‘Geen open en transparant proces windmolens’
DISCUSSIE OVER INSTEMMING COLLEGE MET OMGEVINGSPROCES WINDTURBINES BIJ KNOOPPUNT BUREN

‘Geen open en transparant proces windmolens’

In juni dit jaar stemde het college in met het door de initiatiefnemers, Bert en Annemarie Kristen, voorgestelde te doorlopen omgevingsproces dat vooraf gegaan wordt aan een mogelijke vergunningsaanvraag voor het plaatsen van twee windmolens op hun grond langs de A35/A1 bij knooppunt Buren. Het college beoordeelde het participatietraject als ‘open en transparant’, maar onderstreepte dat instemming met het traject niet wil zeggen dat de gemeente Borne een vergunningsaanvraag voor twee windturbines op die plek, net over de gemeentegrens met Hof van Twente, uiteindelijk zou steunen.

 

‘Wassen neus’

Zo ‘open en transparant’ was dat proces helemaal niet, betoogde Ron Emmens (foto in tekst) van de Stichting Geen Windmolens bij Woonwijken. “We mogen meepraten, maar de initiatiefnemers bepalen wat ze er mee doen. Meepraten is dus een wassen neus.” Bovendien waren de belangrijkste beslispunten, locatie, hoogte en hindernormen, niet bespreekbaar. “Waarom zou u hier goedkeuring aan geven? Dan zegt u eigenlijk dat u het eens bent met dit omgevingsproces.” De actiegroep is niet tegen windmolens op zich, maar wel op die plek. Redenen daarvoor zijn onder andere dat er te weinig wind is om voldoende rendement te halen, de windmolens niet passen bij landgoed Twickel en dat het merendeel van geënquêteerde omwonenden zich tegen de plannen heeft uitgesproken.

 

VVD en CDA agendeerden het genomen collegebesluit, dat in eerste instantie alleen ter kennisname aan de raad gestuurd was, voor het politiek beraad dinsdagavond. Jan van Helvert (VVD): “Het lijkt wel salamitactiek: iedere keer een stapje vooruit en wij worden er langzaam in meegezogen. Er is al een enquête geweest. Hoe vaak moeten mensen nog ‘nee’ zeggen?”

 

‘Neutraal’

“Wij zijn nog helemaal geen partij”, benadrukte wethouder Michel Kotteman. Om te beginnen ligt de grond van de familie Kristen in de buurgemeente Hof van Twente, hoewel ook de gemeente Borne wel om advies gevraagd zou worden, mocht er een vergunningsaanvraag komen en er zijn altijd nog allerlei bezwaar- en beroepsprocedures. “Het is aan de initiatiefnemers om in gesprek te gaan met de omgeving, met voor- en tegenstanders. Wij hebben het voorgestelde proces als open en transparant beoordeeld, maar zullen niet deelnemen in welke van de werkgroepen ook. We staan helemaal neutraal ten opzichte van dit initiatief.”

 

Het is onduidelijk of er fracties zijn die het collegebesluit willen agenderen voor een gemeenteraadsvergadering. Mogelijk om politieke statements betreffende deze windmolens af te geven. Statements die door voorzitter Henk van den Berg tijdens het politiek beraad niet werden toegelaten, omdat daarvoor het politiek beraad in principe niet bedoeld zou zijn. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
McHak — 11 okt 2019
@lhesje; wat een nieuwsgierige vraag stelt Gij!
Lichtgeel hesje — 10 okt 2019
@ookdatnog: Kunt u uw uitspraak "De overheid heeft namelijk niet voor niets regels opgesteld die veiligheid beperkt" nader toelichten?
Ookdatnog — 10 okt 2019
Lekker hard blijven boeh roepen De Boer. Ik had al voorspeld dat figuren zoals u geen enkel reëel alternatief zou inbrengen behalve als een klein kind NEE te roepen. Ik hoop inderdaad dat u met uw houding genegeerd wordt. U brengt tenslotte niks in waarover zinnig gepraat kan worden, toch?!
saskia — 10 okt 2019
Ik ben het helemaal eens met ookdatnog. Wat een gedram in de lege ruimte door de tegenstanders. Ik vind het gewoon kinderachtig... 'nee is nee' geroep en 'niet tegen windmolens, maar niet hier' terwijl we zoveel moeten doen tegen klimaatverandering en dit initiatief daar zoveel aan probeert bij te dragen
De Boer — 09 okt 2019
Omwonenden worden structureel genegeerd door de initiatiefnemers.

Zakkenvullers ten koste van noabers.
Achterbaks lobbyen.

A. Kristen echt om uit te kotsen met haar opname-apparatuur tijdens het politiek beraad om het buitenspel zetten van omwonenden verder vorm te geven samen met Raedthuys en het verder manipuleren van cijfers (overlast en opbrengsten)

Naaktgeboren met dubbele pet en Kotteman in links GB '90 en dan linkse van den Berg als voorzitter (zitten ze hier voor zichzelf of namens bornenaren ?)

Omwonenden unaniem tegen !!!!
NEE IS NEE !!!!!!!!!
Ookdatnog — 09 okt 2019
Blijf me verbazen over de sneue reacties van de boeeeh roepers. Aan de ene kant lopen drammen dat "we geen inspraak hebben" en tegelijkertijd van het college verwachten dat het vooral geen participatief proces moet steunen.... volgt u het nog?!

Stop met dat hypocriete gedrag en kom dan alsjeblieft zélf met reële alternatieven voor de giga opgave die er in Borne is....maar, nee...die alternatieven gaan de schreeuwds niet leveren. Veel te lekker om overal tegen te zijn.

Ik hoop overigens van harte dat de molens er komen. Maakt me niet uit waar. De overheid heeft namelijk niet voor niets regels opgesteld die veiligheid en overlast beperken.
Ron Hartman — 09 okt 2019
Die gedragsregels zijn opgesteld voordat de aardbevingen in Groningen zo erg werden, dat nog maar kort geleden besloten werd dat de gaswinning binnen korte tijd wordt afgebouwd. Wat is nu de huidige visie cq gedragsregels? Ik maak me nl WEL zorgen over de energiecrisis die gaat komen.
Henk Reef — 09 okt 2019
Instemming van het college met het omgevingsproces heeft me al langer verbaasd. Het College (b)lijkt niet op de hoogte te zijn met de "Gedragsregels Wind op Land", van RVO.
Wat gisteravond zich afspeelde is duidelijk dat ook een groot deel van de raad helaas ook niet op de hoogte lijkt te zijn. Mij is duidelijk: Het proces dat goedkeuring heeft gekregen, lijkt geen enkele toetsing gehad tegen genoemde gedragsregels.
Ik vraag een ieder die op eniger wijze bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft dit document en de verwijzingen te lezen. Let wel, deze gedragsregels zijn ook ondertekend door Milieuorganisatie en NWEA.
Doorgaan met zo weinig achtergrond lijkt mij roekeloos gedrag. Aan de slag!!!
LINKS naar documenten:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/acceptatie-en-participatie/gedragscodes
https://handleidingparticipatieplan.nl/
Excuses voor de toon.
Ron Hartman — 09 okt 2019
Nog maar een paar jaar en dan gaat er geen stroom meer door die fraaie hoogspanningskabels die gevoed worden met elektriciteit van de kerncentrale in Lingen (Dld). Die sluit omdat Duitsland genoeg windmolens en zonnepanelen plaatste voor zichzelf. Ga dus op tijd kaarsen kopen en grote voorraden maken, want zonnepanelen doen het alleen overdag.
Lichtgeel hesje — 09 okt 2019
Borne is volgens de verantwoordelijke Wethouder 'nog geen partij' in deze kwestie.Hoe dit met droge ogen door deze Wethouder kan worden uitgesproken is een raadsel: In juni van dit jaar heeft dit College immers ingestemd met een verzoek van de betreffende familie over het voorgestelde te doorlopen omgevingsproces. Met deze instemming heeft dit College zichzelf dan ook al partij gemaakt in deze kwestie, of men dit nu wil of niet!
McHak — 09 okt 2019
Polderen of tegenwoordig genaamd participatie kent vele treden op de participatieladder. Per trede krijg je verschillende bevoegdheden voor jouw part. Een part is een deel. Deel nemen vraagt dus om kleur bekennen voor welk deel jij je wilt gaan inzetten; hoe hoger je verantwoordelijkheid neemt, hoe hoger je bevoegdheid; voor jouw part. Dus de initiatiefnemer heeft altijd meer bevoegdheid omdat die verantwoordelijkheid neemt, zoals de familie Kristen doet en heeft bewezen, tenzij je ook verantwoordelijkheid neemt en halverwege komt ( in pokeren heet dat callen).

Azelo: ‘Au zeggen is niet genoeg’

In Azelo is gisteravond blij en met instemming gereageerd op het verloop van de extra...
01-12-2020

Interpellatiedebat over gang van zaken azc

De gang van zaken rondom het azc in Azelo, waarbij het College het voornemen heeft om de...
27-11-2020

Toch weer opvang asielzoekers in Azelo

Eind 2019 sloot het COA voor de derde keer de deuren van de azc-locatie in Azelo. Deze keer...
26-11-2020

Beperkt ruimte voor windmolens

Ook het duurzame energieplan voor de gemeente Borne ligt in concept op tafel. De invulling van...
25-11-2020

Windmolens rondom Borne?

In Hof van Twente is er een initiatief om tot twee hoge windturbines te komen nabij knooppunt...
17-11-2020

Regelingen WMO en Jeugdzorg aangescherpt

Volgend jaar wordt een aantal regelingen in de verordening WMO en Jeugdzorg van de gemeente...
12-11-2020