Participatieproces windmolens ontmoet wantrouwen
13-02-2020
INFORMATIEBIJEENKOMST WIND VOOR BUREN DRUK BEZOCHT

Participatieproces windmolens ontmoet wantrouwen

Ze hingen er met de benen uit. Voor de uitleg over het participatieproces van het project voor twee hoge windmolens bij knooppunt Buren had men gerekend op 120 belangstellenden, maar zeker het dubbele aantal arriveerde bij Café Platenkamp. Te oordelen naar de reacties uit de zaal in de loop van de avond was het merendeel van de toehoorders tegenstander van het plan van de familie Kristen, Pure Energie en de coöperatie Buren Energie. Kritische opmerkingen werden regelmatig gevolgd door applaus en na enkele antwoorden van de initiatiefnemers kwam er boegeroep of hoongelach.

 

Participatieproces

Onderwerp van de avond was het participatieproces dat nu opgestart wordt in aanloop naar een mogelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de plaatsing van de windturbines. Daarvoor zijn twee onafhankelijke begeleiders aangetrokken, Frank Kerckhaert, oud-burgemeester van Hengelo en Niels Bronsgeest van advies- en ingenieursbureau Tauw. Zij gaan twee gespreksgroepen begeleiden, bestaande uit omwonenden en maatschappelijke organisaties. In die groepen van maximaal 25 personen per groep, worden wensen en ideeën geïnventariseerd en onderwerpen aangedragen voor nader onderzoek.

 

“Een open en transparant proces”, benadrukte Kerckhaert meer dan eens. “Wij zorgen dat het proces zuiver, netjes, objectief en zo eerlijk mogelijk verloopt. Met respect voor elkaars meningen.” De beide begeleiders worden betaald uit een subsidie van de Provincie en zeggen geen enkel belang bij de uitkomst van het proces te hebben. Voor de gespreksgroepen worden zowel voor- als tegenstanders uitgenodigd. “Er moeten zeker ook kritische mensen bij zijn.”

 

Kritische mensen genoeg

Die kritische mensen zijn niet moeilijk te vinden. De vraag is of ze bereid zijn in het participatieproces deel te nemen. De Vrienden van Twickel in ieder geval niet. Voorzitter Eduard van Emmerik meldde dat de vereniging wel zo goed als zeker een zienswijze in zal dienen op het moment dat er sprake is van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. “Het landgoed Twickel is een kwetsbaar gebied. Deze windmolens hebben een te grote impact op de omgeving. Er is gewoon niet genoeg draagvlak.”

 

Zorgen

Kritiek ook vanuit de actiegroepen aan beide zijden van de gemeentegrens waarlangs de windmolens zouden moeten komen. Zij maken zich onder andere zorgen over de gevolgen voor de gezondheid van de turbines en waardevermindering van hun huizen. Er werd gewezen op recente onderzoeken in Duitsland en Denemarken, die windmolens nu op grotere afstand van woonhuizen plaatsen. “We kennen de zorgen over de effecten”, reageerde Matthijs Oppenhuizen van Pure Energie. “Daar willen we in die gespreksgroepen inhoudelijk op ingaan.”

 

Omgevingsfonds

Het zou kunnen resulteren in nadere onderzoeken. Het budget daarvoor zou gevonden kunnen worden in een in te stellen ‘omgevingsfonds’, dat met 50 cent per opgewekt megawattuur jaarlijks gevuld kon worden met zo’n 15.000 euro. Pure Energie zou de onderzoeken kunnen voorschieten, zolang de windturbines nog niet in gebruik zijn. Ook onderzoek naar de rendabiliteit van het project moet volgens Pure Energie nog plaatsvinden. Het omgevingsfonds zou mogelijk ook gebruikt kunnen worden om extra stilstand ter vermindering van slagschaduw, bovenop de wettelijke eis daarvoor, te kunnen bekostigen. Als daar vanuit de omgeving naar gevraagd zou worden.

 

Wantrouwen

Bij andere vragen en opmerkingen uit de zaal was veel wantrouwen te horen. Wat had het voor zin om mee te praten? Hoogte en locatie stonden immers al vast en de initiatiefnemers besluiten uiteindelijk of ze wel of niet iets met de uitkomsten doen, die geen enkele juridische status hebben. Dat kon ook niet ontkend worden. Siward Zomer, vanuit REScoopNl als adviseur betrokken bij het participatieproces, bracht daar tegenin dat dit proces bij Wind voor Buren al een hele stap voorwaarts was ten opzichte van vroeger, toen er pas bekendheid met een project was op het moment dat er een omgevingsvergunning aangevraagd werd.

 

Of dergelijke argumenten voldoende overtuigend zijn voor tegenstanders om deel te nemen aan het participatieproces is de vraag. In ieder geval was er aan het einde van de avond al bijna voldoende opgave om de gespreksgroepen te laten starten. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Johan — 18 feb 2020
Mensen heb nu niet de illusie dat Borne en de Bornenaren als enige de lasten moeten gaan dragen voor ons aller energiegebruik. In Enschede is de gemeente als wat verder met het uitwerken van een visie. En die gaat er ook komen in Borne.
http://enschede.1twente.nl/hoge-windturbines-bepalen-skyline-van-enschede/content/item?1152213
Lichtgeel hesje — 18 feb 2020
Oh nee toch niet:: in de Bornse Courant van 18-2-20 is op blz 22 uit een column op te maken, dat er een wethouder in Borne is, die geen windmolens in zijn gemeente wil. Dit is glashelder! Kunnen we nu eindelijk stoppen met dit zogenaamde schijn-participatieproces???
Ron Hartman — 18 feb 2020
In Borne houdt 1 (zegge een) niet inhoudelijk deskundige ambtenaar zich bezig met het proces, dat in het verband van 14 gemeenten, tot een 13 tal stemmen zal leiden waar Borne zich dan bij voegt. Nee, de politiek weet HET niet.
Lichtgeel hesje — 18 feb 2020
En politiek Borne hult zich nog steeds in een alles zeggend stilzwijgen....
Ron Hartman — 17 feb 2020
De oproep aan leden Borne Energie zou wellicht in 2 delen samengevat kunnen worden. 1: De huidige 2 molens staan niet op de goeie plaats. Waar wel is dan de vraag.
2: Er mogen helemaal geen molens komen en alles moet blijven zoals het nu is; gewoon stroom uit het stopkontakt. De verhalen zijn nu zo lang en overlappend, dat ik de boodschap niet meer helemaal helder heb. Dat er zorgvuldig gewerkt moet worden deel ik, maar ik las nog nergens hoe we onze stijgende energievraag en minderend kolen en gasgebruik, op verantwoorde andere wijze kunnen invullen. Kerncentrale aan de Bornsebeek voor de koeling lijkt ook niet echt voor de hand liggend toch?
De hoop is nu gevestigd op Roelof-Jan Naaktgeboren. Raadslid die de ambtseed heeft afgelegd.
In het kader val zorgvuldig en integer handelen:

- excuses te maken voor het onzorgvuldig door lopen proces tot nu toe

- er op toe te zien dat ontvangen subsidies door Borne Energie daarvoor terug worden gestort

- er wordt afgezien van verdere subsidies voor "onafhankelijke" gespreksleiders, onderzoeken, coöperaties voor een participatieproces voor de bühne

met als enige inzet hoevaak zetten we windturbines 210 m op deze locaties stil.


Let op jullie eerdere uitspraken "we zitten niet vast aan de locatie"

- vinden jullie het innen van subsidiegelden correct zonder enig onderzoek vooraf, zonder het proces voor het participatieproces met omwonenden goed te hebben doorlopen ?

- vinden jullie dit een eerlijke verdeling van lusten en lasten ?

Leden van Borne Energie kijk elkaar en jezelf nog eens aan aan in de spiegel:
"Wij zijn  open, eerlijk, integer, transparant, hanteren fatsoensnormen, zitten niet vast aan de locatie en hebben zelf geen lusten":

https://www.borneboeit.nl/62316/nieuws/borne-energie-doet-aangifte-wegens-smaad

De hoop is nu gevestigd op Roelof-Jan Naaktgeboren. Raadslid die de ambtseed heeft afgelegd.
- is het correct een contract te tekenen met Raedthuys Pure Energie zonder onderzoek, raadplegen omwonenden en Twickel ?

- Hebben jullie nog regie ?, staan jullie onder druk ivm boeteclausules om te stoppen ?
Wees transparant en publiceer het contract !

- Geeft het een goed gevoel om in achterkamertjes met Matthijs Oppenhuizen, Siward Zomer en Kristen strategieën te bedenken in de weet dat omwonenden en Twickel zich buitenspel gezet voelen ?

- Vinden jullie het correct om zelf gespreksleiders aan te wijzen ?
Een gespreksleider die dezelfde werkgever heeft gehad als 1 van de initiatiefnemers.

- Vinden jullie het correct zelf werkgroepen "omwonenden" samen te stellen zonder eerlijke verdeling van de populatie (95% tegen)

- Vinden jullie het correct zelf werkgroepen samen te stellen waarvan de definitie voor "maatschappelijke organisaties" nog moet worden vastgesteld en waaraan de belangrijkste (Landgoed Twickel) volledig legitiem niet aan deelneemt vanwege geen enkele invloed
H. Laarman — 16 feb 2020
Wat een gal wordt er weer gespuwd De mensen worden ziek gemaakt door bangmakerij van dit soort personen die hun naam niet durven noemen. Een lijst van halve waarheden en napraterij. Ik krijg er plaatsvervangende schaamte door. Hier ontbreekt alle fatsoen en normbesef. Ik ben wel benieuwd wat je werkelijk gaat merken van de molens? In plaats van zomaar wat schreeuwen.
Paul Cohn — 16 feb 2020
Jan Kissing citeert Wirtschaftsministerium Bayern dat biomassa in 2018 8,8 TWh energie leverde.
Maar er staat iets anders: "Die Stromerzeugung aus Bioenergie belief sich 2017 auf 8,9 TWh". www.stmwi.bayern.de/energie-rohstoffe/erneuerbare-energien/bioenergie/
“Stromerzeugung” dus, NIET “energie”: U "vergeet" dat gensets met verbrandingsmotor 55-60% energie in de vorm van warmte produceren en 40 - 45% in de vorm van elektriciteit. Onze buren gooien die enorme hoeveelheid energie niet weg maar gebruiken die nuttig:
www.3-n.info/media/4_Downloads/pdf_WssnSrvc_Wrtstffgwnng18_Schulte-Siering.pdf
Als u gaat zwemmen, sporten of tennissen in Bad Bentheim geniet ook u van die 55-60% energie uit biogas in de vorm van warmte!
Bornenaren buitenspel zetten zonder visie en invloed?
Omwonenden zelf laten betalen uit omgevingsfonds voor geen slagschaduw op gevel, nog meer betalen voor geen slagschaduw tuin en uitzicht, zelf betalen uit omgevingsfonds voor onderhoud windturbines voor de veiligheid.

Gemeente Borne opzadelen met planschade, verminderde inkomsten WOZ? en omwonenden met enorme waardevermindering woningen.

Onderzoek starten naar gezondheid voor de bühne ?
Zie eerdere reacties : A. Kristen nav bijeenkomst Hoogspel ("Ik heb een beter verhaal dan huisarts"), reactie dhr. Naaktgeboren ("gezondheidsklachten worden overdreven"), reactie  Oppenhuizen (RIVM: 47 Db geluid en 6 uur slagschaduw is gezond, stress, geestelijke gezondheid en effect laagfrequent geluid is niet gemeten dus gezond)
Allen zonder medische achtergrond.
Oproep aan Borne Energie om nu afstand te doen een participatieproces voor de bühne dat niet deugt, zonder draagvlak,  zonder eerlijke verdeling van lasten en lusten, zonder behoud van de natuur.
Of wijzigt alles met Naamseverandering in Buren Energie ? en aantrekken woordvoerder Siward Zomer (belanghebbende op > 100 km afstand van de beoogde windturbines), die graag buiten de lijntjes kleurt als het om gedragsregels gaat rondom windenergie)

Binnenkort mogen leden van Borne Energie, lokale politici die dit participatieproces goedkeuren, en provincie Overijssel die subsidies (ons belastinggeld) verstrekken aan niet onafhankelijke gekozen gespreksleider, leden Borne Energie, coöperatie(s), verdere onderzoeken zich verantwoorden in de landelijke media.

Dit keer mogen jullie niet de eigen journalist van de Tubantie kiezen.
Als enig onderzoek hanteren jullie de vuistregel van Raedthuys Pure Energie ?:  "overal kunnen windmolens 210 m op 300 meter afstand van woonwijken" (de afstand waarop Kristen wenst te wonen)
Raedthuys waarvan Matthijs Oppenhuizen in de media oproept om het woord draagvlak af te schaffen, waarvan de groene rekenkamer aangeeft dat Raedthuys er niet voor terugdeinst onderzoeken te manipuleren naar draagvlak, en zoals bleek uit eerdere notulen dat Raedthuys andere verhalen vertelt aan politici Hof van Twente en Borne dan tijdens de bijeenkomst.

- Open proces
Publiceer dan de onderlinge contracten van de initiatiefnemers en jullie zelf met Raedthuys !
Hebben jullie nog regie ? Hanteren jullie onderlinge boeteclausules bij voortijdig stoppen proces ?

Gelukkig hebben leden van Borne Energie aangegeven open, eerlijk, integer, transparant te zijn en fatsoensnormen te hanteren en zelf geen lusten te hebben:

https://www.borneboeit.nl/62316/nieuws/borne-energie-doet-aangifte-wegens-smaad

Leden van Borne Energie hielden hun mond tijdens de informatiebijeenkomst ipv verantwoording af te leggen.

Leden die door de provincie worden betaald om, voor en namens Bornenaren en tbv de natuur, dit soort initiatieven te ondersteunen / mede initiafnemer te worden op basis van LUCHT:

- er is geen onderzoek gedaan naar draagvlak (95 % tegen)

- geen onderzoek naar CO2- reductie (windmolens kosten veel CO2 aan productie en ontmanteling na afloop subsidie, niet recycelbare wieken en giftige stoffen (Neodymium, SF6)

- zonder onderzoek naar rendabiliteit
  (dus ook geen inzicht in bijdrage omgevingsfonds)

- voor de natuur ? (Luister naar reacties landgoed Twickel)

- Enorme stap naar energieneutraal ?
zonder regionale samenwerking en omgevingsvisie (welke energievormen, op welke locaties en welke hoogten)!
Zonder inzicht welke andere energiebronnen de energievoorziening moeten  overnemen bij geen wind in dit windluwe gebied en bij zon (omwonenden willen geen slagschaduw)
Ron Hartman — 15 feb 2020
Ik droom ook over een waterstofgas opslagtank achter de woning. Echter, dat is pas zinvol als we het waterstofgas (middels elektrolyse) kunnen maken met groene energie die we ''over'' hebben. Er is veel stroom voor nodig. Meer dan zonnepanelen op het dak ooit kunnen leveren; helaas.
HansKarel — 15 feb 2020
Ik blijf zeggen dat die molens in grote parken op de Noordzee horen en niet in ons Twentse landschap. En als verder op de Noordzee te duur wordt dan begin eens die lange dijk tussen Lelystad en Enkhuizen vol te zetten of wat dacht je van de afsluitdijk? Beseffen we wel dat geplaatste molens nooit weggaan maar eerder na een jaar of 15 worden vervangen door nog hogere voor beter rendement? En de Russen hebben nog gas genoeg waar momenteel zelfs een nieuwe pijpleiding voor wordt aangelegd naar Duitsland!
Al met al denk ik dat we beter een tiental jaar af kunnen wachten. Die molens kunnen altijd nog en het zal me niks verbazen als we over 10 jaar nog veel mooiere oplossingen hebben! Waterstofopslag achter de woning bijvoorbeeld.
Ron Hartman — 15 feb 2020
@Yvonne: ik heb het over het verschuiven van de molens langs de A35 op de grote taartpunt grond van de familie. De molen naast het oude kerkhof is de steen des aanstoots. Het kan gewoon beter,
Ron Hartman — 14 feb 2020
@Nico. Ik denk zeker ook dat het verstandiger is om zeer geleidelijk te werken en veel te doen aan ontwikkelen van bv opslag via waterstof. Het energiegebruik stijgt immers door. Wind en zon, zijn naast (afnemend) fossiel, bronnen die we minimaal aanvullend nodig hebben. De Duitsers zijn daarmee veel energieker geweest. We staan gewoon achter.
nico evers — 14 feb 2020
Ton, waarschijnlijk NIMBY ipv NIYBY. Is nog wel een verschil.
Er komen 2 hele dikke gasleidingen via Greifswald richtiing ons land. Waarom moeten wij van het gas af, terwijl onze "onze grote broer Duitsland" middels deze 2 leidingen vol aan het gas gaat?
Denken wij nog steeds 17 eeuws dat we alles (beter) weten?
T HUISKES — 14 feb 2020
Een hekel onderwerp: voor, tegen of neutraal? We weten allemaal dat nog meer aardgas boren geen zin heeft (gezien de aardbevingen in Noord-Groningen) en ook door kabinet verboden is, dus dienen we allemaal op zoek te gaan naar andere bronnen die electriciteit opleveren: biogas, windturbines, etc. Het zogenaamde NIYBY (niet in mijn achtertuin) syndoom geldt hier vooral maar ook de gevaren voor de gezondheid spelen mee, bijvoorbeeld. Jammer dat de Vrienden van Twickel nu al de knuppel in het hoenderhok gooien. Het participatieproces is een belangrijk gegeven in dit geheel, en verbale agressie werkt zeker niet ten goede van dit proces en is te betreuren!
Blijf het volgen, participeer mee en wees eerlijk en oprecht, zonder te gaan schreeuwen en/of agressief te zijn. Daar is niemand mee gebaat.
Johan — 13 feb 2020
Jammer dat men aangaf dat geen onderzoek is gedaan. Op de site van pure energie staat een onderzoek waarbij Matthijs zelf de begeleider was.
https://pure-energie.nl/assets/Uploads/Documenten/Windenergie/Belevingsonderzoek-WP-Kloosterlanden-openbaar-v2.pdf
Er staat veel nuttige informatie in. Het WC-eend gevoel kreeg ik hier niet bij.
Yvonne — 13 feb 2020
Ron, dat is hier niet aan de orde omdat deze op grond van de familie Kristen gebouwd zouden worden. Je kunt bij deze windmolens alleen maar voor of tegen zijn. Je kunt niet aangeven of je ergens anders voor bent dus.
Mathijn Pauwels — 13 feb 2020
Het was een prachtig stukje toneel waarbij weer eens duidelijk werd dat er geen ruimte is voor daadwerkelijke participatie maar dat men procedures aan het afwerken is. De grote opkomst is wellicht te verklaren doordat de tegenstanders op andere vlakken niet gehoord en genegeerd worden en dus de mogelijkheid aangrijpen om zo hun geluid te laten horen. Bovenal vind ik het erg jammer dat het zo'n enorme impact heeft op ons als gemeenschap. Ook gisteravond was ik getuige, achter in de zaal de nodige verbale agressie omdat men het niet op kan brengen respectvol naar elkaar te blijven. Ik hoop dat iedereen zich realiseert wat het proces , dat al twee jaar loopt, voor iedereen al behoorlijke gevolgen heeft. Ik hou m'n hart vast hoe zich dit verder moet gaan ontwikkelen. Je kunt voor of tegen zijn of neutraal..... Maar om verdere schade aan onze gemeenschap te voorkomen wil ik graag de lokale politiek van Borne en Hof van Twente zo snel mogelijk een intentie uit te spreken en de verantwoordelijkheid nemen. In plaats van zich achter procedures te verschuilen.
Jan Kissing — 13 feb 2020
Beste Paul Cohn
De voorstanders gaan weer lekker subjectief met de cijfers aan de haal. Volgens het Wirtschaftsministerium van Bayern werd in 2018 met biomassa 8,8 TWh energie geproduceert. Dit ongeveer de helft van wat u vermeld. Bovendien wordt in Bayern 25 miljard KWh met kernenergie opgewekt. Een veel beter alternatief dan die horizon vervuilende windmolens.
Ron Hartman — 13 feb 2020
Is het voorstel om de windmolens niet links en rechts van de Bornsestraat naar Delden te plaatsen, maar beide opgeschoven richting Hengelo, serieus besproken? Die lichte verschuiving lost de slagschaduwvrees op. Geluid was al geen probleem en wordt het ook niet.
Paul Cohn — 13 feb 2020
Meest ridicule was de opmerking dat in Beieren windturbines verder van woningen staan: logisch, want daar IS amper wind, dus daar ZIJN 93 % minder windturbines per vierkante kilometer dan in Niedersachsen, waar Twente aan grenst:
www.foederal-erneuerbar.de/tl_files/aee/Auf%20einen%20Blick/Aktualisierung_maerz19/wind2.png
Wie een stok zoekt om de hond te slaan...
Bayern produceert met ruim 1800 MWe veruit de meeste energie: ruim 15 milard Kilowattuur/j alleen al uit één hernieuwbare bron: biogas.
www.lfl.bayern.de/mam/cms07/iba/dateien/bbd_biogasinbayern_zahlenzum31122018_zeitreihe_barrierefrei.pdf
Maar ook dáár halen Melbuuln hun neus voor op...

Behoefte aan acht woonwagenstandplaatsen

Uit onderzoek blijkt dat er in de gemeente Borne behoefte is aan in totaal acht...
18-02-2020

Nieuwe wet voor ongetrouwde ouders

ADVERTORIAL • Als ongetrouwde ouders samen een kind krijgen, heeft alleen de moeder...
18-02-2020

'The war on EPR'

De eikenprocessierupsen zorgen voor steeds meer overlast. In Borne was er vorig jaar een record...
12-02-2020

Senioren naar Risk Factory Twente

Op dinsdag 18 februari kunnen senioren uit Borne, Hertme en Zenderen in de Risk Factory op het...
11-02-2020

Leerlingen in actie tegen gedrag weggebruikers

Toen Maud, lid van het juniorteam (leerlingenraad red.) van de St.Stephanusschool in Zenderen,...
11-02-2020

Werkzaamheden Tichelkampweg, Burenweg en...

Maandag 10 februari is gestart met de herinrichtingswerkzaamheden aan de Tichelkampweg, Burenweg...
10-02-2020