Nieuw Masterplan Bornsche Maten
AANGEPAST AAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN

Nieuw Masterplan Bornsche Maten

Het huidige Masterplan voor de ontwikkeling van de Bornsche Maten dateert van 2004. Er werd in grote lijnen in vastgelegd hoe de nieuwe wijk eruit zou moeten komen te zien. Er zouden 2.700 woningen gebouwd gaan worden en het Masterplan diende als stedenbouwkundig kader voor de diverse bestemmingsplanprocedures die in de loop der jaren zouden volgen.

 

Na 15 jaar zijn er echter de nodige veranderingen aan de oorspronkelijke plannen geweest en diende het Masterplan daarop een keer aangepast te worden. De belangrijkste oorzaak voor de noodzakelijke aanpassingen is het feit dat, vanwege regionale afspraken, Borne nog maar 2.300 woningen mag bouwen in de Bornsche Maten. Het plangebied van de wijk moest dientengevolge een stukje kleiner worden ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Nagedacht werd waar dan het beste de nieuwe plangrens zou kunnen komen te liggen.

 

Grenzen plangebied gewijzigd

“Dan kijk je bijvoorbeeld naar wat de natuurlijke grenzen zijn, waar we rekening mee kunnen houden”, legt wethouder Martin Velten uit. Het eindresultaat is te zien op de tekening in de tekst, waarbij de rode contour de oorspronkelijke masterplangrens is, in geel het verkleinde plangebied dat men eerder in gedachten had en de witte contour is wat het nu zou moeten gaan worden. Binnen het nieuwe plangebied is de bouw van 2.300 woningen mogelijk.

 

Extra deelgebied: De Horsten

Op dit moment wordt gebouwd in de nieuwe wijken De Maten en Eschwonen. Belangrijke verandering in denken is dat beide nieuwe deelgebieden kleiner worden en er een extra deelgebied De Horsten bijkomt. “De Horsten gaat de overgang naar het buitengebied vormen en dat betekent dat er een ander beeldplan bij hoort met waarschijnlijk grotere kavels.”

 

Piepersveldweg

In het vroegere plan zou de Piepersveldweg midden in de nieuwe wijk komen te liggen en zou vanwege de visie op infrastructuur met ontsluiting van alle wijken op de Bornsche Beeklaan ophouden een doorgaande weg te zijn. Nu komt de weg echter aan de rand te liggen, waardoor de Piepersveldweg niet afgesloten hoeft te worden. “Tegen het afsluiten waren ook bezwaren gekomen en op deze manier konden we dit meteen meenemen in het plan.” Aan de andere zijde van de Piepersveldweg is een park gesitueerd. “Dat zou wel iets heel moois kunnen worden, richting het watermachientje. Maar dan zijn we wel tien jaar verder hoor.”

 

De knip in de rondweg

De knip in de N743, zodat de Bornsche Maten kan aansluiten bij Oud Borne, staat nog steeds in de plannen. In de allereerste ideeën zou er een soort van park op de plek van de rondweg komen, met aan beide zijden huizen. “Daar zijn nu wel bedenkingen bij”, zegt Velten. “Misschien wordt de weg ook wel afgewaardeerd naar een wijkontsluitingsweg.” Allemaal nog uiterst onzeker, mede vanwege de plannen voor een Verbindingsweg dan wel rondweg om Zenderen, en bovendien afhankelijk van de medewerking van de Provincie. “Voor de grondexploitatie heeft het in ieder geval geen effect. We moeten nu nog ongeveer 1.000 woningen bouwen en daarvoor hebben we ruimte genoeg.”

 

Het Masterplan heeft overigens geen juridische status en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Het nieuwe Masterplan is hier in te zien. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 26 nov 2019
Verstandig en evenwichtig om een gedeeltelijke knip, ook als oplossing te zien. Verkeer is net als bloed, het zoekt de weg van de beste aderen en dat is nu eenmaal de variant 5 (na of gelijk met de 5a of 5b). Daarna kan pas de Bornsche Beeklaan langs de scholen, belast worden. Vergeet de tunnel onder de Azelosestraat niet, zodat Oost- en West Berlijn (sorry; Borne) weer in noodsituaties, verenigd worden.

‘Hulp aan Sri Lanka’ gaat de markt op

Sudarma is een 21-jarige studente in Sri Lanka. Ze woont bij haar moeder en broer in een zeer...
10-12-2019

Energiezuinige sociale huurwoningen opgeleverd

ADVERTORIAL • Bewoners hebben de sleutel van hun nieuwe woning in de Bornsche Maten...
06-12-2019

Vragen over uw erfrechtelijke situatie?

ADVERTORIAL • Ondanks alle krapte op de huidige arbeidsmarkt hebben wij anderhalve maand...
05-12-2019

Het verliep niet soepel met de otto’s

Begin oktober startte Twente Milieu met het omruilen van de grijze en groene containers voor een...
03-12-2019

Afwijkende openingstijden apotheken

Op dinsdag 24 december en 31 december sluiten apotheek Stoop en apotheek Dana om 16.00 uur Op...
03-12-2019

TMZ bij top tien verpleeghuizen

TriviumMeulenbeltZorg (TMZ), waaronder ook Het Dijkhuis ressorteert, staat in de Top 2019 van...
03-12-2019