Gemeente Borne neemt duurzame energie af van Twence
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET TIEN TWENTSE GEMEENTEN GETEKEND

Gemeente Borne neemt duurzame energie af van Twence

Samen met nog negen Twentse gemeenten zet de gemeente Borne verdere stappen in de verduurzaming van haar energieverbruik. Vanaf 2021 zullen de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Tubbergen en Wierden duurzaam opgewekte elektriciteit afnemen van Twence, waarvan ze ook al aandeelhouder zijn. Op woensdag 9 september werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Twence en de tien gemeenten bekrachtigd en ondertekend. Verder resultaat van de overeenkomst is dat de productie van in de Twentse regio opgewekte duurzame energie wordt aangejaagd. Dit stimuleert de innovatie en arbeidsmarkt en inwoners kunnen meeprofiteren.

 

Kennis en ervaring bundelen

Wethouder en bestuurlijk trekker Jaimi van Essen (gemeente Losser) legt uit: “Het zoeken naar duurzame energietoepassingen is belangrijk voor een goede en gezonde toekomst. Via de samenwerking tussen Twentse gemeenten bundelen we onze krachten en kennis en delen we ervaringen. Dat geldt ook voor onze inkoop van energie. Twence produceert voor ons 100 procent duurzame energie en gaat nieuwe energieprojecten ontwikkelen in de deelnemende gemeenten. Greenchoice is betrokken als leverancier van de energie. Nieuwe Energie Overijssel heeft ook een bijdrage geleverd. Met deze gezamenlijke inspanningen van Twence, de gemeenten, Nieuwe Energie Overijssel en de samenleving dragen we bij aan de verduurzaming van onze regio.”

 

Voorbeelden van waarvoor de energie in de gemeenten wordt gebruikt zijn de straatverlichting en de verlichting van gemeentehuizen, bushaltes, zwembaden, sporthallen en scholen. In totaal gaat het om ruim 4.700 aansluitingen en ongeveer 36.000 MWh per jaar. Dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van ongeveer 12.850 huishoudens.

 

Elektriciteit én groen gas
Twence directeur Marc Kapteijn: “De energietransitie is in volle gang. Twence kan en wil hierin een actieve bijdrage leveren. Het duurzaam opwekken van elektriciteit is hier een mooi voorbeeld van. In de komende vijf jaar willen we ook minimaal 50 procent van het aardgasverbruik van de deelnemende gemeenten als groengas opwekken. Daarnaast willen we 50 procent van het elektriciteitsverbruik duurzaam op gaan wekken via zon- en windprojecten bij de deelnemende partijen. Ik ben ervan overtuigd dat de gemeenten en Twence samen verder groeien en samen steeds meer invulling geven aan de duurzaamheidsdoelen van onze gemeentelijke aandeelhouders.”

 

Samenwerkingsovereenkomst levert een bijdrage aan de Regionale Energiestrategie

In de concept Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) staat het voorstel voor de bijdrage van de regio Twente aan de doelstellingen van het Nationaal Klimaatakkoord om de CO2 uitstoot te verminderen. De regio Twente heeft de ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Eén van de doelstellingen op weg daarnaartoe is het in 2030 duurzaam opwekken van 50 procent van het huidige elektriciteitsverbruik. Met de samenwerking leveren Twence en de 10 gemeenten een goede bijdrage aan deze doelstelling.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 15 sep 2020
Is het ook mogelijk voor de Gemeente Borne om een heldere en eenduidige non-politieke definitie te geven van het (container-)begrip 'duurzame energie'? Zo wordt biomassa bijvoorbeeld ook gezien als duurzame energie, maar hierover verschillen de meningen inmiddels.....
Henk — 14 sep 2020
Ik hoop dat men dan zo verstandig is om de zonnepanelen op daken te leggen en niet de natuur vervuilen met zonneparken,
Ron Hartman — 14 sep 2020
Niet doorkoppelen mensen; dat geeft kortsluiting of een loze draad. Grappig moment overigens om deze foto te maken. Nu meer aandacht voor circulair in de Regionale Energie Strategie EN... geen extra BIO (houtstook) centrales (niet duurzaam en zeker niet schoon) als die niet met ons eigen afval kunnen werken. Warmtenetten zonder de gebouwen hysterisch te isoleren? Nog erger. Graag van het giftige importafval af, dus waar blijven die windmolens waar Nederland al eeuwen de voeten droog mee hield?

Project Bee One in impasse

In 2016 werden er 240 zonnepanelen op het dak van de Carnahal gelegd. Het was het eerste...
21-10-2020

Zorgen over haalbaarheid bezuinigingen

Vorig jaar is de gemeenteraad akkoord gegaan met de meerjarenbegroting waarin opgenomen was dat...
20-10-2020

College wil Bornepanel niet inzetten voor ambities

Op de vraag van de VVD om via het burgerpanel de mening van inwoners te peilen over hoe om te...
15-10-2020

Hogere kosten vanwege afkeur PMD-afval

Er wordt vanaf juli strenger gecontroleerd op vervuiling van afval in de verpakkingencontainer....
14-10-2020

Een meevaller van negen ton

Voor meer dan de helft bestaan de inkomsten van de gemeente uit de uitkeringen vanuit het Rijk...
12-10-2020

VVD wil Bornepanel inzetten

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 22 september vroeg Leo Graafhuis (VVD) het College om...
09-10-2020