Energie van Borne

Binnenkort niet meer betalen voor veilige verwijdering aardgasaansluiting

 

27 november 2020 - Steeds meer woningeigenaren willen een duurzame warmtevoorziening en besluiten zelfstandig van het aardgas af te gaan. Bij huishoudens die geen aardgas meer gebruiken, moet de gasaansluiting onder andere vanwege veiligheidsredenen volledig worden verwijderd. Netbeheerders zijn verplicht de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting door te berekenen. Minister Wiebes komt inwoners nu tegemoet: binnenkort hoef je niet meer te betalen voor een veilige verwijdering van je aardgasaansluiting.

 

Veilig verwijderen
Uit onderzoek van Kiwa blijkt dat verzegelen van de aansluiting -een tijdelijke afsluiting- op termijn niet veilig is. Voor de consument is dit nu een kosteloze oplossing. Bij wie definitief van het aardgas af wil, wordt de volledige aansluiting verwijderd. Volgens de minister is volledige verwijdering van de aansluiting de enige manier om een woning aardgasloos te maken.

 

Steeds meer mensen zonder aardgas
De netbeheerders mogen de kosten voor het volledig verwijderen van de gasaansluiting nu gaan verrekenen in het aansluittarief gas. Dit betekent dat de kosten voor het aardgasloos maken van woningen worden betaald door consumenten die aan het gasnet verbonden blijven. Nu is het aantal consumenten dat zelfstandig van het aardgas af gaat nog beperkt, maar die aantallen lopen de komende jaren op.

 

Vanaf 1 maart 2021
In februari 2020 heeft de Tweede Kamer het wijzigingsvoorstel op de Gaswet aangenomen om de kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting te verdelen. Consumenten die van het gas af gaan zouden dan de helft van de kosten betalen. De andere helft van de kosten mochten de netbeheerders verrekenen in het periodieke aansluittarief gas. Het nieuwe besluit van de minister zorgt ervoor dat niet de helft, maar de volledige kosten worden verrekend in het periodieke aansluittarief gas. De procedure voor de aanpassing van de Gaswet volgens de 50/50-regeling loopt al. Deze wordt aangepast. De regeling moet nog door een aantal wettelijke procedures. Naar verwachting hoeven consumenten die vanaf 1 maart 2021 hun gasaansluiting laten verwijderen niet meer een apart eenmalig tarief te betalen voor de verwijdering van hun gasaansluiting.

 

Alternatieven voor aardgas

 

In 2050 verwarmen we onze woningen niet meer met aardgas. De overgang naar duurzame warmte is een hele grote opgave. In 30 jaar moeten ruim 1.500 woningen per dag van het aardgas. In de afgelopen vier jaar is dit al gelukt bij 2.000 woningen. De opgave is dus enorm. Daarom is het belangrijk nu al te starten.

 

Alternatieven voor aardgas

We werken samen met netbeheerders, woningcorporaties en experts om per wijk in kaart te brengen wat de kansen en mogelijkheden zijn. Dat hangt bijvoorbeeld af van het bouwjaar van de woningen, van de ligging en van de aanwezigheid van beschikbare warmtebronnen in de omgeving. Alternatieven voor verwarmen van en koken op aardgas zijn bijvoorbeeld een warmtenet, een groengasnetwerk, een WKO, een hybride warmtepomp of all electric. Wat voor welke woning geschikt is, staat in de concept Energievisie. Vanaf half december is het concept van de Energievisie klaar, zodat iedereen daarover meepraten. Nu al zijn gesprekken met de wijk- en dorpsraden om te praten over de kansen en mogelijkheden per wijk.

 

Welke wijken eerst?

We beginnen met het aardgasvrij maken bij de wijken die hier het meest kansrijk voor zijn. De gemeente zal de eerste stap zetten om de wijk uit te nodigen om samen een wijkuitvoeringsplan te maken. Daarin staat precies wat de oplossing (en) van de betreffende wijk is en wanneer en hoe deze wijk aardgasvrij gemaakt wordt. In de Energievisie van Borne staan de kansen en mogelijkheden per wijk beschreven.

 

Wat kun je nu al doen?

Als inwoner van de gemeente Borne hoef je nu niet direct actie te ondernemen. Je hoeft nu nog niet een warmtepomp aan te schaffen. De eerste stap is energie besparen. Je kunt energiebesparende maatregelen nemen of je woning goed isoleren. Om je op weg te helpen, hebben we hier de energiebespaaracties voor je op een rij gezet. Want energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Inwoners kunnen ook samen initiatieven opzetten zoals isolatieprojecten of gezamenlijk inkoop van zonnepanelen. In Wensink Zuid en de Bornsche Maten zijn hier al mooie voorbeelden van.

 

LinksPrikbord

Ik begrijp dat meedenken nog steeds zoals in de vorige eew gebruikelijk, een zaaltje heeft gehuurd op 11 februari. Ik hoor te slecht in zo'n setting en met scoot vanwege een goeie zit manifesteer ik dat, ipv mijn kennis. Wel heb ik al veel suggesties gedaan op BB. Wellicht verzamelen hier en modereren en... Lees meer

24 jan 2020 om 17:15 | reacties (1)

JANUARI 2020 Met een extern (onafhankelijk) adviesbureau worden eerst kansrijke gebieden voor zon- en windenergie in kaart gebracht op basis van feitelijke informatie. www.borneboeit.nl/82283/energie-van-borne/opwekken NOVEMBER 2017 Inzichtelijk maken wat de energiebehoefte van de gemeente is en hoe je toe... Lees meer

08 jan 2020 om 14:19 | reacties (1)