 oktober 22.00 uur. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Reich Tum — 09 okt 2019
Wer einen Kilometer #Fahrrad fährt, erspart dem Staat 23 Cent. Ein Kilometer Autofahren kostet hingegen 87 Cent. Autofahren ist schlecht für die Umwelt, verschmutzt unsere Städte und kann Menschenleben beenden.
Ron Hartman — 07 okt 2019
@Hesje: Heb je al geprobeerd om ook maar enige duidelijke aansluiting te krijgen met de jaarrekening 2018 van 7/6 jl met de 4 jaren begroting? Ik ben toch heel wat cijfers gewend, maar het is niet te geloven hoe het in elkaar geknutseld is. Hier heeft zelfs een accountant of 3, een halfjaar werk aan om dat enigszins begrijpelijk opnieuw uit te schrijven. Eerlijk gezegd vertrouw ik de cijfers absoluut niet zonder eerst de jaarcijfers 2018 vast te stellen en daarna in gelijke opstelling in de begroting te zetten.
Lichtgeel hesje — 06 okt 2019
Men ziet als politiek Borne zelfs kans om een simpele enquete te verstieren: De OZB-enquete die sinds deze week in de lucht is, is qua vraagstelling en opzet slechts te betitelen als amateuristisch en 100% sturend van opzet in de (door de Coalitie en een gedeelte van de Raad?) gewenste bezuinigingsrichting. Eén vraag volstaat namelijk in deze OZB-enquete in plaats van de huidige multiple choice opgave: Bent u als eigen-woningbezitter vóór of tegen een OZB-verhoging van 24% in 2020? De uitkomst van deze enquete zal echter ongetwijfeld linksom of rechtsom door deze Coalitie (en een gedeelte van de Raad?) zo worden uitgelegd, dat de voorgenomen OZB-verhoging er gewoon moet komen, ala Diftar. De OZB-melkkoe (dit zijn de eigen-woningbezitters in Borne) is er immers toch voor het realiseren van ambities en wensen uit het Coalitie-akkoord en het Raadsprogramma, of toch niet??? Het is aan de Raad om de hele financiële handel en wandel door ambtelijk Borne over de afgelopen en ook komende jaren te beoordelen als budgetbewaker, waarbij de diverse uitspraken van de Wethouder Financiën over sluitende begrotingen en financieel gezond zijn als Gemeente Borne in de komende jaren, hier zeker in moeten worden meegenomen!
Afsluitend nog mijn complimenten aan de redactie van BorneBoeit over het realiseren van het dossier Bezuinigingen.
Vraag en antwoord? — 06 okt 2019
Misschien hier al de link naar het discussieplatform? Je moet politici natuurlijk ook extra uitnodigen om daar de antwoorden te geven toch?
McHak — 06 okt 2019
Een genereuze comfortabele transparante dienstverlening. Heul fijn!

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021

Mogelijk toch vierde fase Bornsche Maten

De provincie Overijssel wil serieus werk maken van versneld woningen bouwen om de druk op de...
28-01-2021