Zaad voor discussie
MOTIE VOOR GRATIS PAKKETTEN BLOEMZAAD AANLEIDING VOOR STEKELIGHEDEN

Zaad voor discussie

Een motie om voor twintig grondeigenaren in het buitengebied kosteloos een pakket zaaigoed ter beschikking te stellen, om de biodiversiteit te bevorderen, haalde het dinsdagavond met een ruime meerderheid van stemmen. Een op het oog sympathieke gedachte, die ook niet direct een gat in de schatkist brandt en ingediend door bijna alle fracties, met uitzondering van VVD en SP. Klap erop en klaar, zou je zeggen. Maar het liep volledig anders.

 

Henk van den Berg (Borne-Nu) introduceerde de motie in de raadsvergadering. “Borne doet al veel aan biodiversiteit, maar in plaatsen om ons heen zien we dat er door de gemeenten pakketjes met zaden beschikbaar worden gesteld voor bloeiende akkerranden.” Het zou een mooie aanvulling zijn op de biodiversiteit in het agrarisch gebied en het verzoek voor die zadenpakketten kwam ook van boerenbedrijven. ‘Een fleurig en oogstrelend buitengebied’ zag Van den Berg, normaal gesproken niet erg poëtisch, voor zich. Daarnaast moest er eens onderzocht worden wat er nog meer gedaan kon worden om de biodiversiteit te bevorderen, maar de zaadjes waren een mooie eerste aanzet.

 

Felle reactie

Anka Jacobs (VVD) reageerde fel. Eveneens vanuit de agrarische sector had de partij vernietigend commentaar op het voornemen opgepikt. “Wilt u nu dat de boeren en grondeigenaren het probleem van biodiversiteit gaan oplossen? Tegemoetkomend met een zakje bloemenzaad? Gênant!” De biodiversiteit in het buitengebied zou al aanzienlijk beter zijn dan in het dorp zelf. De gemeente moest eerst zelf maar eens een beter bermbeheer gaan toepassen, waardoor plantensoorten een betere kans krijgen. En bovendien zou het hele inzaaien en beheer van de akkerranden de boeren alleen maar weer meer geld gaan kosten.

 

Iets milder van toon Mieke Visser (SP): “Biodiversiteit is belangrijk, maar moet dat met zo’n motie? Nadat we zelf zo stevig hebben bezuinigd op de openbare ruimte?” Als er initiatieven waren, dan kon dat toch net zo goed via een dorpsraad of de initiatievenkaart van de gemeente?

 

Wethouder Michel Kotteman stond ook niet direct te springen. “Het is eenvoudig om morgen twintig kilo zaden te kopen. Maar heeft het zin? Je zult eerst voorbereidingen moeten doen. Het is misschien jammer geld om het nu zo uit te strooien.” De wethouder wilde er eerst wat beter over nadenken en dan met een notitie terugkomen naar de Raad.

 

Discussie loopt uit de hand

Henk van den Berg reageerde gepikeerd naar de VVD. “Het is de zoveelste keer dat de VVD met een toon komt alsof wij maar wat doen en zij de enigen zijn die ergens over nadenken.” Er zou boeren helemaal niets opgelegd worden. “Het gaat om acties die boeren vrijwillig kunnen doen, als ze dat willen. Wij leggen niemand iets op. Wat u zegt is kul!” En dat viel dan weer helemaal verkeerd bij de VVD. Leo Graafhuis: “Het is ongepast om onze bijdrage als ‘kul’ te betitelen. Als de heer Van den Berg zijn zin niet dreigt te krijgen, dan gaat hij een toontje hoger.” Vanaf de andere kant van de raadszaal ontglipte Mike de Boer (GB90) daarop: “Heeft u een spiegel? U maakt zichzelf belachelijk!”

 

En zo werd de lieflijke, fleurige en oogstrelende akkerrand van Van der Berg eerder een woud vol stekelige distels. De motie werd overigens met meerderheid van stemmen aangenomen.

 

Behalve over bloemen ging het in de raadsvergadering nog over meer. Onder andere de aanstaande Regionale Energie Strategie. Een belangrijk dossier, waarover alle raadsfracties hun zorgen uitten. We schreven er al eerder over. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 05 feb 2020
@Paul; ik onderschrijf je oproep. Echter; het afnemen van de biodiversiteit is vooral een signaal. Fruitkwekers hebben bij gebrek aan insecten, straks minder vruchten. Kun je dat oplossen door zakjes zaad te verstrekken, of moeten die kwekers inzien dat ze de bevruchters moeten beschermen? De ammoniac en andere overmaat aan stikstof, gewasbescreming en in de landbouw, nog steeds het gebruik van Round-Up zal toch moeten veranderen? De natuur kan je wel opleuken met bloemtjes, maar je bent gelijkertijd het zicht op de onderliggende (ernstiger) problematiek kwijt wellicht?
Paul Cohn — 05 feb 2020
Ooit vroeg Midas, die een gat in zijn begroting had, Dionysus om wat hij aanraakte in goud te veranderen. Zo geschiedde: zijn eten en drinken veranderden in goud, hij dreigde te verhongeren.
Een Borns raadslid pleitte voor biodiversiteit, maar kreeg pek en veren.
Nu al zijn er 75% minder insecten door onze leefwijze tegengesteld aan “duurzaam”:
Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te brengen. (definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987) www.cbs.nl/nl-nl/economie/landbouw/monitor-duurzame-agro-grondstoffen-2016/toelichtingen-homepage-agro-grondstoffen/duurzaamheid
Als bijen uitsterven door onze leefwijze dreigen de Midassen te verhongeren: geen fruit of groente, granen, bier of wijn. Midas toonde berouw. Hopelijk snappen onze Midassen op tijd wat biodiversiteit is: www.clo.nl/indicatoren/nl1083-inleiding-biodiversiteit
Bert — 05 feb 2020
Dorpspolitiek in optima forma!!
Lichtgeel hesje — 05 feb 2020
Welkom nieuwe burgervader en overige nieuwe inwoners van Borne: Dit is het niveau binnen de Raad van Borne waarmee besluiten worden genomen ter behartiging van alle inwoners van Borne. Het gaat zo langzamerhand niet meer om de inhoud, maar om partij-politieke belangen en agenda's om maar te kunnen 'scoren', en waarbij het overall belang van alle inwoners van Borne volledig ondersneeuwt. Te zaad voor woorden!
Anne — 05 feb 2020
In het buitengebied fleurige oogstrelende randen langs de wegen. Helemaal mee eens. En wat is het alternatief voor de bebouwde kommen? De soms bijna kniehoge grassen en kruiden die op straat tegen de trottoirranden groeien? Het valt niet te ontkennen dat het in dat opzicht aardig "vergroent" door bezuinigen op openbaar onderhoud, wat nog heel wat meer gevolgen van dat bezuinigen laat zien. Misschien niet direct rondom het gemeentehuis, maar verderop zijn de bezems en de harken nog maar zéér mondjesmaat aan het werk. Dat verdient geen bloemetje....
Ron Hartman — 05 feb 2020
Zaad is een normaal probleem bij fossielen. Erger is dat de discussie over minder fossiele energie (of zelfs maar voldoen aan de extreem stijgende energievraag via alternatieven) nog niet ingedaald is. Dat laatste is een groot probleem. Dan moet je met de billen bloot! Wat vaker deelnemen aan discussies hier? Dat kan de potentie zeker verhogen.

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021

Explosie om Verbindingsweg

Het kon ook eigenlijk niet anders. De Verbindingsweg was hét strijdpunt tijdens de vorige...
23-03-2021