Velten sceptisch over veranderingen jeugdzorg
‘GEEN CONSEQUENTIES VOOR INGEZETTE VERANDERTRAJECT’

Velten sceptisch over veranderingen jeugdzorg

Er gaat weer wat veranderen met de jeugdzorg. Ministers De Jonge en Dekker erkennen dat de huidige organisatie rondom met name de zware jeugdzorg op dit moment niet goed geregeld is. De decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten, met daarbij meteen een bezuiniging, levert problemen op voor cliënten, zorgorganisaties en bij de gemeenten, waar grote financiële tekorten ontstaan. Het idee is om de complexe jeugdzorg weer meer regionaal of op landelijk niveau te organiseren.

 

Niet te juichen

Wethouder Martin Velten heeft het nieuws gelezen en zegt sceptisch te zijn. “Om twee redenen. Om te beginnen ben ik bang dat we voor de dure zorg weer terug zullen vallen naar het oude systeem, waarbij zorg ver weg staat van de mensen en de lastendruk in totaal niet zal afnemen. Ten tweede weet ik niet of als we de zwaardere zorg niet meer hoeven te doen dit meteen betekent dat we gekort worden in de bijdrage vanuit het gemeentefonds.” De wethouder staat in ieder geval niet meteen te juichen dat er veranderingen op komst zijn met betrekking tot de last van de jeugdzorg op gemeenten, die ook in Borne voor de nodige hoofdbrekens zorgt. “Eigenlijk denk ik dat het voor de zorg beter is dat de verantwoordelijkheid bij de gemeenten blijft. We staan dichter bij de cliënten. Maar er moeten natuurlijk wel voldoende middelen zijn om de jeugdzorg te kunnen uitvoeren.”

 

Consequenties voor reorganisatie sociaal domein?

De gemeente Borne heeft, vanwege de penibele financiële situatie, net besloten een verandertraject in te zetten in het sociaal domein. Onder leiding van een extern bureau moet de slag gemaakt worden naar ‘context-gedreven’ werken, waarbij de consulenten meer naar buiten moeten en de administratieve last zo klein mogelijk gemaakt wordt. Het moet uiteindelijk een besparing van ongeveer 2 miljoen opleveren, maar het verandertraject zelf kost om te beginnen een paar ton. Wat betekent het recente nieuws voor deze ingezette weg?

 

Velten: “Naar verhouding gaat er meer geld naar lichte ondersteuning, die bij de gemeenten blijft. Voor de interne organisatie blijft het bovendien belangrijk dat we eerder in gesprek gaan en beter preventief kunnen werken. We moeten dat niet heroverwegen. Dat zou de kop in het zand steken zijn. Nee, we moeten doen wat we moeten doen: aan de voorkant komen, zodat iemand niet bij die zwaardere zorg uitkomt.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Het Ella Huis — 10 nov 2019
Nou meneer Velten ik sluit mij geheel aan bij de reactie van Oostenwind en als toevoeging wil ik zeggen kijk ook eens naar de bestaande jeugdigen die al jaren uit huis geplaatst zijn en niet alleen naar nieuwe situatie ‘s
Lichtgeel hesje — 09 nov 2019
We hebben de Begrotingsbesprekingen weer achter de rug, dus kunnen we ons als Wethouder nu weer profileren!
Ron Hartman — 09 nov 2019
Frisse wind! Toegeven dat je externen nodig hebt, is te snel opgeven dat je ooit een goeie club medewerkers kunt, nee MOET smeden tot team onder leiding van de juiste teamleider. Externen leveren hun kunstje en de factuur daarvoor. Typisch ambtelijk onverantwoordelijk gedrag naar de mensen die zij moeten helpen. Ga bieten rooien!
Oostenwind — 09 nov 2019
Nou, beste heer Velten, dan wordt het waarschijnlijk weer eens tijd voor bakkie koffie. Dan kan ik u uitleggen hoever het zogenaamde toegankelijke Borne ondertussen van de inhoud is af komen te staan. Persoonlijke kwaliteiten laten zich niet vervangen door externe bureaus en interessant geklets. ( Je hebt m'n nummer )

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021

Explosie om Verbindingsweg

Het kon ook eigenlijk niet anders. De Verbindingsweg was hét strijdpunt tijdens de vorige...
23-03-2021