Begin concreet plan windmolens
29-01-2020
PARTICIPATIEPROCES DAT MOET LEIDEN TOT OMGEVINGSVERGUNNING

Begin concreet plan windmolens

Het idee om twee windmolens te plaatsen bij knooppunt Buren bestaat als sinds eind 2017. Initiatiefnemers Bert en Annemarie Kristen wilden eerst met de omgeving in gesprek over het voornemen om twee hoge windturbines op hun grond te plaatsen, voordat er een omgevingsvergunning zou worden aangevraagd. Nu wordt er een proces gestart dat uiteindelijk moet leiden tot een beslissing over een officiële aanvraag bij de gemeente Hof van Twente. Dat zou in oktober dit jaar kunnen zijn.

 

Participatieproces

Het participatieproces bestaat uit verschillende gespreksrondes met omwonenden en maatschappelijke organisaties. De initiatiefnemers, naast de Kristens bestaande uit de coöperatie Buren Energie en energiebedrijf Pure Energie, willen met de twee groepen bespreken welke uitgangspunten ze voor het plan nemen, welke onderzoeken er worden gedaan, welke aanvullingen de omgeving hierop wil en uitzoeken of er maatregelen mogelijk zijn om tegemoet te komen aan wensen, vragen of zorgen uit de omgeving.

 

Zowel voor- als tegenstanders van de windmolens zijn welkom bij de gespreksgroepen, die elk een onafhankelijke procesbegeleider krijgen. Hiervoor zijn oud-burgemeester Frank Kerckhaert en Niels Bronsgeest van advies- en ingenieursbureau Tauw bereid gevonden.

 

Informatieavond

De initiatiefnemers houden een informatieavond over dit participatieproces. Deze wordt gehouden op 12 februari 2020 in café Platenkamp in Borne. De informatieavond begint om 19.30 uur. Er wordt toelichting gegeven op hoe het proces wordt vormgegeven, de planning en er is ruimte voor vragen en suggesties vanuit de omgeving. Wie de informatieavond bezoekt, wordt verzocht zich aan te melden via info@windvoorburen.nl.

 

De bedoeling is dat één van de twee windmolens eigendom wordt van energiecoöperatie Buren Energie. Inwoners, bedrijven en verenigingen kunnen lid worden van de coöperatie, mee-investeren en zijn zo mede-eigenaar van de windmolen. Er is sinds 2017 veel oppositie tegen het plan. Zowel in de Hof van Twente als in Borne, waar bewoners zich hebben verenigd in actiegroepen Buren tegen Windmolens en Geen Windmolens bij Woonwijken. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
KS — 05 mrt 2020
Het fabriceren, het vervoeren en het plaatsen kosten zoveel energie dat de windmolen in zijn levensduur nooit zal opbrengen.
Ron Hartman — 10 feb 2020
Soms ben ik een rasechte complotdenker. Ik denk dat men langzaamaan toe is aan een nieuw gemeentehuis. Je zou het oude ook goed kunnen renoveren en isoleren, maar bij overheden slopen we liever na zo'n 40 jaar. Tja.... als je dan al een kennelijk prima gebouw hebt met een A label, lukt het minder goed om de WOZ weer op te hogen voor een nieuw kasteel. Dat gaat wat makkelijker vanaf een C. Hogere politiek????
Paul Cohn — 08 feb 2020
Ach, Ron, jij hebt een hoge pet op van “verstand van energie” bij politici en ambtenaren.
Sinds 28 december 2009 hing in de hal van ons gemeentehuis een energielabel “A”. Voor outsiders: ons gemeentehuis hoorde dus tot de best geïsoleerde overheidsgebouwen in ons land.
23.209 inwoners slikten dat als zoete koek, één inwoner protesteerde. Tevergeefs.
Iedere halve zool ziet op de thermoscan van Borne uit 2012 linksonder in:
https://enschede.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=befa445cbeb94195957120931eec6716 hoe flagrant die leugen was.
Totdat het leugenbriefje in december 2019 verviel en er een nieuw energielabel kwam.
Jawel, het bewijs van een terugtredende overheid: een energielabel “C”.
Ik heb er met de projectleider duurzaamheid van Borne van genóten: …”eerlijk duurt het langst”…
Ron Hartman — 04 feb 2020
@hesje. Vanavond gekeken naar de Raadsvergadering? Fossielen die praten over minder fossiele energie? Met alle respect verder voor het feit dat zij zich naar een zaaltje slepen (wat ik niet meer kan), zouden ze natuurlijk veel kunnen leren hier. Niet hoe het moet, maar wat de vragen zijn, opdat ze een keer tot doordachte keuzes kunnen komen. Ja, ik hoorde dat er commitetjes zijn, maar ook dat zijn vaak fossielen. Schande dat ze zich nooit melden in publieke discussies hier.
Paul Cohn — 04 feb 2020
..."de huidige gang van zaken over slechts 2 windmolens"... zelfs dát is landjepik, anoniem hesje: die twee windturbines zijn gepland in de gemeente Hof van Twente, waar al jaren oneindig veel meer aandacht is voor energietransitie dan in Borne.
www.hofvantwente.nl/fileadmin/files/docs/wonen_en_leven/milieu/Routekaart_Energieneutraal_HvT_DEF-2015_06.pdf
Lichtgeel hesje — 04 feb 2020
Gaat mij meer om zijn rationele betoog over het gedoseerd vasthouden aan gas in plaats van de hysterie die nu gaande is over "we moeten van het gas af" alsmede de kennelijke werkwijze bij de totstandkoming van het zgn klimaatakkoord. Deze werkwijze blijkt meer gedragen te zijn door politieke belangen dan door gezond verstand en feiten.. Ik ben er dan ook niet gerust op dat politiek Borne hierop een uitzondering zal vormen, gezien de huidige gang van zaken over slechts 2 windmolens en het politieke wegduikgedrag....
Ron Hartman — 04 feb 2020
Het betoog van Smeulders deel ik inzake de evenwichtige uitrol. Ook dan moet je echter starten en snel, Al jaren breng ik de boodschap dat je voor alles (zelfs voorafgaand aan panelen), eerst hysterisch moet isoleren. Daarnaast waterstof maken om daarmee elektrisch aangedreven te kunnen rijden in plaats van met smerige accu's die meestal met fossiele brandstof gemaakte stroom worden geladen. Voor die productie van waterstof moeten we wel wind- en zon gebruiken. Gelijk of minder fossiel bereik je vooral met waterstof, dus (ook) molens.
Lichtgeel hesje — 04 feb 2020
https://www.ad.nl/wonen/hoogleraar-kraakt-klimaatbeleid-stoppen-met-gas-zorgt-juist-voor-meer-co2~ae3edac7/

Ook een interessante invalshoek voor de geïnteresseerden onder ons....
Ron Hartman — 04 feb 2020
@Anne; je hebt best hier en daar gelijk, behalve dat als we extra energie nodig hebben voor warmte en licht (avond en in de winter) de zon niet zo vaak schijnt. De toename van het elektriciteitsgebruik is de laatste jaren extreem. Meer gas? Vergeet het.
Anne — 04 feb 2020
Windmolens, niet op Borns grondgebied, wél goed voor toekomstige, ook Bornse stroomvoorziening, stroom gaat naar een of ander collectief wat dmv subsidie samen met de gebruiker van de grond weer een leuk bedrag op de rekening kan bij laten schrijven. Hoe maak je het lekker ingewikkeld én geloofwaardig. Jawel, des te minder windzekerheid, des te meer subsidie. Want die subsidiepotjes moeten en zullen leeg, hóe efficiënt is van ondergeschikt belang. Wat ik dan als simpele burger weer niet snap: er liggen overal nog zoveel daken van bedrijfspanden e.d. waarop nog heel wat zonnepanelen passen. Die kunnen niet helpen om het stroomspook van de toekomst weg te jagen? De subsidies voor die mallemolens kun je ook gebruiken om daken ect.waar nodig te verstevigen. Ook geen smoesjes van een te licht kabelnet. Die "windstroom" waait ook niet vanzelf van A naar B. We laten ons met zijn allen voor een karretje spannen wat gestuurd wordt door een achterliggende krachten die winst ruiken.
Ron Hartman — 03 feb 2020
@Hesje; Ik denk niet dat het woord dreigender op U slaat. Zolang je ordentelijk meningen en feiten geeft is dat zinnig toch? In vorige discussies over de molens ging het nog wel een heel ongenuanceerd tussen de voor- en tegenstanders. Op feiten gebaseerd, moet er naar oplossingen gezocht worden denk ik. Zo zie ik als mogelijke oplossing dat de plaats van de molens (links en rechts naast de Deldensestraat wat ook naar mijn mening niet goed is), meer overeen gaat komen met de foto waar ze in geprojecteerd zijn. Plm 250 meter meer richting Hengelo. Slagschaduw en geluidoverlast zijn dan minimaal of afwezig. Het zou veel beter zijn als we in energievraag halveren, maar is dat realistisch?
Lichtgeel hesje — 03 feb 2020
Dreigender????
Ookdatnog — 02 feb 2020
Beste Ron. Ik waardeer je pogingen om dorpsgenoten te overtuigen van de noodzaak, maar het heeft geen zin. Sommigen blijven nu eenmaal vast zitten in hun oude en kortzichtige denken. Geen opofferingen, alleen maar profiteren. Duurzame energie mag overal, behalve in Borne. En of het nu onwil is of domheid laat ik even in het midden. Alternatieven worden tenslotte niet genoemd en de taal van sommigen wordt alleen maar dreigender. Laten we ons richten op wat wél kan.
Ron Hartman — 01 feb 2020
@hesje. Ik ga er even vanuit (dat is een andere discussie) dat we langzaamaan naar waterstofgas overgaan omdat (accu's niet echt een goede keus is.Dat vraagt electrolyse en veel stroom. Kernscentrale's zet je niet zomaar even neer (en wil een Bornees ook niet in de wijde omgeving. Ik wees inmiddels 5 plaatsen waar veel minder overlast is. Wat is het alternatief van niets doen?
Lichtgeel hesje — 01 feb 2020
Toch wel enigszins grappig: een boer wil 2 windmolens op (gepachte?) grond, waarbij financiële motieven zeer zeker een rol spelen voor deze plaatsing. De molens zouden vervolgens op niet Borne grondgebied komen te staan, terwijl een groot deel van Borne deze molens wel gaat ervaren, op welke manier dan ook. Voor- en tegenstanders proberen elkaar vervolgens te overtuigen, en waar blijft het stil?? Bij de politiek in Borne en in Hof van Twente. Laten we ons als inwoners niet voor een karretje spannen door de politiek en door partijen die een duidelijk (financieel) belang hebben bij dit project????De uitkomst van het participatieproces laat zich immers nu al raden. Waar blijft de Raad in dit hele verhaal, of kijkt men passief en lijdzaam toe.....
Ron Hartman — 01 feb 2020
We kopen gewoon meer uit het buitenland? Dat is een beperkte optie, omdat we ook al geen gratis (qua deviezen) Gronings gas meer over hebben en we geld maar 1 x kunnen uitgeven. De 1 meer dan de ander. Energie op de markt wordt duur en dus moet elke molen een sociaal statuut krijgen? De waarheid ligt zoals vaak in het midden. Pleit er voor dat die 2 molens richting Hgl opschuiven. Scheelt heel veel.
HansKarel — 01 feb 2020
@Ron Hartman: de zee wordt niet "volgeplempt" maar de molens worden juist in parken geplaatst. Waarom zouden we het Twents moeten oppakken? Nu komt de stroom toch ook, al naar gelang de behoefte, uit een europees net? Ja ook uw groene stroom kan zomaar gedeeltelijk uit een franse kerncentrale afkomstig zijn. Ik snap niet waarom dan nu plotseling elk dorp eigen windmolens zou moeten willen. We leven in een rijk land, dan betaal ik nog maar wat extra voor stroom uit het buitenland en kan ik op zondag nog heerlijk rondlopen in het buitengebied zonder het uitzicht op windmolens. Mijn mening is en blijft dat we teveel doorslaan en dat we goed moeten beseffen dat een eenmaal geplaatste windmolen niet meer weggaat maar hooguit wordt vervangen door een hogere om meer rendement te maken.
Ron Hartman — 31 jan 2020
@HansKarel. Ik ben geboren aan zee en volg de zorgen van de vissers. Hebt U echt geen notie hoe de zee al volgeplempt wordt en dat die molens wellicht korter leven door het zout daar dan bij het Akzo zout hier? Waterstof? Wel mooi dat het minder afhankelijk is van wel/geen zon of wind, maar er is veel elektriciteit voor nodig. Bv uit windmolens en panelen samen (nacht/dag). En ja, we moeten het Twents oppakken, waarbij het aandeel van Borne toch wel min. 8 molens moet zijn? Niemand wil ze, dus wij zullen er ook tegen een paar aan gaan kijken.
HansKarel — 31 jan 2020
Mag ik me allereerst afvragen waarom elke gemeente weer voor zichzelf het wiel gaat uitvinden? @Ookdatnog: hoezo zijn er legio argumenten voor? Om windmolens rendabel te maken moeten ze vooral hoog zijn. Als na een jaar of 15 end-of-life is bereikt moet er weer een nieuwe komen en die wordt natuurlijk alleen hoger.
Wat is er tegen om in coöperatief verband met meerdere gemeenten een groot windpark op zee aan te leggen? Waarom elke gemeente 2 stuks i.p.v. 500 op zee? Als dit zo doorgaat komen er straks nog gemeenten die graag een mini kerncentrale willen....
Verder denken we allemaal te weten hoe het verder moet, maar zou het misschien ook zo kunnen zijn dat we over een jaar of 20 vooral energie uit waterstof halen?
Ookdatnog — 30 jan 2020
Lichtgeel hesje. Ik woon zelfs binnen een straal van 1km en zal op een zonnige dag misschien een keer slagschaduw ervaren. En ik heb vertrouwen dat dit geen overdreven overlast geeft omdat er in ons land al meer windmolens staan en de wetgever ook hier wetten voor heeft en uitvoert. Ik ben overigens wel heel gevoelig voor geluid. Maar met de A1/A35 naast de deur maak ik me geen extra zorgen. Geluid is er toch al (ook laagfrequent)

Argumenten vóór zijn legio. Maar die weet iedereen en die staan los van de plek van de windmolens. Het had wat mij betreft ook een andere plek mogen zijn, maar die is nog door niemand aangedragen. En ik gok er op dat dit ook niet snel meer gaat gebeuren gezien de debiele acties in Drenthe. En wat ik begrijp uit de artikelen is dat deze boer al járen bezig is. En dan word je vooral tegengewerkt door een groep senioren die, zo stel ik me voor, met hun biostabiel maar wat graag de bridge avonden inruilen voor verenigde tegenwerking. En échte alternatieven, ho m
Lichtgeel hesje — 30 jan 2020
Ookdatnog: Dank voor uw inhoudelijke en constructieve reactie. U woont ongetwijfeld binnen de 2km cirkel en bent overtuigd van de noodzaak van deze 2 windmolens, al dan niet in uw backyard? Gelukkig is een afwijkend c.q. kritisch standpunt over windmolens ook toegestaan in Nederland,. Ik ben dan ook erg nieuwsgierig naar uw inhoudelijke argumenten voor plaatsing van deze molens. Misschien kan ik wel overtuigd worden....
Ookdatnog — 30 jan 2020
Nou Ron, bespaar je de moeite van het overtuigen. Heeft geen zin bij deze mensen. Volop profiteren van alle voordelen in het verwende nederland, zoals de zekerheid van stroom, en de rekening vooral bij anderen leggen. Not in my backyard. Wat voor argument je ook aandraagt, deze boehoe roepers verzinnen wel weer wat anders en blijven onverminderd hypocriet en herhalen van "fake news".
Ron Hartman — 30 jan 2020
Ik denk dat je vanuit de wens en theorie denkt en niet vanuit de feitelijke slagschaduw en geluidsbron met daarnaast de Nederlandse wetgeving. Je kunt beter naar argumenten zoeken (zoals wat meer richting Hgl) dan die 2 km (in stilte) zonder de lawaaibron A1/35. Waar zou er WEL 1 kunnen? Of ga je er vanuit dat stroom toch gewoon uit het stopkontakt komt en het allemaal onzin is. Al eens gekeken naar de stijging van het energieverbruik in Borne over de afgelopen 5 jaar? En de komende jaren met E-cars?
Lichtgeel hesje — 30 jan 2020
Citaat website Wind voor Buren: "Het zijn immers vooral inwoners van Borne die de windmolens zullen zien en ervaren, naast uiteraard onze directe buren." Uitgangspunt van de initiatiefnemers is dat bewoners van Borne die binnen een cirkel van 2km van de voorgenomen windmolens wonen deze zullen zien en ervaren. Dit houdt in dat de windmolens (minimaal? 200 meter tiphoogte hebben, ofwel zouden(minimaal) 10x200 = 2km verwijderd moeten blijven van woonkernen. De functie "afstand meten"(via rechter muisknop) in Google Maps laat vervolgens zien welk deel van Borne binnen deze 2km zou vallen. Nix geen normen ruim oprekken, maar gewoon feitelijk aantoonbaar en zonder enige emotie.
Ron Hartman — 30 jan 2020
@gelehesje. Je rekt de normen zo ruim op dat zelfs het Duitse ideaal advies verbleekt. Neem nou eens gewoon maps.google en kijk naar de schaal. Zoek dan het eerste WOONhuis vanaf elke paal dat slagschaduw krijgt. Geluid? Meten, maar komt niet boven de snelweg uit. Overigens hebben we maar 7 a 8 van die 200 m joekels nodig, maar 6 + 4 lagere kan ook. Ideale plekken natuurlijk bij de mestvergister (hard nodig om de boeren die we als burgers zo graag steunen ... toch ... te helpen met hun drijfmest (ammoniac naar biogas), dan waar voorheen de GVW aan zou sluiten op de N weg (dus naast de Molenkamp in de punt, 2 bij Buren aan de A35 (opschuiven), Pal aan de A1 en voorlangs het overstromingsgebied een aantal. Betere plekken? Graag!
Lichtgeel hesje — 30 jan 2020
Wil niet vervelend doen, maar waar je deze dingen ook plaatst, het grootste deel van Borne valt binnen de range van 2 km. In het scenario van de zorgboerderij vallen zowel een (groot) deel van Borne als een deel van Hengelo binnen de range van 2 km. Ook op dit forum ontstaat dus al discussie, omdat er simpelweg geen landelijke wetgeving is (al dan niet bewust), die rekening houdt met de belangen van inwoners van dorpen en steden. Onder het mom van energietransitie worden dan ook links en rechts maar projecten en trajecten opgestart, waarbij er slechts een hele kleine groep "(financiële) winnaars" is en een grote "verliezers", namelijk de mensen die binnen de zgn. Beierse afstand wonen!
Ron Hartman — 30 jan 2020
@inwoner en lichtgeel hesje. Ik zoek altijd inhoudelijk onderbouwd naar oplossingen. Er komt helaas zelden of nooit een correctie op de inhoud. Het gaat dan inderdaad gewoon gebeuren, De plek die ik voorstelde (paar honderd meter meer richting Hengelo) levert geen enkel overlast. NUL!
Lichtgeel hesje — 30 jan 2020
Inmiddels is duidelijk dat in Nederland elke gemeente maar raak doet met o.m. het plaatsen van windmolens. Belangen van inwoners worden hierbij praktisch altijd ter zijde geschoven, onder het mom van 'energietransitie'. Los van hoe een ieder hier over denkt (gelukkig mag dit nog in Nederland), is de regel over het plaatsen van windmolens/windturbines er in de kern op gericht dat deze dingen niet te dicht bij huizen mogen staan (zie Besluit wijziging milieuregels windturbines). Met een dergelijke richtlijn is het echter vragen om discussie en onduidelijkheid tussen voor- en tegenstanders. Het is dan ook zaak dat er vanuit de landelijke overheid wetgeving komt ter bescherming van bewoners. Deze wetgeving bestaat al in andere landen (zie
http://www.weetwatwaaitdendermonde.be/minimumafstand). Het is dan ook zaak dat de Gemeente Borne zich gaat hard maken voor deze wetgeving richting Den Haag, en zich niet laat verleiden tot overhaaste besluitvorming ten nadele van een grote groep bewoners
Henk — 30 jan 2020
Daar gaan we weer... oeverloos geneuzel van ik wil ze niet in mijn achtertuin. Ookdatnog heeft groot gelijk dat we niet moeten zeuren maar denken in oplossingen en mogelijkheden. Het collectief Borne en omgeving zal zeker voor het individueel belang moeten gaan. Als dat niet zo zou zijn zal er nooit meer iets van de grond komen. Denk aan verbinding weg, ondertunneling van het spoor en ga maar door. Een beetje pro actief meedenken kan geen kwaad. En windmolens bij een ander in de tuin wensen, zoals op zee of waar dan ook, is natuurlijk geen oplossing. 11 februari is er voor iedereen de mogelijkheid om serieus en actief mee te denken. Laten we vooral niet verzanden in kinderlijk welles nietes.
Ookdatnog — 30 jan 2020
Dat klinkt als een idioot idee Inwoner: Windmolens tegen houden "omdat ik het niet wil". Boehoe...ik wil het niet... Waarom is het zo moeilijk om met échte argumenten te komen? Boehoe...en waarom zou jouw persoonlijk belang zwaarder moeten wegen dan het belang van het collectief? Ik vind t zo makkelijk zo'n houding. Kom op z'n minst met échte alternatieven (en dan bedoel ik niet "doe maar op zee"). Het maakt mij geen moer uit waar ze komen te staan zolang het maar binnen de wetten valt.
Inwoner — 30 jan 2020
Meneer Hartman, u heeft er straks geen last van. U zit daar lekker aan de andere kant van Borne met uw idiote ideeen. Wij willen geen windmolens in onze buurt en gaan er alles aan doen om dit belachelijke idee tegen te houden!! Wij zijn geen klagers maar mensen die fijn willen wonen net als u!
Ron Hartman — 29 jan 2020
Tja, de enig juiste positie is toch op het puntje richting de zorgboerderij. Dan is er geen enkele slagschaduw voor woonhuizen en alleen in de winter namiddag bij NijWa. Verder kunnen er nog vele komen richting Hengelo langs de A35. Er is gewoon steeds meer elektriciteit nodig. Ook voor de klagers.
Ookdatnog — 29 jan 2020
Sterk argument Michaela. ....Windmolens die autosnelwegen gaan overstemmen. Ik kom veel verhalen tegen, maar deze is voor mij nieuw. Er zal ongetwijfeld een financieel motief bijzitten, maar volgens mij heeft borne niet heel veel opties op het gebied van duurzame energie, of wel soms? Het blijft stil met 0,0 serieuze initiatieven. Wachten op de provincie anders die gaat aanwijzen waar ze moeten komen? Ik weet niks van windmolens maar er wordt in ieder geval open over gepraat.
Michaela — 29 jan 2020
Dit moeten we toch niet willen. De A1 en A35 produceren al veel lawaai , dit komt er dan nog boven op. Commerciële en geldelijke belangen mogen in deze nooit een leidraad zijn.

Buurtbus gaat weer rijden

Per 3 maart gaat de buurtbus Borne, route 530- 531 en 532, de weg weer op, net zoals de...
25-02-2021

Saxion-studenten helpen Verjaardagsbox

Het is alweer acht maanden geleden dat de Stichting Verjaardagsbox Borne werd opgericht. Een...
24-02-2021

Politie laat jongeren hun rotzooi opruimen

De politie heeft maandagmiddag een groepje jongeren zo ver gekregen dat ze de eigen troep gingen...
22-02-2021

Start werkzaamheden Grotestraat

In opdracht van de gemeente Borne voert Strukton Civiel Noord & Oost de komende weken...
19-02-2021

‘Grijp die kans, met een hoofdletter G!’

In september 2019 werd bij Angélique Koedijk uitgezaaide eierstokkanker geconstateerd. Ze...
18-02-2021

Opstart hospice Borne nieuw leven ingeblazen

Een groep enthousiaste inwoners van Borne heeft de opstart van een hospice in Borne nieuw leven...
18-02-2021