Raad stelt sombere jaarrekening vast
NA FORSE KRITIEK TREKT WETHOUDER FINANCIEN BOETEKLEED AAN

Raad stelt sombere jaarrekening vast

In een extra vergadering dinsdagavond heeft de gemeenteraad de voorliggende jaarrekening over 2019 vastgesteld. De uitgedunde raad (enkelen waren al afwezig door vakantie) had er bijna twee uur voor nodig om tot dit besluit te komen. De kritieken waren dan ook niet mals. Zo werd er een tekort van 5,2 miljoen geconstateerd en diende de accountant een afkeurende verklaring af te geven, daar waar het gaat om rechtmatigheid. Deze werd vooral veroorzaakt door fouten bij het naleven van openbare (EU) aanbestedingsregels.

 

Technisch failliet

Voor Ernst Janssen (D66) was de maat vol. “Het woord ‘bezuinigen’ komt bijna niet voor in het woordenboek van het college. Als het zo doorgaat zijn we binnenkort technisch failliet en gaat Borne tot een artikel 12 gemeente behoren”, zo zei hij. Karin Scholten (GB90) repte over een uiterst penibele situatie. “De kosten voor externe inhuur rijzen de pan uit en ook het inkoopproces is niet op orde. In 2018 was er sprake van een wolkje, in 2019 van onweer en dit jaar is het een stilte voor de storm, waarbij in de verte een orkaan zichtbaar wordt.” Leo Graafhuis had het over een trend die al jarenlang negatief is. “College, word wakker”, zo smeekte hij. “Gaan we nu eindelijk ingrijpen of naar de provincie voor de artikel 12 status?”

 

Rentmeesterschap gemist

Het CDA sprak bij monde van Bernhard Slotman over een moeilijk jaar voor het ambtelijk apparaat, dat zijn fractie zeer bezorgd was over de toenemende tekorten en dat er voorkomen moest worden dat Borne onder curatele gesteld zou worden. Daarbij deed hij direct een aantal voorstellen, zoals een kwartaalactualisatie van de begroting, het niet langer opnemen van stelposten en het project Basis op Orde nog dit jaar af te ronden en te evalueren. En dat schoot Graafhuis vervolgens weer in het verkeerde keelgat. “Wij hebben u al jarenlang op deze ontwikkeling gewezen. Het CDA draagt een grote verantwoordelijkheid en dat rentmeesterschap heb ik al die tijd gemist. Eindelijk is dan nu het inzicht daar. Vanwaar nu die wending?’, vroeg hij zich in tweede termijn af.

 

Na een korte pauze heropende Pierik de beraadslagingen met de opmerking dat er één college is en dat er geen sprake kan zijn van een gedeeld leiderschap. “We zijn samen verantwoordelijk voor het verleden en het heden”, zo zei hij, daarmee doelend op een aantal opmerkingen uit de raad dat men blij was dat nu de twee nieuwe collegeleden de problemen voortvarend zouden kunnen oppakken.

 

‘De rem moet erop’

Daarna was het de beurt aan wethouder Arno Spekschoor van Financiën. “De kwestie van de rechtmatigheid is hard aangekomen. Er is veel werk aan de winkel. We moeten beter organiseren, het hele proces beter in de vingers krijgen en een kwaliteitsslag maken op de inkoopafdeling. De tijd is aangebroken om de tering naar de nering te zetten en alle hens aan dek te krijgen om stappen te zetten. Die verbeteringsslag moeten we samen vormgeven.”

 

Volgens de wethouder zijn inmiddels een aantal adviezen in werking gezet. “Belangrijk is dat we stap voor stap en op eigen kracht vooruitkomen. Die 5 miljoen verlies is een grens die we eigenlijk niet willen. En dat betekent dat de rem erop moet”, zo bezwoer hij.

 

Hei-/raadsdag op 21 augustus

Veel fracties klampten zich vervolgens vast aan de datum van 21 augustus. Dat is de dag waarop een hei-/raadsdag op het programma staat en bedoeld om open en transparant met elkaar naar oplossingen voor de precaire situatie te zoeken. “Dan kunnen we bouwen aan een gezond perspectief en komt het erop aan om samen tussen de klippen door te kunnen varen”, aldus Karin Scholten. “Een uitstekende gelegenheid om te komen tot goede voorstellen voor onze gemeente”, zo vulde Slotman aan. “Laten we die kans aangrijpen”, aldus Anka Jacobs (VVD). “Het is de hoogste tijd om nu echt constructief met elkaar samen te werken.”

 

Daarmee bereikten de beraadslagingen na twee uur hun eind. Burgemeester Jan Pierik vatte de avond samen met de constatering dat hij veel zorgen en handreikingen voorbij had zien komen. “Ik hoop dat we dat we die handreikingen op 21 augustus kunnen oppakken.” Uiteindelijk bleek alleen D66 niet met de jaarrekening te kunnen instemmen. Graafhuis gaf aan er zeer veel moeite mee te hebben, maar er in elk geval voor te zijn om constructief mee te werken aan het vinden van oplossingen.” (BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 09 jul 2020
De burgers worden idd volstrekt hen niet toekomende of -behorende inkomsten ontnomen. 4 miljoen zelfs om elders gaten te dekken. Dat kan; jammer dat men die feiten niet wil melden. Dat moet in het bedrijfsleven ook als je de FIOD niet op je dak wilt hebben. Goed; er zijn dus kosten waar de burger niet aan bij heeft gedragen of verantwoordelijk is en daarom is mijn stelling ook dat prestigeprojecten moeten sneuvelen. Het Gemeentehuis goed isoleren. 50 jaar moet zo'n gebouw makkelijk mee gaan. Niet zo lastig hoor; huiseigenaren laten dat vaak op eigen kosten doen en tegen beheerste kosten. Het sportpaleis? Kan ook extra hallen krijgen zonder de huidige af te breken. Warm dak erop. De spoorweg overgangen zijn ook al geen punt meer als de variant 5 / Vloedbelt klaar is. (dat laatste maakt Borne in 1 klap stil voor regionaal verkeer, dus dat lijkt wel goed voor de burgers. De beste werknemer op de beste plek is een inkopper. Juist daar ben je voor als bestuur; de rest is een beetje? uh?
Hans — 08 jul 2020
Laten we om te beginnen de complete post "nieuw beleid" uit de begroting schrappen. Geen tunnel onder het spoor, geen plannen gemeentehuis, geen knip in de rondweg, geen bijdrage noordelijke rondweg. Kortom "hand op de knip". En ja bezuinigen op dit ambtenaren apparaat. Als er beslissingen moeten worden voorbereid, is het ambtenarenapparaat kennelijk niet competent genoeg om het collega van voldoende informatie te voorzien. Voor elke scheet moet een extern bureau worden ingehuurd. Stuur dan je eigen mensen maar weg en zet er gewoon een paar inkopers neer. 1 is genoeg als toch alle nieuw beleid stopt.
Lichtgeel hesje — 08 jul 2020
In plaats van als politiek Borne meteen en full speed door te schieten naar/in de 'oplossingenstand' voor de (reeds langere tijd) geconstateerde problemen, is het wellicht ook raadzaam om de (dieper) onderliggende oorzaken voor dit jaarlijkse 'begrotingsritueel' ook te analyseren en ook aan te pakken. Als dit namelijk wordt "vergeten", kunnen voor de komende jaren de heidagen alvast gereserveerd worden in de diverse agenda's......
T Huiskes — 07 jul 2020
Er zal toch moeten worden bezuinigd worden op het aantal ambtenaren; meer samenwerking met omliggende gemeenten om zo kosten uit te sparen - en op de kosten in zijn totaal een gemeente te runnen en roeien met de riemen die men heeft.
Ron Hartman — 04 jul 2020
Tenenkrommend was de terugkerende opmerking bij welk voortschrijdend inzicht dan ook, dat B&W vaak ter plekke de Raad fijntjes herinnerde, in welke vergadering de Raad het besluit had genomen en dus verantwoordelijk was om het verder door B&W te laten uitvoeren. De Raad bestaande uit vrijwilligers tegen een minimale fooi vergoeding, tegen het miljoenen kostende bestuursapparaat dat elke dag verder tikt, tikt, tikt, tot je als verondersteld raadslid/controleur, door de bomen het bos niet meer ziet. Triest voorbeeld is wederom het recente jaarverslag , waar een goed overzichtelijke meerjaren balans-W/V ontbreekt en er honderden pagina's bladvulling is opgehoest. Nee, de zorgvraag is niet hoofdschuldig. Daarnaast heeft NIEMAND mij nog verteld hoe het met de minder inkomsten van 4 miljoen zit. We hadden dezelfde kosten als voorgaande jaren.
Frans Edelijn — 04 jul 2020
Wat is dit erg. En dan te bedenken dat we in 2020 op herhalingsoefening gaan. Dus het wordt nog erger. Het veel moeten inhuren van externen is mede ontstaan door van Borne een regisserende gemeente te maken. Uitholling van de deskundigheid van het ambtelijk apparaat was het gevolg. Juist nu wordt die deskundigheid gemist. Een te krap ambtelijk apparaat heeft tot gevolg dat toezicht op de uitgaven binnen het sociale domein ver onder de maat is. Vooral in dit domein is controle op de uitgaven en naleven van de regels zo belangrijk. Dit vraagt om een ambtelijk apparaat met kennis van zaken. Overigens heeft de Raad van Borne ook wel boter op het hoofd. Nu ineens breekt de pleuris uit terwijl al heel lang bekend was dat dit zou gebeuren. En de CDA wethouder Herman Mulder van financiŽn kan nu op afstand waarnemen hoe puin geruimd moet worden. Het heeft er alle schijn van dat het hem te heet onder de voeten werd.
Hans — 03 jul 2020
Als we ons bij jouw conclusie neerleggen dan is het politieke systeem in Borne dus failliet. De raadsleden zijn op basis hiervan: te "DOM" om het college te controleren of te "CORRUPT" om het college te willen controleren. Ik denk dat het grootste deel van de ellende zit aan de kant van het college. Een burgemeester die tussentijds opstapt naar een gemeente die niet een logische carriŤrestap lijkt te zijn. Een wethouder die onverwacht zijn periode (nog anderhalf jaar te gaan) niet uitdient. Mij daagt het dat deze mensen de bui allang zagen aankomen. Alleen de raad zag het kennelijk (DOM en CORRUPT) niet. Bij mij komt het over als onbehoorlijk bestuur. En niemand kan meer ter verantwoording worden geroepen..
Ron Hartman — 03 jul 2020
Hans: samenvattend. In de Raad zitten van hoog tot zeer laag geschoold, mensen die zich laten committeren bij gebrek aan echte praktijkervaring of de juiste opleidingen. Zg in het belang van Borne, maar die (haast) geen van allen over die ervaring beschikken om financiele malversatie te kunnen of willen herkennen. Op de heide is ze verteld dat het belangrijk is om een gesloten front te vormen en om bepaalde dossiers dan ook geheim te verklaren of te beschouwen. En ja, het netwerk gaat ver buiten de Raad. 1 voorbeeld? Het sportbedrijf. Enfin, de hobby van enkelen moet doorgaan, maar ook de schande van anderen moet onder het vloerkleed blijven. Het aller, aller ergste bij dit alles vind ik dat het sociale domein de zwarte piet krijgt toegedeeld, terwijl het onkunde, verkeerde loyaliteit en eten uit de grote ruif is, wat leidend is bij dit alles.
Ron Hartman — 02 jul 2020
Hans, lig er niet te hard van wakker. Covid is al erg genoeg! Waarom zie je dat de kosten gelijk blijven en pik je 4 miljoen teruggang in de inkomsten? Is jou zo'n rijkskorting bekend? Bij de begrotingsbehandelingen afgelopen jaren heb ik de geplande mutatie uit het vermogen al aangetoond naar meerdere Raadsleden. De enige die tot woede van Mulder op mijn suggestie een vraag stelde over de vergelijking met vorige jaren, was Ernst Jansen. Ja, dat bedrag ging ook om 4 miljoen. Naar mijn idee gaat dat nog een paar jaar herhaald worden. Mijn herhaald advies blijft: gooi alle waanzin van (bijgestelde) begrotingscijfers (Met name in de balans en W/V) In het jaarverslag weg en zet op de plaats daarvan, de feitelijke cijfers van de afgelopen 3 jaar. Het is dan voor haast ieder met verantwoordelijkheidsgevoel, helder hoe het zit. Beter was natuurlijk als de gemeente dat Zelf deed.
Hans — 02 jul 2020
En nog erger, waarom is er door de raad, die verantwoordelijk is voor de controle, zeg maar de aandeelhouders, niet ingegrepen. Voor iedereen lijkt het wel alsof er een ballon geklapt is maar dat kan toch niet waar zijn? En nou gaan we in augustus transparant en open communiceren. In het bedrijfsleven had iedere verantwoordelijke, directeur, de financiŽle man, de verantwoordelijke toezichthouders, al met pek en veren het pand verlaten. En in Borne... Burgemeester, vervroegd weg; verantwoordelijke wethouder, vervroegd weg, verantwoordelijke gemeente secretaris; vervroegd weg. Het worden zware tijden voor de belastingbetaler in Borne
Hans — 02 jul 2020
Ik ben al drie dagen aan het somberen of ik zal reageren op dit bericht. Zo triest... Allereerst dit, ik kom uit het bedrijfsleven en was daar P&L verantwoordelijk (inkomsten en uitgaven). Voor de financiŽle informatie had ik een hoofd administratie die mij, online, dagelijkse op de hoogte hield van de financiŽle ontwikkelingen. Mijn baas, de directeur, kreeg deze informatie ook en we bespraken maandelijks de ontwikkelingen. Bij significante ontwikkelingen (positief of negatief) werden deze tot op detail niveau besproken, gevierd of bekritiseerd. De ontwikkelingen in Borne sterken me voor de zoveelste keer waarom ik wars ben van de complete publieke functie. Hoe kan het dat de financiŽle informatie, door de financiŽle verantwoordelijke (dhr. H. Mulder) zo laat, onduidelijk of incompleet is aangeleverd. Waarom is er met deze informatie (compleet of incompleet) niks gedaan door de directeur (de burgemeester).
Lichtgeel hesje — 02 jul 2020
Ter info: Vanaf 2022 moet het College van B&W een rechtmatigheidsverantwoording opnemen (over het verslagjaar 2021) in de jaarrekening. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels, die relevant zijn voor het financiŽle reilen en zeilen van de Gemeente. Over de naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese bestedingen bijvoorbeeld, maar ook over misbruik en oneigenlijk gebruik en lasten, waarvoor geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting. Het College is AL staatsrechtelijk en bestuurlijk VERANTWOORDELIJK voor de rechtmatigheid. In de toekomst (2022) moet het college zelf een verantwoording opstellen, die opgenomen wordt in de jaarrekening. De Raad gaat hierover in gesprek met het College en kan zo zijn controlerende rol beter vervullen. Tot 2022 wordt dit gesprek nog gevoerd met de Raad door de accountant. Misschien verstandig dat de Raad zich nog maar eens laat bijscholen op dit gebied, om niet continu achter de feiten aan te hobbelen??
Ron Hartman — 02 jul 2020
Nee Yvonne, dit jaar was heel duidelijk te zien dat 4 miljoen is weggeboekt uit de normale inkomsten om een afwaardering van het eigen vermogen te forceren zonder te benoemen waar die (uit)betaling heen is gegaan.. De kosten van de hele exploitatie van Borne, waren net iets minder dan het jaar ervoor. Notabene Borneboeit zelf, heeft die jaarcijfers gepubliceerd. Fatsoenlijker is om te erkennen dat oude schulden vereffend worden met voorgenomen plannen door vrijval uit de bestemmingsreserve ipv de algemene reserve. Er moet dus gesneden worden in prestigeprojecten!
Yvonne — 01 jul 2020
Zucht....... Je kunt gewoon elk jaar dezelfde reactie erbij zetten.
Ben Brunink — 01 jul 2020
Ergens lees ik in de opmerkingen dat de verantwoordelijke kapitein Mulder hete schip heeft verlaten. Wat dacht je van Burgemeester Welten die zag ook wel wat aankomen.
Hans van Hasselt — 01 jul 2020
De samenvating van de bijdrage van onze nieuwe wethouder finacieen staat bol van cliches. Een niets zeggend antwoord dat belooft wat voor de toekomst. Burgers van Borne u zult wel weer geplukt worden bij de volgende begroting. De lasten zullen wel weer afgewikkeld worden op ons.
Ron Hartman — 01 jul 2020
Er is een slepende oude rekening vereffend, waar ieder in de top van het huis, misbruik heeft gemaakt van macht. Ook dat ging steeds op kosten van de burgers. Samen met Ernst Jansen vind ik dat het nu tijd is om fors te snijden in hobby's en ambities, zoals bv de 20 miljoen reserve, die al een bestemming hebben, maar nog niet zijn uitgevoerd. Het gat van 4 miljoen is nu geboekt ten laste van de burgers die dat dus zouden moeten ophoesten. De organisatie zal dit zelf moeten oplossen, te beginnen met het fors bijstellen van prestigeprojecten en wegwerken van onkunde. Verkeerde persoon op de verkeerde plaats? Geen scholingen maar een bezoek aan het centrum voor Werk en inkomen. De hele maatschappij moet steeds beter presteren en hier??
gjd — 01 jul 2020
Tja, en de veranrwoordelijke kapitein Mulder heeft als eerste het zinkende schip verlaten......en opnieuw zal de burger alweer de dupe worden
Nico — 01 jul 2020
erst maar even al die externe/peperdure consultanten er uit flikkeren: dat scheelt enorme bedragen. Als we binnen het ruime personeel niet de benodigde deskundigheid hebben verzameld om het zelf te doen, dan zit daar het probleem: personeel moet afgestemd zijn op de behoefte niet op het al jarenlang warmhouden van een stoel. Misschien maar eens functioneringsgesprekken met bijbehorende consequenties houden?
Procedures zijn er niet voor niets dus hoe het met aanbesteding fout kan gaan is onduidelijk: verkeerde mensen op verkeerde plek?
Op en neer schuiven van bedragen geeft leuke effecten op de balans/cijfermateriaal maar levert geen geld op: sterker nog, er wordt schijngeld gecreeerd dat uiteindelijk leidt tot deze effecnten, tekort van 5 miljoen.
Nog even, dan staat Borne niet veel anders meer te doen dan met de pet in de hand bij Hengelo aankloppen om een wijk te mogen worden.
wgkub — 01 jul 2020
Wie was ook alweer de wethouder van financiŽn ten tijde....Ö.?!
Lichtgeel hesje — 01 jul 2020
Ik zou ipv het woordje "eindelijk" liever het woord schandalig willen gebruiken. Rechtmatigheidsblunders zijn killing voor welke Gemeente dan ook. Zijn de verantwoordelijken hier inmiddels op aangesproken (lees: afgerekend), of "klampen" we ons als politiek Borne krampachtig vast aan een zgn. heidag, Als ik de onderliggende motivatie voor deze dag echter lees ("open en transparant met elkaar naar oplossingen voor de precaire situatie kunnen zoeken; dan kunnen we bouwen aan een gezond perspectief en komt het erop aan om samen tussen de klippen door te kunnen varen; een uitstekende gelegenheid om te komen tot goede voorstellen voor onze gemeente; het is de hoogste tijd om nu echt constructief met elkaar samen te werken.Ē), dan slaat mij de vrees om het hart. Kennelijk ontbreekt dit namelijk allemaal binnen de normale gang van zaken in de huidige Raad en het College, en is hier een speciale heidag (natuurlijk wel NA het reces) voor nodig!! Typisch politiek (uitstel-)gedrag...
Ron Hartman — 01 jul 2020
Eindelijk!
Echter; de kosten van goeroe, hapje en drankje op de hei, kunnen ook gedaan worden door een nadere toelichting op de jaarrekening te laten verzorgen en de vele mistieke heen-en-weer boekingen terug te (laten) draaien, zodat de echte oorzaken helder worden. Dit moet door een onafhankelijk accountant namens de Raad worden gedaan, ipv door een dure goeroe met een anti-democratisch kletsverhaal.

Bombardementen op Borne

In de jaren tijdens de Tweede Wereldoorlog was er altijd een latente dreiging uit de lucht. Het...
28-02-2021

Kabinet zwicht deels voor druk

Dinsdagavond was het weer zover, de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de...
23-02-2021

Verbonden door de oorlog

De bewoners van Midden-Limburg moesten begin 1945 evacueren en iedereen moest vertrekken. In...
09-02-2021

Deze week geen inzameling afval

Door het extreme winterweer is het voor Twente Milieu deze week niet mogelijk om veilig de...
08-02-2021

Wel een versoepeling, maarÖ

“We snakken allemaal naar zekerheid, maar 100 procent zekerheid is niet te geven”,...
02-02-2021

Weer aanrijding op Prins Bernhardlaan

Was het maandagmiddag op de Prins Bernhardlaan nog raak op de kruising met de Oonksweg, amper 24...
02-02-2021