Tekort 2019 opgelopen tot 4 miljoen
RESERVES AANGESPROKEN EN ZWAAR WEER OP KOMST

Tekort 2019 opgelopen tot 4 miljoen

Er was rekening gehouden met een financieel tekort van 2,3 miljoen in 2019, maar nu de balans is opgemaakt blijkt er door de gemeente Borne een verlies van bijna 4 miljoen te zijn gemaakt. Flink meer dus dan verwacht en, hoewel dit extra verlies nog gedekt kan worden uit reserves, kunnen maatregelen niet uitblijven.

 

“In 2019 hebben we het in financieel-technische zin niet goed gedaan”, zegt wethouder Herman Mulder. “Vier miljoen is een fors bedrag op onze begroting. Gelukkig hebben we in goede tijden wel reserves opgebouwd en daar moeten we nu een beroep op doen.” Als gevolg van het tekort neemt het eigen vermogen van Borne af tot € 29,7 miljoen. Hiervan is € 20 miljoen al bestemd voor eerder genomen besluiten, zodat het vrij besteedbare deel van het eigen vermogen uitkomt op € 9,6 miljoen.

Mulder: “We voldoen daarmee nog steeds aan de norm, maar de negatieve ontwikkeling van het resultaat verslechtert de financiële positie van Borne snel. Zorgelijk is bovendien dat het perspectief voor 2020 ook niet goed is. Als we zo doorgaan zou het verlies richting de 5 miljoen kunnen gaan.”

 

Oorzaken

In het sociaal domein was een tekort voorzien van 2 miljoen, maar dat blijkt opgelopen te zijn naar 3,3 miljoen. Het verhaal is bekend: de kosten van de gedecentraliseerde zorg lopen op en de vergoedingen vanuit het Rijk zijn onvoldoende voor de gemeenten om de kosten te kunnen dragen. Vooral op de jeugdzorg blijkt moeilijk grip te krijgen. De gemeente Borne heeft een extern bureau ingeschakeld om de uitgaven binnen de perken te kunnen houden, maar resultaten worden pas vanaf eind dit jaar verwacht.

 

Verder heeft de gemeente een half miljoen moeten storten in de pensioenvoorziening voor wethouders. En dat heeft niets te maken met het feit dat wethouder Herman Mulder over twee dagen zelf met pensioen gaat. “Nee. We krijgen gewoon een wettelijke aanwijzing om dit te doen. Wij schrokken er ook van, want het is wel een incidentele post van 5 ton.” Ook een incidentele extra voorziening moet getroffen worden voor de Bornsche Maten. “We verwachten een discussie met projectontwikkelaars die minder mogen bouwen dan afgesproken.” Vanwege regionaal beleid zijn de plannen voor de nieuwbouwwijk met 400 woningen naar beneden bijgesteld. “We denken als college wel dat we aan het einde van de rit toch weer meer mogen bouwen, maar een extra voorziening van een miljoen moeten we nu wel inbrengen. Zo zijn de spelregels.”

 

Een voordeeltje is er vanwege het XL-Businesspark in Almelo, waar Borne voor 8 procent in deelneemt. Jarenlang stonden er grote te verwachte verliezen in de boeken, maar de ontwikkelingen zijn positief en uit dat risico-potje mag nu 7 ton gehaald worden.

 

Coronacrisis

Onder de streep echter vooral negatieve ontwikkelingen en daar komt de coronacrisis nog eens overheen, waarvan niemand weet wat de gevolgen precies zullen zijn, maar waarvan verwacht wordt dat ze, ook in financiële zin voor gemeenten, behoorlijk zullen zijn.

 

Bezuinigen

Kortom: donkere wolken aan de horizon. “Het is wel handen aan het zeil nu, want er is storm op komst.” Aanstaande vrijdag al is er een ‘hei-dag’ gepland voor college en ambtelijk management. Een volgende bezuinigingsronde lijkt onvermijdelijk. (AJ)

 

De Jaarrekening 2019 is hier in te zien.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 01 jun 2020
Zou Sinterklaas nog even in zijn zak kunnen zoeken of de 4 miljoen euro die als inkomsten verdwenen zijn in de programma’s voor de burgers, daar in zitten? We maakten immers niet meer kosten voor de burgers in de programma’s, maar boekten minder inkomsten. Wie strafte de burgers door 4 miljoen minder te geven? Die booswicht die dat deed, moet in de zak en onder de schimmel toch?
De inkomsten voor die programma’s was in 2018 (pagina 111 en af te drukken als pagina 103) , 4 miljoen meer. In 2018 werd er 18.3 opgevoerd en in 2019 (pagina 101) ineens slechts 14,3 miljoen euro
In 2018 waren de kosten nagenoeg gelijk met die van 2019 (resp. 52,4 miljoen tegen 52,3 miljoen in 2019) De burgers veroorzaken geen hogere kosten, zoals meestal wordt gesuggereerd. Wees gewoon open naar de burgers ipv heidedagen met Goeroe, hapje en drankje. WAAR is de 4 miljoen!
Ron Hartman — 31 mei 2020
Als je ziet (samengevat op pagina 101 in de jaarrekening die je bij het woordje HIER onderaan het artikel ziet), dat de rijksbijdrage en andere inkomsten 38,9 miljoen bedroegen en de activiteiten tbv de burgers 37,9 gekost hebben, zit het verschil vooral in de overhead. In Borne was die overhead 6,1 miljoen. We moeten eens ophouden de schuld zo makkelijk bij de jeugdzorg en WMO te leggen! Dat is vals en goedkoop!
BHM — 29 mei 2020
Mat moet je hier van denken .....gemeente Hengelo heeft positief saldo van 8,1 miljoen over 2019 .
Ook daar is jeugdzorg een grote hap uit de financien.
Moet toch meer en vaker gecontroleerd worden.

Ron Hartman — 29 mei 2020
St Klaas bestaat nog? Haalt die 25 miljoen verlies (pagina 117) op de Veldhof waar wij 1/3 en Hengelo de rest moet betalen gewoon uit de zak? Of ook uit een reservepotje dat steeds harder slinkt. Geen notie wat het betekent om over missers van vele miljoenen te praten en de pepernoot als ideaal te zien? Dream on
Goed heiligman — 29 mei 2020
Tja , helaas staan de beste stuurlui weer eens aan de wal te bleren hoe men het beste kan regeren / omgaan potje euro's . Normen en Waarden is tegenwoordig ver te zoeken in elke gemeenschap , Borne is hierin nog coulant . Kijk eens verder , dan mag men blij zijn inwoner te zijn gemeente Borne .
Paul Cohn — 28 mei 2020
wie de overlopende kwispedoor met door Borne voor "Publieke Dienstverlening" met BAKKEN verspilde energie:
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/energiegebruik
vergelijkt met Nederlands gemiddelde vindt al gauw enige boomgaarden vol laaghangend fruit
Jos Kok — 28 mei 2020
En dan al een voorschot nemen op 2020. Als we zo doorgaan wordt het tekort 5 miljoen. Het moet toch niet gekker worden. Dan ga je dus niet zo verder.
Misschien is het een idee om weer eens een extern bureau in te schakelen die voor een half miljoen gaat onderzoeken waar het allemaal fout gaat. Het wordt tijd dat men eindelijk wakker wordt.
Ron Hartman — 28 mei 2020
Zou je antwoord krijgen Yvonne? Eigenlijk zou je het antwoord zelf moeten weten. Sinds de komst van B uit D die daar mislukte op financien, werd de Franse slag ingevoerd en werd deskundigheid, kennis, kunde en ervaring ingeruild voor dat Paturijn, dat smaakt pas fijn sfeertje. Men genoot! Natuurlijk is het een krakkemikkige, maar ook bewuste (slechte) presentatie van de boekhouding, zodat je de Raad altijd weer kunt verrassen. Het geeft de vrijheid tot manipulatie, maar dat heeft denk ik een andere naam ten huize.
Yvonne — 28 mei 2020
Ik verbaas mij er werkelijk over dat ze dit verschil niet eerder hebben gemerkt. Die 1 a 2 miljoen zullen toch niet allemaal in december opgemaakt zijn. Controleert de gemeente die balans niet vaker? Dan stuur je toch al veel eerder bij?
Lichtgeel hesje — 28 mei 2020
"Een volgende bezuinigingsronde lijkt onvermijdelijk": De definitie van bezuinigen is het VERMINDEREN van de uitgaven; de invulling die echter in de politieke wereld in Borne op alle niveaus aan bezuinigen wordt gegeven, is lastenverzwaring voor inwoners. Het lef echter om in het eigen vlees te snijden is volledig afwezig, onder het mantra van "het borgen van dienstverlening, waar de inwoners kennelijk (?) om zitten te springen". Zolang echter de algehele handel en wandel van het financieel beheer en het afleggen van verantwoording hiervoor door politiek Borne aan de inwoners blijvend wordt gekenmerkt door onder meer een gebrek aan transparantie, deskundigheid en anticiperend vermogen op ontwikkelingen. is het niet meer dan billijk, dan dat welke politieke ambities en wensen er binnen politiek Borne ook leven, de financiering hiervan de komende jaren maar gewoon eens moet plaatsvinden vanuit besparingen binnen het eigen ambtelijk apparaat, en niet via de portemonnee van de inwoners!
Ron Hartman — 28 mei 2020
De na-babyboomers gaan weg. Grondig verwend in hun gemakzuchtige levensloop. Onder lof en trompetgeschal. Als ze echt kloten hadden, losten ze eerst het ambtelijk verwende kennis en kunde probleem dat zij vooral veroorzaakten op. Leuk om zo met een riant pensioen weg te gaan.
Wgkub — 27 mei 2020
Stapjes nemen om het vertrouwen in de gemeentelijke politiek terug te winnen.........jaja
Ron Hartman — 27 mei 2020
Boeiend en nog niet te vinden in de cijfers is deze toelichting op pagina 117: Verlies????? terwijl de Veldkamp het grote succes is???

Pagina 117: Citaat: NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN
Een deel van het verlies van De Veldkamp (80/115) zijnde een bedrag van € 16.752.051 wordt gedekt door de gemeente Hengelo. Zie ook de toelichting onder de grondexploitaties. Hoeveel dan en waarom?
Ron Hartman — 27 mei 2020
De belangrijkste pagina in het verslag staat op bladzijde 101. Die zou het beste inzicht geven waarna je teruggaat naar (of pas begint) de toelichtingen. Echter, het is alhaast vertrouwd, geeft die belangrijkste pagina geen cijfers van voorgaande jaren waardoor je snel de grootste pijn kunt zien. Wel heel veel overbodige (begrotings)cijfers die bij de onderwerpen al zijn besproken. Dit legt de beste goeroe nog niet goed uit in een volle heideweek. Ver voor bladzijde 101 is ieder afgehaakt.....of....???
Hans — 27 mei 2020
Een "hei-dag" is al gepland. Direct annuleren. Dat scheelt zo weer een paar duizend euro. Gewoon een vergaderzaal nemen...

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021