Meedenkers geven input voor toetsingskader
AAN WELKE VOORWAARDEN MOETEN WINDMOLENS EN ZONNEPARKEN VOLDOEN?

Meedenkers geven input voor toetsingskader

Zo’n 70 mensen gaven gehoor aan de oproep van de gemeente Borne om mee te denken over het plaatsen van windmolens en zonneparken in de gemeente Borne. Het is één van de pijlers van de Energievisie in wording. Warmtetransitie en energie besparen zijn ook onderdelen van die visie, maar daar ging het dinsdagavond in het Kulturhus niet over. Wel onderwerp van gesprek was het duurzaam opwekken van energie, vooral via zonnepanelen/parken en windmolens. “Het is niet de vraag óf ze er moeten komen, maar waar en aan welke voorwaarden initiatieven op dat gebied moeten voldoen”, zei projectcoördinator Marcel Wielinga van de Gemeente Borne. Nu wordt vijftien procent van de energiebehoefte opgewekt uit duurzame bronnen, in 2030 moet dat al 70 procent zijn. En dat haal je niet met alleen zonnepanelen op daken.

 

Hoeveelheid

Stel je wilt geen windmolens en kiest alleen voor zonneparken, dan heb je voor de gemeente Borne tussen de 78 en 56 (afhankelijk van de opstelling) voetbalvelden aan zonneparken nodig om in 2030 energieneutraal te zijn. Als je alleen windmolens wilt, dan heb je het over 1.800 kleine molentjes (15 meter hoog), 11 turbines van 125 meter hoog of vijf van 210 meter tiphoogte. Een combinatie is ook mogelijk.In deze scenario’s worden de oppervlaktes zonneparken en aantallen windmolens hoog aan gehouden.

 

Kansenkaarten

Maar waar kunnen windmolens en zonneparken? En waar niet? Ids de Beer van bureau Witteveen+Bos en landschapsarchitecte Lisanne Woudsma-Gerritzen hadden er hun licht al over laten schijnen. De eerste met name op het gebied van de technische mogelijkheden en belemmeringen en de tweede vanuit het oogpunt van de landschapswaarden. Voor zonneparken kon je maar beter weg blijven van de essen, de beken, het open landschap en Oud Borne. Het overige landelijk gebied wordt als kansrijk gezien, maar ook slimme oplossingen zoals een ‘uitrolbaar’ zonnepanelenveld op de sportvelden of panelen verwerkt in wegen behoren tot de mogelijkheden. Windmolens kunnen lang niet overal, vanwege technische belemmeringen en afstanden tot woningen, en zijn landschappelijk niet gewenst op verhogingen zoals essen of langs beken.

 

Het resulteerde allemaal in ‘kansenkaarten’ met gebieden waar, met de nodige mitsen en maren, eventueel een initiatief voor windmolens of zonneparken kansrijk zou zijn, waarbij het ook nog eens belangrijk werd geacht om draagvlak in de omgeving te hebben. Heel grofweg lagen de mogelijkheden voor windenergie vooral op de voormalige vuilstortplaats Elhorst-Vloedbelt in Zenderen, langs de snelweg bij knooppunt Azelo en bij de gemeentegrens met Dinkelland.

 

Mening van de meedenkers

Wat vonden de meedenkers ervan? Ze mochten het via hun mobieltje zeggen met antwoorden op een aantal vragen. Men koos in meerderheid voor een combinatie van zonneparken en windmolens. Vond draagvlak, meedenken, meebeslissen en meedelen in de voordelen belangrijk en had in meerderheid liever een paar grote windmolens dan een heleboel kleinere. De locaties Elhorst-Vloedbelt en langs de snelweg stuitten op de minste weerstand.

 

Na afloop was er ook kritiek op het verloop van de avond, waarbij de techniek een beetje haperde en de vragen door een aantal mensen ‘suggestief’ gevonden werden. Men miste bovendien een aantal aspecten, zoals gezondheidsgevolgen van windmolens voor mens en dier, recente wetenschappelijke onderzoeken uit vooral Duitsland over de gevolgen van windmolens, de beperkte opslagmogelijkheden van elektriciteit, zon op daken en mogelijkheden van biomassa en andere duurzame bronnen.

 

Vervolg

De uitkomsten van de avond worden meegenomen in het beslissingsproces om een toetsingskader te bepalen. Voor de zomer zou er een concept Energievisie moeten liggen, waar de gemeenteraad uiteindelijk aan het einde van dit jaar een beslissing over zal nemen. (AJ)

 

(In de tekst één van de vele mogelijke kansenkaarten die getoond werden. In dit geval voor zonne-energie. De kansenkaarten zijn in dit stadium nog een denkrichting.)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 18 feb 2020
In de Bornse Courant van 18-2-20 is op blz 22 uit een column op te maken, dat er een wethouder in Borne is, die geen windmolens in zijn gemeente wil. Dit is glashelder! Kunnen we nu eindelijk stoppen met dit zogenaamde schijn-participatieproces???
Ron Hartman — 13 feb 2020
@ongemakkelijke vriend. Aardig is dat het onderzoekje bevestigt dat je (zeker met drukke wegen ertussen), vooral uit moet kijken voor slagschaduw. En DIE is eenvoudig te voorspellen.

Citaat uit het rapport: En wat was de uitkomst van je onderzoek?
“Die was niet helemaal wat ik verwacht had. Als je kijkt naar geluid, waar feitelijk gezien de meeste problemen mee zouden moeten zijn, ondervinden mensen daar helemaal geen last van. Sommigen vonden het zelfs een aangenaam geluid. Dat was best grappig: een tegenovergestelde beleving van het effect. De slagschaduw vonden mensen minder prettig
Lichtgeel hesje — 13 feb 2020
Een indicatie kostenplaatje van dit alles zou voor inwoners ook prettig zijn; kunnen we alvast geld opzij leggen voor weer een absurde OZB-verhoging in de komende jaren...
Ron Hartman — 13 feb 2020
Hoe kun je nou stellen dat meedenkers in een zaaltje, iets zinnigs kunnen toevoegen. Zaaltjes, gaaaaap, zo eind vorige eeuw. Wanneer komt er een forum met een activerende modulator?
ongemakkelijke vriend — 12 feb 2020
Over windenergie werd vanuit de zaal 'n Duits onderzoek aangehaald omtrent schadelijke gevolgen van de laagfrequente geluidsgolven (helaas kan ik niet eenduidig de bron vinden).
En dat de grondsoort in onze omgeving deze geluiden veel minder goed zou absorberen dan in grote delen van Duitsland.

Ook werd verwezen naar een onderzoek waar de mensen die bij een windmolen in de buurt wonen dat duidelijk anders ervaren dan ze vantevoren verwachtten: https://www.saxion.nl/nieuws/2020/01/elise-onderzocht-de-beleving-rondom-windturbines-en-die-was-niet-zoals-verwacht

Biomassa werd weinig genoemd, wat misschien maar goed is ook, aangezien dat in de meeste gevallen neerkomt op grote houtkachels die meer CO2 uitstoten dan steenkoolcentrales!

Bij de uitgang stond nog iemand te flyeren om aan te geven dat houtkachels veel meer uitstoten dan alleen CO2, namelijk een flink ongezonde mix aan stoffen die schade aanrichten die zich niet tot longen beperkt, zie: https://houtrookvrij.nl/infographics/

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021

Explosie om Verbindingsweg

Het kon ook eigenlijk niet anders. De Verbindingsweg was hét strijdpunt tijdens de vorige...
23-03-2021