Energie van Borne

Opwekken

 

Op zoek naar kansen voor duurzame opwek! Waar liggen binnen de gemeente Borne kansen om duurzame energie op te wekken? En hoe? Daarover lees je meer op deze pagina.

 

Grootschalige opwek duurzame stroom

Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en in 2019 vertaald in een nationaal klimaatakkoord. De Rijksoverheid, provincies en gemeenten hebben afgesproken om in 2030 de CO2 uitstoot (broeikasgas) met 49 procent te terug te brengen, ten opzichte van de CO2-uitstoot in 1990. In 2050 moet dit zijn teruggebracht naar minimaal 80-95 procent van 1990. Hiermee hopen we bij te dragen aan het keren van de versnelde opwarming van de aarde .

 

Onderdeel van het nationale klimaatakkoord is dat alle regio’s in Nederland bijdragen aan de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit op land. Regio Twente heeft hierin ook een opgave. Aan alle gemeenten binnen de regio is gevraagd welke potentie zij binnen hun grenzen zien voor het grootschalig opwekken van duurzame stroom uit zon en wind.

 

Kansenkaart
Hoe brengen we dit in Borne in kaart? En hoe betrekken we daar bewoners bij? Met een extern (onafhankelijk) adviesbureau worden eerst kansrijke gebieden voor zon- en windenergie in kaart gebracht op basis van feitelijke informatie. Zijn er bijvoorbeeld natuurgebieden die we (moeten) uitsluiten? Zijn er wettelijke beperkingen waardoor grootschalige opwek op bepaalde locaties niet kan? Ook kan het dat de gemeente bepaalde randvoorwaarden stelt (naast provinciale randvoorwaarden) in bijvoorbeeld de omvang van locaties.

 

Als kansrijke gebieden in beeld zijn gebracht, is het belangrijk een duidelijk toetsingskader te hanteren waaraan ontwikkelinitiatieven moeten voldoen. Zoals de mogelijkheid om als buurtbewoner van een locatie (financieel) te kunnen participeren in een project.

 

Samen
Bij zowel het benoemen van gemeentelijke randvoorwaarden als het toetsingskader voor initiatieven worden inwoners betrokken. Hoe, waar en wanneer? Daarvan word je, naast de gebruikelijke communicatie vanuit de gemeente, op de hoogte gehouden via dit platform.

 

LinksPrikbord

Ik begrijp dat meedenken nog steeds zoals in de vorige eew gebruikelijk, een zaaltje heeft gehuurd op 11 februari. Ik hoor te slecht in zo'n setting en met scoot vanwege een goeie zit manifesteer ik dat, ipv mijn kennis. Wel heb ik al veel suggesties gedaan op BB. Wellicht verzamelen hier en modereren en... Lees meer

24 jan 2020 om 17:15 | reacties (0)

JANUARI 2020 Met een extern (onafhankelijk) adviesbureau worden eerst kansrijke gebieden voor zon- en windenergie in kaart gebracht op basis van feitelijke informatie. www.borneboeit.nl/82283/energie-van-borne/opwekken NOVEMBER 2017 Inzichtelijk maken wat de energiebehoefte van de gemeente is en hoe je toe... Lees meer

08 jan 2020 om 14:19 | reacties (1)