Tevreden over gezamenlijke Sociale Dienst
DOELEN GEHAALD, PUNTEN TER VERBETERING

Tevreden over gezamenlijke Sociale Dienst

In 2013 startten de gemeenten Borne en Hengelo een samenwerking op het gebied van sociale zaken. In 2016 sloot ook Haaksbergen zich aan bij deze Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen, die de uitvoering regelt vanuit de gemeentelijke organisatie van Hengelo als centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling. De redenen voor het bundelen van krachten waren dat dit de kwetsbaarheid van de organisatie zou verminderen, de kwaliteit zou verhogen en de administratieve lasten en uitvoeringskosten zou verlagen.

 

Uit een evaluatie blijkt dat deze doelen grotendeels gehaald zijn. “We zijn tevreden over de samenwerking”, zegt wethouder Michel Kotteman. “Laat onverlet dat we wel scherp blijven.” Belangrijke indicator voor het functioneren is de tevredenheid van uitkeringsgerechtigden. Uit een (niet representatieve) enquête blijkt dat men positief oordeelt over de dienstverlening. “Het aantal bezwaren is bovendien laag, 32 per jaar. En vaak blijkt het probleem in de communicatie te zitten. Een nader gesprek lost de klachten vaak op. Tot rechtszaken kwam het niet.”

 

Minder mensen in bijstand

Het aantal bijstandsuitkeringen in Borne is gedaald van 348 bij het begin van de samenwerking naar 293 op dit moment. “Daar speelt ook de aantrekkende economie een rol bij, maar uiteindelijk is dat wel waar het om gaat: zo veel mogelijk mensen laten participeren in de samenleving.” Dat kan door mensen te begeleiden naar betaald werk, maar soms is dat niet mogelijk. “Niet iedereen kan fulltime werken. Met het dalen van het aantal uitkeringen blijven er relatief meer mensen in het bestand die meer aandacht nodig hebben en wellicht langer begeleid moeten worden of waarvoor andere instrumenten ingezet moeten worden.”

 

Een voorbeeld van zo’n instrument in Borne is BorneWerkt, een initiatief van de sportverenigingen om bijstandsgerechtigden actief te laten participeren. Via dat traject zijn inmiddels 16 van de tachtig mensen, die door BorneWerkt werden begeleid, aan een baan geholpen.

 

'Cultuurdingetje'

De uitvoeringsdienst, die straks ‘Uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken Midden Twente’ gaat heten, is – een beetje kort door de bocht – begonnen met Hengelose ambtenaren die vanaf dat moment ook voor Borne en later Haaksbergen gingen werken. Drie werkwijzen, drie culturen en samenwerking met andere onderdelen van de gemeenten smeedt blijkbaar niet direct een geheel. “Het is een soort cultuurdingetje en duurt gewoon een paar jaar”, denkt Kotteman. In het evaluatierapport staat dat er nogal eens op elkaar gemopperd wordt of dat er te veel gemaild wordt bij ontevredenheid. Wat vaker elkaar spreken of ontmoeten zou uitkomst kunnen bieden. Eén van de aanbevelingen in het evaluatierapport. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 27 feb 2020
Zijn de klanten van deze dienst ook tevreden over dit " cultuurdingetje" of is dit niet relevant voor deze Wethouder?

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021