College wil 23.374 bomen planten
INHAALSLAG EN EEN SCHEP ERBOVENOP

College wil 23.374 bomen planten

Als het aan het college van B en W ligt worden er de komende tien jaar meer dan 23.000 bomen in de gemeente geplant, voor iedere inwoner één. Hoe en waar dat moet en hoe dat bekostigd moet gaan worden wordt de komende tijd nader uitgewerkt, maar de intentie laat het college vast aan de gemeenteraad weten.

 

In de gemeente Borne staat 1,6 boom per inwoner en daarmee bungelt Borne onderaan het lijstje van gemeenten, ondanks alle investeringen in de Groene Poort. “Te lang zijn bomen echter opgevat als slechts een garnering van de infrastructuur en als een sluitpost van projecten. Voor een gezond leefklimaat in de gemeente Borne, nu en in de toekomst, zijn bomen onmisbaar. Het is dan ook hoog tijd om het belang van bomen uit te dragen en daaraan een ambitieuze en gedurfde doelstelling te koppelen”, aldus het college.

 

De aanleidingen om nu tot actie over te gaan zijn divers. Wethouder Michel Kotteman: “Onder andere vanuit de politiek werden er vragen gesteld over het bomenbeleid.” Zo gaf Martin Tikken (GrLi/PvdA) onlangs in een Politiek Beraad nog maar eens het sentiment van veel inwoners weer: ‘Ze kapt oons alle boom’ fot’. De partij maakt zich al langer druk over het verdwijnen van groen in de openbare ruimte. “Door verschillende grote projecten in de laatste jaren, zoals de Bornsche Maten, de Zuidelijke Randweg en De Veldkamp, moesten er 700 bomen gekapt worden. Daarvoor in de plaats zijn er 360 bomen terug geplant”, weet Kotteman te vertellen.

 

Herplantplicht

In principe heeft de gemeente een herplantplicht voor iedere boom die met vergunning gekapt wordt. In de afgelopen jaren is daarop niet helemaal goed geacteerd. “Intern hadden we dat toch niet goed geborgd”, geeft Kotteman toe. Blijkbaar was niet helemaal duidelijk welke afdeling er precies voor verantwoordelijk was. En dus heeft de gemeente die herplantplicht gewoon niet uitgevoerd? “Dat is wel heel zwart-wit”, vindt Kotteman. “Het is meer donkergrijs. We zijn er achterstallig in en er is dus nog wel wat te doen, maar het heeft ook altijd te maken met middelen en met bezuinigingen in het verleden. Tegenwoordig wordt er met projecten rekening gehouden met groenbeleid, zoals nu bij de herinrichting van de Europastraat, maar bij eerdere projecten was daarvoor gewoon geen budget vrijgemaakt.”

 

Flinke ambitie

Die ongeveer 400 bomen achterstallig vanuit de herplantplicht zijn echter maar een fractie van de ambitie. In totaal telt de gemeente Borne 37.000 bomen, op openbaar terrein en op particuliere gronden. “Met 23.000 bomen erbij komen we in 2030 op 60.000 bomen. Dat zou toch mooi zijn? Bomen zijn belangrijk vanwege de klimaatadaptatie en om de lucht te zuiveren. Bovendien willen we het groen in de gemeente omvormen vanwege de eikenprocessierups. Daarom willen we een plan trekken en daar ook structureel geld voor uittrekken.”

 

Die 23.000 bomen staan er nog niet zo een-twee-drie. De gemeentelijke grond is beperkt en daarom zal ook nadrukkelijk de samenwerking gezocht worden met particuliere grondeigenaren. “Misschien gaan we een markt organiseren en vouchers weggeven voor de aanschaf van bomen. We weten het nog niet. Dat gaan we de komende tijd nader uitwerken.”

 

Kosten

Bomen planten in de openbare ruimte gaat om duurdere technische oplossingen vragen. Kosten die, naast de aanschaf van de bomen, nog in kaart gebracht moeten worden. “Eind dit jaar willen we een plan voorleggen aan de gemeenteraad en er ook structureel geld voor vragen.” De gemeenteraad kan er vervolgens bij de volgende begrotingsbehandeling een afweging in maken. Mogelijk is er cofinanciering beschikbaar vanuit de ambitie van de Provincie Overijssel om 1,1 miljoen bomen in de provincie aan te planten. (AJ/RH)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Evelo — 11 feb 2021
De eerste bomen zou ik willen planten in het centrum van Borne. Er is daar zoveel gekapt dat er geen vogel meer te bekennen is!
“Groen doet leven”.
H. Govaert — 26 mrt 2020
Mooi dat er nu mogelijk werk van wordt gemaakt.
Jammer dat de herplant niet op orde is.
Misschien een idee om wat stenen weg te halen in het centrum? Ruimte te over op de grote parkeerplaatsen bijvoorbeeld
Paul Cohn — 26 mrt 2020
17-01-2018 GESTEGGEL OVER AANTAL BOMEN NA HERINRICHTING OUDE DELDENSESTRAAT
…“Toen was het aan wethouder Michel Kotteman om helderheid te verschaffen. In een uitvoerig betoog lichtte hij toe dat Borne er de afgelopen jaren wel degelijk veel groener op is geworden”…
www.borneboeit.nl/index.php?id=59033&searchstr=bomen+oude+deldensestraat

Wethouder Kotteman meldde daarmee iets anders dan de satellietwaarnemingen:
TREE COVER LOSS IN BORNE, OVERIJSSEL, NETHERLANDS: From 2001 to 2018, Borne lost 6 ha of tree cover, equivalent to a 1.1% decrease in tree cover since 2000. From 2001 to 2012, Borne gained 3 ha of tree cover. www.globalforestwatch.org/map

EEN NIEUWE LENTE, EEN NIEUW GELUID
Het siert de wethouder ontbossing van Borne in de 20e eeuw alsnog toe te geven: “In principe heeft de gemeente een herplantplicht voor iedere boom die met vergunning gekapt wordt. In de afgelopen jaren is daarop niet helemaal goed geacteerd. Intern hadden we dat toch niet goed geborgd”.
ruud — 25 mrt 2020
En dan weer kunnen kappen, net als op de Veldkamp. Om er weer te bouwen met borden erop te Huur / te Koop.
T Huiskes — 25 mrt 2020
Meer groen is nooit slecht! Iedere stad of dorp heeft wel een bomenplan (sommige gemeenten kunnen beter tellen dan andere hoeveel bomen er nu precies bij- en afgaan, maar een kniesoor die daar op let) maar ik sta volkomen achter het idee en ook het uitendelijke planten van bomen voor 2030. Helpt iemand mij deze te tellen in 2030? ...
Lichtgeel hesje — 25 mrt 2020
De werkwijze van politiek Borne vwb herplanting van gekapte komen, is niet donkergrijs, maar pikzwart! Dit beleidsterrein intern niet op orde hebben door onbegrenst te kappen en regels simpelweg te negeren, is alleen maar te betitelen als wanbeleid en gebrek aan deskundigheid c.q. inzicht in deze materie. Voel alweer de volgende OZB-verhoging aankomen. Ook deze ambtelijke ketser gaat immers weer worden gefinancierd door een groep inwoners die hier part noch deel aan heeft, maar hiervoor wel weer de portemonnee mag trekken!
Paul Cohn — 25 mrt 2020
DRUKLETTERVELD
Wie de abracadabra van Bornse geluidsopgaven naspeurt vindt:
…“Uit de berekeningen volgt dat ter plaatse van geen enkele geluidgevoelige bestemming er ten gevolge van De Kluft een geluidbelasting hoger dan 48 dB berekend wordt. Er is daarom geen sprake van reconstructie en onderzoek naar maatregelen vanwege De Kluft is niet nodig”...
http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpZRhz003-ow01/b_NL.IMRO.0147.BpZRhz003-ow01_tb1.pdf

Nóch voor de MER Zuidelijke Randweg, nóch voor de bouwkavels aan de Twickelerblokweg is OOIT één geluidsmeting uitgevoerd. Daarom meten horendolle omwonenden al jaren 24/24 behalve de luchtkwaliteit ook dag-en-nacht het geluid ter hoogte van de Twickelerblokweg. Die METINGEN vallen TIENTALLEN dB(A) HOGER uit dan bovenstaande voor de gemeente Borne BEREKENDE waarden.
Zij stemmen vrij nauwkeurig overeen met de geluidswaarden in de “Atlas van Overijssel”, Geluidbelasting langs Rijkswegen. https://geo.overijssel.nl/viewer/app/master/v1
Letterveld — 25 mrt 2020
Door het verwijderen van veel bomen op de Veldkamp is het geluid van de snelweg toegenomen en daarbij komt het geluid van de randweg. De bomen die hier stonden zijn ook weg gehaald. Graag herplant van bomen langs de Randweg en op De Veldkamp.
Paul Cohn — 25 mrt 2020
In Duitsland neemt 11,4 miljoen ha bos 127 Mton CO2/j op, 14% van de 900 Mton/j emissie.
© 2020 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
www.waldkulturerbe.de/wald-und-forstwirtschaft-in-deutschland/waldwirtschaft/zahlen-und-fakten-zum-wald-in-deutschland/zahlen-und-fakten-zum-wald-in-deutschland/

In ons land nam 364.830 ha bos(2017) 2 Mton CO2/j op van ca. 200 Mton/j CO2-emissie.
Dat is 86% minder broeikasgascompensatie dan in Duitsland.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/c/c6/Total_greenhouse_gas_emissions_by_countries%2C_1990-2017_%28Million_tonnes_of_CO2_equivalents%29.png
Hopelijk volgen na de massale boskap van de laatste jaren in ons land veel overheden en organisaties het voorbeeld van Borne.
Mark — 25 mrt 2020
Grappig: het is voor de gemeente heel makkelijk om stiekem en zonder al te veel aandacht in de media een paar gezonde decennia-oude eiken te kappen (Baars-Mirabel). Herplanten daarentegen kan pas nadat beleid is ontwikkeld en er steun van de provincie komt. Ik zou dan ook een ex-ante evaluatie willen zien, waarin de toename van de CO2-uitstoot als gevolg van het kapbeleid wordt meegenomen. Hoe luidt het gezegde ook al weer? "If you pay peanuts, you get monkeys."
borne82 — 25 mrt 2020
Vraag of de burgers een boom in hun tuin willen planten die aangeleverd wordt door de gemeente.
Dan krijg je pas echt groen in de woonomgeving.
BHM — 24 mrt 2020
Supergoed idee.
Veel groen in de woonomgeving,
ik hoop alleen dat er dan bomen worden geplant die ook geschikt zijn .
Nu hebben we in onze straat sequoa s staan .dit zijn landschapsbomen die wel 49 mtr hoog kunnen worden en alles kapotdrukken in de grond.
Dan zijn veel bomen geen goed idee.

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021

Explosie om Verbindingsweg

Het kon ook eigenlijk niet anders. De Verbindingsweg was hét strijdpunt tijdens de vorige...
23-03-2021