Energie van Borne

Verwarmen

 

Welke alternatieve warmtebronnen zijn (technisch) mogelijk in onze dorpen en wijken? Welke alternatieven zijn betrouwbaar en betaalbaar? Hierover informeren we je op deze pagina.

 

Warmtevisie Borne

Met de ondertekening van het Klimaatakkoord hebben Rijksoverheid, provincies en gemeenten afgesproken om in 2030 de CO2-uitstoot (broeikasgas) met 49 procent te reduceren, ten opzichte van de CO2-uitstoot in 1990. In 2050 moet dit zijn gereduceerd naar minimaal 80-95 procent. Wat betekent dit voor inwoners van Borne? En nog belangrijker: hoe kun je hier aan bijdragen?

 

Het begint met bewust energiegebruik: waar kan in en om het huis energie worden bespaard? Hierover lees je meer onder ‘Besparen’.

 

Aardgasvrij
En hoe zit het met de verwarming van je woning? In het nationale klimaatakkoord is opgenomen dat de gaswinning in Groningen uiterlijk in 2050 is gestopt. Het streven is dan ook om alle gebouwen in Nederland aardgasvrij te verwarmen. Een groot deel van alle huishoudens heeft nu aardgasverwarming. Uiterlijk in 2050 moeten woningen dus op een andere, duurzame manier verwarmd worden. Hoe? Dat zoeken we samen uit!

 

Daarmee willen en kunnen we echter niet wachten tot 2050. De opgave voor Borne is zo groot dat we nu al moeten nadenken hoe we woningen anders én duurzaam gaan verwarmen. Welke duurzame warmtebronnen zijn er? Wanneer is het beste moment om van het aardgas af te gaan? Wat betekent dat voor jou? etc.

 

Om hier antwoord op te krijgen worden gesprekken gevoerd met allerlei experts om de technische mogelijkheden van alternatieve duurzame warmtebronnen in kaart te brengen voor Borne, Hertme en Zenderen. Met deze basis gaan we met jou als bewoner in gesprek. Hoe, waar en wanneer? Daarvan word je, naast de gebruikelijke communicatie vanuit de gemeente, op de hoogte gehouden via dit platform.

 

LinksPrikbord

Ik begrijp dat meedenken nog steeds zoals in de vorige eew gebruikelijk, een zaaltje heeft gehuurd op 11 februari. Ik hoor te slecht in zo'n setting en met scoot vanwege een goeie zit manifesteer ik dat, ipv mijn kennis. Wel heb ik al veel suggesties gedaan op BB. Wellicht verzamelen hier en modereren en... Lees meer

24 jan 2020 om 17:15 | reacties (1)

JANUARI 2020 Met een extern (onafhankelijk) adviesbureau worden eerst kansrijke gebieden voor zon- en windenergie in kaart gebracht op basis van feitelijke informatie. www.borneboeit.nl/82283/energie-van-borne/opwekken NOVEMBER 2017 Inzichtelijk maken wat de energiebehoefte van de gemeente is en hoe je toe... Lees meer

08 jan 2020 om 14:19 | reacties (1)