Ook CDA wil in gesprek over bezuinigingen
INLOOPSPREEKUUR OP 9 EN 16 OKTOBER

Ook CDA wil in gesprek over bezuinigingen

In verband met de raadsvergadering van november, waar keuzes en bezuinigingen moeten worden gemaakt om een begroting voor de gemeente Borne vast te stellen, zal het wekelijkse inloopspreekuur van het CDA op woensdag 9 oktober en woensdag 16 oktober in het teken staan van de bezuinigingen. De Bornse burgers hebben dan de gelegenheid om in gesprek te gaan met enkele raadsleden.

 

Eenieder is welkom tussen 10.30 en 12.00 in de fractiekamer van het gemeentehuis, die een eigen ingang heeft, rechts van de hoofdingang. Dit wordt elke woensdagmorgen met een bord aangegeven. U kunt hier uw ideeën en opmerkingen met betrekking toto de bezuinigingsopgave in een ongedwongen sfeer overbrengen.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Anne — 09 okt 2019
Leep zijn ze wel daar in die burcht in Borne.
Eerst in de vakantietijd de Diftar er even door jassen.
Nu twee keer een half uurtje spreekuur waar raadsleden het klusje weer mogen klaren net zoals laatst die geweldig goed geïnformeerde Twence medewerker zich moest redden en amper antwoorden wist op alle vragen. In zo'n korte tijd kun je amper een paar punten van zo'n hamerstuk opzoeken, laat staan beoordelen. En dan ook nog eens op een tijd dat lang niet iedereen zich vrij kan maken om daar zijn!
Over een paar weken is het weer Allerheiligen, ik ontkom niet aan de indruk dat er hier en daar schijnheiligen ronddwalen. Politiek bedrijven is niet eenvoudig, maar eerlijk zijn is iets wat je toch van kinds af aan iedereen leert......

Wilfried Geerdink — 09 okt 2019
Geen oordeel over hoe of wat te bezuinigen, maar;
Inloopuur tussen 10.30 uur en 12.00 uur....
Kan een willekeurige werknemer hiervoor vrij krijgen bij zijn werknemer?
Of is het meer van deze tijd om deze sessies buiten de reguliere werktijden te plannen, opdat er daadwerkelijk input gegeven kan worden.
Of evt. online sessies in de avonduren.
Jullie zijn er voor het volk, het volk is er niet voor jullie.
Als je iets organiseert, zorg dan dat het laagdrempelig is en dat je dan daadwerkelijk input krijgt.
Zorg dat de processen geoptimaliseerd worden opdat je de gewenste input krijgt.
Lichtgeel hesje — 08 okt 2019
Net als in een eerdere reactie aan het adres van GB90, lijkt het me dan wel een goed idee dat ook het CDA vóór 9 oktober a.s. haar partij-standpunt over de voorgenomen voorstellen bekend maakt (via BorneBoeit?), en hierbij ook meteen aangeeft of dit ook het College c.q. Coalitie-standpunt is. Er zijn al genoeg open podia's en dergelijke geweest in de afgelopen tijd, waarin burgers van Borne vooraf het idee hadden mee te kunnen denken/praten over kwesties, maar hierbij achteraf bedrogen uitkwamen: De Coalitie-standpunten waren namelijk al lang en breed vooraf bepaald. en concreet voorbeeld hiervan is de Diftar-soap; het ogenschijnlijk "mee mogen denken c.q. praten" is veelal gewoon voor de buhne, zo wijst de praktijk in Borne uit. Wat er allemaal 'speelt' binnen ambtelijk Borne is voor veel burgers al lang duidelijk, mede gezien de vele reacties hierover op BorneBoeit. Het gaat namelijk niet alleen meer over de begroting 2020, maar ook over de totale financiële huishouding en handel en wandel in ambtelijk Borne in de afgelopen jaren, waar ook het CDA al jaren als College-partij ook verantwoording voor draagt. Een concrete vraag via BorneBoeit vooraf aan ook het CDA is dan ook de volgende: Als uit de inloopspreekuren blijkt, dat de inwoners tegen de voorstellen voor 2020 van het College zijn, stemt de Raadspartij CDA dan tegen de begroting, of is het 'verborgen' doel om inwoners te "overtuigen" van het gelijk van het CDA? Het "in gesprek kunnen gaan" met enkele Raadsleden, waarbij overigens niet duidelijk is wat hier vervolgens mee gebeurt, is vaag en vrijblijvend. De kernvraag is of de Raadsleden van het CDA zich onafhankelijk van de College-partij CDA durven op te stellen, en dus ook de begroting 2020 durven af te wijzen, of dat er, als het er op aan komt, toch gekozen wordt vanuit deze Raadsleden voor de (veilige) Coalitie-positie in het College vanwege partij-politieke belangen en agenda's! Duidelijkheid en transparantie in het ambtelijk handelen is waar veel inwoners in Borne namelijk behoefte aan hebben, in plaats van zgn. "overtuigingssessies" over een begroting.
Ron Hartman — 08 okt 2019
De tijd is wat te kort wellicht om dan de sprong te verklaren tussen de actuele begroting van 2018 (bijna 81 miljoen) en de (publieks) begroting van nog maar een jaar geleden voor het jaar 2019 (van 65 miljoen) te verklaren. Dat zou bij de gerealiseerde inkomsten in 2018, winst ipv verlies betekenen en zeker geen WOZ verhoging nodig maken. Wilt U hier (of het discussieforum) vast een doorkijkje geven? Het is nl ook niet ieder gegeven om auditief en fysiek, actief te zijn in een kamer en zonder beeldscherm-info voor de neus. Dank

Verbouwing Kulturhus flink duurder uitgevallen

Het blijkt dat de inpandige verbouwing van het Kulturhus in 2019 maar liefst 263.000 euro meer...
03-12-2020

Azelo: ‘Au zeggen is niet genoeg’

In Azelo is gisteravond blij en met instemming gereageerd op het verloop van de extra...
01-12-2020

Interpellatiedebat over gang van zaken azc

De gang van zaken rondom het azc in Azelo, waarbij het College het voornemen heeft om de...
27-11-2020

Toch weer opvang asielzoekers in Azelo

Eind 2019 sloot het COA voor de derde keer de deuren van de azc-locatie in Azelo. Deze keer...
26-11-2020

Beperkt ruimte voor windmolens

Ook het duurzame energieplan voor de gemeente Borne ligt in concept op tafel. De invulling van...
25-11-2020

Windmolens rondom Borne?

In Hof van Twente is er een initiatief om tot twee hoge windturbines te komen nabij knooppunt...
17-11-2020