De snelkookpan van de RES
ENERGIETRANSITIE ONDER GROTE TIJDSDRUK

De snelkookpan van de RES

Een pressure cooker noemde wethouder Michel Kotteman het, in goed Nederlands een snelkookpan. De Regionale Energie Strategie Twente (RES-Twente) moet in juni klaar zijn. Dan dient er een ‘bod’ te liggen van de regio om bij te dragen aan het Klimaatakkoord waarin beschreven wordt wat Twente te bieden heeft op het gebied van opwek van duurzame energie (elektriciteit) en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie infrastructuur.

 

Opgaven voor gemeenten

Parallel in dat proces moeten de afzonderlijke gemeenten ook nadenken wat er mogelijk is binnen de eigen gemeentegrenzen, bijvoorbeeld aan windmolens of zonneparken, maar ook aan allerlei andere plannen die bijdragen aan de energietransitie. Voor geen enkele gemeente een gemakkelijke opgave, maar voor de één nog moeilijker dan de andere. “Met name in de stedenband is er weinig ruimte. Daarom moet je dit wel regionaal oppakken.” Logisch, vond ook de gemeenteraad dinsdagavond tijdens het Politiek Beraad, maar met 14 gemeenten en 14 gemeenteraden besluiten nemen komt normaal gesproken de snelheid niet ten goede. “Het wordt allemaal nog spannend”, waarschuwde Kotteman.

 

Zorgen waren er dat Borne niet vertegenwoordigd is in de regionale stuurgroep of ambtelijke kerngroep. “Lopen we niet het risico dat we als Borne ondersneeuwen en er straks in de besluitvorming ineens allerlei dingen in Borne terechtkomen?”, vroeg bijvoorbeeld Roelof-Jan Naaktgeboren van GB90. Mieke Visser (SP) vond dat de focus wel erg lag op grootschalige energieopwekking en vroeg ook de kleinschalige particuliere initiatieven niet te vergeten. Herald Lucas (CDA) dacht dat het misschien wel handig was om in ieder geval aan te geven waar Borne géén windmolens en zonnepanelen wil hebben en Ernst Janssen (D66) wilde weten wat de gemeente zelf kon doen om het goede voorbeeld te geven.

 

Puzzelstukjes

Wethouder Kotteman gaf aan dat er al veel in gang is gezet. “Er liggen al diverse puzzelstukjes op tafel.” Daaronder ook lokale, bestaande initiatieven en diverse duurzaamheidsplannen voor gemeentelijk vastgoed. Voor kleinschalige initiatieven is er een energiefonds in de maak.

 

Alle regionale plannen dienen tezamen de gewenste landelijke doelstellingen te halen. Is de optelsom niet voldoende, dan wordt er van bovenaf gewoon wat opgelegd, is de verwachting. En dat is in ieder geval geen gewenste situatie, vond ook de gemeenteraad. Op 11 februari gaat de gemeente met inwoners in gesprek over de opgaven. Tot op heden zijn er twintig aanmeldingen voor de participatiebijeenkomst in het Kulturhus. (AJ)

 

Voor meer informatie over de Bornse Energievisie zie De energie van Borne

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 18 jan 2020
nou nee, Ron, niet methaan is het giftigste gas (5 x zwaarder dan CO2) Kijk uit infrastructureel oogpunt eens waar trafohuisjes in onze nieuwe woonwijken staan. En ga daar dan in een grote boog omheen: de middenspanningsschakelaars zijn gevuld met het isolatiegas SF6 dat met een Global Warming Potential van 23.000 het schadelijkste broeikasgas ter wereld is. En als er geschakeld wordt kan het ontleden in giftige bijproducten die evenals SF6 naar de buitenlucht kunnen lekken.
Kan dat niet schoner, duurzamer en veiliger? Ja natuurlijk, mits wij niet het aller, állergoedkoopste buitenlandse product prefereren, maar vacuum-schakelaars van Eaton inHengelo...
www.eaton.be/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Rendition=Primary&dDocName=PCT_497238
Ron Hartman — 15 jan 2020
Bijkomend voordeeltje naast het Biogas voor Twence, is dat WIJ verlost worden van Ammoniac en het giftige (ergste broeikasgas) Methaangas. Opschieten en gelijk met het trace erlangs.
H. Houtman — 15 jan 2020
Zomaar een ideetje: biogas produceren op Elhorst-Vloedbelt? Minimale hinder (verkeer via Almelo / nieuwe rondweg) en dat terrein ligt er toch al. Tevens een mooi steuntje in de rug voor de boeren, die dat aldus een groot deel van de bevolking nodig hebben. Win-win, dus.
Of zal er iemand toch weer op tegen zijn? Aan diegene de vraag: wat is uw concrete voorstel om de gemeente Borne wat duurzamer te maken?
Paul Cohn — 15 jan 2020
Ach, Ron, lees www.borneboeit.nl/82291/energie-van-borne/prikbord?pbid=84874
Misschien vind je onder een tapijtje of in een diftar container aan het Rheineplein 1 nog iets van wat college en raad gedaan hebben -of hadden kúnnen doen- met de presentatie van mogelijkheden over dat onderwerp door het Energie Atelier in het Gemeentehuis op 20-11-2017, met medewerking van Borne Energie, het Oversticht, de UT en een beleidsmedewerker van de gemeente Borne…
Ron Hartman — 15 jan 2020
@Paul; op welke plekken in ons leefgebied rond Borne, kunnen we het best bronnen maken Paul? Daken hoef je niet te noemen, maar grootschaliger bronnen?
Paul Cohn — 15 jan 2020
opwek van duurzame energie (elektriciteit)
1. duurzame energie bestáát niet, wél energie uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, water, biomassa, geothermie en riothermie (zoals in Overijssel toegepast in zwembaden in Raalte en Urk en in een appartementencomplex in Goes)
2. elektriciteit -en waterstof- is géén vorm van energie, beiden zijn energieDRAGERS
3. energie uit duurzame bron is toepasbaar voor opwek van elektriciteit, warmte en voor vervoer; Nederlands aandeel daarin blijft vér achter bij onze toezegging aan -en is het allerlaagst van alle EU-landen. www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/22/aandeel-hernieuwbare-energie-naar-7-4-procent
Lichtgeel hesje — 15 jan 2020
Misschien kan de Wethouder een concrete verklaring geven van het begrip stedenband in dit verband. Volgens gangbare begrippen is een stedenband namelijk een samenwerking tussen 2 steden, meestal internationaal. Borne heeft bijvoorbeeld een stedenband met Rheine. Wellicht is het in het kader van draagvlak voor alle (wilde) plannen onder de inwoners van Borne handig om uit te leggen waarom er volgens de Wethouder en de Raad "met name in de stedenband weinig ruimte is", als voor inwoners niet duidelijk is wat deze stedenband concreet inhoudt en waarom er dan weinig ruimte zou zijn.....

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021