Verder met de energietransitie
PROCES REGIONALE ENERGIE STRATEGIE WEER OPGEPAKT, DEFINITIEF BOD IN MEI

Verder met de energietransitie

In concept heeft de gemeente Borne aangeboden om aan de Twentse opgave om in 2030 de helft van de energiebehoefte duurzaam op te wekken 20 GWh bij te dragen. Dat is 1,33 procent van wat Twente in totaal moet zien op te wekken uit zon of wind. Borne wil net als de andere Twentse gemeenten eerst kijken hoever men komt met zonnepanelen op daken. Daarnaast blijft er een aanzienlijke hoeveelheid over waarvoor zonnevelden of windturbines ingezet moeten worden. Voor Borne nog 17 GWh. Dat is realiseerbaar met bijvoorbeeld 20 hectare zonnevelden of twee hoge windmolens. Een combinatie kan ook.

 

Onduidelijk

Dinsdagavond in het Politiek Beraad sprak de raad over het Bornse bod. Het bleek allemaal een beetje onduidelijk waar precies het proces zich bevindt. Was er nog inspraak, hoe kunnen gemeenteraden nog iets vinden van de Twentse RES en de raadsleden in Borne van de Energievisie ter plaatse en hoe ingevuld is die 17 GWh al? Onduidelijkheid die deels is ontstaan door corona. Reguliere overleggen werden geschrapt, communicatie verliep vooral schriftelijk en uiteindelijk is ook de deadline voor de besluitvorming naar achteren geschoven.

 

Definitief bod in mei

Vier fracties hadden hun wensen en bedenkingen al een tijdje geleden schriftelijk kenbaar gemaakt en daar is nu nog een week extra de tijd voor. Alle opmerkingen van alle gemeenteraden worden verzameld om nog mogelijk iets mee te doen in het definitieve bod van Twente dat er in mei volgend jaar moet liggen.

 

De eerste signalen zijn dat het totale aanbod van alle Nederlandse regio’s groter is dan direct noodzakelijk, dus het lijkt er niet op dat men landelijk zal zeggen dat Twente er een tandje bij moet doen. “Maar dat betekent zeker niet dat we achterover kunnen leunen”, waarschuwde wethouder Michel Kotteman. “Want we moeten ook de periode van 2030 tot 2050 invullen (100 procent duurzame opwek). Allemaal zeer ambitieus!”

 

Invulling in Borne

In mei zou ook de Energievisie van Borne klaar moeten zijn, met daarin een nadere invulling van de beoogde duurzame opwekcapaciteit. “Wij gaan niet bepalen ‘daar en daar komen windmolens’, maar wij geven kaders aan waarbinnen initiatieven uit de samenleving projecten kunnen starten.” In november wil het College met een aanzet voor die Energievisie naar de Raad komen. Arthur Lammers (Borne-Nu) wilde weten hoe de wethouder zelf dacht over windmolens. “Om inwoners duidelijkheid te geven.” Een antwoord kreeg hij niet. “U moet gewoon de visie afwachten. Daarin zullen we onze opvatting kenbaar maken.”

 

In die Energievisie komen ook zaken aan bod op het gebied van energiebesparing en warmtetransitie. Twee andere sporen, die echter deze dinsdagavond niet voorlagen ter bespreking. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 13 sep 2020
Tja, Ron, 's werelds meest erkende systeem van eenheden is in ons land op z’n zachtst gezegd: volkomen verwaarloosd. Je vindt het onder andere op: www.vsl.nl/sites/default/files/rtf/Z-card%20NL.pdf
Klip en klaar wordt daar het verschil uitgelegd tussen energie en vermogen:
energie is arbeid, warmte, joule J of N•m
vermogen is watt, W of J•s  –1
Digitale media schrijven luchtdruk als: Pa in N•m  –2 en niet “Pascal per vierkante m”.
Hoe moeten onze leerlingen dat snappen die het SI-stelsel nooit leerden? Laat staan bouwvakkers:
In 2007 was de dakisolatie eis U Nederland in W/m2.K (dezelfde SI-eenheid als in b.v. Albanie).
Wat moeten bouwvakkers doen als niemand hier die SI-eenheid U kent, alleen de R-waarde?
www.eurima.org/uploads/Modules/Factsfigures/800_800_ecofys7_p101_figure55_510pxlarge.jpg
Ron Hartman — 12 sep 2020
Voor het geval het een donkere winter en heel koud wordt in de bestaande woning met klasse C: Lees het volgende:

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/hybride-warmtepomp/
Ron Hartman — 11 sep 2020
Waar is die kennis nog wel te vinden Paul? We zijn een regisserende gemeente geworden, dus weten van niets? Of... is er naast een ex bier marketier, in Borne, mij onbekende kennis aanwezig? RES lijkt inderdaad geregisseerd, maar niet (mee) vanuit Borne? Door welke dominante gemeente dan wel? Waarom lijken de bio centrales in De RES geen rol te spelen, terwijl de warmtenetten tzt ver de provincie in gaan? Dat is een verdienmodel en heeft toch niets met echte vermindering van CO2 te maken? Verminderen van energievraag zou meer aandacht moeten krijgen toch? Een oud manager van Pluimers spouwisolatie dan maar als regisseur?
Paul Cohn — 11 sep 2020
15 j geleden was in “De Letterbak” energieles voor 4-12 j en enkele vaders. Ze spraken over lampen in Watt, auto’s in PK, ‘n pondje drop, ‘n onsje teveel van de slager.
Nm, Lumen, wattseconde, VA en Joule (staat op de pindakaas) en meer eenheden? onbekend.
Wat energie KÓST, ja… Als deze generatie niet méér leert van energie doen scholen iets niet goed: ze onderwijzen oude eenheden: Het Internationale-SI-stelsel, 11 okt. 1960 ingevoerd, in de héle wereld, behalve blijkbaar in Borne. Hier weten we niet hoeveel kWh 1 m3 aardgas bevat of hoeveel kg CO2 de verbranding oplevert Niet wat een PV-paneel levert of een koffie-apparaat van 1260 W verbruikt. Het is een illusie dat je deze generatie ‘even’ uitlegt wat Volt, Ampère of Watt zijn.
Zonder die kennis loopt u het risico in een overdreven voorstelling te trappen van …”wel € 300,-/j”… besparing bij een andere leverancier, laat staan de veel grótere besparing die u mist als u zélf stroom opwekt met PV-panelen.
Ron Hartman — 11 sep 2020
De bio centrales? Ook hier weer de wens om zo hoog mogelijke watertemperatuur te leveren via steeds grotere warmtenetkoppelingen en ook buiten Twente. Twence heeft grootse plannen ism de provincie! Het ontbreekt volledig in de Bornse discussie, terwijl er wel zwaar op ingezet wordt. Ik zou talloze links kunnen plaatsen (oa over de feitelijke werking van de extra Twence centrale bij de kop van Zuid die zelfs al fossiel bijgestookt moet worden), maar feit is dat we voor gek en onwijs vast lijken te houden aan de stelling dat gas eraf MOET ipv hybride te werken in een overgangsfase en dat dit ten koste van ondoordachte technologie gaat die niet duurzaam genoeg is en vooral publiekstoegankelijke gebouwen en burgers ontslaat om nu eerst hysterisch te isoleren met ruime subsidies ipv falende warmtepompen bij onvoldoende isolatie. Is de RES in Borne, deels geheim?
ongemakkelijke vriend — 10 sep 2020
@Ron Hartman, Biocentrale van Twence? waar?
Zo'n ontbossingscentrale is verre van duurzaam inderdaad. Wat daar uit de schoorsteen komt is ook nogal giftig; de reden waarom mensen houtstook thuis op een schoorsteen aansluiten; laat de buurt het maar inademen.
Sebas — 09 sep 2020
Mee eens Nico!
Daarnaast vind ik de term 'meer dan strikt noodzakelijk' in het artikel geen juiste term. Als we kijken waar we met zijn allen op af stevenen, dan zou je beter kunnen spreken van 'het minimale' wat we moeten doen. Het is eigenlijk al triest dat het Rijk ons dat op moet leggen. Laten we vooral meer doen en ook om.daar allemaal beter van te worden!
Ron Hartman — 09 sep 2020
Op welke regel doemen de vragen op? Ik zal ze graag stuk voor stuk toelichten, maar de ruimte op BB is beperkt en het eigen verhaal cq het berichtje van de gemeente zo vaag, dat ik graag wat knuppels extra wil toevoegen.
Nico — 09 sep 2020
Mooi verhaal Ron. Is het de bedoeling dat iemand begrijpt wat er staat, laat staan welk concreet alternatief u voorstelt?
Mooi dat de wethouders in ieder geval doorzetten ondanks paniek reacties van raadsleden. Ik hoop op dat er een plek komt voor windmolens waarvan de opbrengsten gebruikt kunnen worden om zon op dak kan te stimuleren en de impasse te doorbreken. En liever zo min mogelijk zonneparken.
Ron Hartman — 09 sep 2020
Arthur: De oplossing voor Publieks(gebouwen) wordt ook gezocht in de Biocentrale voor het warmtenet die de hoofdcentrale van Twence ondersteunt. Dat gaat sneaky. Die extra centrale voor m.n. Borne en verder, stookt vooral hout. Klimaatneutraal? Vergeet het. Het Deldense bos is natuurlijk te klein, maar dat hout halen we ook elders met duur en vervuilende vrachtvervoer. Hoeveel extra levert de mestvergister straks? Daarnaast veel zonnepaneeltjes die na 15 a 20 jaar gestort/verstookt moeten worden incl. de gebruikte materialen. Nederland doet t al eeuwen met windmolens, maar gebruikt steeds meer energie en die vraag groeit door. Hoe pakken we dat aan? Meer en beter isoleren met forse subsidie? Prive-plaatjes en belegd prive dakvlak tellen mogen geen smoes voor de gemeente worden! Tellen van Gigawatts, is heel wat anders dan duurzaam, laat staan, circulair. Inhoudelijke kennis is nodig boven gigawatjes tellen. Eerst hysterisch isoleren en WTW monteren?

‘Sloop AZC? Bezint eer ge begint’

De gemeenteraad besloot om zo snel mogelijk Maria Mediatrix, ook wel bekend als het voormalig...
17-06-2021

Hengelo wil twee windturbines voor 2030

Het college van B&W van Hengelo heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal...
09-06-2021

Donkere wolken maken plaats voor regenboog

Voor de komende jaren ziet het financiële beeld voor Borne er rooskleurig uit. Dat blijkt...
09-06-2021

Verbindingsweg uit Totaalvisie geschreven

“Een belangrijk besluit en een krachtig signaal”, noemde burgemeester Jan Pierik het...
26-05-2021

Raad steunt protestgroep niet (direct)

Vooraf aan de raadsvergadering van dinsdagavond riepen de actiegroepen Geen windmolens bij...
26-05-2021

Stekelige discussie over financieel beleid

De oranje kaart die de Provincie onlangs aan de gemeente Borne uitdeelde in het kader van het...
19-05-2021