21 sollicitanten voor burgemeestersambt
14 MANNEN EN 7 VROUWEN WILLEN BURGEMEESTER VAN BORNE WORDEN

21 sollicitanten voor burgemeestersambt

21 personen hebben bij Commissaris van de Koning Heidema hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Borne. Tussen de sollicitanten bevinden zich 7 vrouwen en 14 mannen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 40 en 62 jaar. 13 kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, 8 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond.

 

Vacature

De gemeenteraad heeft op 10 september het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. De sollicitatietermijn liep van 12 september tot 4 oktober. Het burgemeestersambt in Borne is sinds 17 april 2019 vacant door het vertrek van burgemeester Rob Welten. Sindsdien neemt Gerard van den Hengel het ambt waar.

 

Vervolg

De komende tijd staat in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarna zal de Commissaris van de Koning met de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken. Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Borne bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De procedure is erop gericht dat de nieuwe burgemeester eind januari 2020 kan beginnen.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 08 okt 2019
Klopt Yvonne; een burgemeester moet op de eerste plaats de integriteit bewaken. Op deelgebieden zelf excelleren (veiligheid , P&O etc) Gelet op de medeverantwoordelijkheid die is ontstaan voor het totaal gemeentelijk bedrijf sinds B&W de gemeentesecretaris tot (ook) directeur benoemde, is het echter juist zaak om boven alle partijen te blijven. Dus met kennis van zaken, de procescoordinator te zijn. Met bewezen ervaring; dat wel! Dit soort banen zijn echt te complex geworden. De Raad verder op de juiste wijze te laten informeren (helder en to the point) en niet te hullen in mist en nevel, waardoor niets zeggen de beste optie is geworden?
Yvonne — 08 okt 2019
@lichtgeel hesje, ik deel je mening niet. Een accountant als burgemeester is naar mijn mening niet nodig. Wel iemand die verstand heeft van (werk)processen. En die kunnen ook prima te vinden zijn bij openbare besturen (weet ik uit ervaring).
Lichtgeel hesje — 08 okt 2019
Aanvulling: In de profielschets voor deze vacature wordt met geen woord gerept over financiële kennis van (gemeentelijke) processen en verslaglegging. Bewust/onbewust niet genoemd vanuit het huidige College en de Raad van Borne? Is in ieder geval een harde functie-eis om deze functie naar behoren te kunnen vervullen. Kandidaten doen er dan ook goed aan eens rond te snuffelen in onder meer het dossier Bezuinigingen op BorneBoeit. De meest geschikte kandidaat zal namelijk in staat zijn te doorgronden wat Borne echt vraagt van zijn toekomstige Burgemeester, in plaats van alleen af te gaan op het "standaard" profiel voor een Burgemeester, wat niet bepaald getuigt van enige creativiteit!
Ron Hartman — 08 okt 2019
Beste eenentwintig kandidaten. Zou U zo vriendelijk willen zijn om (uiteraard) onder een Nickname vast te willen ingaan op 1 bijzondere stelling op het discussieplatform ''bezuinigingen''? Gewoon om vast ''gevoel'' te krijgen bij de klus die wacht? U weet dat de basis niet op orde is? Het is veel groter. Ga hierheen voor deelname aan de hamvraag:

https://www.borneboeit.nl/78591/bezuinigingen/discussieforum?pbid=78710
Lichtgeel hesje — 08 okt 2019
Helemaal mee eens. Betekent alleen wel dat de 13 kandidaten vanuit het openbaar bestuur allemaal afvallen!
Hans — 08 okt 2019
Als verontruste burger wil ik de raad meegeven om nadrukkelijk een kandidaat met een bijzonder goede financiele achtergrond te kiezen, omdat die kennis bij het huidige college volledig ontbreekt.

Azelo: ‘Au zeggen is niet genoeg’

In Azelo is gisteravond blij en met instemming gereageerd op het verloop van de extra...
01-12-2020

Interpellatiedebat over gang van zaken azc

De gang van zaken rondom het azc in Azelo, waarbij het College het voornemen heeft om de...
27-11-2020

Toch weer opvang asielzoekers in Azelo

Eind 2019 sloot het COA voor de derde keer de deuren van de azc-locatie in Azelo. Deze keer...
26-11-2020

Beperkt ruimte voor windmolens

Ook het duurzame energieplan voor de gemeente Borne ligt in concept op tafel. De invulling van...
25-11-2020

Windmolens rondom Borne?

In Hof van Twente is er een initiatief om tot twee hoge windturbines te komen nabij knooppunt...
17-11-2020

Regelingen WMO en Jeugdzorg aangescherpt

Volgend jaar wordt een aantal regelingen in de verordening WMO en Jeugdzorg van de gemeente...
12-11-2020