‘Kompas opnieuw gedefinieerd’
MAATREGELEN OM FINANCIEEL GAT TE DICHTEN, BLIJVEN INVESTEREN

‘Kompas opnieuw gedefinieerd’

De opgave waar de gemeente Borne voor staat om niet onder curatele te komen staan was, zoals bekend, groot. Het blijkt allemaal nog erger dan gedacht ook, want bovenop het al voorziene tekort van 5,5 miljoen in 2020 blijkt er nog een extra tekort van ruim 2 miljoen op het sociaal domein aan toegevoegd te moeten worden. “We hebben een hele zure appel te verteren”, schetst burgemeester Jan Pierik de situatie. Het College heeft zich een aantal dagen opgesloten en eens goed nagedacht over wat moet, wat kan en waar oplossingen gevonden konden worden. Het resultaat is een voorstel aan de gemeenteraad met enerzijds bezuinigingen en duimschroeven op de uitgaven en anderzijds de mogelijkheid om toch te blijven investeren.

 

Komende jaren geen beleidsruimte

“We hebben ons kompas opnieuw gedefinieerd”, zegt Pierik. “We geloven in het voortbestaan van Borne als een zelfstandige gemeente, maar beseffen ons dat daarvoor wel een gezonde financiële situatie nodig is.” Eén van de voorstellen is om het budget voor nieuwe plannen voor de komende jaren volledig in te zetten voor het dekken van de tekorten. “We ontnemen onszelf daarmee de mogelijkheid om gemakkelijk nieuwe voorstellen te doen. Voor elk nieuw beleid moet dan gelijk een voorstel gedaan worden waar de financiële ruimte gevonden moet worden. Dat is een stevige maatregel, maar wel nodig.”

 

Sociaal domein

Bezuinigingen op het sociaal domein waren al ingeboekt, maar de kosten blijven schrikbarend veel hoger dan voorzien. Toch ziet men de ontwikkelingen positief. “Er is een plateau bereikt. Je ziet dat de uitgaven zich stabiliseren.” Wethouder Martin Velten ziet voorzichtige resultaten van het ‘anders werken’ dat dit jaar is ingezet. “We zijn goede stappen aan het maken, maar hebben dit jaar nog nodig om de basis op orde te krijgen.” De beloofde bezuinigingen moeten een jaar vooruitgeschoven worden.

 

Wooldrik en Verbindingsweg

De projecten ’t Wooldrik en de Verbindingsweg blijven vooralsnog overeind. Het College wil wel graag in gesprek met de Raad over eventuele aanpassingen. Voor het sportpark lijkt schrappen of temporiseren geen optie, omdat dit ook consequenties heeft voor de nieuwbouw van de scholen Jan Ligthart en ’t Oldhof en er dan andere voorzieningen voor de sport getroffen moeten worden. Wel wordt er nader onderzocht of de investering op andere wijze beperkt kan worden.

 

De besluitvorming over de Verbindingsweg wacht eigenlijk nog steeds op de definitieve go voor de Vloedbeltsweg. Hoe dan ook moet er in het geval van schrappen van de Verbindingsweg dan wel iets anders in gang gezet worden om de problemen met de spoorse doorsnijding te verminderen en bovendien zal Borne naar verwachting ook bij moeten dragen aan de provinciale rondweg om Zenderen.

 

AZC, gemeentehuis, onderwijshuisvesting

De aankoop van het voormalige AZC in Azelo is nog steeds niet rond. Uitwerking van plannen voor het gebouw en terrein liepen vertraging op. De gemeente heeft het COA verzocht om meer tijd. Voor 1 januari zal er waarschijnlijk wel een ei over gelegd worden. Op het gebied van onderwijshuisvesting wordt nader onderzocht hoe er eventueel bespaard kan worden. Eén van de opties is om de tijdelijke school in de Bornsche Maten wat langer te laten staan dan oorspronkelijk gepland.

 

Wellicht het meest opvallende voorstel van het College is de verhuizing van de gemeentelijke organisatie naar het Kulturhus. Daarover in een volgend artikel meer.

 

'Opgelucht'

“We zijn een onrustige zomer ingegaan”, schetst Jan Pierik het proces om de gang te zetten naar cijfers die beter in balans zijn. “Ik kan wel zeggen dat ik er in ieder geval met opluchting uit ben gekomen. We kunnen ambities overeind houden en hebben een aantal grote onderwerpen wel wat lucht gegeven voor bespreking in de Raad.” Mede door het laten vrijvallen van een tweetal reserves (voor Verbindingsweg en De Veste), die niet meer nodig zijn, komt het weerstandniveau naar verwachting weer op een acceptabel niveau. Wethouder Financiën Arno Spekschoor: “Een kwalificatie als Artikel 12-gemeente is niet meer aan de orde.” (AJ/DdG)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 02 sep 2020
BB 31/8/20: reserve verbindingsweg laat men vrijvallen met het oog op het weerstandsnivo. Week van Borne 2/9/20: de portefeuillehouder verbindingsweg wil de reservering nog niet schrappen. Lekkere eenduidige informatie van de politieke beleidsmakers van Borne, belooft nog wat voor de komende maanden met dit soort uitspraken. Hopelijk zit de raad als de bekende bok op de financiële haverkist, om dit soort uitglijders te tackelen....
Lichtgeel hesje — 01 sep 2020
BB 12/12/18: 'Raad akkoord met fase 1 Wooldrik'. Ook voor dit feestje van de betreffende Wethouder gaat de OZB in 2021 met (minimaal) 1.75% omhoog. Dit staat dus los van de uitgestelde OZB-verhoging over 2020, die in 2021 volgens politiek Borne aka rupsje-nooit-genoeg zo bitter nodig is voor het zogenaamde welzijn en welbevinden van de Bornse bevolking! Wanneer gaat deze Raad eens eindelijk haar verantwoordelijkheid als budgetbeheerder oppakken, of moeten we weer wachten tot de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 met allemaal loze verkiezingsbeloftes??
Ron Hartman — 31 aug 2020
Dit is toch een verademing om te lezen. Zomaar alle problemen opgelost zonder harde ingrepen. Knap hoor! Op tijd wisselen van wasmiddel en je wasje ziet er heel anders uit. Ondernemers die getroffen werden het afgelopen halfjaar? Zzp'ers die het lastig hebben? Ontslagen werknemers of oproepkrachten zonder werk? Vraag bij de gemeente de weg naar totale schuldsanering zonder pijn. Zij weten de weg!
Lichtgeel hesje — 31 aug 2020
Project verbindingsweg blijft overeind, zo valt te lezen. Men wil de reserve voor de verbindingsweg wel laten vrijvallen. Rara hoe zit dit, temeer daar voor zowel de verbindingsweg als voor de Beste al enige jaren een verhoging van de OZB is ingevoerd door onze gemeentelijke beleidsmakers....
Lichtgeel hesje — 31 aug 2020
De ambities worden overeind gehouden en de bezuinigingen op het sociaal domein worden een jaar vooruitgeschoven. Categorie we drinken een glas, we doen een plas, en alles blijft zoals het was ... Politiek amateurisme van de bovenste plank. Wellicht tijd om eens een paar mensen uit het echte bedrijfsleven te laten invliegen, die niet gehinderd worden door partijpolitieke cq persoonlijke agenda's en belangen maar de chaos gewoon bij de kop pakken met verstand van zaken!

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021