Gemeentehuis naar Kulturhus?
‘HUIS VOOR CULTUUR, WELZIJN EN DEMOCRATIE’ MOET SOELAAS BIEDEN

Gemeentehuis naar Kulturhus?

In de voorstellen die moeten leiden tot een financieel gezonde gemeente speelt ook de huisvesting van bestuur en organisatie een grote rol. Al vroeg in het jaar ontstond er discussie over hoe verder te moeten met het huidige gemeentehuis aan het Rheineplein. Een duurzame renovatie en energieneutrale nieuwbouw waren enkele van de mogelijke scenario’s. Daar is nu een nieuwe variant aan toegevoegd: het huisvesten van bestuur en organisatie in het Kulturhus. Waarmee afscheid genomen zou kunnen worden van het huidige gebouw en er als zodanig een nieuw ‘Huis voor cultuur, welzijn en democratie’ ontstaat, zoals de werktitel luidt. Het Kulturhus is voorzichtig positief.

 

Synergie voor beide partijen

In de plannen is nadrukkelijk gezocht naar de synergie voor beide partijen die door de fysieke samenvoeging zou kunnen ontstaan. Zo zou door het creëren van een Maatschappelijk Werkplein de samenwerking tussen de reeds aanwezige maatschappelijke partners en de medewerkers binnen het sociale domein versterkt kunnen worden, terwijl de bezettingsgraad van de ruimtes in het Kulturhus geoptimaliseerd wordt. Qua invulling reppen de plannen over het gebruik van de theaterzaal als raadszaal, terwijl de huidige foyer met ondersteunende horeca ook dienst kan doen als kantine/bedrijfsrestaurant, werkcafé en ontmoetingsplein. Verder wordt gesproken over een gezamenlijk gebruik van de vergaderfaciliteiten en de parkeerkelder. Wel zal er een beperkte nieuwbouw dienen plaats te vinden aan de kant van De Aak, waar een extra kantoorvleugel van zo’n 1.200 m² is voorzien en is er de wens om het entreeplein te vergroenen.

 

Vennegoor: ‘Onze maatschappelijke activiteiten kunnen doorgaan’

Frank Vennegoor, adjunct-directeur van het Kulturhus, reageert voorzichtig positief op de plannen. “We hebben dit scenario zelf al eens voorgesteld toen we met een bezuinigingsplicht van 300.000 euro werden opgezadeld. Twee exploitaties in elkaar schuiven kan een voordeel opleveren. Nu zijn we enorm druk om onze exploitatie met commerciële activiteiten rond te krijgen, terwijl we er primair voor de gemeenschap zijn. In de nieuwe opzet zouden onze maatschappelijke activiteiten onverminderd doorgang kunnen vinden. Veel van dit soort zaken spelen zich immers af in de avonduren en op die momenten is de activiteit in het raadhuis minimaal.”

 

De theaterzaal gebruiken voor de raadsvergaderingen ziet Vennegoor niet als een groot struikelblok. “De dinsdagavonden zijn in de regel niet bij uitstek de momenten voor theaterbezoek dus daar valt wel een mouw aan te passen.” Wel pleit hij voor een grote betrokkenheid van het Kulturhus bij de invulling van de verdere plannen. “Hoe en op welke momenten gaan we alles faciliteren? Met elkaar moeten we de bereidheid hebben om de ruimtes met elkaar te willen delen en ook op tal van andere gebieden nauw met elkaar te willen samenwerken.”

 

Rekensom

Als de plannen allemaal doorgaan zou realisatie ervan in 2023 kunnen plaatsvinden. Een eerste rekensom leert dat de investering 4 miljoen bedraagt, met een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Uitgaande van een 1 procent rentelast leidt dit tot een kapitaallast van 140.000 euro vanaf 2024. Samen met de onderhouds- en energielasten ontstaat er dan een structurele last van 240.000 euro. Het huidige gemeentehuis vergt een structurele last van 245.000 euro. Wel dient dan de boekwaarde te worden afgeboekt, in 2023 3,1 miljoen. Deze afboeking kan volgens de gemeente indicatief 205.000 euro per jaar opleveren. (BM)

 

Bovenste foto: Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 01 sep 2020
@Lichtgeel hesje: Fraude of incompetentie komt niet voor in het publieke domein; dat weet je toch?
Lichtgeel hesje — 01 sep 2020
Er wordt weer om de kern heen gedraaid, ook met dit onderwerp: kern is hoe het zo'n financiële chaos heeft kunnen worden, en wie (politiek apparaat, college, raad?) er een aantal financiële bokken heeft kunnen/mogen schieten, zonder dat hierop tijdig en adequaat is ingegrepen in de afgelopen jaren door de verantwoordelijke beleidsmakers. Mis dit namelijk wel in alle berichtgeving.....
Yvonne — 01 sep 2020
Thuiswerken aanmoedigen, dan kan die uitbreiding van 1200 M2 gehalveerd worden. Scheelt weer in de kosten.
Ron Hartman — 01 sep 2020
Het nieuwe bestuursapparaat heeft behoefte aan scheiding. Minder wandelgangen (overleg) en het gemak om dan ook even met enkelen een memoriaalboeking te kunnen doen. De noodzaak laat je desnoods achteraf even tot besluit worden in een B&W vergadering, op de manier zoals eerder werd uitgelegd bij de keuze voor een andere salarisadministratie en de Raad (weer eens) buiten spel stond. De Oude RaBo bank met de degelijke kluis voor de servers voor oa de Financiele Controle, Projectbeheer en Beleidsontwikkeling en in het Kulturhus alles wat het publiek raakt. incl. ook het theater (van demos) natuurlijk. Scheelt nog eens 1200 m2 nieuwbouw met ongewenste wandelgangen en aangetoonde scheidingsbehoefte. In beide locaties een vergader- en huilkamer en dan staat Borne weer snel op de kaart.
Nathan — 31 aug 2020
Eens met Nico. Die plek kan een veel mooier gebouw gebruiken.

De gemeente huisvesten in het Kulturhus is in de basis een goed idee. Ook omdat nu delen van het gemeentehuis al door derden wordt gebruikt, betekend het dat ze met minder ruimte prima uit de voeten kunnen.
Lichtgeel hesje — 31 aug 2020
Zie BB van 19/2/20: voel alweer de volgende OZB-verhoging aankomen met dit megalomane bestuur dat niet weet wat het wil...
Nico — 31 aug 2020
Goed plan. Maar die rekensom van 40 jaar afschrijving is jezelf rijk rekenen en onrealistisch. En alsjeblieft sloop dat spuuglelijke gemeentehuis. Het had NOOIT gebouwd mogen worden. Wat was dát een schande naast zo'n monumentaal pand
Hans — 31 aug 2020
De Bornse Stopera?

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021