Projecten

De stichting BOP en Borne Boeit willen dit jaar starten met het eerste onderzoek naar een lokaal, actueel, relevant maatschappelijk thema of project. Het doel is om de Bornse inwoners hierover te informeren en ze hierbij te betrekken.

 

BOP en BorneBoeit hebben een eerste keuze van drie mogelijk te onderzoeken onderwerpen gemaakt. De Bornse inwoners werd gevraagd een voorkeur uit te spreken voor één van deze thema’s óf zelf met een onderwerp te komen dat om grondige onderzoeksjournalistiek vraagt. Inmiddels is de poll gesloten. Een meerderheid koos voor 'verkeersveiligheid in het centrum'.

 

Korte schets eerste onderzoeksonderwerpen

 

Verkeersveiligheid centrum Borne, vooral Nieuwe Kerkstraat nu

De Nieuwe Kerkstraat in het centrum van Borne heeft enkele jaren geleden een facelift ondergaan. Onderdeel daarvan is de inrichting als ‘Shared Space’, waarbij verkeersstromen niet duidelijk gescheiden zijn en auto’s, fietsers en voetgangers in één ruimte bewegen. Er zijn signalen dat men de huidige situatie als onveilig zou ervaren.

 

Bij een onderzoek naar dit onderwerp zou je kunnen denken aan de vraag of de mening over onveiligheid breed gedragen is, wat de achterliggende gedachte achter het concept van Shared Space is en op welke wetenschappelijke onderbouwingen dit is gebaseerd. Hoe pakt dit in de praktijk uit? Vraagt de specifieke situatie van de Nieuwe Kerkstraat bepaalde eisen? Is er sprake van ongevallen of bijna ongevallen? Zijn er andere aspecten die de veiligheid ter plekke beïnvloeden? Hoe ervaren de verschillende typen verkeersdeelnemers en andere stakeholders (onder andere winkeliers) de Shared Space inrichting? Zijn er snelle maatregelen denkbaar die de situatie kunnen verbeteren, indien dat nodig wordt geacht? Welke alternatieven zijn er en welke consequenties hebben deze alternatieven?

 

Groenbeleid Borne, vooral kappen bomen en herplantplicht 

In Borne worden er geregeld bomen gekapt door particulieren, maar óók door de gemeente zelf op openbare plaatsen en wegen.

 

Dat kan vragen en zelfs ergernis oproepen. Hoe staat het eigenlijk met het groen in de gemeente Borne? Hoe is in de loop der tijd het bomenbestand gewijzigd en wat kun je in het algemeen zeggen over de hoeveelheid en kwaliteit van het groen? Wanneer is er een vergunning nodig om te kappen? Voor welke bomen geldt dat? Bestaat er altijd een herplantplicht? Geldt die herplantplicht dan voor de plaats of buurt waar gekapt is of kan een boom ook ergens anders worden (terug) geplant? En wie bepaalt en controleert dit? Welke bomen worden beschermd? Geldt dat alleen voor solitaire bomen of kan dat ook gelden voor een hele houtwal of groenstrook? Waar en hoe is dat geregeld? Wat is het beleid en de visie van de gemeente Borne met betrekking tot de hoeveelheid groen/bomen in de gemeente?

Een belangrijke vraag bij het gemeentelijke groenbeleid, of het ontbreken daarvan, is ook in hoeverre groenstroken en met name bomen bij herinrichting worden opgeofferd ten behoeve van extra parkeervoorzieningen?

 

Regiotaxi/AOV/Buurtbus

Vorig jaar is in Twente de Regiotaxi afgeschaft. De meeste Twentse gemeenten hebben gezamenlijk een nieuw initiatief ontwikkeld voor de bewoners die van dergelijk vervoer afhankelijk zijn. In Borne is gekozen voor eigen aanvullend openbaar vervoer (AOV), in plaats van met de regionale regeling mee te gaan. Daarnaast bestaat er de buurtbus. Deze wordt gerund door vrijwilligers en rijdt in principe vaste routes door Borne.

 

Er zijn signalen dat het aanvullend openbaar vervoer zoals dat nu in Borne is geregeld, slecht functioneert. Hoeveel klachten zijn er en wat zijn zoal die klachten en waar hebben ze betrekking op? Is het alleen de wacht-, aankomst- en vertrektijd of is het ook de prijs? Voor wie is dit vervoer bestemd en wie maakt er gebruik van? Welke partijen dragen welke kosten, hoe zijn de financiën geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de door de gemeente opgestelde visie / uitgangspunten? En waarom heeft de gemeente Borne gekozen voor een eigen systeem en niet voor de samenwerking met andere Twentse gemeenten? Wat waren de kosten van de Regiotaxi voor de gemeente? Wat was de reden om te stoppen met de Regiotaxi? Hoe verhoudt dit vervoer zich tot de buurtbus? Kan de buurtbus dit vervoer ook niet regelen? En is het misschien beter om alsnog aan te sluiten bij de andere Twentse gemeenten?

 

Stemmen geteld

Meer dan 300 mensen brachten hun stem uit. 132 mensen kozen voor 'verkeersveiligheid', 131 voor het 'groenbeleid' en 54 voor 'regiotaxi/AOV/buurtbus'. BOP gaat dus aan de slag met de situatie van de Shared Spaces in het centrum. Omdat het beleid met betrekking tot bomen in de gemeente slechts één stem minder had, zal dit onderwerp zeker op een later moment ook aandacht krijgen.

 

Middels dit platform houden we u de komende weken op de hoogte van de vorderingen van het onderzoek.

 

 

 


Prikbord

Regelmatig wordt de Bornse burger via het Bornepanel naar de mening gevraagd. Maar wat heeft de gemeenteraad hier mee gedaan? Hebben de uitkomsten ook naar iets van invloed gehad? Ik heb zelf het gevoel dat dit niet het geval is. En als er niets mee is gedaan, moet je dit medium dan nog inzetten? Lees meer

20 feb 2020 om 0:22 | reacties (1)

Ik zie de bui al hangen voor het grote project het woolderink . Voor uitziende blik 5 miljoen over de begroting. Daarna jaarlijks structueel veel tekort. Daarna ontroerend goed belasting weer omhoog. Lees meer

18 feb 2020 om 21:29 | reacties (1)

Het verstoken van hout in een kachel is ongecontroleerd vwb emissie. Door verduurzaming resp energietransitie zal deze manier van stoken meer toepassing gaan vinden. Gaarne onderzoeken wat er op gemeentelijk nivo in het kader van energietransitie over deze stookmethode wordt bepaalt. Lees meer

18 feb 2020 om 10:36 | reacties (1)